Heves megye
domoszlo@domnet.hu
www.domoszlo.hu
www.falvak.hu/domoszlo


Lélekszám: 2159 fõ | Lakóházak száma: 900

Bemutatkozunk
-A falu fekvése, természeti adottságai
-A falu története
-Látnivalók
-Csodálatos látnivaló a...
-A falu kulturális- és sportélete
-A falu gazdasági helyzete
-Ciklusprogram 2006-2010
-English
-Deutsch
-Kikapcsolódás - horgászás, vadászat
-Pihenés - túrázás
-Ismerkedés Domoszló környékén lévő települések műemlékeivel, látnivalóival

Eseménynaptár

Befektetési, gazdasági lehetõség

Vállalkozók
 -Szállásadók
 -Vendéglátók
 -Egyéb

Alapítványok, civil szervezetek

Intézmények

Információk


Borünnep 2004.


Falunap


A falu fekvése, természeti adottságai

Domoszló község a Mátra déli oldalának egyik mély völgyében fekszik. A települést a Závoza-patak szeli ketté.A falu határában található az ország e gyik legtisztább vizű, háborítatlan környezetű mesterséges horgászó tava, melyet a hegyekben eredő Tarjánka-patak vize táplál.
A hegységelőtéri dombság legnagyobb tengerszint feletti magassága megközelíti az 500 métert. Jelentősebb kiemelkedései a Közép-, a Szár-, a Pipis- és a Kopasz-hegy. A terület a Mátrai Tájvédelmi Körzet része. Erdőtársulásait cseres tölgyesek és egyéb bokorerdők alkotják, területe valójában erdős-sztyep zóna.

A nagyvadak mellett számos védett emlősfaj, így a nyuszt, a vadmacska, a borz is megtalálható itt. Nagy számban élnek itt muflonok, melyeket betelepítéssel honosítottak meg ezen a vidéken.Talaja nyirok és csernozjom barna erdőtalaj. Éghajlata a Mátra szélárnyékoló hatása miatt mikroklimatikus jegyekkel bír. A csapadék 700 mm körüli, a középhőmérséklet 9,5-10°C, az évi napsütéses órák száma 1900-1950. Leggyakrabban a nyugati és a keleti szelek fújnak.


A falu története

Domoszló község területén már a kőkorszakban is voltak lakott helyek, erre engednek következtetni a település határában talált kőbalták és malomkő darabok. A réz-, bronz- és vaskorszak- ból előkerült leletek is a folyamatos lakottságát bizonyítják.

Domoszló falut 1263 körül királyi solymárok lakták, ezek közül ötnek a házát az Aba nembeli Kompolthy család tagjai kapták adományul. Az oklevélben Dumuzlo néven említették. III. Endre király 1296-ban engedélyt adott a Kompolthyaknak a falu határában nyitott vasércbányák műve- lésére, aminek a későbbiekben nincs írásos nyoma. A Kompolthy család kihaltával, 1522-től az Országh család lett a birtokosa. 1550-ben a 15 házban lakó 29 nős férfi fizette a török földesúr részére az adót. 1571-ben Országh Borbálának és férjének, enyingi Török Ferencnek a leánya és férje, Nyáry Pál a falu tulajdonosa. 1606-tól Nyáry Borbála és férje Haller György, ezt követően pedig fiuk Sámuel, mellette pedig a Nyáry Miklós és örökösei birtokolták a falut. 1686-1695 között lakatlan a település. 1696-ban 15 új lakót írtak össze, akik Rimaszombat környékéről jöttek ide lakni, s többnyire szlovákul beszéltek. 1698-1722 között Enczinger János, majd rövid ideig Eger város tulajdonában volt a település. 1720 és 1740 között több család települt ide Kishont-megyei és gömöri településekről. 1767-ben 804 magyar és szlovák nyelvű élt a faluban, 1869-ben 1951 fő.

A XX. századi Domoszló nagyközség volt a gyöngyösi járásban.


Látnivalók


A falu terültén a régmúlt legfontosabb em- léke a már 1332-37-es pápai tizedjegyzék- ben említett Szent Demeterről elnevezett templom, melyet mai alakjában 1739-ben építettek újjá. Jellege: dombon álló, közép-
kori toronyhoz épült egyhajós, keletelt barokk templom, melyet gótikus rózsaablak díszít.


A község határának északi részén nehezen megközelíthető, de élményt nyújtó látványosság a gyalogtúrával elérhető 600 m magasan fekvő Oroszlánkővár. Az 1242. évi tatárjárás után építették ki sáncokkal körülvett erős lovagvárrá. A vár a török hódítás idején, Eger 1552-es ostroma előtt pusztult el. Romjai ma is megtalálhatóak.
A település északi részét szegélyező erdőn az országos kék túra vezet át.


Csodálatos látnivaló a...Tarjánka-völgyi szurdok, amelyben több mint 700 méteren csörgedezik az azonos nevű patakocska. A 2-3 m széles, 15-20 m mélységű sziklakanyonban egyedülállóan lehet megfigyelni a vulkáni tevékenység nyomait.

A Domoszlói tó a Tarjánka-patak vízfolyásával egyezően haladva érhető el. Az 54 hektáros vízfelületű, kialakított mesterséges tó a horgászok paradicsoma.


A falu kulturális- és sportélete


A település kulturális életéhez hozzátartozik a Művelődési Ház és a Könyvtár. A Nyugdíjasklub keretében népdalkórus működik.
A néptánccsoportban három korosztályban őrzik néptánckultúránkat. „Jázmin” a felnőttek csoportja, akik már több nemzetközi és hazai fellépést is tudnak maguk mögött. Jártak Szlovákiában, Franciaországban, Ausztriában, Németországban.A „Vadrózsák” a felső tagozatos általános iskolásokból állnak, míg a „Picurkák” az utánpótlást jelentik. A néptánccsoport nemcsak a község rendezvényein lép fel sikerrel, de útiköltség biztosítása esetén színvonalas műsort vállal más települések ünnepségein is.
A község életében fontos szerepet játszik a sport. A Domoszlói Sportklub 1946-ban alakult, a futballcsapat azóta megszakítás nélkül működik. A sportlövők, sakkozók, asztaliteniszezők is jeleskednek.
A község 1995-ben szoros kapcsolatot alakított ki a szlovákiai Krasznahorka településsel, amely azóta testvértelepüléssé vált, s amely önkormányzati, kulturális, sport, ifjúsági szinten nagyon jól működik.

A falu önkormányzata keresi a kapcsolatot olyan német nyelvterületen lévő településsel is, amelyik Domoszlónak testvérközsége lehetne.


A falu gazdasági helyzete

A szántóföldeket 1720 körül még szabad foglalással vették egy-két évre használatba, az úrbér- rendezés elõtt a szabadfoglalás dívott. 1771-ben a falu határát elsõ osztályúnak minõsítették, s 26 kishold szántót és 10 kaszás rétet szabtak ki minden jobbágytelekhez. A község határa 1866-ban 8275 kat. holdat tett ki, melybõl 3200 kat. hold volt a szántó, 3105 az erdõ, 1660 a rét és legelõ, 140 a kertek és 270 kat. hold a szõlõk kiterjedése. 1923-ban Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet mûködött a településen.
A falu népessége 1930-ban 2620 fõ volt, kiknek döntõ többsége (2314 fõ) õstermelésbõl élt. Emellett 118 fõ iparost, 23 fõ kereskedõt és 54 fõ egyéb foglalkozásút regisztrált a statisztika. A község akkori 7378 kat. hold határában az 5-50 holdas kisbirtokok foglalták el a legnagyobb részt, a középbirtokok száma 8 volt. Csaknem kizárólag búzát, kukoricát, zöldtakarmányt termeltek. A nagy kiterjedésû szõlõterületek igen jó minõségû borhoz adtak alapanyagot; 5 helybeli bornagykereskedõ értékesítette ezeket. Pénzintézete a Domoszlói Hitelszövetkezet volt.
A községben 1951-tõl Dobó Termelõ Szövetkezet, 1959-tõl pedig a Mátragyöngye Mezõgazdasági Termelõszövetkezet mûködött. A falu aktív korban lévõ lakossága itt, illetve a visontai Torez Bányaüzemben, valamint a Gagarin Hõerõmûben dolgozott. Jelenleg a munkanélküliek aránya 10 %. A megélhetést a falu lakóinak számára döntõ részben a Mátrai Erõmû Rt. adja, de ingáznak is Eger és Gyöngyös üzemeibe. A termelõszövetkezettõl sokan visszaigényelték kárpótlás vagy részarány alapján földjüket, melyet magántulajdonba vettek és egyénileg gazdálkodnak rajta. A volt termelõszövetkezet ma Mátragyöngye Mezõgazdasági Szövetkezet néven üzemel. Sokan foglalkoznak kiskereskedelmi tevékenységgel, mint vállalkozók.
A borturizmus és a falusi turizmus keretében idelátogatókat falusi szálláshelyek fogadják. A természeti szépségek, látványosságok, érdekességek mellett a községben megtalálhatók mindazok az intézmények, amelyek biztosítják a pihenés biztonságát. A falu vezetékes víz-, gáz- és telefonhálózattal ellátott a burkolt (portalanított) utak aránya 85 %. Szennyvízhálózat kiépítését tervezik.
A község várja a befektetõket.


Ciklusprogram 2006-2010

Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki meglátogatja honlapunkat!

Gyurkó Béla vagyok, 45 éves, vidékfejlesztő agrármérnök végzettséggel rendelkezem, második polgármesteri ciklusomat töltve néhány gondolattal szeretném felkelteni érdeklődését településünk iránt.
Nagyon fontosnak tartottam és tartom jelenleg is községünk megtartóerejének növelését. Ennek érdekében továbbra is támogatni kívánom a munkahelyteremtő vállalkozásokat, az idegenforgalom fellendítésében elért eredmények megszilárdítását tervezem, a helyi sport és kulturális élet fejlesztése területén elért eredményeinket pedig tovább szeretném kihasználni településünk érdekében.
Községünk rendelkezik azzal az infrastruktúrával, amely alapvetően biztosítja az itt élőknek az ellátást és biztosítja a továbblépés lehetőségét.
Domoszló közúton Eger és Gyöngyös városoktól szinte egyenlő távolságra található, az M3-as autópályától 20 percre.
Vezetékes ivóvíz, telefonhálózat, vezetékes gáz mellett még megvalósításra vár a szennyvízhálózat kiépítése, amelyet Kisnána és Vécs községekkel az elkövetkezendő időszakban együtt tervezünk megvalósítani. Több település összefogását irányítva, szervezve folyamatban van egy szélessávú hálózat kiépítése Detk, Halmajugra, Kisnána, Ludas, és Vécs községekkel együtt. Ez igen jelentős beruházás mind anyagi, mind pedig társadalmi-gazdasági oldalról nézve.
Intézményrendszerünket tekintve óvoda, általános iskola, napközi otthonos ellátás, könyvtár, alapszolgáltatási központ, valamint központi konyha működik. Jó színvonalú orvosi-fogorvosi-állatorvosi ellátás, gyógyszertár, takarékszövetkezet, postahivatal áll a lakosság és az itt tartózkodók rendelkezésére.
Településünk a Mátrai Történelmi Borvidék egyik reprezentánsa. Korábban a bort fogyasztók számára kedvelt és ismert termék volt a "Domoszlói Muskotály", amely jellegzetesen illatos fehérbor lévén méltán érdemelte ki az elismeréseket. Jelenleg a szőlőtermesztés mellett a málna és a szeder termelése jelenti a kiegészítő jövedelemhez jutás lehetőségét a lakosságnak. A gyümölcsök java részének feldolgozása a helybeli hűtőházban történik, illetve vállalkozóink révén friss áruként kerül a piacokra. Hagyománya van településünkön a csemegeszőlő termesztésének, amely méltán kedvelnek a fogyasztók, főleg kiskereskedők révén értékesítik.
Az idelátogató vendégek- egyszerre mintegy 50-60 fő- színvonalas ellátását meg tudjuk oldani, csendes, kellemes falusi magánszálláshelyeken, falusias ízekkel. Szervezett programokat biztosítunk igény szerint: többféle kirándulást a Mátra rengetegeibe, borkóstolást, Domoszlói-lángos sütését, pincelátogatást, horgászati-vadászati lehetőséget. A lovas igények kielégítésére is lassan de biztosan megteremtődnek a feltételek. Egyedülálló látványosságként lehet megemlíteni a Tarjánka-völgyi szurdokban, és az Oroszlánkő-várnál tett látogatást.
Domoszló mindig is mintegy kiskörzeti központként működött, a környező települések lélekszámát tekintve a legnagyobb, jelenleg mintegy 2164 fő az állandó lakosok száma.
Vállalkozóink számára igyekszünk megteremteni azt a vállalkozóbarát hátteret, amelynek eredményeképpen szívesen telepednek meg nálunk. Ennek eredményeként az elmúlt években több vállalkozás megerősödését tapasztalhattuk, bővült vállalkozóink révén a szaküzletekkel való ellátottság, így rendelkezünk benzinkúttal, mezőgazdasági bolttal, húsbolttal és a mai kor igényeit figyelembe vevő vendéglátóegységgel: pizzériával. A mezőgazdasági tevékenységet folytatók főleg szőlő-gyümölcs, valamint gabonafélék termesztésével, illetve állattenyésztéssel foglalkoznak.
Az elmúlt időszakban befejeztük a Závoza-patak medrének rendbetételét, amellyel tovább tudtuk növelni az itt élők biztonságérzetét. Rendezési tervünkben megfogalmaztuk egy olyan lakóövezetnek a megvalósítását, ahol 77 db építési telket tudtunk kialakítani, ennek infrastrukturális fejlesztésének előkészítése van folyamatban. Tervezzük egy tájház kialakítását, valamint hosszú távú elképzelésként szociális és egészségügyi ellátó otthon létrehozását, valamint tornacsarnok megvalósítását. Domoszló község vezetője annak a 11 települést magában foglaló társulásnak, amely sikeresen szerepelt a 2006-os LEADER pályázaton, így jelentős összegeket tudunk vidékfejlesztési célú fejlesztésekre fordítani. De ez túlmutat a milliókon, hiszen ennek kapcsán sikerült egy újszerű, az EU-ban már bevált és működő gondolkodásmódot meghonosítani, amelynek várhatóan későbbiekben még nagyobb eredményei lehetnek.
A továbbiakban is lehetőségeinkhez mérten igyekszünk mindent megtenni településünk fejlesztése érdekében. Tovább szeretném támogatni a civil szféra fejlesztését, amelynek eredményeképpen településünkön az elmúlt időszakban 4 új civil szervezet jött létre. Folyamatosan benevezünk a Virágos Magyarországért mozgalomba, amelynek eredményeképpen tovább tudjuk szépíteni közterületeinket.
Kérem tekintse meg éves eseménynaptárunkat, és látogasson meg bennünket!
Amennyiben községünk felkeltette érdeklődését, szívesen látjuk mint vendéget, és mint befektetőt egyaránt!

Domoszló 2006. november

Gyurkó Béla
polgármester


Kikapcsolódás - horgászás, vadászat


- horgászási lehetőség a Domoszlói tavon,
- vadászati lehetőség (nagy- és kisvadakra).


Pihenés - túrázás


- pihenési lehetőség a jó levegőjű, gyönyörű fekvésű faluban,
- gyalogtúrák a környéken - Tarjánka-völgyi szurdok, Hosszúhegy, Oroszlánkővár,


Ismerkedés Domoszló környékén lévő települések műemlékeivel, látnivalóival
- városlátogatás (Eger, Gyöngyös templomai, múzeumai)
- Tarnaszentmária, Kompolt, műemlékeinek a megtekintése,
- környékbeli falvak történelmi látványosságainak megtekintése (Sirok, Kápolna, Kisnána).


English

The settlement of 2200 inhabitants lies northeast from Gyöngyös, in the eastern Mátraalja region; it is accessible by road. The nearest railway station is in Ludas, on the Budapest-Miskolc line. In the 18th century royal falconers lived in the village. The settlement, known as Dumuzlo around 1260, was famous for its grape-growing and wines as early as the Middle Ages. From among the wines produced here the "Domoszlói muscatel" and the "Hárslevelű" are the most widely known. The nearby woodland, spreading over one and a half thousand hectares, offers a wonderful opportunity for touring and hunting. The lake of 50 hectares provides opportunity for fishing and boating. The most important sight of the settlement is the Roman Catholic church. The church was built in 1739 in Baroque style, but it also contains Gothic parts. A scene of a beautiful, flowery village unfolds before the visitor when arriving to Domoszló, where the most hospitable people live. Joining country tourism enables one to stay for a longer period of time.


Deutsch

Die am Ostfuße des Mátra-Gebirges, nordöstlich von Gyöngyös liegende, über 2.200 Einwohner zählende Ortschaft ist mit dem Auto zu erreichen. Der nächstgelegene Bahnhof ist Ludas an der Eisenbahnstrecke Budapest-Miskolc. Das Dorf war im 13.Jahrhundert von königlichen Falknern bewohnt. Das um 1260 Dumuzlo genannte Dorf war schon im Mittelalter von seinem Weinbau und seinen Weinen berühmt. Von seinen Weinsorten sind der Domoszlóer Muskateller und Lindenblättriger die bekanntesten. Der anderthalb tausend Hektar große Wald ermöglicht Wanderungen und die Jagd. Der fünfzig Hektar große See bietet den Anglern und den Bootsfahrern eine günstige Gelegenheit zur Erholung. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Der Ortschaft sind die römisch-katholische Kirche. Die Kirche wurde 1739 gebaut, und zeigt auch gotische Details enthaltenden Barockstil. Der Besucher wird von einem schönen, blumenreichen Dorf mit gastfreundlichen Menschen empfangen. Die Eingliederung in den Dorftourismus ermöglichtauch einen längeren Aufenthalt hier.

Eseménynaptár

 Január 31. Téli Sportnap - Domoszló
Egész napos sportrendezvény a kultúrházban és az általános iskola tornatermében: asztalitenisz, lábtenisz, légpuskalövészet, sakk, asztali foci. Téli kirándulás, szánkóverseny.


 Január 22-24. Néptáncosok hétvégéje - Művelődési ház
Néptánc gála, néptáncosok bálja.

 Március 13. Március 15-i megemlékezés, fáklyás felvonulással - Domoszló


Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulójának megünneplése. Koszorúzás a temetőben. Fáklyás felvonulás a kultúrházba, ünnepi műsor /óvodások, iskolások, néptánccsoport, Idősek Klubja énekkara/.


 Április 4. Szemétszedés - Domoszló közigazgatási területe
Környezetvédelmi akció, közterületeken szemét összeszedése

 Április 13. Domoszlói Húsvétoló - Domoszló
Hagyományos locsolkodás

 Április 24. VII. Domoszlói Szent György Napi Muskotály Borünnep - Domoszló
Országos Muskotály Borverseny, borkóstolás, kiállítás, kultúrműsor.


 Május 1. Majális - Domoszló - Tópart

Falusi majális. Főzőverseny, játékos versenyek, gyermekprogramok. Augusztus 22. Államalapítási Kupa - Falunap - Domoszló

Egész napos kulturális és sportrendezvény. A sportpályán férfi-női kispályás labdarúgás, íjászverseny, légpuska lövészet, malomkődobás, gyerekversenyek. Este szabadtéri mise, majd utcabál élőzenével.


 Szeptember 5. IV. Csemegeszőlő Fesztivál - Deák tér
A csemegeszőlő termesztésének bemutatása, kóstolás, gasztronómiai érdekességek, kézművesek bemutatkozása, lángos sütés, folklórműsor.

 Október 24-25. Szent Demeter napi búcsú, elszármazottak találkozója - Domoszló

A község védőszentjének ünnepe. Fontos családi és egyházi esemény. - A faluból elszármazottak találkozója. - Kirakodóvásár. December 31. Sziveszter - Művelődési ház
Óévbúcsúztató mulatság

 December 18. Domoszlói Karácsony - Művelődési Ház
Karácsonyi ünnepi műsor a község lakói és az idelátogatók számára. A műsor után forralt bor, meleg tea.

 December 13. Luca-napi vigalom - Művelődési ház
Nevezetes nappal kapcsolatos népi hagyományok ápolása, gyermek és pedagógus mûsorok.

Befektetési, gazdasági lehetõség

 • A Mátraalján
  önkormányzati tulajdonú, ipari beruházásra alkalmas terület!
  Érdeklődés: 06-(37)-365-210

Vállalkozások

 • Szállásadók

  ÖREGHÁZ VENDÉGHÁZ
  3263 Domoszló, Rákóczi u. 16.
  37/365-272
  20/460-7256
  zajazsuzsa@freemail.hu
  www.oreghaz.atw.hu

  Falusi fogadó Szállás (kétágyas szobákban) 2500 Ft/fő/éj Gyermekkedvezmény 10 év alatt 1000 Ft/fő/éj Információ: Gyurkóné Zaja Zsuzsanna
  Egyéb kínálat: - a falu nevezetességei - túra a hegyekben - Oroszlánkő-várrom - Tarjánka-völgyi szurdok - horgászási lehetőség - borkóstolás a "Bánszki" pincészetben - "domoszlói lángos" sütése kemencében
  Férõhely: 10 fő | Ár: 2500 Ft/fő/éj

  Bakos Vendégház
  3263 Domoszló,
  Ságvári u. 4.
  06-37/363-414
  06-30/374-55-07
  bakoseri@freemail.hu
  A vendégház a falu központjában, egy csendes utcában található. Egész évben üzemel. Az épületben 2 jól felszerelt apartman került kialakításra. A házhoz zárt parkoló, füvesített játszó- és pihenőkert, valamint hangulatos bográcsozó hely tartozik.

  Programajánlat:
  1./Túra a Tarjánka-völgyben
  2./Borkostoló a Bánszki Pincészetben
  Férõhely: 10 | Ár: 2500.- Ft/fő/éj
  Gyermekeknek 12 éves kor alatt kedvezmény!

  Kedves Néni Vendégháza
  3263 Domoszló, Ságvári út 3.
  30/364-9829, 37/365-470
  lukati@freemail.hu www.kedvesneni.hu
  Kedves Néni Vendégháza a vendégek előtt mindig nyitva áll a Mátraalján, Gyöngyös és Eger közt félúton. A vendég minőségi borokat kóstolhat, a halastavon horgászhat, kirándulhat a Tarjánka-szurdokban. A felújítás a népi építészeti hagyományokat megőrizve, de a mai igények szerint történt 2007-ben. Árak, egyéb információk a www.kedvesneni.hu oldalon találhatók.


  Ferenczi Imre
  3263 Domoszló, Lenin u. 20u
  06-37/365-019
  janesz54@t-online.hu
  Családias környezetben lakrész kiadó főzési lehetőséggel!
  Programlehetőségek: pincelátogatás, sétakocsikázás !

  Férõhely: 2, 4 fő

  Betyártanya Vendégház
  3263 Domoszló,
  Kossuth út 1/2
  06-37/365-334
  06-70/420-0784
  zsuzsa@domnet.hu
  Télen-nyáron kellemes kikapcsolódási lehetőség a falu szélén.
  A 4 db kétágyas, pótágyazható szobákhoz külön fürdőszoba, WC, televízió tartozik. Közös nappali és 2 jól felszerelt konyha, az udvaron nyársalási, főzési lehetőség.
  Kérésre házi koszt készítése megrendelhető.
  Horgászati lehetőség a halastónál, kirándulási lehetőségek az Oroszlánkő várromhoz és a Tarjánka szurdokhoz!
  Tulajdonos: Bánszki Ervinné

  Férõhely: 8+2 fő | Ár: 3000 Ft/fő/éj
  Gyermekeknek 12 éves korig kedvezmény

  Pihenés a Mátra-alján, és ott is a Betyártanyán! • Vendéglátók

  BÁNSZKI PINCÉSZET
  3263 Domoszló,
  Hunyadi u. 12/1.
  37/365-687
  37/365-273
  30/963-45-62
  Fax: 37/365-687
  banszkit@t-online.hu

  A Borforgalmi Állomás, majd a Termelőszövetkezet tulajdonában álló épületet és pincét családi vállalkozásunk 1997-ben vásárolta meg. Kétágú pincénkben az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet domoszlói ültetvényein termelt szőlőkből készült borait teszteljük, évente 50-70 fajtát és fajtajelöltet. Ezeken kívül a hagyományos domoszlói fajtákat, így Muskotályt és Olaszrizlinget is készítünk. Bejelentkezés estén különtermünkben 30-40 főt tudunk fogadni, ahol borbemutatókat és borkóstolókat tartunk.
  postmaster@banszkipince.t-online.hu

 • Egyéb

  SLV-METÁL Kft.
  3263 Domoszló, Kossuth u. 86.
  37/365-420
  Fax: 37/365-420
  slv-metal@slv.hu;
  www.slv.hu

  Az SLV-Metál Kft. 1996-ban alakult.
  Tulajdonosok: Szabó László és Lukovszki János.
  A Kft. fő tevékenységi köre: műanyag nyílászáró gyártása.

  A következő jó minőségű profilból gyártunk nyílászárókat:

  * SPECTUS 4 kamrás műanyag angol profil fehér, mahagóni és aranytölgy színekben,
  * EUROMEETH alumínium borítású tömör műanyag német profil, fehér színben,
  * Tömbösített fa német profil,
  * Alufa olasz profil,
  * Standard méretű bejárati ajtók forgalmazása raktárról EUROMEETH profilból.

  Referencia munkánk: Általános Iskola, Domoszló.

Alapítványok, civil szervezetek

  Domoszlói Idegenforgalmi Egyesület
  3263 Domoszló, Hunyadi János út 12/1
  37/365-687

  Elnök: Gyurkóné Zaja Zsuzsanna
  Adószám: 18587425-1-10

  Domoszlói Örökség Kulturális Egyesület
  3263 Domoszló, Rákóczi Ferenc út 13.


  Elnök: Gyurkó Péter
  Adószám: 18588550-1-10
  Bankszámlaszám: 61800012-10010574

  Domoszló és Kisnána Földtulajdonos Vadászok Egyesülete
  3263 Domoszló, Kossuth Lajos út 86.


  Elnök: Szabó László
  Adószám: 18577093-2-10
  Bankszámlaszám: 6180012-10004081

  Domoszlói Hegyközség
  3263 Domoszló, Deák tér 12.


  Elnök: Bánszki Sándor
  Adószám: 18574894-1-10
  Bankszámlaszám: 61800012-10003286

  MTTOSZ
  3263 Domoszló, Dózsa György út 19.


  Elnök: Molnár Imre
  Adószám: 19134958-1-10
  Bankszámlaszám: 61800012-10003286

  Polgárőrség Domoszló Egyesület
  3263 Domoszló, Petőfi Sándor út 5.


  Elnök: Vach István Levente
  Adószám: 18588464-1-10
  Bankszámlaszám: 61800012-10010323

  Domoszlói Általános Iskoláért Alapítvány
  3263 Domoszló, Deák tér 5.


  A kuratórium elnöke: Bakosné Tresó Erika
  Adószám: 18580239-1-10
  Bankszámlaszám: 61800012-10005123

  Gyermek, Kulturális és Sport Intézményeket Támogató Alapítvány
  3263 Domoszló, Deák tér 6.


  A kuratórium elnöke: Krizsó Sándor
  Adószám: 18572146-1-10

  Domoszlói Óvodásokért Alapítvány
  3263 Domoszló, Rákóczi út 13.


  A kuratórium elnöke: Kovács Zoltánné
  Adószám: 18581003-1-10
  Bankszámlaszám: 61800012-10007015

  Labdarúgó Sportklub
  3263 Domoszló, Ságvári út 46.
  37/365-026

  Elnök: Safranka János
Információk

Polgármesteri hivatal:3263 Domoszló, Petőfi Sándor út 5.
Polgármester:Gyurkó Béla
Telefon:37/365-210
Mobil: 06-20/438-6340
Fax:37/365-682
Alpolgármester:Sidló János
Jegyzõ:Fehér Jánosné
Képviselõtestület:Gyurisné Csorba Csilla Ildikó, Gyurkó Ernő, Gyurkó Péter,
Hegedűs Béla, Lőrincz János, Pejkó Gábor,
Sipos Brigitta, Zimány Istvánné

Cigány Kisebbségi Önkormányzat:
Barkóczi Gyula, Barkóczi Gyuláné, Lakatos Attila
Intézmények

  Napköziotthonos Óvoda
  3263 Domoszló, Rákóczi út. 13.
  37/365-253
  Vezetõ: Kovács Zoltánné
  Művelődési Ház
  3263 Domoszló, Rákóczi út 13.
  37/365-210/18 mellék
  Vezetõ: Kádár Imréné
  Orvosi Rendelő
  3263 Domoszló, Kossuth út 26.
  37/365-215 (háziorvos)
  37/365-238 (fogszakorvos)
  Vezetõ: Dr.Fülöp Tibor háziorvos

  Fogorvosi rendelés: Dr. Said Watti fogszakorvos


  III. András Általános Iskola
  3263 Domoszló, Deák tér 5.
  37/365-246
  Vezetõ: Bakosné Tresó Erika

  A 2002/2002-as tanévtől kezdődően az iskola III. András nevet vette fel. Ettől az időtől kezdve minden évben sor kerül az ide beíratkozott I. osztályosok avatására.


  Anya- és Gyermekvédelem
  3263 Domoszló, Kossuth út 49.
  37/365-565
  Vezetõ: Handrik Lászlóné védőnő

  Családsegítő Szolgálat
  3263 Domoszló, Kossuth Lajos út 49.
  37/365-565

  Vezető:Tőzsérné Zaja Ildikó

  Alapszolgáltatási Központ
  3263 Domoszló, Hunyadi János út
  37/365-210

  Vezető:Búzásné Juhász Zsuzsanna

  Szent Demeter Gyógyszertár
  3263 Domoszló, Hunyadi János út 1.
  37/365-231

  Vezető:Balogh Istvánné gyógyszerész

  Római Katolikus Plébánia
  3263 Domoszló, Hunyadi u. 36.

  Plébános: Mischinger Ferenc érseki tanácsos

  Szüretre ide várjuk!


LÁTOGASSON EL HOZZÁNK!
KÓSTOLJA MEG KÜLÖNLEGES ZAMATÚ BORAINKAT!