Somogy megye
endredpolghiv@matavnet.hu
www.falvak.hu/balatonendred

Lélekszám: 1402 fõ | Lakóházak száma: 546

Bemutatkozunk
-Történelmi áttekintés
-Református templom
-Szentháromság szobor
-Elhelyezkedése, társközségek, kapcsolatok
-Műemlékek
-Látnivalók
-Népművészet, népi hagyományápolás
-Idegenforgalom, turizmus, szabadidős tevékenységek
-Katolikus templom
-Népi hagyományok az iskolában
-Nevezetes, híres emberek

Eseménynaptár

Befektetési, gazdasági lehetõség

Vállalkozók
 -Szállásadók

Alapítványok, civil szervezetek

Intézmények

Információk


Történelmi áttekintés

A település története régmúltra tekint vissza. Egy 1082-ben kelt írás említi először Endrédet „villa Endredet et altera Endreed” néven, majd Endredi, Endred (inferior et superior), Endreed, Endrid, Olso Endred, Also Endred változatokban jelőlik okleveleink. Nevét kétségtelenül a római katolikus egyház védőszentjéről, Andrásról kapta, az ő tiszteletére szentelték a község katolikus templomát is.

Szelíd, dombos határát a történelem évszázadai alatt sokan uralták. 1082-ben László király a veszprémi káptalan birtokaként erősítette meg, ekkor még majorként szerepelt. Egy 1229. évi oklevél szerint már a székesfehérvári káptalan birtoka volt mint Alsó és Felső Endréd. 1237-ben a szentmártoni apátság szőlőföldjei voltak itt és szőlőmunkások lakták. A török uralom alatt hadászatilag számottevő jelentőségű endrédi vár a tihanyi várhoz tartozott. Az 1558-ból fennmaradt zsoldlajstrom szerint 41 musztafiz várőrből, 34 gyalogos szábból és 23 maretolosz határőrből állott személyzete. Várát a harcok megrongálták, majd a török uralom elmúltával falai tovább romoltak, köveit a templom falába, a lakóházak alapozásába és falába építették be.

A török megszállás hosszú évtizedeit az egyes dűlőnevek idézik. A „Duda hegy”-en volt a török bég mulatóhelye, a „Rózsa hegy”-en pedig a fenséges illatú rózsáit nevelte. A várcsigei hegy oldalában rejtették el a törökök mesés arany- és ezüstkincseiket. A népi képzelet egész tárházát vonultatja fel a megtalálás lehetőségeinek. A hiszékeny emberek azóta is ásnak a kincs után – eredménytelenül. A hagyomány szerint Endréd lakossága a török megszállás kegyetlen éveiben a falu határában levő löszfal barlangjaiban húzta meg magát. Így a Dudahegyen levő Barát-lyukban, a Likas-domb oldalából nyíló több osztatu üregben találtak menedéket. Ez utóbbi barlang egyik üregében a falba vésett 1887-es évszámos magyar címerre és kőpadokra lelt a kutató. Az elbeszélés szerint talán a híres somogyi betyárnak, Patkó Bandinak lehetett itt a búvóhelye.

Balatonendrédet ma színmagyar községként ismerjük, az 1880 és az 1890-es népszámlálás is magyar ajkú községként tartott számon. Korabinszkí 1766-ban megjelent geográfiai lexikona Endrédről mint német falutól beszél. Vályi András Helységnévtárában 1796-ban „elegyes magyar falunak” írja. Jankó János, a Balaton melléki lakosság kiváló kutatója a századfordulón rögzítette, hogy Endrédre az 1790-es évek körül a Fejér megyei Mórról költöztek ide német családok, akik a völgykatlan lapos részein telepedtek le. Utcájukat Német utcának nevezték. A betelepülők már a századfordulón sem tudtak németül, de eredetük tudata ekkor még világosan élt. Pár szlovák család a Veszprém megyei Ösküből és a Somogy megyei Torvajból talált itt otthonra. Az első világháború előtti leírás így szól a községről: „ Kisközség, Kilititől 9,2, a Balatontól 5,2 km távolságban, hozzá tartozik Jaba és Tóköz puszta. Van 292 háza és 1847 lakósa, határa 8255 k.hold. Birtokosa a község, a tihanyi apátság és Weisz Antal. Magyar község” Ezek az adatok azóta ugyancsak megváltoztak. A lakóházak száma örvendetesen megnőtt. A hagyományosan – az utca vonalára fésűfogszerűen – épült házakat, komfortos házak váltották fel. A község határának „birtokosa” a lakosság.
Református templom

A református templomot 1792-ben, II. József 1781-ben kiadott türelmi rendelete eredméneként építették, de nem a főútra, hanem az úttól távolabb, a telek közepére. 1883-ban bővítették. A templomban őrzött ónkupák iparművészetünk remekei közé tartoznak.

Szentháromság szobor

Említést érdemel még a mai Fő utca és Kossuth utca alsó végénél (Óvoda udvar) elhelyezett barokk Szentháromság-szobor, amelynek ábrázolási módja a középkori „Gnadestuhl”-ok hagyományait követi.


Elhelyezkedése, társközségek, kapcsolatok

Balatonendréd Észak Somogyban, a Balaton D-i partján, Zamárditól 5 km-re található.

Zsáktelepülés lévén közvetlen kapcsolatot, közös infrastruktúrát a környező településekkel kialakítani önerőből a település nem tud. Ennek ellenére mindent elkövet a közös térségi szemlélet, a hosszútávú együttműködés és területhasznosítás terén. A megépülő M7 autópálya települést is érintő szakasza ugyan megtöri ezt a természeti harmóniát, de hosszabb távon talán még vonzóbb idegenforgalommal, turizmussal és nem utolsó sorban gazdasági fellendüléssel számolhatunk.


Településünk évek óta kereste a külföldi partnerkapcsolatokat, míg 2001-ben igaz barátokra lelt az erdélyi Nyárádkarácson és a hozzátartozó kis települések lakóiban. A barátságot Együttműködési Egyezség szentesítette, melyben a meghatározott célok, feladatok folyamatos megvalósítására törekszik mindkét fél.Műemlékek

Balatonendréden két műemlék jellegű épület van: a katolikus és a református templom.Látnivalók

Szembetűnő szinfoltja a településnek a Polgármesteri Hivatal mellett (Fő u. 75.sz.) felállított I. és II. Világháborús Hősi Emlékmű, melyet a község lakossága 1993. március 15-én állított.
Turistaként felkereshető a Duda hegy oldalában található Barát-lyuk. Az Iskola melletti földúton haladva, a településtől mintegy 200 m megtétele után jobbra, 5-6 m magasan a partoldalban található a földalatti járat nyílása. A széles alagút már feltöltődött, így csak gyalogolva lehet benne haladni néhány métert. Egy átjáró után kiszélesedik, de beomlott, így járhatatlan. Így nem ellenőrizhető igaz-e a legenda, miszerint egészen Zamárdiig nyúlott. Ennél valószínűbb, hogy borospince volt. Több mint fél évezrede vájhatták a földbe. Neve arra utal, hogy a tihanyi apátságé volt. Itt gyűjtötték össze a dézsmaként fizetett bort. A kitűnő középkori bortermő vidék egyetlen látható emléke tehát.

A települést körülölelő dombokról, kitűnő panoráma nyílik a teljes Balatonra, a Balatonra, a Balaton É-i partjára, különösen a Tihanyi félsziget festői látképe varázsolja el szemünket.


Megtekinthető a településen a családi vállalkozásban lévő Sárvári Fazekasműhely a Petőfi S. u. 12/a. szám alatt, ahol fekete, mázas és kézzel festett kerámiák, népművészeti tárgyak láthatók.
Ugyancsak családi gyűjteményben láthatók Huszár László népi fafaragó munkái a fő u. 39. szám alatt.
Üzemelés közben nyílik lehetősége az érdeklődőknek a külföldi tulsjdonban lévő Fő u. 36. alatti Babaüzem látogatására, ahol exportra szánt porcelán babák nyújt élvezetes látnivalót.
Szívesen fogad látnivalót októbertől- márciusig az önkormányzat üzemeltetésében levő Szeszfőzde, ahol az eredeti kisüsti szőlő és gyümölcspálinka főzési technológiájával, régi pálinkafőző eszközökkel ismerkedhetnek meg a látogatók.


Népművészet, népi hagyományápolás

Büszkeséggel szólhatunk az európai kultúra részeként számontartott, határainkon túl is jól ismert népművészeti kincsünkről, a balatonendrédi vertcsipkéről.
E flandriai eredetű csipke készítésével a századfordulón kezdtek foglalkozni. Meghonosítása Kájel Endre református lelkész és felesége nevéhez fűződik.
A csipkeverés napjainkban újból virágkorát éli. A legszebb darabokat időszakos kiállításon mutatjuk be.
A balatonendrédi csipke történeti kiállítását, az eredeti eszközöket, mintákat, kész darabokat családi magángyűjteményként a „Kájel Csipkeház”-ban tekinthetik meg egész éven át a látogatók, mely a Kossuth L. utca 30. szám alatt található.Idegenforgalom, turizmus, szabadidős tevékenységek

Balatonendréd a Balaton déli partjának „második vonalába” tartozó település. A 70. sz. budapest-nagykanizsai útról Zamárdi határában ágazik le a balatonendrédi országút. Zamárdi falusi települését elhagyva a Dunántúlra oly jellegzetes bortermő domboldalak, kertek, búzatermő síkságok, szelíd völgyek váltják fel a Balaton-part mozgalmas nyaralóövezetét. A faluba vezető út domborulatáról, a környező dombvidékről fenséges kilátás nyílik a soha meg nem unható, vonzásából soha sem veszítő Balatonra. Utunkat tovább folytatva, éles kanyar után, hirtelen tárul elénk a domboktól övezett, szélbarázdába települt falucska: Balatonendréd. (Látkép csatolva!)
Zsáktelepülés, melyet félkörben Szántód-pusztától-Ságvárig nyúló, egybefüggő erdő övez. Alkalmas kiránduló hely a gyalogos túrázáshoz. Érinti a kéktúra turisztikai utvonal.

A település évek óta falusi szállásadással foglalkozik, mintegy 500 férőhellyel. Az idegenforgalmi időszakban rendkívül vonzó a csendes, falusi környezet főként a külföldiek körében.

Ma még kihasználatlan turisztikai, szabadidős lehetőségekkel bír a település, melynek érintetlen természeti környezete a déli part egyik kiemelkedő üdülőcentruma lehetne közvetlen szomszédságban a Töreki természetvédelmi területtel.Katolikus templom

A katolikus templomot a XIV. században alapították, 1772-ben bővítették, tornyát 1821-ben emelték. Említésre méltó művészi munka a rokokó stílusú főoltára és a szószék. Bejárati ajtaja felett a tihanyi apátság kőből faragott címere látható.

Népi hagyományok az iskolában

A népi hagyományok ápolásában élen járnak a helyi Általános Iskola tantestülete és diákjai. Az iskola udvarában berendezett mini helytörténeti kiállítás jól megfér a tanulók által készített csipkék és gyöngyfűzések társaságában.
A néptánc hagyományápolásában a helyi gyermek néptánc szakkör színvonalas munkája és eredményei említendők.Nevezetes, híres emberek

Balatonendréd szülötte Vidovics Ferenc Somogy megye egykori főispánja, aki az 1956-os forradalom idején külföldre menekült és Amerikában halt meg. Hamvait családja hazaszállítatta és a balatonendrédi temetőben helyezte el.

Eseménynaptár

 - 2003. március 1. Idősek Napja - Helyszín: Közösségi ház

 - 2003. Május 3. Falunap - Helyszín: Balatonendréd DUDAHEGY
PROGRAM: - Szabadtéri játékok, vetélkedők, sportrendezvények, családi főzőverseny és borverseny.
Este tábortűz és hegyibál.

 - Minden év augusztus hónapban Gasztronómiai Fesztivál Vadétkek Főző és Sütőversenye - Helyszín. Balatonendréd DUDAHEGY
Idegenforgalmi és turisztikai rendezvény. - 2003. November 3o-án András napi búcsú
Falusi népünnepély, hagyomány, bál.

Befektetési, gazdasági lehetõség

 • Beruházási területek
  Önkormányzat tulajdonában lévő régi Vásártér terület az országút mellett. Idegenforgalmi, vállalkozási hasznosításra kijelölt terület az épülő M7 autópályától mintegy l km-re. Volt tsz.major területe az Ady E utcában. Üzemi hasznosításra kijelölt terület a Magyar Tenger Mg. Termelő és Szolgáltató Szövetkezet Zamárdi tulajdonában. Önkormányzati, szövetkezeti közös tulajdonú külterületi halastavak és környéke idegenforgalmi, horgászati, szabadidős hasznosításra alkalmas területrész.

 • Ingatlanpiac
  Magánkézben lévő megüresedett falusi lakóházak eladással történő hasznosítása. Keresettek a külföldiek körében nyaraló kialakítás céljából. A hatályos rendezési terv építési telek kialakítására alkalmas területek kijelölésével –figyelemmel a Balaton törvényre- belterületen belül további parcellázási lehetőséget biztosít a lakosság számára.

 • Munkaerő kapacitás
  Nagyüzem, nagyobb ipari létesítmény a területen nem található, így a munkaerő nagy része a Balaton parton, illetve a 23 km-re lévő Siófok városban talál munkalehetőséget. A munkanélküliség aránya kicsi, a téli foglalkoztatás nem megoldott.

 • Letelepedési előnyök
  Helyben lakók, valamint vállalkozások részére önkormányzati kedvezmények biztosítása. A Balaton parti szezonális munkalehetőségek kedvező alakulása. Az tervezett M7 autópálya gazdasági előnyeinek kihasználása.

Vállalkozások

 • Szállásadók

  Rosta Zoltánné
  8613 Balatonendréd,
  Kossuth u. 36.
  84/348-288
  17 órától
  A ház Balatonendréden szép környezetben, erdős dombok között fekszik, Zamárditól és a Balatontól kb. 5 km-re. A családi ház emeleti részén 3 db 2 ágyas szoba, 40 m2-es nappali, zuhany/WC és kádas fürdőszoba, külön WC, felszerelt konyha, valamint terasz tartozik hozzá. A nappaliban étkezősarok és SAT-TV, pótágylehetőség. Teraszon, kertben kertibútor. ABC kb. 500 m-re, pékség 600 m, étterem 3 km-re található.
  Németül, angolul beszélünk.
  A falu híres a csipkeverésről, kiállítástalálható a csipkéről kb. 100 m-re a háztól.
  Férõhely: 6 fő | Ár: 12.000,- Ft/appartman/nap

  Mindenkit szeretettel várunk!Alapítványok, civil szervezetek

  Idősek Klubja
  84/345-621
  Elnök: Verbovszkiné Czink Hajnalka

  Célja: Idős korúak összefogása, kulturális tevékenység, hagyományápolás.

  Református Parókia
  8613 Balatonendréd , Fő u. 43.
  84/345-013

  Lelkész: Ficsor Gábor

  Római Katolikus Plébánia
  8613 Balatonendréd , Szabadság u. 16.
  84/346-755

  Plébános: Kovács Lajos

  Kisebbségi Érdekvédelmi Egyesület
  06-30/403-4602
  Elnök: Orsós Antal

  Célja: A cigány lakosság érdekképviselete –érdekvédelme, kultúra és hagyományápolás, szociális önsegítés.

  Balatonendréd – Somogyért Egyesület
  84/345-563
  Elnök: Balázs Józsefné

  Célja: Település értékeinek óvása, történelmi hagyományainak ápolása, fejlődésének elősegítése.

  Balatonendréd Alapítvány
  8613 Balatonendréd, Fő u. 43/a.
  84/348-579
  Elnök: Kopeczki Mártonné

  Célja:Természettudományi tanulmányok során kimagasló eredményt elérő tanulók, honismereti tevékenységet végzők anyagi támogatása.

  Balatonendréd Fejlődéséért Közalapítvány
  84/345-542
  Elnök: Dobos Imréné

  Célja: Balatonendréd fejlődését elősegítő tevékenység szervezése, támogatása.

  Vöröskereszt
  84/345-237
  Elnök: Dr. Bartha Sámuel

  Célja: Az egészséges életmódra nevelés, egészségügyi tevékenység szervezése.

  Sportegyesület
  84/347-356
  Elnök: Horváth Béla

  Célja: Verseny és szabadidős sportok támogatása, szervezése.

  Hubertus Vadásztársaság
  84/345-503
  Elnök: Pacs István

  Vadászterület nélküli, bérkilövő vadásztársaság, korlátozott taglétszámmal, zömmel a helyi vadászok egyesülése révén jött létr.

  Horgász Egyesület
  84/347-085
  Elnök: Pap Sándor

  Önkormányzati, magán és szövetkezeti tulajdonú víztározó és halastavak, valamint környékének hasznosítására létrejött egyesület, melynek tagjai a tulajdonosok és a helyi lakosok.
Információk

Polgármesteri hivatal:8613 Balatonendred, Fő u. 75.
Polgármester:Késmárki Tibor
Telefon:84/348-261
Fax:84/348-812
Fogadónapok:Hetfő, szerda 7.30-16.00 Csütörtök 7.30-12.00 Péntek 7.30-12.00
Alpolgármester:Pálfi István
Jegyzõ:Lovász Zoltánné
Tel: 84/545-015
e-mail
Képviselõtestület:Horváth Béla, Kelemen Gyuláné, Nagy Gyula, Nagy Sándor, Pinizsi József, Sárvári József, Tóth Gyuláné, Verbovszkiné Czink Hajnalka
Intézmények

  Általános Iskola
  8613 Balatonendréd, Szabadság u. 20-22.
  84/348 887
  Vezetõ: Regőczi Annamária  Napköziotthonos Óvoda
  8613 Balatonendréd, Fő u. 77.
  84/348 846
  Vezetõ: Bánffyné Boros Judit  Közösségi Ház
  8613 Balatonendréd, Szabadság u. 9.
  06-30/2157196

  Iskolai és Községi Könyvtár
  8613 Balatonendréd, Szabadság u. 20.
  84/348 887
  Vezetõ: Erdősné Matyikó Zsuzsanna

  Orvosi Rendelő és Tanácsadó
  8613 Balatonendréd, Szabadság u. 11.
  84/348 656
  Vezetõ: Háziorvos: Dr. Bartha Sámuel

  Postahivatal
  8613 Balatonendréd, Szabadság u. 3.
  84/348 840
  Vezetõ: Hekeli Vilmosné