Zala megye
gelseonk@axelero.hu
www.falvak.hu/gelse

Lélekszám: 1221 fõ | Lakóházak száma: 457

Kincsünk a vizünk!

Bemutatkozunk
-A falu történelmi áttekintése
-Községünk bemutatása
-Gelse címerének leírása
-Községünk tervei
-Turisztikai lehetőségek
-Akikre büszkék vagyunk

Eseménynaptár

Befektetési, gazdasági lehetõség

Alapítványok, civil szervezetek

Intézmények

Információk
A falu történelmi áttekintése

Gelse belterülete:155 ha, külterülete: 1874 ha.

Gelse Nagykamizsától északra 17 kilóméterre, a Nagykanizsa-Pacsa országút közepén elhelyezkedő, dinamikusan fejlődő település. Határában a keletre elterülő szőlőhegyek dombosak, nyugat felé az észak-déli irányban végigfolyó Principális csatorna völgy sík, lapályos; ez a terület a 18. századtól mindinkább lecsapolt, egykor a hatalmas kanizsai berek része volt.
A falu az Árpád-kor óta lakott település, első okleveles említése 1280 körül: Guelse. A település a XIII. században a zalai vár földje volt, az erőd szolgái éltek itt. Arra is bőven tlálunk bizonyítékot, hogy a korai időszakban nemesember élt ezen a vidéken. Az Anjouk korában nagyobb egyházas hely lehetett, mivel felvették a papi tizedjegyzékbe.
A lakosok földműveléssel - főleg rozsot termeltek - és állattenyésztéssel foglalkoztak, de nagy jelentőséggel bírt a szőlőművelés is.
A török korból sok tárgyi emlékmű került elő, erre az időre utal a Török csapás-dűlő elnevezés is. Egyes feltételezések szerint Gelsének vára is volt, melynek parancsnoka - a szályhagyomány alapján - Ördögh kapitány. Hét gyermek volt, s innen származik az a mondás, hogy "heten vannak mint, a gelsei ördögök". A mind gyakoribbá váló török támadások elől azonban az emberek lassan elmenekültek, szétszéledtek. A legnagyobb csata 1587 augusztusában zajlott le Gelse és Kacorlak határában.
Gelse a XVIII. században népesedett be újból. Ezen időszak legszebb emléke az 1786-ban épített új, Salrós Boldogasszony, későbarokk templom, amely Gelse legrégibb műemléki védettségű épülete.
A templomkertben van az I. és a II. világháború áldozatainak emelt emlékmű is.

A község a XIX. század végén, a XX. század elején jelentős mértékben fejlődött. Lélekszáma elérte az 1700 főt és a községben jelentős ipari tevékenység folyt. Ehhez hozzájárult a vasutállomás megépítése, mely kedvezően befolyásolta Gelse életét. A XX. század viharai nem múltak el nyomtalanul. Jelentős volt a kivándorlás, a két világháború sok véráldozatot követelt.

1925-ben az elemi népiskola négy tanítóval, négy tanteremben működött. Ebben az évben 28 iparost jegyeztek fel, emelett 80 lóerős gőzmalma, szódavízgyártó üzeme, három vegyes-, valamint két fa- és építőanyag kereskedése és egy borkereskedőlye volt. 1935-ben 486 gazdaságot számoltak össze, földbirtokosként - többek között - Gross Károly, Plihál Viktorné és Sebestyén Géza nevét említették. A községben volt posta, hitelszövetkezet, létezett Levente Egyesület, Polgári Lövész Egylet, Önkéntes Tűzoltó Egyesület és Iparoskör. Helyben székelt a Körorvos és a Körállatorvos.
Sokan foglalkoztak földműveléssel, de mivel a lakosság átlagban öt holdon gazdálkodott, többen igyekeztek a vasúton, a postán, illetőleg Nagykanizsa gyáraiban, illetőleg Nagykanizsa gyáraiban, üzemeiben munkához jutni.


Községünk bemutatása

Gelse Nagykanizsától 17 kilóméterre északra, a Nagykanizsa-Pacsa útvonal közepén elhelyezkedő, dinamikusan fejlődő település.
A falu az Árpád-kor óta lakott hely.
A település a Belső-Zala egyik centruma, nagy vonzáskörzettel, jó megközelíthetőséggel a 74-es főútról és az M7-es főútról, valamint a Budapest-Nagykanizsa, Pécs-Nagykanizsa-Zalaegerszeg-Szombathely-Sopron vasútvonalon személy és teherszállításban egyaránt.

Teljes infrastruktúrával ellátott település. /ivóvíz, szennyvízcsatorna-hálózat, földgáz, telefon, portalanított utak, minden utcában kiépített járda, kábel TV, háziorvos, fogorvos, védőnő, gyógyszertár, posta, körjegyzőség, óvoda, általános iskola 300 adagos főzőkonyhával, 800 m2-es tornacsarnokkal, 20 ezer kötetes könyvtár, kistérségi információs központ, 4 élelmiszer jellegű vegyesbolt, presszó, fagyizó, stb./

Gelse a közigazgatási központja - Gelse, Gelsesziget és Kilimán Községek Körjegyzőségének. A két társközségből is idejárnak óvodába és iskolába a gyerekek.
Gelse a központja a Principális-menti Önkormányzatok Társulásának, mely 18 település önkormányzatát tömöríti. A települések kapcsolata nagyon jó. Nagy beruházások megvalósításában is jól együttműködnek. /Gáz, szennyvíz, hulladéklerakó építése./

2000-ben az Önkormányzat a németországi Wang-Unterreit településsel testvérkapcsolatot létesített, mely gyümölcsöző kapcsolatnak ígérkezik.


Gelse címerének leírása

A címerpajzs ívelttalpú háromszögű pajzs.
A pajzs kék mezejében lebegő kiterjesztett szárnyú fehérgalamb, lábával arany lúdtollat tartva.
A pajzsmező alsó részében zöld hármashalom látható, a hármashalom második völgyéből ezüst hullámos forrás indul a jobb oldali pajzsszélig.

A pajzs jobb és bal oldalán koszorúszerűen elhelyezett, jobboldalán lebegő zöld szőlőlevélfonat két fürt arany szőlővel, baloldalán lebegő arany búzakalász fonat díszíti.

A címerpajzs alatt lebegő arany szalagon fekete betűkkel "GELSE" felirat szerepel.


Községünk tervei

1./ Térségi jelentőségű termálvízű strand megépítése
- 33,33x17,5x1,55 többcélú medence
- 1 db 50 m2-es gyermekmedence, illetve kiszolgálóegységek
- fitness-wellness blok kialakítása

2./ Rendezési terv módosítása kapcsán - 300 telkes lakópark kialakítása.

3./ A falu központjában lévő régi művelődési ház átalakításával többfunkciós épület kialakítása, ahol helyet kapna az önkormányzati hivatal, a posta, valmint az egészségügyi szolgáltatás.

4./ Munkahelyteremtés (a felszabaduló épületekben, illetve a termálberuházás kapcsán) a meglévő varrodában a foglalkoztatás bővítése.

5./ Kisvárosias jelleg kialakítása
- A park, az iskola környezet további rendezése, sétány, ivókút, játszótér kialakítása és a zöld területek szépítése.

6./ Központi csomópont átépítése, parkolók és új autóbuszvárók kialakításával. A temető út kiépítése.

7./ SAPARD program keretében mezőgazdasági út építése.

8./ A Principális-menti Önkormányzatok Társulásán belül - Gelse székhellyel rendőrőrs létrehozása.


Turisztikai lehetőségek

- 1786-ban épített Sarlós Boldogasszony, későbarokk templom, amely Gelse legrégibb műemléki védettségű épülete.

- Természeti adottságok: termálvíz, Öreghegyi panoráma, gímszarvas állomány.

- Idegenforgalmi jelentőséggel bír a minden évben megrendezésre kerülő meghívásos lovasverseny. A rendezvény egész napos, csikósbemutatóval, gyermekprogramokkal, kirakódó vásárral.
Szüreti felvonulás.
Farsangi rendezvények, kultúrális bemutatók.


Akikre büszkék vagyunk

1./ Will Hubert Géza, Oscar díjas állatidomár, aki jelenleg Amerikában filmet forgat. Vadállataival (oroszlán, elefánt, kígyó) Elza és kölykei és egyéb állataival kutya, kismalac (BABE) több mint 50 film forgatásán közreműködött.

2./ Dr. Somorjai Lajos író, orvos- "Megjártam a Don-kanyart" című harctéri naplója, mely bestseller lett.

3./ Kerekes Endréné, népi iparművész.

Eseménynaptár

 minden év július első vasárnapja Sarlós Boldogasszony napi búcsú

 minden év augusztus végén vagy szeptember elején Lovasverseny, népművészeti vásár

 október közepén Szüreti felvonulással egybekötött falunap

Befektetési, gazdasági lehetõség

 • Termál beruházás

 • Lakópark
  Községünkben kialakítás alatt lévő 300 lakótelkes lakópark, illetve zártkerti ingatlanok.

Alapítványok, civil szervezetek

  Gelse Községért Alapítvány
  8774 Gelse, Kossuth L. u. 20.
  93/360-001
  Elnök: Varga Zoltán  Gelsei Bűnmegelőzési Egyesület
  8774 Gelse, Alkotmány u. 18.
  93/360-099
  Elnök: Gódor Emil  Gelsei Sportkör
  8774 Gelse, Alkotmány u. 5.
  93/360-065
  Elnök: Gregor Zoltán


Információk

Polgármesteri hivatal:8774 Gelse, Kossuth u. 20.
Polgármester:Rácz József
Telefon:93/560-000
93/360-001
Fogadónapok:Hétfő, Szerda, Csütörtök
Alpolgármester:Szegedi Ferenc
Jegyzõ:Pölöskey Györgyné
Képviselõtestület:Gregor Mihályné, Kenessey Rudolfné, Kovácsné Pál Teréz, Dr. Nagy Attila, Szegedi Ferenc, Vígh Györgyné
Falugazdász:Pölöskey György
Intézmények

  Általános Iskola
  8774 Gelse, Kossuth u. 74.
  93/560-012 93/360-012

  Óvoda
  8774 Gelse, Kosuth u. 82.
  93/360-014

  Művelődési ház
  8774 Gelse, Kossuth u. 78.
  93/360-428

  Egészségügyi intézmény
  8774 Gelse, Kossuth u. 28. és 85.

  Fogorvos: Dr. Vass Tamás 93/360-036
  Háziorvos: Dr. Józan Attila 93/360-007
  Védőnő: 93/360-589

  Könyvtár
  8774 Gelse, Kossuth u. 88.
  93/560-010

  Teleház
  8774 Gelse, Kossuth u. 88.
  93/560-011 93/360-493

  Posta
  8774 Gelse, Kossuth u. 107.
  93/360-000

  Rendőrség
  8774 Gelse, Dózsa Gy. u. 2.
  93/360-013

  ÁFÉSZ
  8774 Gelse, Dózsa Gy. u. 3.
  93/360-273 93/360-010

  Gazdálkodók szövetkezete
  8774 Gelse, Arany J. u. 28.
  93/360-378 93/360-284

  Plébánia
  8774 Gelse, Kossuth u. 72.
  Vezetõ: Szűcs Imre plébános