Nógrád megye
ipolytarnoc@globonet.hu
www.falvak.hu/ipolytarnoc
www.ipolytarnoc.hu


Lélekszám: 489 fõ | Lakóházak száma: 182


Bemutatkozunk
-Polgármesteri köszöntő
-A falu története
-A falu fekvése, megközelíthetősége
-Ipolytarnóc zászlaja és címere
-Természeti adottságok I.
-Természeti adottságok II.
-Településszerkezet
-Falugondnoki szolgálat
-Az ipolytarnóci trianoni határkő
-Szeretett folyónk a szeszélyes Ipoly Az Ipoly I.
-Az Ipoly II.
-Az Ipoly III. Az Ipoly vízszintmérős lépcsősora
-Az Ipoly IV. Hidakat kapnak a puszták
-Árvízi veszedelem I.
-Árvízi veszedelem II.
-Árvízi veszedelem III.
Ébresztő mindazoknak, akiknek Ipolytarnóc Önkormányzatán kívül közük van még az Ipolyhoz!
-Árvízi veszedelem IV.
-Víztározó az Ipoly völgyében. Folyamatban van a "leporolt" terv szakmai elemzése
-RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
I. Ipolytarnóc római katolikus lakosságát...
-II. Római katolikus templom
-III. A templom fő oltárán álló...
-IV. A hívők adományából...
-V. Ünnepi díszben a mellékoltár karácsony szent ünnepén
-VI. A templom hajója
-VII. Az öreg harang latin felirata és a magyar fordítás
-VIII. A kicsi harang
-IX. Karácsony ünnepe I.
-X. Karácsony ünnepe II.
-XI. Húsvéti harangszó I.
-Ipolytarnóc római katolikus temploma madártávlatból
-SZENT ANNA KÁPOLNA
I. Római katolikus Szent Anna temető-kápolna
-II. A templom és a Szent Anna-kápolna főoltára
-III. "Sírkő-tár Ipolytarnóc MMVIII"
-Kőből vésett keresztfáink
-Nemzetünk szent ereklyéi
-VASÚTVONALUNK I.
Aszód-Balassagyarmat-Ipolytarnóc-Losonc 1896-2009 - ????
-VASÚTVONALUNK II.
Aszód-Balassagyarmat-Ipolytarnóc-Losonc 1896-2009 - ????
-VASÚTVONALUNK III.
Aszód-Balassagyarmat-Ipolytarnóc-Losonc 1896-2009 - ????
-Általános iskola I.
-Általános iskola II. - Kiüresedett iskolánk, az oktatás temploma, amely 1953-ban épült.
-Általános iskola III.
-Általános iskola IV.
-A falu. Az "Új Önkormányzati Törvény" margójára.
-Wellness Hotel I.
-Hatósági nyilvántartások
-Kerekerdő Óvoda
-Wellness Hotel II.
-Wellness Hotel III.
-Wellness Hotel IV.
-Bory kastély I. - A napfényben sütkérező homlokzat
-Bory kastély II. - A kastély belső miliője
-Bory kastély III. - A kastély belső miliője
-Novák-kúria
-Jankovich-kúria
-Határőr laktanya I.
-Határőr laktanya II.
-Sportegyesületünk alapításának emlékére
-Községi Könyvtár
-Élelmiszerbolt
-Palóc-Coop Rt. italbolt
-Palóc-Coop Rt. vegyesbolt
-Ipoly Söröző
-Szülőfalunk doktorrá avatott büszkeségei
-Akikért a harangok szóltak...
-Don-kanyar! Áldozataink kegyeleti emlékére! I.
-Don-kanyar! Áldozataink kegyeleti emlékére! II.
-IPOLYTARNÓCI ŐSMARADVÁNYOK TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
I. A boltozat alatti fenyő
-II. Õsfenyõ Belépõ
-III. Bükkábrányi mamutfenyők
-IV. Időutazás az ősvilágba
-V. A Föld napja Ipolytarnócon. 2008. 04. 22.
-VI. NYITVA TARTÁS
-VII. Az Ősfenyő fogadó épület belső szépsége
-Dr. Tasnádi Kubacska András I.
1902-1977
-Dr. Tasnád Kubacska András II.
1902-1977
-"Egy sorozat régi és még régebbi fényképekből ..."
- MEGTEKINTHETŐ FOTÓALBUMOK!
-Aranymisés római katolikus papunk
-Szeretett pedagógusaink, Telek Balázs és Telek Balázsné (Szilárd Magdolna) I.
-Szeretett pedagógusaink, Telek Balázs és Telek Balázsné (Szilárd Magdolna) II.
-Szeretett pedagógusaink, Telek Balázs és Telek Balázsné (Szilárd Magdolna) III.
-Szeretett pedagógusaink, Telek Balázs és Telek Balázsné (Szilárd Magdolna) IV.
-Aranylakodalom 1956-2006.
-Magtár
-Régi használati tárgyak
-A kender termesztése és feldolgozása
-Magyaros ruházati viselet
-A mázsaház mérlege
-Jubileumi zászló 1848 - 1948 – 2008
-Partizán emlékmű Ipolytarnóc határában,...
"1944 - 1964 - 1974"
-Mester Ferencné Annus néni
1907. 03. 29.- 1994. 07. 08.
-A tehetség fogságában. Rigó Imre
-Az egyetlen gólyafészkünk
-Új autóbuszváró pavilon
-Kábeltelevízió és internet szolgáltatás
-Megfelő színvonalú közút új aszfaltréteggel
-Hálózat korszerűsítés
-Hamisítatlan falusi életkép
-Viharkár
-Jéggömbös sorscsapás I.
-Jéggömbös sorscsapás II.
-A tornádó pusztítása I.
-A tornádó pusztítása II.
-Ostrom utáni állapot
-Pestis! A Fekete Halál!
-Hófedte téli álom, örök álom
-Szomszédolás I. - Kalonda
-Együttműködési partnerszerződés...
-Szomszédolás - Losonc - Nógrád szíve I.
-Szomszédolás - Losonc - Nógrád szíve II.
-"UNIÓS VONATOZÁS" 2004. 04. 29. I.
-"UNIÓS VONATOZÁS" 2004. 04. 29. II.
-"UNIÓS VONATOZÁS" 2004. 04. 29. III.
-Sorompóbontás I.
-Sorompóbontás II.
-A világ első határon átnyúló geoparkja
-Micsoda fiesta volt...!
-Határőr Bál I.
-Határőr Bál II.
-Határőr Bál III.
-Határőr Bál IV.
-Határőr Bál V.
-SISA TIBOR
Ipolytarnóctól Kuvaitig és vissza a labdarúgás varázsában I.
-SISA TIBOR
Ipolytarnóctól Kuvaitig és vissza a labdarúgás varázsában II.
-SISA TIBOR
Ipolytarnóctól Kuvaitig és vissza a labdarúgás varázsában III.
-Ipolytarnócról Mihálygergén át Dabas-Sáriig. Zsélyi Nándor I.
-Ipolytarnócról Mihálygergén át Dabas-Sáriig. Zsélyi Nándor II.
-Szociális és demográfiai adatok

Eseménynaptár

Vállalkozók
 -Szállásadók
 -Vendéglátók
 -Mezõgazdasági vállalkozók
 -Egyéb

Alapítványok, civil szervezetek

Intézmények

Letölthetõ dokumentumok

Információk


Ősmaradványok Termvéd.Terület központja

Legyező‘pálma lenyomata

Mészvázak tengeri üledékben

Րsborotyán levéllenyomata

Orrszarvú lábnyom

Elszenesedett fa vulkáni hamuban

Րspárosujjú patás lábnyoma

Lábnyomos homokkő‘

Cápafogak

Ősragadozó lábnyomPolgármesteri köszöntő

- Örömünkre szolgál, hogy meglátogatott bennünket! A tárgyilagos valóságot láttatva bemutatjuk Önnek napjaink Ipolytarnócát, nem többet, de nem is kevesebbet annál, mint amennyit majd megtapasztal, ha elutazik hozzánk.
- A valaha jóval szebb napokat látott, egykoron "KULÁK FALU" -nak titulált település a megváltozott negatív tendenciák ellenére is fejlődni, élni akar, mert minden falu nem válhat várossá, de tanyává sem a XXI. század Magyarországán.

- Avagy mégis? (Magyar Nemzet, 2006. 05. 20. "Faluvég" c. cikk)
Mihályi Péter közgazdász: "Az orvosi rendelőket is be kell zárni, a postát is."
Lányi András filozófus: "Bizonyított, hogy az a falu, ahol az iskolát bezárják, megszűnik - ugyanis a szülőkorú felnőtt lakosság tíz éven belül elköltözik."
Mihályi Péter: "Költözzön el."
Magyar Nemzet: "Szűnjön meg a falu?"
Mihályi Péter: "Persze. Középkori hagyomány, miért kéne fenntartani? Egész Nyugat-Európában nincs falu. A magyar települések többsége 300 fősnél kisebb, életképtelen."- Ha ez a Mihályi Péter közgazdász azonos személy azzal, aki az SZDSZ liberális gazdasági kabinetjének a tagja, akkor ide kívánkozik az alábbi magyar közmondás: "Bolond lyukból bolond szél fúj."... ha nem azonos, akkor is!

- A Rákóczi úton egy hosszú, tetőgerinces kőből épült lakóház födémgerendájába az alábbi felirat vésetett, amely ma is jól látható: "MESTER PONYI PÁL ANTAL 1885 DIK ÉVBEN" A fenti gondolatok nem fogják megélni ezt a magasztosan szép és dicsőséges kort, mert a falvak mindent túl élnek.2019.10.13-tól a polgármesteri tisztséget Gál István tölti be.


A falu története

- A községet első ízben - Tarnócz néven - az 1332-37. évi pápai tizedjegyzék említi, ami azt bizonyítja, hogy volt plébániája. A XIV-XV. században Tasnoch, Tamulch, Tarnouk és Tharnócz névalakban szerepel a régi iratokban, dokumentumokban.
1492-ig a Dicsőszentmártoni, a Kizdi és a Tarnóczi családok birtokolták. 1499-ben a Tarnóczi család tagjai osztoztak rajta.
1558-ban Berényi András, Zerdahelyi István, Pelinyi Bálint és Muraközy Mátyás nyerték adományul Ferdinánd királytól. Ekkor 11 összeírt házzal Pilinyi Ferenc szolgabíró járásához tartozott, de 4-5 év múlva már a szécsényi szandzsák területéhez sorolták, török hódoltsági faluként adózott Tarnofcse néven. A XVII. század elején 20-24 magyar család élt a faluban.


- Ebben az időszakban épültek a legrégebbi kúriák, amelyek közül a legnevezetesebbek a Baán-, a Jankovich-, a Woxith-Horváth házak voltak. A Jankovich- kúriában 1970-ig működött a falu régi iskolája.

- A török kiűzése, Rákóczi kurucvilága után a XVIII. század 20-30-as éveiben Tarnócz már újratelepül, virágzó falu, ahol 24 magyar háztartást írtak össze.
Hírneves is, mert a vármegyei közigazgatás ebben az időben különböző helyeken megtartott vármegyei közgyűlései közül egyet 1727-ben Tarnóczon tartott meg.


- A XIX. század végén mintegy 1200 kh szántó, 480 hold rét, 515 hold legelő állt a tarnóci gazdálkodók rendelkezésére. Az Ipoly folyón vízimalom működött, amelynek vízelrekesztő gátjai, zúgói, áradást okozó vízterelése miatt sokszor szerepelt a vármegyéhez küldött lakossági panaszok között. 1874-ben tragikus tűzeset pusztított a községben, a falu leégett, 813-an éltek itt ebben az időben.

- Az első magyarországi népszámlálás 1870-ben 118 házat és 813 fős népességet regisztrál, amelyből 408 férfi, 405 pedig női lakos. Római katolikusnak 748-an vallják magukat, 7-en reformátusok, 29-29 személy evangélikus és zsidó vallású. Olvasni és írni 151-en, olvasni 353-an tudnak, a többi 309 lakos pedig nincs birtokában egyik tudásnak sem.

- 1896 jelentős évszám Tarnóc életében, mert az 1892-ben Aszódtól Gyarmatig meghosszabbított vasútvonal az Ipoly völgyének mentén már Szécsényen, Tarnócon át Losoncig vitte az utasokat, teherárukat.

- A falu az 1873-as községtörvénytől 1950-ig kisközség. 1951. február 1-től 1973. április 30-ig önálló községi tanácsa volt. 1973. május 1-től Litke társközsége a rendszerváltozásig. 1990-től közigazgatásilag önálló település, amelynek mindennapi életét választott polgármester és képviselő-testület irányítja.A falu fekvése, megközelíthetősége

- Nógrád megye legészakibb települése, az Ipoly bal partján terül el, határában kezdődik a folyó völgyének magyarországi szakasza, amely itt keresztezi a szlovák-magyar szárazföldi országhatárt. Budapesttől 140 km-re, a megyeszékhelytől, Salgótarjántól 26 km-re található. Közúton észak-keleti irányból Losonc város felől, déli irányból Litke településen át Salgótarján és Szécsény felől közelíthető meg. A megyeszékhellyel naponta rendszeres autóbuszjárat köti össze.

- A Budapest-Vác-Aszód-Balassagyarmat-Szécsény vasútvonal végállomása Ipolytarnóc, de az utazni vágyók határozott reménye és igénye szerint rövidesen Losonc lesz.

- Utcáink:

● Rákóczi út
● Dankó út
● Kossuth út
● Fenyves út
● Határ út
● Kiss út
● Ipoly út
● Petőfi út
● Vasút út

Egy tanult topográfusnak is becsületére válna a fenti blokkban látható vázlatos kerületi bontású térkép, amelyet Telek Balázs 1955-ben készített fekete tustintával szülőfalujáról, Ipolytarnócról.A Rákóczi út elejétől indulva az alábbi családi neveket tartalmazzák az ingatlanok kicsi kockái:
Tóth, Benyus, Donkó, Demus, Szabó, Tőkey, Varga, Tőrincsi, Katalin, Nagy, Benke, Sebján, Mosó, Kiss, Gracza, Ponyi, Vinczúr, Csaba, Hegedűs, Török, Gonda, Baranyai, Kovács, Lucza, Kertész, Péter, Csomor, Burgulya, Juhász, Bodor, Ocskó, Báron, Koncz, Gramantik, Siket, Fodor, Kelemen, Telek, Szakolcai, Sisa, Petik, Gál, Galó, Vas, Liszkóczi, Ludányi, Vermes, Bolyós, Harai, Kaposvári, Szlovák, Berki, Csík, Botos, Radics


http://picasaweb.google.hu/onkormanyzat.ipolytarnoc/Ipolytarnoc1955EviTerkepe#Ipolytarnóc zászlaja és címere

- Címer: Álló, hegyestalpú pajzsot a pajzsderékban hullámos kék pólya osztja. A felső vörös mező zöld halmán homlokzatával szembe forduló arany kápolna áll nyitott bejárata feketén sötétlik a falsík ormán arany latinkereszt. A halom két oldalán félig takarásban egy-egy zöld domb-részlet látszik.

- Az alsó ezüst mező középvonalában egy stilizált zöld fenyőfa lebeg, a pajzstalpban részben takarásban levő zöld hullámos völgy került ábrázolásra.

- A pajzs felső élén három levelű arany korona látszik, mögüle mindkét oldalon kék-arany akantuszlevelek omlanak a pajzstalp vonaláig.

- A pajzs alatt homorú íven négyszer hajlított fecskefarkú arany szalagon feketével az IPOLYTARNÓC felirat és az 1332 évszám látszik.

- Az arany kápolna - amely a Szent Anna kápolna homlokzati képe utal a kereszténységre és a történelmi előzményekre.

- A kápolna alatt lévő halom jelképezi a vidék jellegzetességét és a Kárpátok közelségére is utal.

- A hullámos kék pólya az Ipoly folyó. A hullámos zöld domb feletti fenyő jelképezi a megkövült ősfenyőt, a völgy pedig a Borókás nevű árkot ahol található. Az arany színű korona utal IV. László király 1275. évi adománylevelére, a Bory család nemességére vonatkozóan.


- Zászló: Fehér alapon kék-arany farkas fogazattal keretezett, melynek a közepén helyezkedik el a címer.

- Tervezők: Kiss Kálmán és Zsélyi Renáta

- Címer- és zászlóavatás: 2005. július 31.


Természeti adottságok I.

- A település domborzata változatos, belterülete sík terepen fekszik, amelyet nyugatról-keletre nagyobb szántóföldek, gyepek és legelők váltanak fel. A szórvány cserjés területeket követően erdőség borítja a hegyvidéket, amelyből az akácos és a fenyves részben telepített. A patak völgyekben fűzfa és éger ligetek váltakoznak, itt kétéltűek és hüllők találtak kitűnő életteret. Felső Hólya pusztán értékes idős vadkörtefák, szilvából és dióból álló koros gyümölcsös található. Az országhatárhoz közeli területet orchideás gyepsáv gazdagítja.

- A Botos- és a Borókás-árkot sokféle páfrány teszi változatossá, a védett területen az erdei gombák számos faja megtalálható, 12 védett növényfaj ismert, amelyből hármat idetelepítettek. A rovarvilág rendkívül változatos, az erdő madaraknak, kisemlősöknek és számos nagyvadnak (őz, szarvas, vaddisznó) nyújt élőhelyet.

- Talajának döntő részét a barna erdőtalaj különböző típusai adják, jelentős még a réti talaj, de található humuszos homok és réti öntéstalaj is. A dombvidék talaja kovárványos erdőtalaj, ennek nagyobbik részét szántók, kisebbik részét erdők adják.

- A magasabb részeken agyagbemosódásos barna erdőtalajok találhatók, ezek zömmel erdővel borítottak.- A lakóházakat környező táj kb. 1/5-e ártér, illetve síksági domborzattípusba sorolható. Kőzettani alapja főként oligocén agyagmárga, de keleti szélén foltokban előfordul miocén homokkő, mészkő és andezittufa is.

- A lakóépületekhez közeli Ipoly folyót mindkét oldalról hegyvonulat övezi. A bal oldali magyarországi part hegyeinek - Kopasz, Szőlő, Temes, Bize, Fehér - magassága 200-220 méterig nyúlik. A belterületi 32 hektárból 16 beépített és mindössze 2 hektárnyi a termőföld. A külterület 49 hektára csak 30 hektár termőföldet foglal magába.

További légi fotók Ipolytarnócról:

http://picasaweb.google.hu/ipolytarnoc.onkormanyzat/LegiFotokIpolytarnocrolTermészeti adottságok II.

- Az Északi-Középhegységi nagy tájba tartozóan mindkét terület a Nógrádi medence része, amely déli irányból a Karancs-Medveshez kapcsolódik. A mai Ipoly-völgy a kéregmozgások és a kőzetminőségtől függő természeti munkák eredménye, amely a szerkezeti mozgások révén az utolsó szakaszban kisebb részmedencékre tagolódott. Geográfiai jellemzője, hogy helyenként teraszok szegélyezik. A középső Ipoly-völgy kialakulását a fiatal kéregmozgások jelentősen befolyásolták.

- A Középső-Ipolyvölgyi kistáj éghajlata mérsékelten hűvös, száraz. Az évi napsütéses órák száma 1850-1900 közötti. A hőmérséklet évi átlaga 9,3 °C. a csapadék sokévi átlaga 610-650 mm. A szélirány legtöbbször nyugati, de jellemző a keleti és az északkeleti szélirány is.

- Talajvíz: Az Ipoly és a Botos patak völgyét felszíni, felszínközeli, illetve vízhozamtól függő talajvízmélység jellemzi. A Botos patak belterületi hossza: 830 folyóméter.

- Rétegvíz: Az Országhatár - Ipolytarnóc - Litke közötti völgy érzékeny területnek számít, közel a településhez egy ivóvizet termelő kút található. A vezetékes ivóvízhálózat hossza 3.000 méter, valamennyi lakás bekapcsolódott a közüzemi vízellátásba.

- Termálvíz: Nógrád megye termálvíz-kutatási tanulmánya alapján Ipolytarnócon nem volt fúrás, de a szlovák és a magyar határterület egyes településein (Rapp, Nógrádszakál) találtak hasznosítható termálvizet. A falu idegenforgalmi látogatottságát növelni fogja Rapp község termálfürdőjének megépítése.

- A kiépített szennyvízhálózat hossza 4.078 folyóméter. Egyházasgerge, Mihálygerge, Ipolytarnóc és Litke községek önkormányzatainak együttes tulajdona a szennyvíztisztító-telep. Az utóbbi település közigazgatási területén megépítve fogadja az átemeléssel összegyűjtött szennyvizet, amelyet ártalmatlanít és tisztít.Településszerkezet

- A községet átmenő forgalmú közlekedés jellemzi. Észak-keletről a Szlovák Köztársaság irányából a nagy történelmi múltú Losonc városa felől érkező utazó a Felszabadulás úton végighaladva a Vasút út, Rákóczi út és Kossuth út találkozási pontjaiban, a faluközpontot elhagyva, Litke települést éri el. Salgótarján illetve Szécsény felől Litke községen át érhető el országúton Ipolytarnóc. Az országutat keresztező fénysorompóval ellátott vasúti kereszteződésen áthaladva a Botos-patakon átívelő híd után jobb kézre terül el a köztemető. Keleti irányba fordulva a Kossuth Lajos úton jutunk el egy fa korlátú hídhoz, innen jobbra az Úttörő út nyílik. Ha a Kossuth Lajos úton lekanyarodás nélkül egyenesen tovább haladunk 1500 métert, az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Területhez érünk.


- A település centruma a Határőrség épülete, a Coop élelmiszerbolt és az egykori Novák-kúria által határolt terület. Ide torkollik a Rákóczi út dél-nyugati irányból, a Felszabadulás út észak-keleti irányból és a Vasút út dél-keleti irányból. A Felszabadulás útról ágazik le az Ipoly és a Kiss út, amelyeket a Petőfi út köt össze a Felszabadulás úttal párhuzamosan. A Rákóczi út középső szakaszából nyílik a Dankó Pista út. Árvíz esetén ez utóbbi két útszakasz van kitéve leginkább az Ipoly pusztításának.

● Közúti megközelíthetőség:
Salgótarján - Karancsalja - Karancslapujtő - Karancskeszi (Lászlóvölgypuszta - Marakodipuszta) - Mihálygerge - Litke - Ipolytarnóc

● Vasúti megközelíthetőség:
Balassagyarmat - Őrhalom - Hugyag - Szécsény - Ludányhalászi - Nógrádszakál - Ráróspuszta - Litke - Ipolytarnóc


Ipolytarnóc 1955. évi térképe:

http://picasaweb.google.hu/onkormanyzat.ipolytarnoc/Ipolytarnoc1955EviTerkepe#
Falugondnoki szolgálat

- Falugondnok: Kis Péter

- A falu- tanyagondnoki szolgáltatás tartalma a falugondnoki Hálózat Országos Módszertani Osztálya rendelkezése szerint:

- Közreműködés alapellátási feladatokban (étkeztetés, házi segítségnyújtás, közösségi és szociális információk szolgáltatása, egyéb szociális alapszolgáltatások és szakellátások igénybevételének segítése)

- Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (háziorvosi rendelésre és egészügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás, óvodába, iskolába szállítás, egyéb gyermekszállítás)

- Közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése (Művelődés, sport, szabadidős tevékenységek, személyszállítás, részvétel)

- Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása (lakossági, önkormányzati információk közvetítése, lakossági szolgáltatások, egyéni hivatalos ügyek intézése)

- Önkormányzati feladatok segítése (ételszállítás önkormányzati intézménybe, önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, a falugondnoki szolgáltatás működtetésével kapcsolatos teendők ellátása, szállítási feladatok az önkormányzat részére, közhasznú munkák irányítása, végzése, egyéb feladatok)Az ipolytarnóci trianoni határkő

- Az Ipoly folyó és a szárazföldi országhatár metszéspontjának sarkában áll ez a határkő, a megcsonkított Magyarország mementójaként az idők végezetéig, emlékeztetve a jövő nemzedékét arra, hogy kik voltunk, mivé lettünk, honnan-hová jutottunk a francia honban született döntés után.


- Drága jó, szorgos, földművelésben megöregedett, megőszült nagyszüleink életük végéig könnyes szemmel, összeszorult szívvel tekintettek a folyó túlsó partján maradt, elődeiktől megörökölt javakra. Erdőt, mezőt, szőlőt, a megélhetést nyújtó istenadta szent magyar földet veszítették el örökre, s vele együtt önbecsülésük, emberi tartásuk egy részét is. Történjék bármi, soha nem feledjük: 1920. 06. 04. a magyar nemzet Waterloo-ja volt.


- A békeparancs aláírói a Grand-Trianon-palotában: Dr. Benárd Ágoston és Drasche Lázár Alfréd

- A veszteség: Magyarország 282 ezer négyzetkilométernyi területéből 93 ezer maradt. A 20.9 milliós népességből 7.6 millió került új államhatárok közé. Az elcsatolt területek lakosságából 3.2 millió magyar anyanyelvű és nemzetiségi volt. A termőföld 61.4, a faállomány 88, a vasúthálózat 62.2, a nyersvas 83.1, a hitel- és bankintézetek 67 százaléka került a szomszédos országok birtokába.

-Idézet a korabeli "Levente" c. újságból: "1924-1943. között átlagban évi 10 millió, 1944-1966. között átlagban évi 13 és fél millió aranykoronát kellett fizetnünk jóvátétel gyanánt, amelynek végösszege körülbelül 521 millió aranykorona volt."

- "A magyar nemzetet, Magyarország örökölt birtokában, két történelmi ősjogforrás erősítette meg cáfolhatatlan bizonyító erejű jelvényekkel: a római Pápa, a szent koronával és a bizánci császár a keletrómai korona szent jelvényével. Ezt igenis 1000 éven át törvényes igazságként az egész világ elismerte, így hát a "művelt" antant minden ellenrágalma semmivé törpül ez isteni igazsággal szemben."Szeretett folyónk a szeszélyes Ipoly Az Ipoly I.

- A Szlovák-érchegység délnyugati részén, a Vepor-hegységben, az Ipoly hegy tövében 1.058 méteres tengerszint feletti magasságban ered az Ipoly. A Börzsönytől délnyugatra, Szobnál (101 méter) 212,43 kilométer megtétele után torkollik a Dunába. A "Kék Duna" harmadik legnagyobb mellékfolyója.


- Forrásától a torkolatig 596 méter az esése, Balassagyarmattól a Dunáig tartó alsó szakaszán 32 centiméter kilométerenként. A völgyfenék anyaga agyagos homok, hordalékszállítása csekély! Vízgyűjtő területe 5.151,044 négyzetkilométer, amelyből 3.648,592 négyzetkilométer a szlovák, 1.502,452 négyzetkilométer pedig a magyar oldalon terül el.

- Az Ipoly vízgyűjtőjét nyugatról és északról a szlovák Érchegység és a selmeci hegyek, keletről és délről a Karancs, a Cserhát és a Börzsöny határolják. A terület nagy részét tölgy és bükkerdő borítja.

- A hazai vízgyűjtő legmagasabb pontja a Börzsönyben található 939 méter magas Csóványos. Folyamát 29 mellékvíz táplálja - jobb partról 15, bal bartról 14 -, amelyek közül az alábbiak a legjelentősebbek: Selmece-, Lókos-, Korpona-, Dobroda-, Ménes-, Szentlélek-, Derék-, Kemence patakok, illetve a Fekete víz.

További képek az Ipolyról:
http://picasaweb.google.hu/ipolytarnoc.onkormanyzat/IpolyTeSzeszelyesPalocMenyecske#


Az Ipoly II.

- Vízjárása intenzív és szélsőséges. Magyarország és Szlovákia között 143 km hosszúságban határfolyó, azonban Ipolyság környezetében mintegy 30 km-es szakaszon szlovák területen folyik, ahol folyama fölött hat közúti és kettő vasúti híd ível át. A szabályozási terv 41,57 km-rel rövidítette meg hosszúságát, amely eredetileg 254 km volt.

- Ipolytarnóc és a torkolat között 47 hídhely azonosítható. Ma ezek közül összesen tizenkettő áll, de a határszakaszon csupán négy. Az Ipoly nevének eredete teljes bizonyossággal már nem fog kiderülni. Íme néhány teória az 1911-ben kiadott "Magyarország Vármegyéi és Városai" enciklopédiából, amelyet Dr. Borovszky Samu szerkesztett:

- "A vármegye területén megfordult germán népek emlékét még a helynevek is fenntartották. Germán eredetű az Ipoly folyó (németül Eipel) neve, amely megfelel a magyarban oly gyakori Almás névnek. Némelyek az Ipoly nevét az szláv vipluvaty = kiönt, kiköp szóból származtatják. E nézet annál is inkább figyelmet érdemel, mert hazánk összes folyói között éppen az Ipolynak van a legjellemzőbb tulajdonsága, hogy minduntalan kiönt, természeténél fogva tehát ez a szó felel meg legjobban nevének."

Az Ipoly III. Az Ipoly vízszintmérős lépcsősora

- "Pintér Sándor a palócz nép egyik legalaposabb ismerője azonban palócz eredetűnek tartja az Ipoly folyó nevét, melyet a palócz nép ma is változatlanul Ipaónak (Ipajao) ejti ki. Ipaó a palóczok nyelvén annyit jelentett, mint Öregvíz, Öregfolyó. Különben Pintér Sándor személyes tapasztalatai szerint a régi időben a palóczok a folyót Öregvíznek is nevezték. Az Ipolynak a jelenben is használt nevét szerinte alig adta más, mint a partjára letelepedett palócz."


- "Jordandes történeti művében viszont Bolliának nevezi az Ipolyt, mely mellett a svévek fejedelmei, Hunnimund és Alarik, a góthok ellen folytatott hadjáratuk alkalmával táborba szállottak. E helyet egyik történetírónk a mai Hont vármegye területére helyezve megjegyzi, hogy a folyót a nép ama vidéken még a XIX. század elején is Ipollyának nevezte."


- A felvétel készítésének napján - 2008. 03. 14. - az Ipoly vízszintjének magasságmérője mindössze 60 cm-t mutat. A felső lépcsősor közepén 432 cm volt a víz magassága 2010.06.04.-én 23:00 órakor.

- 2000. 04. 06. és 2011. 03. 19. közötti időszak során a folyó vízszintje 15 alkalommal elérte a kritikus 365 cm-es magasságot. Ez az a szint, amelynél már lezúdul a víz a Rákóczi út és a Dankó Pista út irányába, mert egymást követően három szakaszon kilép medréből az Ipoly folyó.


- Ha csak az elmúlt egy évtized távlatában elemezzük az Ipoly 1980-81. évi szabályozását, már akkor is egyértelműen látszik, hogy súlyos szakmai hibákat követtek el a szakemberek. A beruházás során Csehszlovákia több kilométer hosszúságú stabil gátat épített az Ipoly jobb partjára a kitermelt földből, amely rendületlenül ellenáll az áradásoknak, védelmet nyújt a lakosságnak. Magyarország védelem nélkül hagyta a bal partot!!! Nincs töltés, nincs gát!!! A teljes földmennyiséget deponálták, lankásan szétterítették!!!
Az Ipoly IV. Hidakat kapnak a puszták

- 2007. november 16-án Párkányban a magyar-szlovák külügyminiszteri találkozón aláírták Pösténypuszta és Ráróspuszta Ipolyon átívelő hídjainak építését

... IN MEMORIAM IPOLY HIDAK ...


- Ponyi Pál Ipolytarnóc egykori bírója: "Híd is, malom is volt az Ipolyon. Az én apám négy hidat épített az Ipolyra, de körülbelül nyolc híd volt rajta."

- Az Ipoly Eurorégió 2003-ban készített szakmai tanulmányában Ipolytarnóc és a torkolat között összesen negyvenhét híd helyet azonosított, amelyek az alábbiak:
Szob-Helemba (vasúti híd), Ipolydamásd-Helemba, Liliom-Puszta, Ipolyszalka-Letkés, Ipolytölgyes-Ipolykiskeszi, Vámosmikola-Ipolypásztó, Ipolybél, Harasztipuszta, Ipolyszakállos, Ártér (Tésa)-Szete (I. és II.), Szete, Visk (Szemerédi patak), Ártér (Tésa)-Ipolyvisk (kelet és dél), Ipolyság (66-os út, ártéri- és mederhíd), Tesmag-Hont, Ipolyhídvég-Drégelypalánk, Ipolybalog, Nagycsalomja, Ipolyszög (Riba), Kóvár, Balassagyarmat, Madách gyalogoshíd, Balassagyarmat (határhíd), Erdőszelestyén-Patvarc, Őrhalom-Ipolyvarbó, Hugyag, Szécsénkovácsi-Hugyag, Pető, Pösténypuszta, Ludányhalászi, Nógrádszakál-Bussa (vasúti híd), Bussa, Nógrádszakál, Rárósmúlyad, Rárós, Litke-Tőrincs, Ipolytarnóc

- A XIX. századi úti beszámolók alapján az egyik legnagyobb fahíd Ipolytarnóc határában állt az Ipolyon. A mederhídhoz mindkét oldalon ártéri hidak csatlakoztak. A híd pontos hossza nem ismeretes, de a hídrendszer teljes hossza meghaladta az 500 métert. Az egykori hídra vezető út napjainkban is a közlekedés szolgálatában áll a folyóig.

Ipolytarnóc Község Önkormányzatát nem érte az a megtiszteltetés, hogy az impozáns, szép ívű, új Ipoly híd átadásának jeles ünnepén ott legyen Ráróspusztán 2011.10.11-én, mert nem kapott meghívót. A magyar szervezők vélhetően nem tudták, hogy az Ipoly magyarországi szakasza Ipolytarnócnál kezdődik, Ráróspuszta pedig egy parittya lövésnyi folyamhosszúságra van a településtől, 1978.12.31-ig pedig a Szécsényi Járáshoz tartozott. "Thus passes the glory of the world." "Sic transit gloria mundi." Így múlik el a világ dicsősége!


http://picasaweb.google.hu/onkormanyzat.ipolytarnoc/RarospusztaHidAlapkoletetel20091103#

http://picasaweb.google.hu/onkormanyzat.ipolytarnoc/IpolyHidak#


Árvízi veszedelem I.


- Az elmúlt évtized áradási veszélyhelyzeteinek krónikája:

● Tavaszi áradás 2000. 04. 06. Tetőzés: 378 cm
● Nyári áradás: 2002. 08. 12. Tetőzés: 309 cm

● Tavaszi áradás 2003. 03. 13. Tetőzés: 305 cm
● Tavaszi árvíz: 2005. 04. 26. Tetőzés: 401 cm

● Újévi áradás: 2006. 01. 03. Tetőzés: 370 cm
● Tavaszi áradás: 2006. 03. 12. Tetőzés: 300 cm

● Nyári áradás: 2006. 06. 29. Tetőzés: 375 cm
● Téli áradás: 2008. 12. 06. Tetőzés: 318 cm

● Téli áradás 2008. 12. 20. Tetőzés: 313 cm
● Újévi áradás 2009. 01. 26. Tetőzés: 346 cm

● Karácsonyi árvíz: 2009. 12. 26. Tetőzés: 410 cm
● Újévi áradás 2010. 01. 10. Tetőzés: 368 cm
● Téli áradás 2010. 02. 21. Tetőzés: 368 cm
● Téli árhullám 2010. 02. 27. Tetőzés: 357 cm
● Tavaszi árhullám 2010. 04. 16. Tetőzés: 338 cm
● Májusi árvíz 2010. 05. 17. Tetőzés: 411 cm
● Júniusi árvíz 2010. 06. 04. Tetőzés: 432 cm

● Őszi árhullám 2010. 09. 12. Tetőzés 369 cm
● Novemberi árvíz 2010. 11. 23. Tetőzés 382 cm 22.00 óra
● Adventi árvíz 2010. 11. 30. Tetőzés: 402 cm 03.00 óra

● Adventi árhullám 2010. 12. 09. Tetőzés: 368 cm 20.00 óra
● Tavaszi árvíz 2011.03.19. Tetőzés 400 cm 03:00 óra
● Februári árvíz 2013.02.25. Tetőzés:408 cm 18.00 óra.
● Húsvéti árvíz 2013.04.01. Tetőzés: 406 cm 06:00 óra


● Árvíz = A homokzsákos védekezés ellenére az Ipoly vize körbevette a lakóházakat. Kitelepítés.
● Áradás = Homokzsákos védekezés, felkészülés az esetleges kitelepítésre.


További képek az ipolytarnóci árvizekről:

Árvíz Ipolytarnócon 2005.04.26.

Júniusi árvíz Rapp Szlovákia 2010.06.03.

Júniusi árvíz Ipolytarnóc 2010.06.02.

Májusi árvíz 2010.05.17.

Újévi áradás 2010.01.10.

Karácsonyi árvíz 2009.12.26.

Az Ipoly Februári áradása és a védekezés 2010.02.21.

Zsilip az Ipolyon és árvízi Megbeszélés

Karácsonyi árvíz után

Árvízi töltés építése 2009.11.03-04

Árvízi élelem a Vöröskereszttől 2010.05.18.


Árvízi veszedelem II.

- Lehet tavasz, nyár, ősz vagy tél, az Ipolynak teljesen mindegy, a szeszélyes "palóc menyecske" rendületlenül támad! 2005. 04. 26. óta nyolc alkalommal okozott árvizet, nyolc ingatlant veszélyeztet és tart rettegésben több mint harminc embert.

- Az Ipoly a magyar nemzet vagyona, pénzbeli értéke felbecsülhetetlen, stratégiai vízbázis, Nógrád megye lakosságának a felét, 100.000 embert lát el ivóvízzel.

- Szűkebb hazánkban a meder szabályozása az alábbi helyeken és időpontokban történt: Balassagyarmat (1968.), Ipolytarnóc, Ipolybalog, Vámosmikola, Tésa (1980/81.), Letkés (1987.), Ipolydamásd (1989.)

Árvízi veszedelem III.
Ébresztő mindazoknak, akiknek Ipolytarnóc Önkormányzatán kívül közük van még az Ipolyhoz!

- A Magyar Köztársaság Kormánya
- Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
- ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.
- Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 1088 Budapest, Rákóczi út 41.
- Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 3100 Salgótarján, Faiskola út 5.

- Ipolytarnóci látogatásakor Baross Károly úr a KDV-KÖVIZIG igazgatója a település polgármestere által vázolt hosszú távra szóló lehetőségek közül az árvizek során állandó veszélynek kitett épületek lebontását, az ingatlanok állami megváltását tartja a legjárhatóbb megoldásnak.

- 2010. 01. 22. keltezésű levelében az alábbiakat írja: "Mivel az árvédelmi töltés egy település védelmét szolgálja, a jelenlegi jogszabályok szerint ennek építése, üzemeltetése önkormányzati feladat. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Ipoly határfolyó jellege miatt bármilyen beavatkozást csak a két fél együttes hozzájárulása esetén lehet végezni."

● Szabó János tűzoltó ezredes, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság volt Igazgatója: "Ott a távolban három helyen kilép az Ipoly vize a medréből és lezúdul a Rákóczi út házainak irányába."


Árvízi veszedelem IV.

- A lezúduló víztömeg könnyedén lépi át a 160 méter hosszú, 50 cm magas tarkaagyagos nyúlgátat, körbeveszi az épületeket, amelyekből öt az 1930-as, egy 1958-ban, egy 1972-ben, kettő pedig (szocpol házak) a 2000/2001-es években épült.

- Ipolytarnóc Község Önkormányzatának „Árvízvédelmi rendszer kiépítése és rekonstrukciója Ipolytarnócon” című, ÉMOP-3.2.1/F-1-2011-0024 jelű pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője 55.116.463,- Ft elszámolható összköltség mellett 55.116.463,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

- Nevezett 55.116.463,- Ft támogatás felhasználásáról a 2/2012.(I.16.)számú határozatával lemondott Ipolytarnóc Község Önkormányzata, mert a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a KTV: 19258-13/2011/09.27/ számú végzésével megszüntette a vízjogi létesítési engedélyezési eljárást.

- Az önkormányzat fellebbezését követően az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség a 14/05995-2/2011/11.16/ ügyszám alatti másodfokú döntésével helybenhagyta az elsőfokú hatóság végzését.- "La commedia e finita!" ... azaz "A komédiának vége!"

- A Belügyminisztérium "Fejezeti kezelésű előirányzatok" 2012. évi költségének keretén belül "Ártéri lakóingatlanok kiváltása Ipolytarnóc településen" címszó alatt ebben az évben megvalósulni látszik az évek óta tartó árvízi probléma.Víztározó az Ipoly völgyében. Folyamatban van a "leporolt" terv szakmai elemzése

- Vajon megvalósul-e a negyvenöt évvel ezelőtt - 1963. - megálmodott, megtervezett víztározó az Ipoly völgyében?


- A folyó olyan lehetne, mint a kalitkába zárt énekes madár! - Az Ipoly vizét vajon mikor zárjuk "kalitkába?" Gyakran halljuk, hogy nincs elegendő vízbázisunk a jövőre nézve. Ezt csak az állíthatja, aki még nem látta a megáradt Ipolyt.


- Komplex hasznosítású víztároló létesítése Raros - Ráróspuszta térségében
Készítette: Dr. Serfőző András az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal főtanácsosa (2007. 02. 23.)

- A tanulmányterv tartalma: A létesítés elvei - Komplex tervezés - Beruházás - A beruházás hatásai

- Depóniák aszfaltkeverő telep, építési anyagok, gépjárműpark, javító bázisok kialakítása

- Útépítés
- Vasút építés (meglévő nyomvonalon a szlovák-magyar közös használatú vasúti töltés megemelése)
- Védőgátak, töltések, zsilipek építése
- A befolyó patakoknál, csatornáknál hidak építése
- Autó parkolók, pihenő helyek létesítése
- Csónak kikötők építése
- Álló- és folyóvízi pályák létesítése
- Áramtermelés lehetősége a helyi önkormányzatok részére
- Egyes elárasztott részek lezárása természetvédelmi célokból a szlovák és magyar oldalon is.
- Duzzasztógát és hallépcső építése
- Horgászati lehetőség biztosítása
- Kerékpárút építése körben a víztározó mellett.RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
I. Ipolytarnóc római katolikus lakosságát...

...1944. december 31-én óriási veszteség érte. A visszavonuló német csapatok felrobbantották az 1688-ban Jézus Krisztus Mennybemenetelé-nek tiszteletére felszentelt templomot. Egyetlen oltárát a Boldogságos Szűz Mária, Szent Péter és Pál képmásai díszítették, felszerelési tárgyait Gács várából kapta.

- Az 1713-as Canonica Visitatiok szerint a középkori templomot renoválták, hajóját festett kazettás famennyezet fedte, 1747-ben épült újjá. Krisztus mennybemenetelének lett szentelve 1755-ben. Állaga igen romos volt 1788-ban, de a legszükségesebb javításokat 1803-ban elvégezték. Ekkor három oltár díszítette - Krisztus mennybemenetele, Boldogságos Szűz Mária, Szent Anna tiszteletére - tornya és kórusa kőből épült. Volt hat fa gyertyatartója, valamint három harangja. A tornyot, sekrestyét 1845-ben, a templomot 1842-ben zsindelyezték.

- Napjainkban már csak néhány fénykép őrzi a régi templomot és az egykoron előtte álló hősi emlékművet.

- A gyalázatos, brutális pusztítás mélyen megdöbbentette az embereket. A falu megszállásának ideje alatt nem bántalmazták az itt élőket. A német katonáktól nem kellett pincék, pajták, padlások rejtett zugába bújtatni asszonyokat, fiatal lányokat, de az orosz és román katonák elől igen.

- Számtalan, a környéken dúló harcokban elesett német katona pihent több évtizeden keresztül a köztemetőben. Három egykori német háborús veterán az általuk alapított "Ha minden testvér hallgat - Háborús Sírok Alapítvány" révén 1986 - 2001. között Ipolytarnócról is elszállíttatta az elesettek hamvait.
II. Római katolikus templom

- Húsz méter hosszú, tíz méter széles és tizenöt méter magas. A szentély kilenc méter magasságú, 7,5-7,5 méteres félkörívű. A torony keresztje 32 méter magasan áll.

- Felszentelve: 1949. október 30.

- Római Katolikus Plébániahivatal: 3183 Karancskeszi, Fő út 84. Tel.: 32/450-002
- Plébános: Szász Gyula
- Szentmisék: Hétfő 08.00 óra, Péntek: 08.00 óra, Vasárnap: 16.00 óra
- Településünk búcsúja: Szent Anna ünnepén, július végén

- Az egyházközség tagjai: Lucza Tibor, Donkó Tibor, Donkó Zoltán, Szabó Szilárd, Tisza Attila, Petik Ferenc, Koplányi Józsefné, Donkó Sándorné

- A templom gondnokai: Vinczúr Józsefné †, Varga Ferenc, Csaba Béla †, Varga Ernő, Varga Pálné, Donkó Tibor

- A templom kántorai: Gonda Lajos †, Nyerges László, Varga Lajosné

- Az 1948. augusztus 20-án Ponyi Pál elnökletével megalakult 32 fős templomot újjáépítő bizottság meghatározta és személy szerint kiosztotta az önként vállalt feladatokat. Szeptember 6-án megkezdődött a sóder kitermelése az Ipolyból, amely teljes mértékben biztosította az építéshez szükséges mennyiséget. Ezzel egyidőben hozzáfogtak a romtemplom eltakarításához, amelyből sok anyag beépítésre került az újba. Mihálygerge áldozatkész lakossága jelentős mennyiségű fát adományozott az állványozáshoz.

- Október 30-án Krisztus Király ünnepén az alapkő letételét Tost Barnabás Apostoli Kormányzó úr áldotta meg. 1949. március 29-én teljes erővel megkezdődtek a munkálatok. A 14-15 szakképzett kőműves munkáját Lőrinc Sándor úr irányította.
III. A templom fő oltárán álló...

...Krisztus Király szobrot Krasznai Lajos szobrászművész úr készítette, amelyet Tost Barnabás Apostoli Kormányzó úr ajándékozott, aki 1949. október utolsó vasárnapján nagy létszámú papi segédlettel megáldotta és felszentelte Ipolytarnóc lakosságának új római katolikus templomát. Balás Béla esperes úr szolgálati ideje alatt a hívek adományaiból készült a márvány oltár, a 14 darab stációs dombormű, amely szintén Krasznai művész úr kőszobrászati munkáját dícséri. Felszentelésüket 1958. november 23-án dr. Brezanóczi Pál Apostoli Kormányzó úr végezte.

- Az oltár építésének márványtábla állít emléket.

- Felirata:
"Építették Krisztus Király dicsőségére az ipolytarnóci hívek 1958-ban, Balás Béla esperes-plébános és Molnár Dezső káplán vezetésével. Megáldotta: Dr. Brezanóczy Pál apostoli kormányzó 1958. XI. 23."

● Vajon misézett az új templomban az ipolytarnóci születésű Perényi László, akiről "A visszatért felvidék" című 1939-es kiadású adattárban a következők olvashatók a szerkesztők tollából:

● "Perényi László Római Katolikus plébános 1886.Ipolytarnócz. A theológiát Rozsnyón végezte, 1910-ben szentelték pappá. Pályafutását Nyusztán kezdte meg mint káplán, utána több helyen működött. 1918-ban került Pelsőcre, ahol jelenleg mint plébános munkálkodik. Több helyi egyesület vezető tagja. A világháborúban mint tábori lelkész teljesített szolgálatot."

● Vajon itt szülőfalujában lelt örök nyugalomra és ő is a Perényi család sírboltozata alatt nyugszik...?

- Bogisich: Őseink Buzgósága (1888) - Szoszna: Énekgyűjtemény (1714) részlet
- "Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk! Ó Atya Istennek kedves szép leánya, nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk: Krisztus Jézus Anyja, szentlélek mátkája! Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

IV. A hívők adományából...

- ...1965-ben elkészült az új orgona, amelyet a budapesti Váradi Ottó úr épített. A templom külső tatarozása, a díszkerítés megépítése és a padsorok készíttetése Baranyai Jenő esperes úr († 1977.10.02.)szolgálati ideje alatt valósult meg. A rendkívül népszerű, a hívek által szeretetnek, tiszteletnek örvendő katolikus lelkész nagyon sokatt tett, fáradozott az ipolytarnóci római katolikus vallású emberek lelki üdvéért! Salgótarján régi temetőjében megpihenve álmát őrizze nyugalom és béke!

- Fájdalom, hogy a jó akusztikájú templom gyönyörű hangzású hangszere évek óta néma! Szakszerű javítására adott legolcsóbb árajánlat is 2.500.000 Ft, amelyet a maroknyi hívők már nem tudnak összeadni.

- ●Legyen továbbra is ezen szent hely a szeretet és a békesség háza! Szálljon az ének, zengjen mindörökké a királyköszöntő: Krisztusz Vincit ● Krisztusz Regnat ● Krisztusz Imperat. Krisztus él ● Krisztus uralkodik ● Krisztus győzni fog" ● emlékezett 1999. november 21-én a templom felszentelésének ötven éves évfordulóján az egykori templomépítő bizottság nevében Gonda Lajos kántor úr.


- Az ünnepi szentmisén Gonda Lajos urat kántori feladatának ellátása közben súlyos rosszullét érte. A templom karzatán karnyújtásnyira kedves orgonájától rövid idő elmúltával visszaadta lelkét teremtőjének.

V. Ünnepi díszben a mellékoltár karácsony szent ünnepén

● Az egyiptomi menekülés

- Azután, hogy elmentek, megjelent Józsefnek álmában az Úr angyala s ezt mondta neki: "Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, s maradj ott, amíg nem szólok, mert Heródes keresi a gyermeket, meg akarja ölni." Fölkelt s még akkor éjszaka fogta a gyermeket és anyját és elmenekült Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig. Így beteljesedett, amit a próféta szavával mondott az Úr: "Egyiptomból hívtam az én fiamat."

● A betlehemi gyermekmészárlás

- Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, haragra lobbant, és Betlehemben meg a környékén minden fiúgyermeket megöletett, kétéves korig, a bölcsektől megtudott időnek megfelelően. Így beteljesedett, amit Jeremiás próféta jövendölt:


"Kiáltozás hallik Rómában, keserves sírás és jajgatás: Ráchel siratja fiait, s nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé."


● Visszatérés Egyiptomból

● Amikor Heródes meghalt, megjelent álmában Józsefnek az Úr angyala és így szólt hozzá: "Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját és menj Izrael földjére, mert meghaltak, akik a gyermek életére törtek." Erre fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. De amikor meghallotta, hogy Judeában apja, Heródes után Archelausz uralkodik, félt odamenni, ezért egy álmában kapott utasításra Galilea tartományba költözött. Odaérve Názáret városában telepedett le. Így teljesedett a próféták jövendölése: "Názáretinek fogják hívni."- Szűz Mária karján a kis Jézushttp://picasaweb.google.hu/ipolytarnoc.onkormanyzat/TemplomunkKarCsonyNnepN2007#


VI. A templom hajója

- Szívet-lelket, szemet gyönyörködtetve áraszt nyugalmat a templom belső miliője.

- Az egyszerűségre, a színek harmóniájára, mellékoltárakra, padsorokra, lobogókra, nemzeti zászlóra, fali szobrokra, szószékre, gyóntatószékre, karzatra, orgonára, a miséző lelkipásztorra és az egyre fogyó ipolytarnóci hívekre a márvány oltár szentélyének oromzatáról fejet hajtva tekint le Krisztus Király.

- 1944-től megszüntetéséig az alábbi lelkipásztorok vezették a litkei plébániahivatalt, amelynek Ipolytarnóc fíliája volt.

- Macsay Imre plébános †
- Balás Béla esperes †
- Baranyai Jenő plébános †
- Ignác Géza plébános †
- Mocsáry Csaba plébános †
- Gellért Ottó plébános
VII. Az öreg harang latin felirata és a magyar fordítás

- FUSA PER BENIAMINUM STEPHANIDES LOSSONTZINI ANNO 1814 SUB HONORE IESU MARIA ANNA ET IOSEPH CAPELLA TARNOCZENSI SANCTA ANNE ET USUI PUBLICO PEDICAT IOSEPHUS BORY DE BOR ~ FO

- ●ÖNTETETT A LOSONCI ISTVÁN BENJÁMIN ÁLTAL 1814-BEN,
JÉZUS, MÁRIA ÉS SZENT JÓZSEF ISZTELETÉRE, AZ IPOLYTARNÓCI SZENT ANNA KÁPOLNA RÉSZÉRE ÉS A KÖZÖSSÉG HASZNÁLATÁRA. KÉSZÍTTETTE BORY JÓZSEF.●

- Közel 200 éves
kora ellenére szépen csengő hangja messzire száll. Fennen hirdeti minden nap a nándorfehérváriak dicsőséges győzelmét. Szentmisére hívó szava imádságra buzdít és keserűen, búsan kongva kíséri utolsó útjára azt a szerettünket, akit soha többé nem ölelhetünk át. Némán, mélyen hallgatva felsorakozik társai mögé, amikor "Rómába mennek a harangok..."

- A csodával határos módon épségben maradt öreg harang lerombolt tornyának romjain fa lábakra állítva harsány kongatással jelezte a földeken, mezőkön dolgozóknak: Jöjjetek! Alapot ásunk, betonozunk, falat húzunk, építjük az Isten új házát!

- A magyar nép mindennapi imája (forrás: régi imakönyv)

-"Bús magyarok imádkoznak, égi Atyánk hozzád, fordítsd felénk, magyarokra jóságos, szent orcád! Sírva sírunk, fohászkodunk, hozzád száll a lelkünk, ennyi tengersok fájdalmat meg sem érdemeltünk.

- Pusztul, veszik mindenfelé a házunk és a földünk, összefolyik a vérünkkel mindennap a könnyünk. Fáj a szívünk, a lelkünkben össze vagyunk törve, küld el nekünk a békesség angyalát a földre.


- Bús magyarok imádkoznak, hallod, Atyám, hallod? Se testünkkel, se lelkünkkel nem kívántuk a harcot. Megbocsátunk mindazoknak, akik reánk törtek, csak még egyszer add vissza a drága magyar földet!"

VIII. A kicsi harang

- Szabó Tibor polgármester: 2004. július 19-én felmentem templomunk tornyába Csaba Bélával. Megérintettem mindkét harangot, és találkoztam az ipolytarnóci római katolikus múlt dicső emlékevel.

- A kicsi harang felirata:
"Az ipolytarnóci hívek ajánlják Szűz Anyánk tiszteletére A Mária-év emlékére 1954. Öntötte Szlezák László öntödéje BP"
- A húsvéti kereplő felirata:
1950. III. 30. Gracza László

- A kicsi harang szárnyaló gondolatai két harangzúgás között...

- Fiatal vagyok, vígan kongatok. Vigyázok az öregre, itt maradok örökre. Innen nézek szerteszét, de nem látom a boglyák seregét. Csodálom a kék eget, érces hangom megtöri a légteret.
- Nincs már hosszú kötelem, áramtól lendül a nyelvem. Bözsi néni harangozott, aztán ő is csak itt hagyott. Béla lett az utódja, de már őt is elkísértem a nagy útra. Gonda Lajos sem énekel már, de az égben újra kántorizál.
- Sokáig áll majd Isten háza, vajon meddig tart meg tornyom fája? Vilke, Daróc, Tőrincs meg a gácsi vár, gyönyörű ez a vadregényes felvidéki táj. Plébánosok, esperesek, káplánok, kik rég elmentetek már, hiányotok pótlása egyre jobban fáj.

- Felvidéki Himnusz

- "Hazám, hazám, hazám, Te széles felvidék a te földed bölcsőm volt nekem és a sírom benne lész...

- Hazám, hazám, hazám, én édes otthonom millió magyar szív érted él s bátran zengi himnuszod.

- Az én hazám ezer éves nagy ország koronáját hősök bearanyozták hős királyok, bátor hős vitézek boldog idők régi dicsőségek.

- Az én hazám bilincsbe vert nagy ország, de lesz majd még feltámadott menyország leng még zászlónk a régi határon lesz még egyszer ünnep a világon."

IX. Karácsony ünnepe I.

● Jézus születése. "Adventus Domini" - Az Úr eljövetele.

- Ebben az időben történt, hogy Augusztus császár rendeletet adottk ki, hogy földkerekség minden lakóját írják össze.

- Ezt az első összeírást Cirinusz, Szíria helytartója bonyolítta le. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják feleségével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt.

- Mária megszülte első szülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott neki hely a szálláson.

- Pásztorok tanyáztak a vidéken kint a szabad ég alatt és éjnek idején őrizték a nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük a Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek, de az angyal megnyugtatta őket.


● "Ne féljetek! Nagy örömet adunk tudtul nektek és majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett bepólyált gyermeket."X. Karácsony ünnepe II.

- December 25. eredetileg a perzsák vallási ünnepe volt, Mithrásznak, a világosság istenének születését köszöntötték ekkor.

- Mivel a világosság és a Nap szorosan összetartozik, Mithrászt napistenként is imádták és azt tartották róla, hogy az emberek testi-lelki gyötrelmeit jött enyhíteni, túlvilági életet ígér nekik, de cserébe jó cselekedeteket, önmegtartóztatást kíván tőlük.

- Tisztelete gyorsan elterjedt Kis-Ázsiában, majd a Római Birodalomban is a keletről behurcolt rabszolgák és az otthonukba visszatérő szabadságolt katonák révén. Születésnapja hatására került be a római naptárba a "Sol invictus" - a Legyőzhetetlen Nap ünnepe.

- Igazi humanista tartalommal azonban a keresztény vallás töltötte meg, mikor az önzetlen, tiszta szeretet és békesség igényével érkező kis Jézus születésnapjának nyilvánította, és "Sol Salutis"-nak, az Üdvösség Napjának nevezte el. A karácsony azóta is a béke és a szeretet erkölcsi parancsát jelenti az európai kultúrkörben élő emberek számára.

- December 24-re, karácsony ünnepének vigiliájára valaha az egyház szigorú böjtöt rendelt el: a legtöbben semmi mást nem vettek magukhoz, csak sót, kenyeret és vizet. A böjt valójában az éjféli miséig tartott, de a hosszú évek során megváltoztak a szokások. Szentestén a hívő emberek a karácsonyfa gyertyáinak meggyújtása után már nem mindig tartják be a korábbi böjti vacsora szokásait.

- Kialakultak a hagyományos karácsonyi fogások, amelyekkel a legtöbb családban ma is találkozhatunk. A hal mindig hozzátartozott a böjti étrendhez, elmaradhatatlan a karácsony esti asztalról.

● "Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön az Istennek tetsző embereknek!"

XI. Húsvéti harangszó I.

● "Jön-e Nagypéntekre húsvéti öröm, boldog feltámadást hirdető húsvéti harangszó? Ó, milyen jó lenne, ha az életet a húsvéti harangszóval lehetne kezdeni! Milyen jó lenne, ha nem kellene minden embernek a szenvedések tüzén keresztül vergődni a húsvéti harangszóig: a halál feletti diadal bizonyosságáig!"


● "A szenvedés szüksége azonban törvénnyé lett felettünk. Minden embernek, családnak és népnek megvan a maga külön keresztje. A mi közös keresztünk a magyar sorsunk, melyeben az Isten európai hivatásunk roppant felelősségét helyezte vállainkra. Ez a mi legdrágább örökségünk."


● "Ezt a közös keresztet utolsó csepp vérünkig, utolsó lehelletünkig hordozni nem csak hivatásunk, de életünk legszebb tartalma és célja is. Az érte való szenvedés mindig bekövetkezett és szent bizonyossággal el is fog jönni a diadalmas húsvéti harangszó, mert vérünket hullatjuk érte és ez a megváltás pecsétje."


● "Emberi sors? Emberi fájdalom? A Golgotán, magasan a világ felett sugárzik a Kereszt, amely mellett eltörpül minden emberi szenvedés! És mégis diadalmasan megzendült felette a húsvéti harangszó! Ez biztat bennünket, ez erősít és ez ad erőt a diadalra!"

● Forrás: Tündérujjak 1943. április XIX. évf. 4. (216.) szám

- "Áprilisban húsvét ünnep - öntözések meg nem szűnnek" - tanította az egykori kalendárium rigmusokban, és mi is így láttuk gyermekkorunkban. Húsvét hétfőn jóformán az ágyból húzták ki az iruló-piruló hölgyeket az önkéntes ifjú locsolkodók. Nehéz volna megmondani, honnan ered ez a népszokás! Régi kalendáriumokban tréfásan a húsvét hétfőjét "vízbevető-hétfő"-nek nevezték.
Ipolytarnóc római katolikus temploma madártávlatból

- A közös udvarú, több család által békésen lakott hosszú, oszloptornácos parasztházak ölelő karjaiban megépült új templom dél-nyugati irányban lejjebb helyezkedik el mint a régi és tornyával ellentétes irányú, mintegy hátat fordítva az Ipoly jobb partján kényszerűségből odaveszett javaknak.

- A hősi emlékmű és a templom között álló kereszt a XX. század elején, 1905-ben készült. A régi templom szentélyének egykori pontos helyére állítva a múlt szép emlékét őrzi a keresztre feszített Jézus Krisztussal.

- Márvány tábláinak felirata:
● "Fán kezdődött kárhozatunk. Fán végződött váltságunk. Egyik halált okozott. Másik életet hozott. 1905."

● "Isten dicsőségére. A bérmálás emlékére. Fölújíttatta: özv. Gál Jánosné 1964."

● "Felújítva: 2008."- Részlet a Jézus szenvedése - emberi sors c. rendkívüli keresztútból:
● "Váratlanul került cirenei Simon Jézus keresztútjába... Váratlanul kerülnek az emberek olyan helyzetbe, amely szabad döntést kíván: síkra szállunk-e egy másik emberért, segítünk-e egy másik embernek terhét hordozni, elkísérünk-e más embereket nehéz utakon, egy másik ember számára leszünk-e cirenei Simon?"
SZENT ANNA KÁPOLNA
I. Római katolikus Szent Anna temető-kápolna

- A barokkos stílusú kápolna a falu elején található köztemető közepén áll, amelyet 1813-ban építtetett a Bory család sírbolttal. A felszín alatti kriptában vélhetően Bory József és felesége Anna nyugszik.

- A keletelt tájolású épület négyzet alaprajzú, hajója rövid, szentélye sokszögű, a hajó oldalaiban egy-egy ablakkal. Homlokzata magas, kissé kiugró középrésszel, két-két függőleges és egy vízszintes falsávval. Bejárati ajtaja záróköves kosáríves. Oromzata az épület körül futó, erős, négy részes párkány felett van, amelynek csúcsát vaskereszt díszíti.

- Az egész épületet lábazat veszi körül, a kiugró középső oromrészt nagyméretű négyszögletes falsíkmélyedés díszíti. Belső falazata meszelt, hajója rövid donga boltozatos. Régi, téglás, eredeti járófelülete már nem látható, mert egy felújítás során lebetonozták. A félköríves diadalív egy-egy erős, lapos falpilléren nyugszik, toszkán fejezettel. Fából készült oltára eredeti, festett szentkép díszíti.

- VII. Pius pápa pápaságának tizenhetedik évében Brachio de Honestis bíbornok úr helyettese G. Bernius úr - Rómában keltezett 1816. szeptember 16. dátumozású levelében - örök időkre szóló búcsúhelyengedélyt adott a kápolnára, amely a boldogságos Szűz Mária édesanyja, Szent Anna tiszteletére épült. Ebben az időben a tarnóczi leányegyház a rozsnyói egyházmegyéhez tartozott.

- Teológiai kisszótár: "A kereszt először is azt a kivégzési eszközt (vagy módot) jelenti, amelyet a Római Birodalomban használtak közönséges bűnözők kivégzésére. Mivel Jézus kereszthalállal váltotta meg az emberiséget, a kereszt jelenti Jézus halálának hitben való elfogadását is, melynek szentségi megalapozása a keresztség."

- Jaricot Paula: "Az a legkeservesebb keresztünk, amelyet istenfélő emberek faragnak számunkra, tiszta jószándékból."

- A KERESZT (Szalézi Szent Ferenc): Azt a keresztet, ami most annyira nyomja a válladat, mielőtt elküldte volna hozzád az Úr, megvizsgálta mindenható szemével, szerető irgalmával átmelegítette, mindkét kezével méregette: Vajon nem nagyobb-e, nem nehezebb-e a te számodra, mint amennyit elbírsz? Aztán megáldotta szent kegyelmével, irgalmával megillatosította, reád és bátorságodra tekintett - és így érkezett a mennyből a "kereszt", mint Isten köszöntése, mint a te Istened szeretetének irgalmas ajándéka.
II. A templom és a Szent Anna-kápolna főoltára

A 2020-as év jeles római katolikus és nemzeti ünnepei:

● 01. 01. Újév. Szűz Mária Isten Anyja
● 01. 06. Vízkereszt


● 02. 02. Gyertyaszentelő Boldogasszony
● 02. 26. Hamvazószerda


● 03. 15. Nemzeti ünnep
● 03. 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony
● 04. 05. Virágvasárnap
● 04. 09. Nagycsütörtök
● 04. 10. Nagypéntek
● 04. 11. Nagyszombat
● 04. 12. Húsvétvasárnap


● 04. 13. Húsvéthétfő● 05. 01. Munka ünnepe
● 05. 21. Urunk mennybemenetele
● 05. 31. Pünkösdvasárnap
● 06. 01. Pünkösdhétfő
● 06. 07. Szentháromság vasárnapja


● 06. 14. Jézus Szívének ünnepe
● 06. 29. Szt. Péter és Szt. Pál apostolok ünnepe


● 08. 15. Nagyboldogasszony ünnepe
● 08. 20. Szt. István király ünnepe


● 09. 08. Kisboldogasszony
● 09. 14. Szent Kereszt felmagasztalása
● 09. 15. Fájdalmas Anya ünnepe


● 10. 23. Nemzeti ünnep


● 11. 01. Mindenszentek ünnepe
● 11. 02. Halottak napja
● 11. 22. Krisztus Király ünnepe


● 11. 29. Advent 1. vasárnapja
● 12. 06. Advent 2. vasárnapja
● 12. 08. Szeplőtelen Fogantatás ünnepe
● 12. 13. Advent 3. vasárnapja
● 12. 20. Advent 4. vasárnapja
● 12. 25. Karácsony, Jézus születésének ünnepe
● 12. 26. Karácsony 2. napja
● 12. 29. Szent Család ünnepe
● 12. 31. Szilveszter


III. "Sírkő-tár Ipolytarnóc MMVIII"

● Egy nagyszerű kezdeményezés során Jancsi István úr jóvoltából összegyűjtésre kerültek az egymásra temetkezés okán a temetőben elszórtan heverő sírkövek. Elhatározását a képen látható szép, fából faragott információs táblával koronzázta meg, amelybe örök mementóként véste: "SÍRKŐ-TÁR IPOLYTARNÓC MMVIII".

● A kultúrtörténeti emlékként megmaradt sírkövek révén nagyszerűen nyomon követhető a szép sírkőfaragó mesterségnek, iparágnak a fejlődése egészen napjainkig.

● Olvasni lehet a múltban, tükröt tart elénk, elgondolkodtat: Vajon hogyan is zajlott egykoron a temetési szertartás, amikor a sírkő fejfák még Losonc város mesterembereinek kezemunkájaként állíttattak fel az ipolytarnóci temetőben szeretteink sírhantjára.

● Petőfi Sándor: Nemzeti dal (Pest, 1848. március 13.)

- Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! - A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tobább nem leszünk!
- Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek-haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!

- Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete.
- A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!
- Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kart, és mi mégis láncot hordtunk! Ide veled, régi kardunk! A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!

- A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez; mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot! A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!

- Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellettt mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!


Kőből vésett keresztfáink

- Településünk különböző pontjain felállítva hat kőkereszt hirdeti a keresztre feszített Jézus Krisztussal Ipolytarnóc római katolikus hitvallását.

- A falu határában "őrt állva" köszöntik az érkezőt és búcsúztatják a távozó látogatókat.

- A szép gesztenyefa árnyékában álló 1902-ben állított kereszt felirata:

● "Én vagyok az út, az igazság és az élet, ki engem megtalál, életet talál."

● KERESZTÚT - KÁLVÁRIA

● I. állomás: Pilátus halálra ítéli Krisztust
● II. állomás: Krisztus magára veszi a keresztet
● III. állomás: Jézus először roskad le a kereszt alatt
● IV. állomás: Jézus találkozik szentséges Anyjával
● V. állomás: Cirénei Simon segít az Úrnak
● VI. állomás: Veronika letörli Jézus arcát
● VII. állomás: Jézus másodszor roskad össze a kereszt alatt
● VIII. állomás: Jézus vigasztalja Jeruzsálem leányait
● IX. állomás: Jézus harmadszor roskad össze a kereszt alatt
● X. állomás: Jézust megfosztják ruháitól
● XI. állomás: Jézust keresztre feszítik
● XII. állomás: Jézus meghal a keresztfán
● XIII. állomás: Jézust leveszik a keresztről
● XIV. állomás: Jézust sírba teszik
● XV. állomás: Jézus dicsőségesen feltámad halottaiból


- Passió: Krisztus kínszendvedése, ahogy a Bibliai újszövetségi részéből ismerjük: elfogatása, elítéltetése, megostoroztatása, keresztútja, keresztre feszítése, halála és eltemettetése. - A középkori passiójáték ezt a történetet jelenítette meg kezdetleges színjáték formájában. Húsvét hetében a katolikus templomokban ma is felolvassák vagy eléneklik valamelyik evangélista által megírt változatban. Neves zeneszerzők is feldolgozták a szenvedéstörténetet oratóriumszerűen: Bach Máté-passiója és János-passiója a műfaj legnagyobb remekei.

- A passióvirág onnan kapta nevét, hogy különös alakú bibéjében és porzóiban a népi képzelet szöget és kalapácsot látott, a keresztre feszítés eszközeit.

- I.N.R.I. Iesus Nasarenus Rex Iudaeorum (Názáreti Jézus, a zsidók királya)


Nemzetünk szent ereklyéi

- A magyar koronázási jelvények
Korona (XI-XII. század)- Jogar (X-XII. század)- Országalma (XIV. század) - Kard és hüvelye (XVI. század)

- Koronánkat a II. világháború utolsó hónapjaiban, amikor a Budai Vár körül már csaknem teljesen bezárult az ostromgyűrű, a koronaőrök menekítették ki az országból. Vitéz Pajtás Ernő a koronaőrök parancsnoka úgy döntött, hogy a magyar nép kincsét biztonságosabb lesz ideiglenes megőrzésre az Egyesült Államokba helyezni, mint Németországba. Kérését Eisenhower, az USA amerikai haderejének európai parancsnoka teljesítette és Fort Knoxba vitték.

- A II. világháború befejezése után, a kommunista hatalomátvétel előtt Nagy Ferenc Magyarország miniszterelnöke arra kérte a nyugati hatalmakat, hogy amíg idegen megszállás alatt áll az ország, ne adják vissza a Szent Koronát.

- Jimmy Carter elnöklése idején elnöki rendelettel 1978. január 5-én éjjel külön gép fedélzeten Budapestre érkezett legbecsesebb ereklyénk, a magyar nemzet legkifejezőbb jelképe, a Szent Korona.


- A korona hazatérésének 30. évfordulóján állami szinten figyelembe sem vették. A megemlékezést civilek kezdeményezték és valósították meg a budavári Nagyboldogasszony koronázó főtemplomban, ismertebb nevén a Mátyás-templomban.

- Székely Himnusz
- "Ki tudja, merre, merre visz a végzet: göröngyös úton, sötét éjjelen. Vezesd még egyszer győzelemre néped, Csaba királyfi, csillagösvényen. Maroknyi székely porlik, mint a szikla népek, harcának zajló tengerén. Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja, ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!

- Ameddig élünk magyar ajkú népek, megtörni lelkünk nem lehet soha. Szülessünk bárhol, földünk bármely pontján, legyen a sorsunk jó vagy mostoha, keserves múltunk - évezredes balsors, tatár s török dúlt, labanc rabigált. Jussunk e honban, magyar-székelyföldön, szabad hazában élni boldogan. Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!"VASÚTVONALUNK I.
Aszód-Balassagyarmat-Ipolytarnóc-Losonc 1896-2009 - ????

- Ez az öreg gőzös már csak a múzeumban látható, de a "PIROSKA" tovább zakatol.

- A megépült vasútvonalak átadásának dátumai:

- Pest - Hatvan 1867. 04. 02.
- Hatvan - Salgótarján 1867. 05.09.
- Salgótarján - Losonc 1871. 05. 03.
- Párkány - Csata 1885. 06. 01.
- Csata - Ipolyság 1886. 09. 24.
- Ipolyság - Balassagyarmat 1891. 08. 15.


- Aszód - Balassagyarmat - Ipolytarnóc - Losonc 1896. 09. 12.

- Vác - Diósjenő - Drégelypalánk 1909. 06. 11.
- Diósjenő - Romhány 1909. 06. 11.
- Nógrádszakál - Kishalom 1951. 09. 12.
- Kishalom - Nagykürtös 1978. 02. 22.

- Hazánkban negyvenkettő egyéb országos törzshálózati vasútvonal van, amelyeknek egyike az Aszód-Balassagyarmat-Ipolytarnóc-(Szlovákia) közlekedési szárnyvonal.
- Forrás: Magyar Közlöny 2008/99. szám 6045. oldal

http://picasaweb.google.hu/ipolytarnoc.onkormanyzat/ASorompoAllAPiroskaZakatolhatnaLosoncra#


VASÚTVONALUNK II.
Aszód-Balassagyarmat-Ipolytarnóc-Losonc 1896-2009 - ????


- Az ipolytarnóci vasútállomáson álló félig földbe süllyesztett 30 cm fal és ajtóvastagságú, lőrésekkel ellátott, kúpos süvegű betonbunker egykoron a vasút védelmét szolgálta. Újkori büszke szürkesége megkopott, testén megtelepedtek a mohák, körbenőtte megannyi gyomnövény, de ő mit sem törődve a változó külvilággal az igazak álmát alussza évtizedek óta. A lőrésein kidugott fekete csövű, célra tartott, gyilkos tüzet okádó géppisztolyok és golyószórók emléke is tovaszállt a háborús harcok valós és legendás történeteinek útvesztőjében.

- Így van ez rendjén. Ma már a "szó fegyverével" életünk kockáztatása nélkül védjük azt az értéket a pusztulástól, pusztítástól, amelyet dicső elődeink építettek gróf Széchenyi István szavainak szellemében: "Csak a vasút képes biztos, gyors, szakadatlan s olcsó összeköttetést szerezni."

- A Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program (2007-2013) lehetőségét kihasználva a salgótarjáni Neogradiensis Régió Egyesület mint vezető partner és a nagykürtösi Középső-Ipoly Mente Regionális Fejlesztési Ügynökség, mint határon túli vezető paretner, valamint a salgótarjáni Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Non-profit Kft., a losonci Region Neogradiensis, továbbá a bussai Ipoly-hidak Újjáépítéséért Polgári Társulás 2008. decemberében sikeres pályázatot nyújtott be az Ipoly-völgyi vasút működtetésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére.

● Betonbunker vasútállomásunk védelméért


VASÚTVONALUNK III.
Aszód-Balassagyarmat-Ipolytarnóc-Losonc 1896-2009 - ????

- A pályázatot a magyar és szlovák vasúttársaság írásbeli nyilatkozatával támogatta. A tanulmány feladata volt annak vizsgálata, hogy milyen módon lehet a határon átmenő - korábban meglévő, de később megszüntetett - vasúti kapcsolat helyreállításával biztosítani a hatékony működtetést, egyben javítani a határmenti térségben élő lakosság, intézmények, gazdasági szervezetek közlekedési lehetőségét.

- Az Ipoly-völgyi vasút a magyar oldalon 66 településen élő 87.000, szlovák oldalon 35 településen közel 70.000 embert érint. A pályázat sikeres volt, mintegy 112.000 euró összköltségű, az Európai Unió és a nemzeti társfinanszírozás által 95 százalékos támogatottságú projekt megvalósítása befejeződött. A beszerzési pályázattal kiválasztott tervező magyar oldalról a budapesti székhelyű Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt., szlovák oldalon rimaszombati székhelyű Gemer-Malahont Regionális Fejlesztési Ügynökség volt.

- A Párkány-Ipolyság-Balassagyarmat-Losonc vonalszakaszokból álló vasút egykor meghatározó szerepet töltött be a térség gazdasági, társadalmi életében, fontos összekötő kapocs volt a Losonc környéki vasutak és a Pest-Pozsony-Bécs fővonal között. A fejlesztésre gazdasági, intézményi és turisztikai szempontból is nagy szükség lenne. Regionális fejlesztési programmá kell integrálni a magyar-szlovák tanulmány tervet. Első ütemben az Ipolytarnóc-Losonc személyforgalmat célszerű megvalósítani.

- A vasútnak északon összeköttetése van Nógrádszakál-Bussa és Ipolytarnóc-Losonc viszonylatban Szlovákia felé. A magyarországi tanulmány kimutatta: a Diósjenő-Vác, Drégelypalánk-Balassagyarmat, Ipolytarnóc-Szécsény-Balassagyarmat, Nógrádkövesd-Balassagyarmat vonalakon a naponta lehetséges személyforgalom 600-700 fő között alakulhat.

- Az Ipolytarnóc-Losonc vonalon a meglévő jelenleg csak teherforgalomra üzemelő vasúti kapcsolaton a személyforgalmat újraindítva a Hatvan-Salgótarján-Losonc-Zólyom fővonalhoz lehet kapcsolódni. A Nógrádszakál-Nagykürtös vonalon, ahol szintén csak teherforgalom zajlik, a személyforgalom felvételével a Nagykürtös-Losonc kapcsolat javítható.


Általános iskola I.

- ISKOLAI OKTATÁS 1800-2007.

- 2007. június 18-án 207 éves folyamatos, megszakítás nélküli oktatási időszakot követően befejeződött Ipolytarnócon a gyermekek tanítása!!!
Az ipolytarnóci Általános Iskolában egykoron tanuló diákok köszönetüket fejezik ki pedagógusaiknak az oktatásért és nevelésért!

- A bruttó 222 m2-es épületben két tanterem, tanári szoba, hosszú folyosó és vizes blokk található. Ezen túlmenően nagy udvar várja azt a befektetni szándékozó vállalkozót, aki az önkormányzattal történő megállapodást követően megvalósíthat egy munkahelyteremtő, elsősorban szakképzettséget nem igénylő beruházást.

- A havonkénti szociális segélyből élő 130-135 munkanélküli várja, hogy két kezi munkához jutva dolgozhasson a mindennapi betevő falatért.
Általános iskola II. - Kiüresedett iskolánk, az oktatás temploma, amely 1953-ban épült.

- Az emberi emlékezet által megőrzött pedagógusok névsora:

- Tóth Áron, Nagy Ignác, Perényi József, Gramantik Ferenc igazgató, Horváth Mária, Bolla Gizella, Havassy Kálmán, Karvaly Ottó, Diczházi Jolán, Argay Rezső, Tóth Margit, Konstyánszki Erzsébet, Gramantik Sándor igazgató, Bergman Gizella, Telek Balázs igazgató, Telek Balázsné

- Bacsúr Sándor, Nagy József, Siba Gergely, Szenográdi Ferenc, Oravecz Miklós, Szőllős Gábor, Lőke Zsuzsanna, Seregi Mária, Telek Irén, Gordos Ilona, Bahorecz Ilona, Kelemen Lídia, Hegymegi Ilona, Varga Éva, Gonda Éva, Szabó Helga, Telek Ilona, Vámos Zita, Péter Ottó, Varga Ágnes, Virág Andrásné, Bótáné Varga Krisztina, Fenesné Rost Éva, Poppre Gusztávné, Somoskői Ágnes, Oravecz Judit

- A legrégebbi osztálynapló amelyet felleltünk az 1951/52. tanévet dokumentálta. A nyolc osztály 132 fős diákját mindössze három tanító oktatta. Az itt olvasható névsor őrizze mindannyiuk emlékét.
- Tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv, történelem, alkotmánytan és erkölcsi alapismeretek, növénytan, fizika, kémia, mértan, rajz, ének, testnevelés, földrajz, élettelen természet, az ember élettana és egészségtana, számtan, olvasás, írás, fogalmazás, beszélgetés, nyelvtan-helyesírás

- A tanítók: Havassy Kálmán, Bolla Gizella, Diczházy JolánÁltalános iskola III.

Az I. osztály 14 tanulója: Bodor Béla, Botos Gyula, Botos Erzsébet, Csaba Mária, Demus Erzsébet, Gál Mária, Kovács Mária, Kovács Valéria, Mosó Mária, Oláh Anna, Sebján Anna, Szakolczai György, Telek László, Telek Pál


A II. osztály 18 tanulója: Berki István, Botos Edit, Botos Margit, Botos Tibor, Csík Ilona, Gonda Valéria, Gramantik Pál, Hegedűs Ilona, Juhász Gizella, Kiss Erzsébet, Ocskó Valéria, Siket Béla, Telek Irén, Telek Malvin, Telek Margit, Tóth Mihály, Varga Imre István, Varga Julianna


A III. osztály 19 tanulója: Csaba Béla, Demus Julianna, Demus Lajos, Donkó Mónika, Donkó Lajos, Gál Antal, Gracza Imre, Havassy Hajnalka, Hegedűs Klára, Kovács Tibor, Telek Béla, Telek Ilona, Telek Mária, Telek Sári, Telek Zoltán, Tóth Erzsébet, Tőrincsi Anna, Varga Gizella, Varga Zoltán


A IV. osztály 20 tanulója: Berki István, Baranyai János, Berki Margit, Demus Zoltán, Donkó József, Harai Margit, Hegedűs József, Jászberényi Ferenc, Kaposvári Tibor, Kertész Valéria, Liszkóczi József, Péter Julianna, Sebján Béla, Szabó Erzsébet, Telek Ilona, Telek Lajos, Telek Polikárp, Varga Ernő, Varga Ilona, Varga Miklós


Általános iskola IV.

Az V. osztály 20 tanulója: Bozó Barna, Gál Antal, Havassy Zsuzsanna, Hegedűs Erzsébet, Hegedűs Zsófia, Juhász Mária Valéria, Kiss Zoltán, Kovács Anna, Kovács Imre, Szabó Irén, Szabó Márton, Szabó Valéria, Telek Endre, Telek Erzsébet, Telek Imre, Telek István, Török Zoltán, Varga János, Varga József, Varga Mária


A VI. osztály 17 tanulója: Demus Irén, Donkó Jolán, Donkó Valéria, Gál Imre, Hegedűs Matild, Kertész Balázs, Kertész Ferenc, Mosó Béla, Mosó Margit, Szabó Margit, Szakolczai István, Telek Erzsébet, Telek Mária, Telek Vilmos, Török Etelka, Tőrincsi Mária, Varga József


A VII. osztály 11 tanulója: Baranyai Imre, Donkó Mária, Gál Valéria, Harai Ilona, Havassy Ilona, Kovács József, Lucza Árpád, Mosó Lajos, Telek József, Varga Mária, Varga Valéria, Petik Ferenc


A VIII. osztály 13 tanulója: Benyus Vilmos, Bodor Lajos, Demus Valéria, Donkó Erzsébet, Gál Ferenc, Kertész Miklós, Mosó Julianna, Sós Edit, Szabó Tibor, Tőrincsi Éva, Vladár Aladár, Hegedűs Tibor, Fodor JánosA falu. Az "Új Önkormányzati Törvény" margójára.

- Forrás: Korabeli Olvasó- És Tankönyv a mezőgazdasági tantervvel működő népiskolák VII. és VIII. osztálya számára. (Ravasz László)

- Nincsen ma Magyarországon társadalmi osztály, amely vagyoni és politikai súlyban rövid idő alatt oly rendkívüli haladást tett volna, mint a falu népe. A történelem is egy-két hasonló példát tud felmutatni csupán. Azonban az anyagi és politikai erőgyarapodás tengersok kísértéssel jár.

- Lomb nélkül megél a fa. Ágai helyett újakat tud hajtani, letört sudarát is kipótolja, villámsulytott törzse helyett új gesztet tud elővarázsolni, de csak akkor, ha gyökere munkás és ép. A magyar nemzet áldott gyökere a falu népe, hű, hívő és magyar. Belőle kell kinőnie az új lombkoronának, a friss ágaknak, a pótló sudárnak, az új gesztnek.

- Biblikus és szent hely a falu, amelyet Isten különös örömére a maga erejének kimutatására választott ki. Lám minden ősz elpusztítja a mezőt és levelenként fosztja meg lombjaitól az erdőt. Szegénység, halálos koldusság ül rá a világra. De még nem volt olyan ősz, amely bírt volna föld mélyén rejlő erőkkel.

- A lomb a fába, a virág a göröngybe vonul vissza, és új parancsra várnak. A Húsvéti csodát a falu hite fogja megtenni. Az ha a falu népe újra hisz abban, hogy az élet nagy szervezetében a gyökér fáradtságos, de nagyszerű szerepére van kiválasztva.

- Derűsen és vidáman a lovas fogat bakján Kiss József és Hegedűs Antal az egykori tejcsarnok előtt.


Wellness Hotel I.

- "Itt hamarosan wellness hotel nyílik." Tájékozatta egy felirat az ősleletekhez látogató turistákat a stílszerűen téglából készült kerítés oldalára festve, hiszen párját ritkító ötletből fakadóan való igaz, hogy az egykori téglagyár új köntösbe öltöztetve, megfiatalítva hotellé változott.

- A használati engedély birtokában megannyi év, sok-sok küzdelem és megpróbáltatás után 2008. július 1-jén megnyitott a hotel, az étterem, és napjainkban már a wellness részleg is használható a szálló vendégei által.

- A bezárás előtti üzemeltető: Hegyikristály Öko-Park Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.
Farkas Imre tulajdonos-ügyvezető


Mobil: 36-30/967-4205
Telefon: 36-36/434-426
E-mail: imre.farkas@hegyikristaly.hu
Web: www.hegyikristaly.hu
Cím: H-3324 Felsőtárkány, Petőfi Sándor út 17.
A hotel főbejárata

További fotók a Christina Park Hotelről:
http://picasaweb.google.hu/onkormanyzat.ipolytarnoc/ChristinaParkHotelIpolytarnoc#
http://picasaweb.google.hu/onkormanyzat.ipolytarnoc/HotelIjaszVerseny20090403#

FÁJDALMASAN AKTUÁLIS SZÉLJEGYZET: A CHRISTINA PARK HOTEL 2011. SZEPTEMBER 30-ÁN BEZÁRTA KAPUIT, VENDÉGET NEM FOGAD! A TULAJDONOS ÁLTAL MŰKÖDTETETT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELSZÁMOLÁSA BEFEJEZŐDÖTT. A RÖVID TISZAVIRÁG ÉLETŰ SZÉPSÉGES MÚLT FOTÓIT LÁTHATJA A TISZTELT HONLAPOZÓ.


Hatósági nyilvántartások


A jegyző által kiadott nyilvántartási szám
A bejegyzés oka
A bejegyzés időpontja
A telep
Az ipari tevékenység végzőjének
A telepen végzett ipari tevékenység
év
hó,nap
címe
helyrajzi száma
használatának jogcíme
üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével
neve
cégjegyzék száma, illetve vállalkozói nyilvántartásba vételi száma
székhelye
B-1/2013
2
2013.
02.13.
Ipolytarnóc, Rákóczi út 6.
327/1
bérlemény
H-P: 7-13 óra Sz-V: szünnap
Török-Bútor Bt.
12-06-00-4617
Ipolytarnóc, Rákóczi út 6.
31.01 Irodabútor 32.01 Konyhabútor gyártása

Nyilvántartás Ipolytarnóc Önkormányzat területén működő magánszálláshelyekről


Nyilvántartásba vétel sorszáma
Szállásadó neve, címe
Szálláshely címe
Férőhelyek száma
Minősítés
Megjegyzés
1/1998 1998.VII.31.
Telek Balázsné 3138 Ipolytarnóc, Vasút út 13.
3138 Ipolytarnóc, Vasút út 13. (2006. évben megszűnt)
1 szoba 4+2 ágy
3 napraforgós
454-138 06-20-9430-986
2/1999 1999.10.05.
Telek Béláné 3138 Ipolytarnóc, Vasút út 3.
3138 Ipolytarnóc, Vasút út 3.
1 szoba 4 ágy
2 napraforgós
454-133
3/2004 2004.05.10.
Petikné Péter Erika 3138 Ipolytarnóc, Petőfi út 6.
3138 Ipolytarnóc, Petőfi út 6. (2014.01.22-én megszűnt)
1 szoba 4 ágy
3 napraforgós
454-039

Nyilvántartás Ipolytarnóc Önkormányzat területén működő egyéb szálláshelyekről


Nyilvántartásba vétel sorszáma
Szállásadó neve, címe, adószáma
Szálláshely neve, címe
Férőhelyek száma
Minősítés
Megjegyzés
1/2014 kt.sz.:13-2/2014
Petikné Péter Erika 3138 Ipolytarnóc, Petőfi út 6. 79428534-1-32
Tarnócz Vendégház 3138 Ipolytarnóc, Petőfi út 3.
3 szoba 10 ágy


Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről


LETÖLTHETŐ DOKUMENTUM A KERESKEDELMI NYILVÁNTARTÁSRÓL


Kerekerdő Óvoda


Wellness Hotel II.

- Kedves Turisták!

- Az alábbi szolgáltatással, befogadóképességgel fogadják Önt és kedves családját az exkluzív szállodában, amely az Európa Diplomával kitüntetett világhírű ipolytarnóci "Palóc Pompei" Nemzeti Park - "Magyarország hét csodája" szomszédságában található:

- Tizenegy két ágyas szoba, amely pótágyazható

- Öt egybenyitott, két szobás apartman, amelyből egy mozgássérült vendégek számára biztosít kellemes pihenést, egy pedig az állatbarát, kutya tulajdonosok igényeit is kiszolgálja.

- A változatos bútorzattal berendezett kábeltelevíziós, légkondícionált tizenhat szoba - pótágyazási lehetőséggel - hatvan vendég elszállásolását teszi lehetővé. A különleges egyedi berendezésű szobák és apartmanok nem csak a családokat, hanem cégek konferenciáit, tréningjeit is várja konferenciatermeivel.

A hotel szép ívű lépcsősoraWellness Hotel III.

- Zárt és nyitott parkoló várja a gépjárművel érkezőket.

- Az épület sajátosságából eredően tágas, világos légterű a belső tér, egyes szobák természetes megvilágítása tetőtéri. A belső építészt dícsérendő, hogy a közlekedők, korlátok színvilága harmónikus, a látvány megkapó.

- Mozaik kockás fürdőszobái sarokkáddal, zuhanykabinnal, különleges formájú mosdóval vannak felszerelve.

- Az étteremben ötven, a különteremben hetven személy számára van hely, így egyidejűleg százhúsz vendég étkezhet. A nyitott teraszon ülve százötven turista fogja érezni az akácvirág bódító illatát, a kánikulai napsütést. A különteremben családi, baráti események is megrendezhetők.

- A hatvan fős konferencia terem zárt körő tárgyalások, előadások, oktatások résztvevőit várja.

- Két bár hivatott számtalan italféleséggel a vendégek szomját oltani.


Wellness Hotel IV.

- Az elkészült wellness részlegben finn forró szauna, aroma szauna, gőzkabin és egy nyolc személyes jakuzzi is helyet kapott, amelyek garantálják a test, a szellem és a lélek együttes harmóniáját.

- Különlegessé teszi az épületet a belső térben meghagyott néhány eredeti fal, a téglagyár égető kéménye, amely a későbbiek során nyári kávézónak ad helyet, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a tájra.

- A szobaár tartalma: bőséges kontinentális reggeli, hajszárító- és személymérleg használat, bekészített törölközők, kényelmes Cardo és Rotex matracok, zárt parkoló, saját tulajdonú laptoppal Wireless Internet, ébresztőszolgálat, 24 órás recepció.

A szobák típusai:


● Baldachin-narancs ● Baldachin-barna ● Mozgáskorlátozott készülőben ● Udvarra nyíló ● Galéria barna ● Galéria zöld ● Francia ágyas modern ● Francia ágyas cappucino ● Francia ágyas provinciális ● Indiai franciaágyas superior ● Családi szoba superior ● Francia ágyas apartman ● Családi szoba ● Kék szoba ● Zöld szoba ● Nászutas lakosztály (erkély)


Bory kastély I. - A napfényben sütkérező homlokzat

- Az egykoron épített - alaprajzát tekintve építészetileg kastély, látványra kúria - a főutca végén derékszögben álló földszintes ingatlant magas lábazat, többrészes párkány veszi körül.

- Eredetileg manzárd tető fedte, napjainkban palaborítású, ácsolata nyeregtetős. A téglából rakott boltozatos mennyezetű helyiségek belső tereinek ismételt egybenyitása már az eredeti állapotot tükrözi.

- A monogrammal ellátott téglák, a korban hivatalos latin nyelv két betűjét viselik magukon ("S és I"), amelyek egymásra vannak rajzolva. Vajon Sréter János nevét jelölik?

- Az 1830-tól pusztuló kastély állagmegóvása 2001-ben kezdődött. A magántulajdonban álló épület rossz állapotú ajtói, ablakai cserére szorulnak.

- Az is feltételezhető, hogy szintes volt, mert a padláson feltárt burkolólapok alapján a saroktornyok nagyobb magasságot vizionálnak. Az előkerült lépcsőházi maradványok azt látszanak igazolni, hogy a régi hosszabb lehetett a jelenleginél.

- Beomlottak a pincehelyiségek, falleomlás nyomai észlelhetőek a lépcsőház felőli oldalon. A helyiségeket kör alakú geometrikus stukkó ékesíti a boltozatokon.

További képek a Bory kastélyról:

http://picasaweb.google.hu/onkormanyzat.ipolytarnoc/BoryKastelyIpolytarnoc#


Bory kastély II. - A kastély belső miliője

- Az eddig feltárt levéltári adatok alapján vélhetően a XVIII. század elején épült barokk stílusban. A legújabb kutatások szerint elképzelhető, hogy gróf Sréter János vagy báró Sághy Imre volt az építtető, a szakirodalom azonban a Bory családhoz köti.

- A Bory család vásárlás vagy öröklés útján juthatott hozzá az ingatlanhoz, amelyen esetleg felújítást végeztek. Az egykori Nógrád vármegyében beiktatott Bory Mihályt 1754-ben vették fel a nemesek közé alsópetényi birtokaival.

- A kutatások során előkerült 1763-ban készült katonai térképen már látható az épület. A faluban élő idős emberek még látták az építési évszámot is tartalmazó táblát (kronosz) a főbejárat fölött. Emlékezetük első két számjegyként a 17-et őrizte meg, az utolsó kettőt homály fedi. Vagyis ezerhétszáz..... valamennyi vésetett kőbe a homlokzaton.

- A korabeli Ipolytarnócon háromszor tartottak nemesi közgyűlést a XVIII. században. Nevezetesen 1704. február 22-én, 1711. április 30-án és 1727. január 14-én. A hónapok egyértelműen hideg időszakot jeleznek. Mivel a kastély mindegyik helyiségét cserépkályhával lehetett fűteni, igazolódni látszik az a teória, hogy a három közgyűlés ezen épület falai között zajlott, mert képes volt az összejövetelek fogadására.

- A pince feltárása során előkerült cserépkályha töredékek, egyéb tárgyak az építés időpontjaként a XVIII. század elejét bizonyítják.

- Láthatóvá vált az épületet valaha övező 60-70 cm vastagságú fal maradványa. Az előkerült XVI-XVII. századból való középkori edények darabjai megegyeznek a szécsényi kastélyban, a hollókői, illetve a krasznahorkai várban feltártakkal.

- A törmelék mélyén nyugvó fémből készült csillárvázhoz hasonlót Fertőd kastélyának padlásán felújításakor találtak, kettejük között csupán méretbeli különbség van.


Bory kastély III. - A kastély belső miliője

- A kastélyban lakott Bory Miklós felesége báró Hellenbach Karolina, aki katonai kémtevékenységet folytatott. Lehet, hogy ők nyugszanak a kápolna alatti kripta fakoporsóiban a levezető lépcsősor mellett kiépített, befalazott boltívek alatt...?

- Hiteles birtokában vagyunk annak, hogy Varga József mit látott az örök csend birodalmában, amikor 1970-ben a kápolna felújításakor lement az egyébként zárt, nem látogatható kriptába.

- A feltételezhető építtető gróf Sréter János (1656 - 1714) a kuruc seregek tüzér felügyelőjeként harcolt. Bizalmi embere II. Rákóczi Ferencnek, nagykövet volt Lengyelországban és Franciaországban. A fejedelmet száműzetésébe is elkísérő gróf huszonnégy évesen Apaffy Mihály erdélyi fejedelem szolgálatában állt.

- Ismeretségi körébe tartozott gróf Wesselényi Lászlónak, Tököly Imrének és Zrínyi Ilonának. Rokonságban állt a kisterenyei Gyürky családdal.

- Az apja nevét viselő ifjú Sréter János Danzig és Wittenberg egyetemén tanult, 1725-ben szolgabíró, 1733-ban Nógrád megye másod ispánja, rangok, címek birtokosa. A Beszterce városából származó Sréter család 1570-ben Miksa királytól nemesi, II. Rákóczi Ferenctől pedig bányavárosok főkapitányi címet kapott adományként. Sajnos a Sréter levéltár teljesen megsemmisült a II. világháborúban.

- Alaprajzilag szembetűnő az ipolytarnóci és a kisterenyei kastély hasonlósága. Két különbség azonban jól látszik, mert az előbbi földszintes, négyszög alakú saroktornyos, az utóbbi pedig egy emelettel magasabb, saroktornyai kör alakúak.


Novák-kúria
- A klasszicista jellegű épület a Rákóczi út északi oldalán található, amelyhez nagy méretű gazdasági udvar és kertrész tartozik. Utcai homlokzatán a négy vasrácsos eredeti ablakot csempék díszítik. Az épület sima falazatú, a nyeregtető már a felújított állapotot tükrözi. Udvari homlokzatán két ajtó és három ablak látható a homlokzatival megegyező stílusban.


- A magántulajdonban álló kúria és a hozzátartozó telek eladó!


- Kiválóan alkalmas PANZIÓ kialakítására az átmenő határforgalom és az Európa Diplomás világhírű Ősmaradványokhoz látogató 2011. évi közel 80.000 fős turistaforgalom okán.

Jankovich-kúria

- A Jankovich család által a XVIII. század végén épített földszintes, késő barokk kúria a Rákóczi út déli oldalán áll. Az 1970-es években átépített épületen már nem láthatók az egykori ablakok és a magas mellvédű négy kosáríves árkádos tornác sem. Bolthajtásos pincéje eredeti állapotában maradt meg. Több évtizeden keresztül az iskolai oktatást szolgálta, ma az óvodásoknak és a konyhának ad otthont. Szociális étkezést biztosítva a falugondnok házhoz viszi az ebédet 40 idősebb korú helyi lakosnak.

- Kerekerdő Óvoda
3138 Ipolytarnóc, Rákóczi út 35.
Tel.: 06 32/454-083

- Óvodavezető: Tisza Attiláné
- Dada és élelmezésvezető: Csomor Gárborné
- Szakács: Gál Istvánné
- Takarítónő: Oláh Jánosné

- Az óvodába járó gyerekek létszáma: 22 fő

Húsvét az ovisokkal(Picasaweb fotóalbum)


Határőr laktanya I.

● A laktanya építésének indoka TRIANON gyalázata (1920. 06. 04.), Magyarország szétdarabolása, amelynek kapcsán az Ipoly folyó és a szárazföldi új országhatár 10 km-es körzetében az ipolytarnócin kívül még három épült (Kalonda, Tőrincs, Ráróspuszta).

● A 141/1 helyrajziszámú ingatlan tulajdoni lapja napjainkig nem jelölte, nem tartalmazta az építményt, amelyet az idős emberek visszaemlékezése szerint 1927/28-ban emeltek. A katonai objektumban 1951-től működött a határőrség. Az 1955. évi települési térképen "ÁVH" laktanya néven szerepelt.

● A sorállományú határőr katonák kiszolgálását követően 1990-től a hivatásos állománynak adott otthont határrendészeti kirendeltségként 2006. 12. 31-ig, bezárásáig.

● A 450 m2-es külső alapterületű földszint a két emeleti résszel együtt mintegy 700 m2-es használhatósági területet biztosít. Mivel a rendőrség nem tartott igényt az épületre, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a szerződés ellenjegyzését követően 2010.08.25-én Ipolytarnóc Község Önkormányzatának tulajdonába adta.

● A helyi határőrség parancsnokai az elmúlt négy évtized során az alábbi tisztek voltak: Schmidt Károly, Barna Andás †, Tihanyi Vilmos †, Farkas György †, Kiss István

- A határőrlaktanya látványa napjainkban


További képek a határőr laktanyáról:

http://picasaweb.google.hu/onkormanyzat.ipolytarnoc/GazdatlanEsUresAHatarorLaktanya#Határőr laktanya II.

● A közúti határátkelőhely környékének rendben tartására átlagban évi 59.000 Ft-ot biztosított a Magyar Államkincstár a Schengeni sorompóbontás történelmi - 2007. 12. 31. - dátumáig. A határőrség megszűnésével a rendőrség vette át a határszakasz közúti mélységi ellenőrzésének feladatát, amely biztosítja a korábbi határőrizetet, állampolgári védelmet. Ipolytarnóc nevezett dátumtól ismét elmondhatja, hogy nem zsákfalu többé Nógrád megye északi szegletében.

● Az épület termei ma üresen állnak, feladatok nélkül örök emlékként őrzik a történelem viharai mellett az iskolai oktatás boldog időszakát is.

● Hejh... ha a falak beszélni tudnának, elmesélnék, hogy ... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nem kívánatos határőrség, a régi Magyarország történelmi Nógrád megyéjének kellős közepén!

● Ipolytarnóc Község Önkormányzatának kérése - a térítés mentes tulajdonba adásra vonatkozóan - negyedszerre sikeresnek bizonyult. A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 354/2010. (IV. 28.) számú határozatában pozitívan bírálta el a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanra benyújtott ingyenes tulajdonba adási kérelmet. A szerződés aláírását követően a kulcsok átadásával 2010. 10. 01-jén az önkormányzat birtokba vette az épületet.

A határőrlaktanya több évtizeddel ezelőtti állapotát az itt látható archív fotó őrzi. Komplex felújítást igényel az épület tetőszerkezete, villanyhálózata, padlózata, lépcsőháza, vízellátása, központi fűtése, nyílászáróit cserélni kell.


Sportegyesületünk alapításának emlékére

- A sportegyesület alapításának jegyzőkönyvi szövege:

- "Felvétetett 1947. március 3-án az Ipolytarnóci Sportegyesület megalakulásának közgyűléséről.

- Havassy Kálmán kántortanító üdvözli a megjelenteket és megkérdi a megjelent ifjúságot, akarják-e Ipolytarnócon a Sportegyesületet megalakítani. A közgyűlés egyhangúlag igennel válaszol. A közgyűlés elhatározza, hogy az egyesület címe: Ipolytarnóci Barátság Sportegyesület lesz. Ezután a közgyűlés megválasztja a tisztikart.

- Elnök: Juhász Béla, alelnök: Sisa Márton, főtitkár: Ocskó Tibor, titkár: Havassy Kálmán, pénztáros: Tóth István, pénztári ellenőrök: Szabó Dezső és Telek Béla, szertáros: Varga Imre

- Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Benyus Imrét és Gonda Pált. A belépési nyilatkozatot 45 tag írta alá. Több tárgy nem volt, elnök közgyűlést bezárta."

- "Nyilatkozat. Alulírott ezennel kijelentem, hogy az Ipolytarnóci Barátság Sportegyesületbe belépek, az alapszabályban foglaltakat magamévá teszem. Ipolytarnóc, 1947. március 3."

- Az alapítótagok névsora:

- Benyus Imre, Kovács Pál, Gonda Pál, Krassói Albert, Kertész Pál, Varga Imre, Telek Béla (tarjáni), Hegedűs Antal, Sebján Béla, Szabó László, Varga Pál, Szabó Gyula ifj, Telek Ferenc, Varga Lajos ifj, Juhász János, Hegedűs Imre, Telek Sándor, Telek József, Kaposvári Richárd, Telek József, Varga Imre (dómány), Donkó Imre, Szabó Dezső, Szabó István, Telek Béla (géci), Szabó Pál, Hornyan Béla, Ocskó Tibor, Péter László, Varga Miklós, Havassy Kálmán, Varga Lajos, Gál Imre, Szabó Ferenc, Szabó Imre, Juhász Béla, Török Béla, Tóth István, Szabó Gyula, Sisa Márton, Szabó Lajos, Szabó Lajos (báró), Katalin János, Kovács Vince, ifj. Donkó Imre
Képek a sportbálokról, labdarúgó mérkőzésekről:

http://picasaweb.google.hu/ipolytarnoc.onkormanyzat/XXXIVSportbal20100206#
http://picasaweb.google.hu/ipolytarnoc.onkormanyzat/XXXIISportbLIpolytarnC20080216#
http://picasaweb.google.hu/ipolytarnoc.onkormanyzat/KalondaIpolytarnCRegFiKMRkZS20070721#
http://picasaweb.google.hu/ipolytarnoc.onkormanyzat/A2005EviLabdarugoCsapatEsAVezetok#
http://picasaweb.google.hu/onkormanyzat.ipolytarnoc/ObsitosLabdarugoink#
http://picasaweb.google.com/polghivatal.ipolytarnoc/OcskoTiborEmkektorna_20100501#


Községi Könyvtár

● CÍMBIRTOKOSI OKIRAT

- A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az 1698/2005/EK rendelet 56. cikke alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes vidékfejlesztési intézkedésének keretében, a gazdaság és vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatáshoz kapcsolódó Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére kiírt felhívásra benyújtott, IKSZT/2008/1-0584 pályázati azonosítószámon nyilvántartott beadvány alapján Támasz az Embernek - Támasz a Természetnek Közhasznú Alapítvány számára "Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér" címet adományozott.
-A cím alapján jogosulttá vált beruházási kérelmet benyújtani az ipolytarnóci önkormányzat tulajdonát képező Kossuth Lajos Kultúrházra, amelynek átadása 1965. május elsején volt.

- Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében elnyert támogatás összege: 27.799.268 Ft

- Az eredeti épület egy kétszintes magastetős tömbből, és a melléje toldott egyszintes lapostetős toldalékokból állt. A két toldalék közötti részt beépítve, funkciójában, megjelenésében egységesebbé vált a kultúrház. A toldással jelentősen javult a kihasználtság, új funkciót kaptak a kialakított terek.

- A támogatási határozatnak és az IKSZT cím elnyeréséhez szükséges nyertes pályázatnak az alábbi feladatokat kell ellátni legalább öt éves időtartamban: közösség és egészségfejlesztési programok rendezése ● helyszín biztosítása civil szervezetek számára ● Teleház ● E-Magyarország Pont ● Könyvtár ● Közművelődési és információs szolgáltatások ●

- Az épület átalakítása okán az elsődleges cél az volt, hogy alkalmas legyen a vállalt feladatok teljesítésére, amely a 281 m2 felújításon túlmenően 103 m2 bővítést is jelentett.

- Tulajdonos: Községi Önkormányzat Ipolytarnóc, Felszabadulás út 5.

- Építtető: Támasz az Embernek - Támasz a Természetnek Közhasznú Alapítvány, Ipolytarnóc, Ősmaradványok Természetvédelmi Terület
- Építész tervező: Torák Oszkár Salgótarján, Kistarján út 8.
- Statikus tervező: Guzsaly Károly Salgótarján, Erdész út 2.
- Villamos tervező: Handó József Mátraszele, Dózsa György út 1.
- Épületgépész tervező: Papp József Kazár, Hunyadi út 7.
- Tűzjelző rendszer tervező és kivitelező: Balassa Security Vagyonvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Balassagyarmat, Óváros tér 26.


- Impozáns látványt nyújt az új könyvtár az összenyitható közösségi teremmel.

- A Balassi Bálint Megyei Könyvtár honlapján megtekinthető egy internetes könyvtári katalógus az ipolytarnóci községi könyvtár könyvállományáról.

http://www.bbmk.hu

"Katalógusaink/Ellátott kistelepüléseink katalógusa/Keres (lelőhely): TC (saját állomány) vagy BBEKTC (tartós letét) vagy BBEK:RA (csereállomány) szerintÉlelmiszerbolt

- A Rákóczi út derekán, a római katolikus templom tőszomszédságában álló épület egykoron a községi Hitelszövetkezetnek adott otthont. Ma élelmiszerboltként a lakosság érdekeit szolgálja.

- A korábbi években itt működött a Községi Tanács és egy rövid ideig a rendszerváltozáskor megalakult Polgármesteri Hivatal is.

- Tulajdonos: Vincze István és Fiai Bt. 3170 Szécsény, Pintér Sándor út 1. Te./fax: 32-372-699

- Bérlő: Márton Melánia

- Az üzlet címe: 3138 Ipolytarnóc, Rákóczi út 71. Tel.: 32-454-082 (Riasztóval védett épület!!!)

- Nyitva tartás:

Hétfő-péntek: 07:00 - 15:00
Szombat: 07:00 - 13:00
Vasárnap: 08:00 - 11:00


- A Vincze István és Fiai Bt. aktív és önzetlen támogatója az Önkormányzat rendezvényeinek.
Palóc-Coop Rt. italbolt

- A név változott, de a funkció nem.
- Emberemlékezet óta, építésének 1958. évi dátumától kocsma, illetve italboltként az emberek szomjúságát hivatott oltani.
- A vendégmarasztaló "csocsó" és játékautomata már a mai kor vendéglátásának elengedhetetlen kellékeként várja a betérő vendéget.

- Gyermekek! - Jégkrém is kapható!

- Tulajdonos: Palóc-Coop Rt. 3170 Szécsény, Rákóczi út 78.
Tel: 32/573-250

- Vezérigazgató: Halmosi György

- Az italbolt címe: 3138 Ipolytarncóc, Rákóczi út 113.

● Riasztóval védett épület!!!

- A Palóc-Coop Rt. aktív és önzetlen támogatója az Önkormányzat rendezvényeinek.

Aktuális széljegyzet: A kocsma 2012.10.31-én bezárt. A neves intézmény ismételt feltámadása várhatóan arra az időpontra tehető, ha a jelenlegi 135 fős munkanélküli létszám 35 fő alá csökken.
Palóc-Coop Rt. vegyesbolt

- Az öt évtizeddel ezelőtt 1958-ban kimondottan élelmiszer árusítás céljából épített üzlet a jelentős külső és belső felújítást, korszerűsítést követően vegyesbolttá bővült.
- A vidám, csinos, női trió fiatalos jókedvvel várja a vásárlókat vasárnap kivételével.

-Tulajdonos: Palóc-Coop Rt. 3170 Szécsény, Rákóczi út 78.
Tel: 32/573-250

- Vezérigazgató: Halmosi György

- Az üzlet címe: 3138 Ipolytarnóc, Rákóczi út 111. Tel: 32/454-078 (Riasztóval védett épület!!!)

- Alkalmazottak: Liszkóczi Anna boltvezető, Balogh Anna Mária
boltvezető helyettes, Balogh Barbara eladó

- Nyitva tartás:
Hétfő-péntek: 07:00 - 15:00
Szombat: 07:00 - 13:00
Vasárnap: zárva


- A Palóc-Coop Rt. aktív és önzetlen támogatója az Önkormányzat rendezvényeinek.


További képek a felújított Palóc-Coop vegyesboltról:
http://picasaweb.google.hu/onkormanyzat.ipolytarnoc/AFelujitottCOOPBoltAtadasa2004Szeptember#


Ipoly Söröző

!!! "ÖRÖM VAGY BÁNAT, ÉN MINDIG VÁRLAK" !!!


Fiatalos lendület
Rugalmas nyitva tartás!


- MALACSÜTÉS - DISZNÓVÁGÁS - GULYÁS PARTY -

- CSOCSÓBAJNOKSÁG - KÁRTYACSATA -

- MINDENT AZ ITALFOGYASZTÓ ÉS FIZETŐ VENDÉGÉRT -


- A söröző címe:
3138 Ipolytarnóc, Rákóczi út 107.
(Riasztóval védett épület!!!)

- Nyitva tartás:
Hétfő-vasárnap: 08:00 - 20:00


Szülőfalunk doktorrá avatott büszkeségei

- Mindannyian a XX. századi Ipolytarnóc szülöttei, akiket sok-sok év elmúltával kitartásuk, szorgalmuk és tehetségük révén a tudományok doktoraivá avattak.

- Szüleik szeretetét, gondoskodását, az általános iskola szellemi munícióját tették "vándortarisznyájukba a hamubasült pogácsa" mellé és emelt fővel, felülkerekedve a nehézségeken, töretlenül haladtak az önmaguk által kijelölt választott cél felé! Egy gondolat vezérelte őket: Doktor akarok lenni!!!


- Dr. Szabó József † tanácsvezető bíró
- Dr. Török Antal † jogtudomány

- Dr. Telek Vilmos † urológus
- Dr. Ponyi Béla † jogtudomány

- Dr. Gonda Imre teológus, római katolikus pap
- Dr. Szakolczai József állatorvos

- Dr. Szakolczai István állatorvos
- Dr. Szakolczai Ilona gyermekorvos

- Dr. Gonda Éva gyermekorvos
- Dr. Telek Béla † házi orvos

- Dr. Hegedűs Mária tüdőgyógyász
- Dr. Varga Erzsébet jogtudomány
- Dr. Bolyós Gergő jogtudomány


Akikért a harangok szóltak...

- Földi pályafutásomban már elértem végemet, árnyék mulandó világban végét vettem éltemnek. Istenem, Istenem, ki voltál mindenem, tied legyen már lelkem!
- Jézusomnak kegyelméből már elértem végemet, véghetetlen szerelméből várom üdvösségemet! Istenem, Istenem, ki voltál mindenem, könyörülj én lelkemen!

2007.
† Varga Béláné (Vas Erzsébet) 1926
† Sebján Béláné (Sebestyén Anna) 1921
† Csík József 1924
† Bozó Barnabás 1941
† Donkó Lajosné (Mosó Gyöngyi) 1955
† Telek Dezsőné (Petyi Ilona) 1921
† Botos Ignác 1931
† Kertész Pálné (Telek Mária) 1929
† Mosó Imréné (Telek Irén) 1926
† Demus Béláné (Miklós Erzsébet) 1918
† Varga Lászlóné (Bodor Etelka) 1922

2008.


† Oláh Dezsőné (Gerendai Anikó) 1958
† Donkó Dezső 1925
† Dulai Sándor 1926
† Gonda Lajosné (Szabó Irén) 1925
† Botos József 1957
† Donkó Dezsőné (Donkó Erzsébet) 1930
† Szlovák Andrásné (Szabó Mária) 1921
† Telek Gézáné (Donkó Irma) 1920

2009.


† Gerendai Istvánné (Kaczkó Anna) 1932
† Donkó Béláné (Donkó Erzsébet) 1938
† Botos Martin 2009
† Telek Józsefné (Galló Erzsébet) 1919
† Péter Sándor 1927

2010.


† Kiss Pál 1952
† Mizser Lajosné (Telek Erzsébet) 1926
† Tőkey Kálmánné (Lucza Erzsébet) 1925
† Baranyi Józsefné (Gombos Gabriella) 1959
† Varga Antal 1934
† Szabó Lajos 1925
† Zupkó István 1953
† Muth Gusztávné (Donkó Margit Mónika) 1943
† Szabó Hudák József 1960
† Szabó Antal 1946

2011.


† Dancs Vilmosné (Kovács Margit) 1937
† Szabó László 1927
† Botos Tiborné (Zámbó Valéria) 1940
† Török Béláné (Lucza Julianna) 1929
† Kelemen Józsefné (Donkó Margit)1927
† Telek Lajos 1952
† Danyi Andrásné (Botos Erzsébet) 1934
† Mosó Lászlóné (Telek Julianna) 1927
† Telek Balázs 1931


2012.


† Csaba Béláné (Tóth Irén) 1942
† Tóth Béláné (Vass Mária)1922
† Kertész Balázs 1940
† Kertész József 1958
† Kiss József 1957
† Török László 1948
† Varga Béláné 1928


2013.

† Péter Béláné (Telek Erzsébet) 1936
† Gramantik Pálné (Telek Erzsébet) 1925
† Hegedűs János 1930
† Juhász Józsefné (Péter Julianna) 1927
† Baranyi József 1947
† Kiss Józsefné (Telek Regina) 1934
† Bolyós Kiss János 1930
† Gracza Józsefné (Tóth Julianna)1938
† Telek Dezsőné (Szabó Jolán) 1922
† Botos Bertalan 1958


2014.

† Szabó Dezsőné (Gonda Teréz)1932
† Szabó Gyuláné (Szabó Ilona)1919
† Rácz Józsefné (Bada Márta)1931
† Mosó Dezső 1930
† Szabó Gyula 1930
† Bolyós Gábor 1963
† Csomor Lajos 1930
† Mosó László 1950
† Danyi Pál 1940
† Gerendai István 1955
† Gál Béla 1930

2015.

† Kulcsár Ernőné 1967
† Péter Gyula 1959
† Kicsíny János 1943
† Balogh István 1947

2016.

† Kojnok Gyula 1927
† Telek Béla 1924
† Telek Péter 1970
† Hegedűs Antalné (1935.)
† Csík Elemérné (1931.)
† Donkó Józsefné (1950.)

2017.

† Liszkóczi Pál (1927.)
† Telek József (1934.)
† Rácz Sándor (1957.)
† Kovács Imre (1941.)
† Berki Tamás (1984.)
† Deák Mihály Martin (2017.)
† Szabó Antalné Hegedűs Zsófia (1941.)
† Tőrincsi László (1952.)
† Schleier Günter (1958.)
† Botos Ignác (1959.)

2018.

† Kertész Józsefné Hegedűs Mária (1934.)
† Botos Ignácné (1935.)
† Botos Gyula(1943.)
† Kiss Miklósné(1956.)
† Balla Sándorné Rácz Rózsa(1977.)
† Varga Béláné Nagy Angéla (1936.)
† Gál Ernő (1946.)

2019.

† Csomor Lajosné Telek Erzsébet (1939.)
† Péter Gyuláné Szabó Erzsébet (1936.)
† Szabó Gyuláné Szabó Erzsébet (1942.)
† Telek Béláné Kadlót Valéria (1944.)
† Benyus Vilmosné Gál Mária (1939.)

Halottak Napja Ipolytarnóc 2008.11.02


Don-kanyar! Áldozataink kegyeleti emlékére! I.

- Vinczur József: Hősi halott! Az idegen földben eltemetett ipolytarnóci katona sírhantjának fejfájánál áll Donkó László, a falubeli bajtárs és a megrendült arcú ismeretlen honvéd.

- Négy gondolat biztosan ott járt a fejükben:
"Haza - Győzelem - Halál - Család" - és a nagy kérdés: Vajon túl éljük a háború borzalmát, vagy a mi sírhantunknál is áll majd valaki?


- Idézet az ipolytarnóci Gonda Lajos drámai visszaemlékezéséből: A búcsú tragikusan fájdalmas percei!

- "Losonc, 1942. július hetedikének korai hajnala. Hatalmas nagy katonai szerelvény állt indulásra készen a losonci vasúti terherpályaudvaron. Pontosan hajnali fél három. Megszólalt az ezdredkürtös első jelzése búcsúzásra. Búcsúzott a katona gyermek a szeretett szülőktől. Búcsúzott a katona édesapa itt hagyott kedves gyermekeitől. Fájón vett búcsút a szerető férj az itt hagyott kedves hitvestől. Senki nem tudta, hogy a fájó öleléssel a könnyes szemekkel adott csókkal, bekövetkezett-e az utolsó találkozás."

- "Öt perc elteltével újból megszólalt a kürt, amely a beszállást jelezte. Eltelt újabb öt perc, harmadszor szólalt a kürt, a mozdony sípja belehasított az éjszaka csendjébe és pontosan 2 óra 45 perckor elindult a vonat az orosz harcmezők felé. A vonat hét nappal és hét éjjel haladt a szeretett otthonunktól mindig távolabbra. Július 14-én vagoníroztunk ki a Szloboda nevű helységben. Másnap megindult a gyalog menet a több mint 100 km-re lépő Don folyó felé. Augusztus 6-án értünk az Oszkinó nevű helységbe."

- "Augusztus 10-én megtörtént az első támadás, rengeteg sebesült, nagyon sok halott, drága magyar vér áztatta az idegen orosz földet."Don-kanyar! Áldozataink kegyeleti emlékére! II.

- "A szeptember 8-án hajnali öt órakor kezdődő támadás már Don-parti csata volt. Több napon át tartott, megteltek a katonai kórházak sebesültekkel, megnagyobbodtak a katonai temetők is magyar hőseinkkel, de ez még nem volt elég. Következett 1943. január 12-e, az orosz támadás kezdete. Ekkor kezdődött a hadsereg széjjel bomlása, ez a támadás volt a 2. Magyar Hadsereg temetése.


- Nem volt magasabb rangú tiszt, aki irányította volna a visszavonulást. Úttalan utakon, hegyen-völgyön át, töretlen hóban, mínusz 30-35 °C-os hidegben, étlen-szomjan vonulva, nagyon sokszor a szabad ég alatt töltöttük az éjszakát. Fagyhalál, éhség, kimerültség pusztította az elcsigázott magyar katonákat. Imáinkban kérjük a jó Istent, hogy lelketeknek örök üdvösséget adjon az egekben."- 1943. május, örömteli hazaérkezés a fagyos, hideg, orosz hómezőkről. Boldog mosoly! Derűs arcok! A jó Isten kegyeltjeinek egy csoportja. Még fel sem fogták, hogy ők túlélték a Don-kanyar poklát!

- Nekrológ! Nekrológ! Nekrológ!

- A végtelen, fagyos hómezőkön 140 ezer honvéd és munkaszolgálatos halt meg. Alig van hősi halottat nem gyászoló falu a doni áttörés okán, olyan sok volt a magyar áldozat! A 2. hadsereg alakulatait 1942. február 24-én mozgósították, a végrehajtásra a szombathelyi III., a pécsi IV. és a miskolci VII. hadtestet jelölték ki. A német és a szovjet hadosztályokhoz viszonyítva jóval gyengébben felszerelt sereg az 1943. január 12-én megindított nagy erejű ellentámadásnak nem tudott ellenállni. A magyar védelmi vonalak áttörése után lőszer-, üzemanyag- és felszerelés hiánnyal küszködő csapataink óriási veszteségket szenvedve felmorzsolódtak. Katonáinknak csak kevesebb, mint fele tért vissza Magyarországra.


IPOLYTARNÓCI ŐSMARADVÁNYOK TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
I. A boltozat alatti fenyő

● 3138 Ipolytarnóc
● Tel.: 06-32/454-113
● Fax: 06-32/454-113
● E-mail: itarnoc@gmail.com
● Honlap: www.osmaradvanyok.hu
● Tájegységvezető: Szarvas Imre geológus
● Munkatársak: Juhász Tamás, Mravecz Gábor

● Igazgatóság:
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
3304 Eger, Sánc út 6. - Levélcím: 3301 Eger, Pf.: 116.
● Tel.: (36) 411-581
● Fax: (36) 412-791
● E-mail: titkarsag@bnp.hu
● Honlap: www.bnpi.hu
● Igazgató: Rónai Kálmánné

- Ipolytarnóc hírnevét a XIX. század kiemelkedő alakjának, Kubinyi Ferenc tudósnak köszönheti.
A kutató 1836-37-ben fedezte fel a hazai földtani örökség egyik legértékesebb, a világ leggazdagabb harmadkori lábnyomos lelőhelyét, amely az özönvíz előtti vulkáni katasztrófa emlékeit őrzi.

- Az 1960-as években dr. Tasnádi Kubacska András úr szakmai irányításával folyt a feltárás. Az itt végzett kutatásról - Expedíció az időben címmel - könyvet írt, amelyben a feltáráson túlmenően jó szívvel emlékezett vissza az Ipolytarnócon eltöltött időszakra, valamint az itt élő emberekre. A kiállítási csarnok az ő nevét viseli, amely kifejezi a hálás utókor elismerését és köszönetét. A Csapás-völgyben, a felső miocén-kori lerakódásokban szenzációs tudományos értékű növény és állatlenyomatokat találtak. A dombvidéket 1944-ben védetté nyilvánították. A természetvédelmi, kiállítási törkevések 1986-ban egy geológiai tanösvény megnyitásával valósultak meg. A terület az egri székhelyű Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében van.

- Az ősvilág földtörténetének eltemetett kincsei 20 millió év elmúltával kerültek napvilágra és váltak láthatóvá megőrizve a mélységes múlt rejtett titkait, történéseit. A vízmosások falában, eróziós domboldalain felszínre került rétegekből cápafogak, kövesedett fák, levéllenyomatok, ősállatok lenyomatai tárulnak fel eredeti állapotukban.

- Az egyik leglátványosabb növényi maradvány a megkövesedett ősfenyő, amelynek törzse 46 méter hosszú volt felfedezésének időpontjában. Amíg élt magassága valószínűleg elérte a 100 métert.


- Az 1944-ben védetté nyilvánított és időközben 510 hektárosra bővített világhírű természetvédelmi terület földtani örökségünk gyöngyszeme, egy ősi vulkáni katasztrófa által elpusztított trópusi dzsungel páratlan gazdagságú lelőhelye. 1995-ben az összeurópai természeti örökség részének nyilvánították, az Európa Tanács diplomával tüntette ki. A terület túraúthálózata a geológiai tanösvényhez illeszkedő kőzetparki és biológiai ösvényekből épül fel. A tájékozódást magyar - angol nyelvű információk segítik.

I. Geológiai ösvény
Egy ősi tenger fenekétől ● trópusi esőerdő maradványain keresztül ● a vulkánok tetejéig ívelő időutazás szakavatott túravezetéseken hívja látogatóit a történelem előtti múltba. A példásan kiépített 800 m hosszú körút utcai cipőben, esős időben is bonyodalom nélkül bejárható. A tanösvény kiállításai kétnyelvűek ( magyar-angol ), külön igény szerint angol nyelvű túravezetés kérhető. Legfontosabb ősmaradványai a cápafogak, kövesedett fák, levéllenyomatok és az ősállati lábnyomok. A lábnyomos homokkövet két csarnok és egy pince rész mutatja be, a legújabb, folyamatban levő feltárások belső terét ideiglenes, faszerkezetű épület védi. A nagycsarnok kiállítása a terület ősmaradványai mellett az egyéb európai - és magyar lábnyomos lelőhelyek ismertetésére is kitér.( Az ősvilági Pompeji nyitott könyvként ad betekintést a Föld fejlődéstörténetének egy rövid szakaszába, az őslénytan kincsestára ahol az eltemetett múlt nagy része még feltáratlan.)

A geológiai tanösvény világhírű maradványait, - melyek kiállításai kétnyelvűek (magyar-angol) ● szakavatott túravezetés kíséretében ismerheti meg az érdeklődő!

II. Kőzetparki ösvény
A Fogadóépülettől a Geológiai ösvény bejáratáig terjedő - utcai cipőben bejárható- 700 m- es útszakasz képletes időutazásra hívja látogatóit. Mérföldkövek felírásai és a közéjük illesztett szabadtéri kőzetpark érzékeltetik az idő múlását, mely a jelenből visszavezet az ösvény bejáratának 24 millió éves rétegeihez. A Kőzetparti ösvény a nyitvatartási időn belül szabadon, túravezetés nélkül látogatható.

III. Biológiai tanösvények
A Geológiai ösvény bejárata mellől induló és a Fogadóépületig vezető biológiai sétányok kellemes kikapcsolódás ígéretével ismertetik a terület élővilágát. A 2 ill. 4 km hosszúságú erdei ösvényeket pihenőhelyek , kilátó és a helyi kőbányászkodás tájba simuló emlékhelyei színesítik.(Bejárásuk esős időben kevésbé ajánlott.)A Biológiai tanösvények a nyitvatartási időn belül szabadon, túravezetés nélkül látogathatók.

IV. A kőszikla tanösvény
A Geológiai ösvénytől 100 m-re, a felső parkoló mellől induló és a a Botos árokig, majd a fogadóépületig vezető 4 km hosszú kőszikla ösvény vízmosások, tanyaromok, kőzetkibúvások és felhagyott kőbányák mentén vezeti látogatóit. Kapaszkodós rész, főképp a második szakasza igényel nagyobb felkészültséget, de megéri.

V. A területhez kapcsolódó közeli bemutatóhelyek
* Szécsény - Kubinyi Ferenc Múzeum
* Salgótarján - Földalatti Bányamúzeum
II. Õsfenyõ Belépõ

- Megvalósulás: Regionális Fejlesztési Operatív Program
- A sikeres pályázat címe: Az ipolytarnóci õsvilági Pompeji turisztikai fejlesztése
- Pályázó: Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, Eger
- A teljes költség: 513,4 millió Ft
- Támogatás: 500,6 millió Ft
- Tervezõ: KARANCSTERV KFT. Torák Oszkár, Salgótarján
- Kivitelezõ: ADEPTUS Mérnöki, Építõipari és Kereskedelmi Rt. 3525 Miskolc, Szepessy Pál út 3-5.
- Termelési fõmérnök: Kurucz Balázs

- Az átalakított fogadóépület szimbolikus építészeti megoldásaival, újszerû megjelenésével egyedi látványosságot kínál a turistáknak. Az impozáns épület híven tükrözi a tervezõ és a kivitelezõ összehangolt, kiváló munkáját.
- A megvalósult projekt keretében szimulációs terem, - 4D Motion Theatre - kiállító tér, konferencia terem, ajándékbolt, valamint önállóan kezelhetõ információs portál áll a turisták rendelkezésére.

- A Tasnádi Kubacska András csarnokban kiépített vizuáltechnikai rendszer 3 dimenziós formában lehetõvé teszi az õsvilági élõhely bemutatását.

- A tudományos alapokon nyugvó õsvilági idõutazás, valamint a túravezetõ segítségével prezentált interaktív nyomolvasási program világviszonylatban egyedülálló attrakciót kínál.
III. Bükkábrányi mamutfenyők

- Taxonómiai megnevezés:
Tengerparti mamutfenyő (Sequoia sempervirens)
- Lelőhely: Bükkábrány, lignit bánya
- A kiállított fatörzsek adatai:
- Tömeg: 7,5 - 11,5 tonna
- Magasság: 2,4- 4,4 méter
- Átmérő: 2,6 - 3,4 méter
- Életkor: 7,2 - 7,6 millió év

- A bükkábrányi lignit bánya hatvan méteres mélységében feltárt lábon álló ősfenyőket 6-10 méter vastag lignitet fedő szürke homok borította.

- A hajdani katasztrófális földtani változás során elpuszult fák nem szenesedtek, nem kovásodtak, mert az őket betemető "folyós homok" megőrizte eredeti faanyagukat.
Konzerválásukat követően hat famatuzsálemet Ipolytarnócra szállítottak.

- Ötöt - szabadtéren kiállítva - az Ősfenyő Fogadó melletti téren csodálhatnak meg a turisták. A hatodik szétesett törzs tartósított darabjait egy fából készült kúpos vázra fogják felerősíteni és a fedett kiállító térben lesz majd megtekinthető.


- Az Ipolytarnócon kiállított gigantikus méretű fosszíliák életükben 30-45 méter magasak lehettek. Amennyiben beigazolódik a mamutfenyő teória, akkor ezek a fák eredeti formáikban akár 100 méteres magassággal is rendelkezhettek.


További képek a bükkábrányi mammutfenyőkről:
http://picasaweb.google.hu/ipolytarnoc.onkormanyzat/ABKkBrNyiMocsRciprusokRkezSeIpolytarnC20070903#


IV. Időutazás az ősvilágba

- A kényelmes, mozgásában elektronikusan vezérelt szék, olyan, mint egy száguldó mini ûrhajó, amelyet más irányít helyettünk. Hányinger, tériszony, áldott állapot, magas vérnyomás kizáró tényezõ lehet, de a technikus ezt a problémát is megoldja, csak jeleznie kell.

- A biztonsági öv becsatolva, szemüveg feltéve. Néma csend, a feszültség tapintható! Megszólal a sejtelmes zene és már indulunk is az ismeretlenbe.


- "Hölgyeim és uraim! Itt a kapitány beszél! Köszöntöm Önöket! Varázslatos idõutazásra indulunk az ipolytarnóci múltba. Egy olyan téridõ berendezés elsõ útjára hivatalosak, amelyet Önök próbálnak ki elõször. Mûködéséhez a rengeteg energiát a viharok villámcsapásaiból nyeri. Bár most csodálatos idõ van, elõrejelzéseink szerint Ipolytarnóc felett erõs vihar várható. Figyelmeztetem önöket, hogy az idõutazás még mindig veszélyes, az út nem lesz könnyû. Biztonságukat nem tudjuk garantálni, érkezik a vihar."


- A felhõk felett repülünk, alattunk hegyek, tombol a vihar, villámlik, dörög az ég, nagyon sötét van. A színes körgyûrûs féreglyukban száguldva elõreutazunk az idõben. Alattunk gigantikus felhõkarcolók, óriási felüljárók, ismeretlen formájú kicsi légi jármûvek között repülünk egy világvárosban, amelynek lenyûgözõ a látványa. A forgalom hatalmas, vigyázni kell, hogy ne ütközzünk senkivel, mert különben soha nem fogunk visszajutni.

- Nagy sebességgel száguldva, megtaláljuk a féreglyuk kijáratát, visszautazunk a jövõbõl, de már repülünk is a 20 millió évvel ezelõtti múltba. Megérkezve Ipolytarnóc légterébe az õsvilági élet békés szemlélõi leszünk az erdõség sûrûjében.

- Az idõutazó turista tudja, hogy egy lépést sem tesz, de a 4D-s film segítségével keltett illúzió révén, - amelynek megtekintéséhez speciális szemüveg kell-, mégis rövidesen elhagyja szokványos földi életterét.

- Õstenger, pálmafák, ruganyos testû ragadozó (bestiopeda), orrszarvúakra hasonlító nagytestû állatok, csobogó patak, fenyõfélék. Szinte érezni a gyanta illatát, de ott a távolban kibontakozni látszik a kitörõ vulkán. Az égi hang figyelmeztet: Sürgõsen el kell hagyni a zöld zónát, mert ismeretlen eredetû légköri veszély fenyeget. Sebesen közelít a sûrûn gomolygó fekete füstfelhõ. Menekülünk az õsvilágból vissza a mai idõbe.

-Dr. Sólyom László a Magyar Köztársaság Elnöke jókedvűen, derűs nyugalommal várja, hogy huszonhárom millió évet visszautazva megtekintse az ipolytarnóci ősvilágot. Minden bizonnyal örömmel tért vissza a XXI. század kézzel fogható válóságába az ősállatok idillikus birodalmából.

V. A Föld napja Ipolytarnócon. 2008. 04. 22.

- ..."Magyarország hét természeti csodája"...


- A hét csodát a Magyar Televízió nézői választották ki annak a műsornak a keretei között, amelynek során Magyarország harminc legféltettebbnek ítélt természeti értékét mutatták be a Magyar Televízió Zöld 7-es című természetvédelmi sorozatában.

- A Föld napjának programján Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi miniszter, Kósa Somogyi György, az M2 műsorigazgatója és Haraszty László szakállamtitkár a Természetvédelmi Hivatal vezetője adta át az elismeréssel járó kupákat, illetve a köztévé okleveleit arról, hogy egymillió forint értékű társadalmi célú hirdetést adományoznak a nyerteseknek.

- A Füzéri Várhegy. A Zempléni-hegység egykori tűzhányóján áll egyik legrégebbi Árpád-kori várunk romja. Az erdős hegyvidék sokszínű állatvilágnak nyújt menedéket.

- Hévízi-tó. A vörös tündérrózsával borított forrástó Európa legnagyobb meleg vizes tava. Termálvize 38 méter mélységben ásványi anyagokban és egyedi szerves vegyületekben gazdagon tör fel, mely kiváló mozgásszervi betegségek gyógyítására.

- Kardoskúti Fehér-tó. Récék, ludak, darvak, gulipánok, bíbicek, partfutók, lilikek élőhelye, illetve vonulás idején is menedéket nyújt számos fajnak. Magyar szürkemarhát is tenyésztenek itt.


- Ipolytarnóc. A földtörténeti örökség páratlan helyszíne, cápafogak, 20 millió éves, megkövesedett gigantikus fenyő, európai vegetációtól idegen növények lenyomatai, tucatnyi állatfaj több mint 3000 lábnyoma - Ipolytarnóc ettől a világ ősmaradványokban leggazdagabb harmadkori lelőhelye. Az egykoron itt virágzó élőhelyet vulkáni katasztrófa pusztította el, ezzel mintegy "ősvilági Pompejiként" őrizte meg az emberiség számára. Az Európa Diplomás területen az eltemetett múlt nagy része még feltáratlan.

- Kerecsensólyom. Mitológiai ősanyánk, Emese álmában egy isten ígérete jobb jövőről mondott hírt a szent turul, a kerecsensólyom; a ligetes erdők, ürgés legelők, a vége nincs eurázsiai sztyepp szárnyaló vadásza. Szigorú védelmének köszönhetően már 140 pár él hazánkban, Nógrád megyében is költ.

- Őrség. A stájer havasok alatti dombvidék, fenyves erdők, tőzegmohás lápok, a kanyargó Rába, Zala, Kerka határozza meg a vidéket. Vadvirággal hímes rétek, kincset érő lepkék, békák, kétéltűek, madarak otthona.

- Parlagi sas. Középhegységek peremén ember nem járta, széles puszta, ürgével, hörcsöggel; az erdő mélyén erős faderék a fészeknek; pár egy életre - ez elég 50-60 évre egy parlagi sasnak. Európai állománya 300 példány, nagyobb fele hazánkban él. Nógrád megyében ritka költő faj.Magyarország hét csodája Díjkiosztó Ipolytarnóc 2008. 04. 22


VI. NYITVA TARTÁS

2014.

IPOLYTARNÓCI ŐSMARADVÁNYOK TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET

FOGADÓÉPÜLET NYITVATARTÁSA:

JANUÁR, FEBRUÁR, MÁRCIUS, NOVEMBER, DECEMBER: ZÁRVA

ÁPRILIS - OKTÓBER:


Tavaszi és őszi időszakokban KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP 9 - 16 óra között, nyáron 17 óráig történő meghosszabbítással.
Ünnepnapi hétfőkön nyitva tart a terület (Pünkösd, Húsvét)

Az utolsó túra 4 fő látogató alatti létszámnál nem indul. Novemberi rendkívüli nyitva tartás esetén, a korai sötétedés miatt, az utolsó túrát 14.30h-kor indítják.

● TÚRAVEZETÉSEK A GEOLÓGIAI ÖSVÉNYEN: tavaszi és őszi időszakokban 9.30 - 15.30 között minden óra harminc perckor
(9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 és 15.30),
nyáron 16.30-as túraindítással meghosszabbítva.

A 4D FILM ÉS A GEOLÓGIAI TANÖSVÉNY TÚRAVEZETÉSÉNEK JEGYEIT A PÉNZTÁRBAN KELL MEGVENNI. A TANÖSVÉNYI TÚRÁK A FOGADÓÉPÜLETTŐL 700 M-RE A FENTI IDŐPONTOKBAN INDULNAK!

NAGYOBB CSOPORTOK (50 Fő) ELŐZETES BEJELENTKEZÉSRE, KÜLÖN ENGEDÉLY ALAPJÁN A FENTIEKTŐL ELTÉRŐ IDŐPONTBAN IS MEGTEKINTHETIK A TERÜLETET.

Buszcsoportoknak érdemes előre bejelentkezni, mivel a geológiai ösvény túraindítási helye a fogadóépülettől - ahol a belépőjegy vétele történik - 700 méterre van, ezért érdemes a tervezett túrához képest legalább félórával a területre érkezni.


BELÉPŐJEGY ÁRAK:

Sétálójegy: 400 Ft/fő

4D mozi( fogadóépületi) jegy: 1 250 Ft/fő.

Geológiai túrajegyek:
- Egész árú jegy: 1 300 Ft/fő
- Kedvezményes jegy* 800 Ft/fő
- 3 éves kor alatt a geológiai tanösvény megtekintése ingyenes

* nyugdíjas és 3-18 év közötti korú látogatóknak

A 4D mozijegy a sétálójegyi szolgáltatások mellett a fogadóépületi szimulációs, négydimenziós film időutazására is feljogosítja a látogatót.

Csoportos jegy nincs, a pedagógusok, hacsak nem csoportkísérők (30 diákhoz 1 fő kísérőnek ingyenes), kedvezményben nem részesülnek.LINK: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A BELÉPŐJEGYEKRŐL, ILLETVE A NYITVATARTÁSRÓL AZ ŐSMARADVÁNYOK SAJÁT HONLAPJÁN


VII. Az Ősfenyő fogadó épület belső szépsége


- A 3-dimenziós vizuáltechnikai rendszert, a 4-dimenziós mozi termet és a vetített filmet a Gelka System Kft. készítette, aki bérlője, üzemeltetője az épületnek. A mozgószék az elmúlt két év saját fejlesztése, Magyarországon készül.
- A felhasznált alkatrészek jelentős része is hazai termék. A cég gyártói kapacitása jelenleg projektszerűen működik, a lekötött és a várható megrendelések alapján felkészült évi 100-500 szék előállítására, telepítésére.

- A kis létszám, nagy hatékonysággal teljes körű műszaki és tartalomfejlesztő csapatként dolgozik. A közel húsz éves tapasztalattal rendelkező nemzetközi elismerésben is részesült szakemberek nagy hangsúlyt helyeznek a vevők igényeinek minél teljesebb megismerésére.

- Az a céljuk, hogy egyedi, testre szabott, kreatív koncepciót kidolgozva mindig a leghatékonyabb, legjobb megoldásokat kínálják ügyfeleiknek. A fejlesztések folyamatosan zajlanak, jelenleg a 3-dimenziós vetítéssel kapcsolatos vetítéstechnikai területen.
- A székek legyártásán túl a cég vállalja azok beszerelését, teljes mozik kialakítását, üzembe helyezését, szervizelését, üzemeltetését, valamint 3-dimenziós filmek készítését.

- Információ:www.gelkasystem.hu
- Kapcsolat: varga.tamas@gelkasystem.hu
- Elérhetőség: Szekeres Rita Gelka System Kft. E-mail: rszekeres@t-online.hu
● Tel./fax: 06 1/395-0465
● Mobil: 06 30/405-1860

További képek az Ősmaradványok Természetvédelmi Területről:

Az új fogadóépület átadása 2007.10.12.
Az Ősvilági Pompei fejlesztése
Sólyom László látogatása Ipolytarnócon az Ősmaradványok Természetvédelmi Területen 2009. 09. 20.
Magyar-szlovák parlamenti delegáció az ősleleteknél 2008. 04. 22.
Magyarország hét csodája Díjkiosztó Ipolytarnóc 2008. 04. 22.
Dr. Tasnádi Kubacska András I.
1902-1977

...bár múlik az idő, Ipolytarnóc nem felejt..., de nem tudhatja mindenki azt, amit mi tudunk!
- "Te Laci! Ki volt Tasnádi Kubacska András?" - kérdezte egy ifjú hölgy partnerétől, mielőtt belépett volna a kiállítási csarnokba.
- Íme a válasz kedves ismeretlen!

- Dr. Tasnádi Kubacska András a föld- és ásványtani tudományok doktora, a természettudományok és kultúra terjesztésének vezéralakja. A palaeopathologia tudományának megteremtője, a természettudományos muzeológia művészi szintre vivő, iskolateremtő mestere és a tudománytörténeti gyűjtemények elindítója. Harmincnyolc tudományos, ismeretterjesztő és tudománytörténeti témájú könyvét, magyar, német, francia, orosz, cseh és litván nyelven adták ki. Nyolc könyve nívódíjas. A "Palaeopathologia" magyar és német nyelvű könyve, akadémia díjas. Kettőszázötvenöt publikációja jelent meg külföldi és hazai folyóiratokban, újságokban. A rádió és a televízió népszerűsítő és tudományos műsorainak rendszeres előadója. 1945-49-ig az Országos Természettudományi Múzeum főigazgatója és a Nemzeti Múzeum alelnöke, több cikluson át (1942-46, 1955-58), első titkára, majd ügyvezető elnöke a Természettudományi Társulatnak. A nemzetközi földtani tudománytörténeti társaság első magyarországi képviselője. Évtizedeken át az Élet és Tudomány és a Természettudományi Közlöny szerkesztőségi tagja.

- A XX. század kimagasló természettudósa és polihisztora, a múlt építőelemeit felhasználva, saját tudását, megfigyeléseit, egyetemes szemléletével egybeötvözve teremtette meg az új, jövőbemutató, tiszta, logikus és a környezetet egységében szemlélő természettudományos gondolkozást. Ismereteinek nagy tárházát művészi köntösben és irodalmi stílusban mindenki számára elérhetővé tette kiállítások, könyvek, cikkek, rádió és televízió előadások útján.

- Már harmincegy éve utazik a végtelen időben bricsesz nadrágjában, kalappal a fején, orrhegyének búbjára csúszott szemüveggel. Vajon hányszor, de hányszor járt itt lélekben az egykori feltárás helyszínén barangolva az erdőben vagy sétálva a faluban fejét csóválva, nem belenyugodva, hogy még mindig nem került elő egyetlen ősállat csontja sem Ipolytarnócon! Vajon hol rejtőznek csontjaitok bestiális ragadozók és szelíden legelésző növényevők? Kutassatok! Kutassatok kedves utódaim és meglátjátok, hogy a siker nem marad el! Életemben soha sehol nem térdepeltem annyit, mint az ipolytarnóci lábnyomos homokkőlapon. Most már rajtatok a sor...!Dr. Tasnád Kubacska András II.
1902-1977

-A Földtani Intézetben kiállított ipolytarnóci lábnyomos homokkő látványától nem tud szabadulni, ahová édesapja vitte el, akinek személyisége és tudása meghatározó volt életének alakulásában. Először 1928-ban járt a területen. Az 1930-as évektől tudományosan feldolgozta a miocén kori "ős-strandot". Négy nyáron át (1961-1962-1963-1964) folyt az intenzív feltárás vezetésével a lábnyomos területen, amelyről 1974-ben tanulmányt írt "Az ipolytarnóci lábnyomos homokkő őséletnyomai" címmel.

- Az Élet és Tudomány hetilap 1958./XIII. évfolyamában a következőket írta: "Ősállati lábnyomokat sokfelé, másutt is találtak külföldön, sok millió évvel régebbieket is, de ilyen kitűnően megmaradt ősvilági életteret, ahol szinte a napi események naplója fekszik előttünk, nem ismerünk a világirodalomból."

- A befogadó falu jó szívű vendéglátását dícsérő tudós a kutatás időszakában:
"Parádés, ünnepi ebéd ez. És olyan túláradó kedvességgel adják, hogy még csak szabadkozni sem lehet. Aranykarikákat csillogó tyúklevessel kezdjük. Egy egész tyúk főtt benne. Komoly, sárga hájas, szemen hízott falusi tyúk. Testes és gyenge húsú. Bizonyosan mondhatom, mert a levessel együtt kaptuk a húsát is. A porhanyósra párolódott combját és mellét. Ezután malacpörkölt következett, krumplival és házi uborkával. Felséges ízű pörköltköltemény volt ez! Nem lehetett abbahagyni az evést! Nemcsak azért, mert szívesen kínálták, hanem azért, mert olyan ellenállhatatlanul kínálta ő saját magát. Itt már ittunk 1-1 spiccert. Alig győztük volna máskülönben a folytatást, hiszen rántott csirkét hoztak, meg illatozó "fasérozott" húst. Úgy ettek, mintha előtte éheztek volna. És ittak. Kedvesen, egymást kínálgatva és koccintva. Ellenállhatatlanok voltak, művészettel ebédeltek. Olyan hangulatot teremtettek, hogy én is újból nekiláttam az evésnek!"


- A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága születése századik évfordulójának tiszteletére a híres kutató nevét adta szent keresztségben a kiállítási csarnoknak, amelyre napjainkban méltán büszke felesége, egy leánya és öt unokája.

- A kételyek közt gyötrődő tudós: "Szeretném megírni a folytatást, de halogatom a kezdést. Betege vagyok a gondolatnak, hogy idő kérdése, és mindaz, amit számomra Ipolytarnóc jelent, rövidesen elpusztul. Mint árnyék az erősödő napsütésben, egyre kisebb lesz, fogy, zsugorodik, tovatűnik, a semmibe vész. Ipolytarnóc ősvilági csodáit széttapossa sarkával az idő. A mi időnk, amely nagyapáinkkal kezdődött, és gyerekeink évtizedeiben ér majd véget. Nehéz íri arról, ami szemünk láttára tűnik el a világból, amit csak emlékezetünk őriz egy darabig."
"Egy sorozat régi és még régebbi fényképekből ..."
... amely megtekinthető a TARJÁNI KÉPEK című igényes, tartalmasan színvonalas honlapon "Ipolytarnóciak emlékei" link alatt.

- Elérhetősége:

http://www.tarjanikepek.hu
- Köszönetünket fejezzük ki a honlap tulajdonosának, aki egykor Ipolytarnócon szolgált hivatásos határőrként, hogy lehetővé tette a múltbeli barangolást településünk jó hírnevét öregbítve a rendszerezett régi fényképek egy részének közzétételével.
- Önöknek pedig jelentsen örömet, ha egy-egy fotó kapcsán így kiáltanak fel: "Jé, hiszen az ott ................. fiatal korában!"

- A fényképek tartalomjegyzéke:

● I. Egy falunak központi helye a "Krisztus Király" tiszteletére emelt templom, kezdődjön itt a falujárás a régi képek nyomán.
● II. Séta a faluban régen és ma.
● III. Tovább sétálunk.
● IV. Ipolytarnóc a megye közepéről az ország legszélére szorult.
● V. Az Ipoly.
● VI. Ipolytarnócon keresztül Losoncra 1896 óta jár a vonat.
● VII. A falusi ember régen a földeken dolgozott.
● VIII. Volt egyszer egy téglagyár.
● IX. Építők.
● X. Volt egyszer egy ipolytarnóci iskola.
● XI. "Kell egy csapat!"
● XII. "Tűz van babám!"
● XIII. "Hol vannak a katonák?"
● XIV. "Lakodalom van a mi utcánkban..."
● XV. Tarnóci emberek I.
● XVI. Tarnóci emberek II.
● XVII. Tarnóci emberek III.
● XVIII. Tarnóci emberek IV.
● XIX. Gonda Lajos fényképeiMEGTEKINTHETŐ FOTÓALBUMOK!

INFORMÁCIÓ! INFORMÁCIÓ! INFORMÁCIÓ! INFORMÁCIÓ! INFORMÁCIÓ!


- Ipolytarnóc Község Önkormányzatának hivatalos fotóalbumai az alábbi linkeken érhetők el, amelyek 2008. december 1-től folyamatos feltöltés alatt állnak:


Falunapok:


V. Falunap 2004. 04. 30 VI. Falunap 2005. 07. 31 VII. Falunap 2006. 07. 30 VIII. Falunap Ipolytarnóc 2007. 07. 28-29. A album VIII. Falunap Ipolytarnóc 2007.07. 29. B album VIII. Falunap Ipolytarnóc 2007. 07. 29. C album VIII. Falunap Ipolytarnóc 2007. 07. 29. D album A falunapok szép meghívói IX. Falunap, Ipolytarnóc 2008. 07. 27. X. Falunap XI. Falunap - Nótár Mary 2015. július 26. XII. Falunap - Groovehouse 2016. július 24. XIII. Falunap - Márió a harmonikás 2017. július 23. Díszpolgár avatás 2018.07.29. Falunap 2019.07.28.

Idősek köszöntése:


Idősek napja 2004. 10. 16. Idősek napja 2006. 10. 21. Idősek napja Ipolytarnóc 2007. 10.19. Idősek napja Ipolytarnóc 2008. 11. 21 Idősek napja 2009. 10. 22. Idősek napja - 2010.12.10. Idősek napja 2011.10.07 Idősek Napja 2012.10.12. Idősek Napja 2013.10.04. Idősek Napja 2014. Idősek Napja 2015. Idősek Napja 2016. Idősek Napja 2017. Idősek napja 2018.

Határőrbálok:


I. Határőrbál Ipolytarnóc 2007. 12. 22. A album I. Határőrbál Ipolytarnóc 2007. 12. 22. B album II. Határőrbál 2009. 01. 10. A album. II. Határőrbál 2009. 01. 10. B album II. Határőrbál2009. 01. 10. C album Határőrbál 2009.10.17 IV Határőr Bál 2010.12.04


Sportegyesületi bálok


XXXII. Sportbál Ipolytarnóc 2008. 02. 16. XXXIII. Sportbál 2009. 02. 28. XXXIV. Sportbál 2010. 02. 06.. XXXV Sportbál 2011.02.05. XXXVI. Sportbál 2012.02.04. XXXVII. Sportbál 2013.02.09. XXXVIII. Sportbál 2014.02.08. XXXIX. Sportbál 2015.02.07. XL. Sportbál XLI. Sportbál - 2017.02.25. XLII. Sportbál - 2018 XLIII. Sportbál - 2019

”Pacalt főzők versenye.”


I. "Pacalt főzők versenye" Ipolytarnóc 2008. 07. 26. II. "Pacalt főzők versenye..." 2009. 07. 25. Ipolytarnóc III. "Pacalt főzők versenye..." 2010. 07. 24. IV. Pacalt főzők versenye... 2011.07.23 V. Pacalt főzők versenye... 2012.07.28 )"> VI. Pacalt főzők versenye... 2013.07.2728 )"> VII. Pacalt főzők versenye... 2014.07.26 VIII. Pacalt főzők versenye... 2015.07.25 IX. Pacalt főzők versenye 2016. július 23.
X. Pacalt főzők versenye 2017. július 22. XI. Pacalt főzők versenye - Falunap (2018.07.27-28.) XII. Pacalt főzők versenye 2019.07.27.

Főzőversenyek, Farsang, Romanap, Vásár, Fesztiválok, Húsvét, Karácsony, Bankett


Főzőverseny Mihálygergén 2007. 09. 29. I. Romanap Ipolytarnóc 2008. 06. 07. Gyereknap 2015.05.31. INTERREG táborozás Hollókőn Tard község, 2008. évi hurkatöltő bajnokság Racka főzés Ipolytarnóc 2008. 10. 04. Luca napi kézműves vásár Ipolytarnóc 2008. 12. 13. Farsang kicsiknek és nagyoknak 2010. 02. 12. IV. Hurkatöltő Fesztivál, Tard 2009. 02. 14. II. Romanap 2009. V. Hurkafesztivál, Tard 2010. 02. 13. A karácsony vizuális szépsége Puszta Bandi a MÁV nyugdíjasa 2010. május Húsvét az ovisokkal 2010. április Óvodai farsang 2011.02.04. Templomunk karácsony ünnepén Kistérségi óvodások kavalkádja Ipolytarnócon A legfinomabb palócgulyás. Főzőverseny 2011.09.17 Karácsonyi ünnepvárás Vilke halászlé főző verseny 2012.08.04 Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! 2014.09.27. Karácsony 2014. Gyereknap 2015.05.31. Karácsonyi Műsor 2015.12.19. Gyereknap 2015.05.31. Gyereknap 2016 Karácsony 2016 100Szikra Motoros Találkozó 2017. június 2-5. 100Szikra Motoros Találkozó 2018.

Szlovák-magyar események


Kalonda-Ipolytarnóc öreg fiúk mérkőzés 2007. 07. 21. Csemadok Fesztivál Vilkén, Halászléfőző verseny 2007. 08. 04. Terbeléd-Ipolytarnóc öreg fiúk 2007. 09. 01. Sorompóbontás Somoskőújfalu 2007. 12. 20. Sorompóbontás Ipolytarnóc-Kalonda 2007. 12. 20. Magyar-szlovák parlamenti delegáció az ősleleteknél 2008. 04. 22. A májusfa állításának 2008. évi ünnepén Rapp községben Kalonda- Ipolytarnóc együttműködési megállapodás 2008. 10. 04. Vilke kispályás labdarúgó torna 2008. 10. 25. Társtelepülési napok Vilkén 2009.05.23 XI. Gőzmozdonyok versenye, Zólyom 2009. 09. 12. "Uniós Vonatozás" 2004. 04. 29. Palóc-székely összetartozás, Kalonda 2010. 05. 15. Pályázati egyeztetés a Szlovák Köztársaságban Pősténypuszta Ipoly-híd átadása 2012.02.24


Sportegyesületi programok


Arany Ászok sporttámogatás Sisa Tibor és a Magyar Ifjúsági Labdarúgó Válogatott A 2005. évi labdarúgó csapat és a vezetők "Harmadik félidő" - Ipoly Söröző, A album "Harmadik félidő" - Ipoly Söröző, B album "Mitheau-40" A kapuban és az Ipoly Sörözőben, A album "Mitheau-40" az Ipoly Sörözőben, B album Obsitos labdarúgóink Tavaszi edzőmérkőzés 2010.04.25. Ocskó Tibor emléktorna (1919-1995) 2010. 05. 01. Labdarúgók kerti - partija 2010.10.02. Mitheau búcsúmérkőzése és a bankett - 2010.11.07. Határtalan Palóc öregfiúk válogatott-Labdarúgó Old Boys válogatott 2011.05.08)"> III. helyezett Ipolytarnóc SE éremátadás 2013.06.16.)"> Bolyós Gábor emlékmérkőzés 2014.07.27. Bajnokcsapat 2016 Bolyós Gábor emléktorna 2019.05.04.Az Ipoly árvizei, áradásai, töltésépítés, jótéti adományok, új hidak a folyón


"Ipoly... te szeszélyes palóc menyecske" Ráróspuszta híd, alapkőletétel 2009. 11. 03. Ipoly hidak Árvíz Ipolytarnócon 2005. 04. 26. Árvízi töltés építése 2009. 11. 03-04. Karácsonyi árvíz 2009. 12. 26. Újévi áradás 2010. 01. 10. Az Ipoly februári áradása és a védekezés 2010. 02. 21. Májusi árvíz 2010. 05. 17. Árvízi élelem a Vöröskereszttől 2010. 05. 18. Júniusi árvíz 2010. 06. 02. Júniusi árvíz Litke, vasútállomás 2010. 06. 02. Júniusi árvíz Rapp, Szlovákia 2010. 06. 03. Adventi árvíz - 2010 Vöröskereszt adomány, adventi árvíz - 2010 Karácsonyi árvíz után Zsilip az Ipolyon és árvízi megbeszélés Kánikulai napsütésben a keleti hegygerincünk, térdig érő vízállás az Ipolyon Ipolytarnóc a TRIANON előtti Magyarország Felvidékéről fotózva 2011. őszén az Ipoly jobboldali partjáról Tavaszi árvíz 2011.03.18Málinyeci víztározó 2011.04.14 Februári árvíz Ipolytarnócon 2013.02.25. 2016. februári árvíz - Tetőzés 406 cm


Ősmaradványok Természetvédelmi Terület


Magyarország hét csodája, díjkiosztó Ipolytarnóc 2008. 04. 22. Az új fogadóépület átadása 2007. 10. 12. A bükkábrányi mocsárciprusok érkezése Ipolytarnóc 2007. 09. 03. Az Ősvilági Pompei fejlesztése Nógrádi Geopark alakuló ülése Sólyom László látogatása Ipolytarnócon az Ősmaradványok Természetvédelmi Területen 2009. 09. 20.Főzőversenyek, Farsang, Romanap, Vásár, Fesztiválok, Húsvét, Karácsony, Bankett


Főzőverseny Mihálygergén 2007. 09. 29. I. Romanap Ipolytarnóc 2008. 06. 07. Gyereknap 2015.05.31. INTERREG táborozás Hollókőn Tard község, 2008. évi hurkatöltő bajnokság Racka főzés Ipolytarnóc 2008. 10. 04. Luca napi kézműves vásár Ipolytarnóc 2008. 12. 13. Farsang kicsiknek és nagyoknak 2010. 02. 12. IV. Hurkatöltő Fesztivál, Tard 2009. 02. 14. II. Romanap 2009. V. Hurkafesztivál, Tard 2010. 02. 13. A karácsony vizuális szépsége Puszta Bandi a MÁV nyugdíjasa 2010. május Húsvét az ovisokkal 2010. április Óvodai farsang 2011.02.04. Templomunk karácsony ünnepén Kistérségi óvodások kavalkádja Ipolytarnócon A legfinomabb palócgulyás. Főzőverseny 2011.09.17 Karácsonyi ünnepvárás Vilke halászlé főző verseny 2012.08.04 Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! 2014.09.27. Karácsony 2014. Gyereknap 2015.05.31. Karácsonyi Műsor 2015.12.19. Gyereknap 2015.05.31. Gyereknap 2016 Karácsony 2016 . Sobieski III. János Emlék Lovastúra 2016 Gyereknap 2017 Mikulás 2017 Karácsonyfa állítása Karácsony2017
Mézes-Mázas Hagyományőrző Családi Nap 2018.09.01. Karácsony 2018.

Fejlesztés, Felújítás, Helyreállítás, Átadás, Bontás, Közmunka


Árnyékszék bontása A polgármesteri hivatal felújítása Épül az új Water Closet! Isten veled árnyékszék 1960-2009. A felújított COOP bolt átadása 2004. szeptember Közmunkaprogram 2009. A kultúrház helyreállítása. Épül az új orvosi rendelő Járdafelújítás, Rákóczi út 2010. április Templomi tetőcsere és járdaépítés 2010. május Kerítés felújítás, köztemető 2010. július Kerítés felújítás, Kossuth Lajos Kultúrház 2010. július Hídfelújítás Úttörő út 2010. 09. hó Kossuth Lajos kultúrház bővítése I. Kossuth Lajos kultúrház bővítése II. Kossuth Lajos kultúrház bővítése III. A Kossuth Lajos Kultúrház újjászületése Épül településtörténetünk első játszótere Pályázati forrásból újjáépül a park Kibővült és megújult a Kossuth Lajos kultúrház Rákóczi út felújítása 2013 Start Mintaprogram Értékteremtő beruházás Garázsépítés 2014. május Tűzoltószekér (felújítás előtt és után)


Óvoda, Iskola, Határőr laktanya, Vasút, Temető, Templom, Hotel, Kúria, Iroda


Templomunk karácsony ünnepén 2007. Halottak napja Ipolytarnóc 2008. 11. 02. A temető veszélyes tölgyfái A polgármester irodája Gyereknap 2015.05.31. Ipolytarnóc 1955. évi térképe A sorompó áll, a "Piroska" zakatolhatna Losoncra Kőbe zárt arcok Hotel íjászverseny Odvas, öreg temetői fák Bory kastély, Ipolytarnóc Christina Park Hotel, Ipolytarnóc Óvoda, udvari fajátékok, előtető Veszélyes fa kivágása a temetőben és egy új síremlék Templomunk karácsony ünnepén Óvodai falrepedés a felhőszakadások után 2010. 06. 10. Határőrlaktanya kulcsátadás 2010. 10. 01. Gazdátlan és üres a határőr laktanya Határőr laktanya udvara Az Általános iskola napjainkban Vasúti sorompónk, amely a MÁV ipartörténeti szerkezete A Szent Korona másolata az ipolytarnóci Christina Park Hotelban 2011.05.08 A legodvasabb temetői fa kivágása Farsang az óvodában 2012.02.10. Anyák Napja 2014.05.03. Anyák Napja 2015 Templomszentelés Anyák Napja 2016 Anyák Napja 2017 Anyák Napja 2018 Gyereknap 2018 Anyák napja 2019.

Kiállítás, Színház, Esküvő, Térkép, Krónika, Anyakönyvvezető, Megemlékezés, Gyakorlat


>● Retró kiállítás Salgótarján 2008. 08. 20. Régi idők mozija Ipolytarnóc Kármán József Színház, Losonc 2008. 12. 13. Az anyakönyvvezető és a zászlók "Holtomiglan, holtodiglan... (Kocsis Károly esküvője) 2008. 01. 25. 1956-2006. megemlékezés, kiállítás Katasztrófavédelmi gyakorlat elméleti síkon Az ipolytarnóci Kossuth Lajos Kultúrház emlékkönyvének krónikájából. Elbúcsúzott, örök álomra hajtva fejét a történetíró krónikás. A tanítónk! Az igazgatónk! A mozigépészünk! Jutalmazza a teremtő iskolával, sok diákkal, pedagógus kollégákkal a mennyek országában. Kiállítás a Kossuth Lajos Kultúrházban. 2012.07.28 Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! Kiállítás 2014.09.27. 1956-os megemlékezés, koszorúzás a Templomkertben 56-os megemlékezés 2017 56-os megemlékezés 2018

Természeti csapások, Humánus támogatás és segítség, Légi és látképi fotók, Hópaplan alatt


Légi fotók Ipolytarnócról A fenyőfa szakszerű kivágása Téli táj, Ipolytarnóc Tornádó Ipolytarnócon 2008. 08. 24. Jégkár Ipolytarnóc 2008. 07. 07. Pusztító szélvihar Ipolytarnóc 2007. 08.23. Vöröskereszt karácsony 2009. A Református Szeretetszolgálat és a fenyőfák 2009. 03. 04. Újévi hópaplan alatt Látkép a laktanyából, csacsifogat a kocsma előtt Újra hóba borult a táj - 2017. januárArchív albumok:


● HA ÖN IPOLYTARNÓCI SZÜLETÉSŰ, ITT NŐTT FEL ÉS JÁRT ISKOLÁBA, AKKOR ERRE A LINKRE ( ARCHIV FOTÓALBUMOK ) FELTÉTLENÜL KATTINTSON RÁ! ÁLTALÁNOS ISKOLÁNK EGYKORI IGAZGATÓJA, TELEK BALÁZS ARCHÍV FEKETE-FEHÉR FÉNYKÉPEINEK JÓVOLTÁBÓL EGY NAGYSZERŰ IDŐUTAZÁSBAN LESZ RÉSZE. AZ EZERNYI SZÁLLAL FELTÖRŐ VISSZAEMLÉKEZÉSEK EGYSZERRE LESZNEK FELEMELŐEK, SZÉPEK ÉS SZÍVFÁJDÍTÓAK, MERT ÉLETÜNKNEK EZT AZ ELMÚLT IDŐSZAKÁT MÁR SOHA TÖBBÉ NEM TUDJUK ÁTÉLNI!

A negatívok százainak rendszerezése türelmet, odafigyelést és sok időt igényelt, de ez a kellemes érzésekkel, emlékekkel megáldott feladat csodaszép volt számomra. Megérte! Köszönet a technikai segítséget nyújtó Kiss Tamásnak és Zsélyi Renátának, akik nélkül ezt a 116 blokkot és azon belül a 3103 db fényképet tartalmazó fotóalbumot nem lehetne most lapozgatni. A fotók eszmei értéke az ipolytarnóciak számára felbecsülhetetlen.

Ipolytarnóc, 2010. december 20.
Szabó Tibor


● 1950 ● 1955 ● 1956 ● 1957 ● 1958 ●

1950: Labdarúgó csapatunk • Szurkolók a domboldalon • Megérkezett a "Dobozos Fakarusz" .... 1955: Ünnepi koccintás az alvégben Telek Marciéknál 1955: Állatkerti kirándulás • Hajtány és gőzmozdony a vasútállomáson • Asszonyportré 1955: Pedagógusaink - Esztergomi Tanítóképző Intézet 1956: Tanári szoba, háttérben a zászló: "Petőfi szellemében" • Siket Béláék a tanteremben 1956: Pedagógusok járási értekezlete - Tanévzáró az iskolában - Nagy József és családja – Diáklányok 1957: Kirándulás a Dunakanyarba - Ünnep az új iskola tantermében - Tanulók portréi 1958: Iskolások és gyerekek a régi futballpályán - Ünnepély az iskola udvarán 1958: Pedagógusok és tanulók portréi 1958: Felnőtt portrék - Férfiak munkás ruhában 1958: Diákok az iskola tantermében és az udvaron 1958: Iskolai ünnepély, érdeklődő szülők - Csevegő gyerekek 1958: Hegedűs és Siket család - Felnőtt portrék - Gyomláló gyerekek - Munkában az ácsok 1958: Épül a kultúrház, sóder termelés - Varga, Mosó, Hegedűs család - Vasutasok az állomáson● 1958/59 ● 1959 ●


1958/59: Felvonulás május elsején lovaskocsival, ökrös szekérrel • Gyalogosan felnőttek és iskolások 1959: Gyermekek kézenfogva, biciklin, pléden, tyúklétrán és a fűben ülve • Telek Béla .... 1959: Családok: Siket, Nagy, Gramantik • Pihenő fiúk a vasúti sínpályán • Gőzmozdony ..... 1959: Családok: Kertész és Kiss • Telek Flórián és felesége • Donkó Imre 1959: Szívet-lelket melengető derűs képek az ifjú leányokról • Varga család, Ottó első áldozó 1959: Nyakkendős úttörők • Pettyes szoknyás kislányok, serdülő nagylányok • Bolyós Jánosné 1959: Varga Antal esküvője • Tökhalom • Tésztaevés és a gyerekek • Dr. Eperjesi András 1959: Fiúk-lányok (Telek Endre és Varga Hajnal korosztálya) • Pedagógusaink • Magasugrás 1959: Iskolások csoportjai • Épül a kultúrház 1959: Épül a Kossuth Lajos Kultúrház - Húsvéti locsolkodók 1959: Lakodalom Mosóéknál - Portrék - Az új iskola 1959: Tanulók a táblánál - Iskolai csoportképek az udvaron - A termelő szövetkezet zetorja 1959: Csík és Botos család - Felnőtt portrék - Homokozó gyerekek 1959: Felnőtt és diák portrék 1959: Kiss család - Copfos kislányok - Pedagógusaink és a ballagó diákok portréi 1959: Tőrincsi, Kiss és a Varga család 1959: Mosó és a Szabó család 1959: Kapáló diákok és asszonyok - Portrék: Liszkóczi József és Sebján bácsi


● 1959/60 ● 1960 ● 1961 ●


1959/1960: Csúzlizó diákok - Telek Irén és korosztálya a tanteremben, udvaron, zászlórúdnál 1959/1960: Pedagógusaink - Telek Malvin és korosztálya a tanteremben, udvaron, erdőben 1960: Tarnóci legények: Jászberényi Ferenc, Szabó Tibor, Kertész Ferenc • Felnőtt portrék:.... 1960: Munkában a cséplőgép • A férfiak és az asszonyok • Szabó család • Óvoda lesz a szép kúriából 1960: A Péter család • Vasúti hajtány • Gramantik István 1960: Árad az Ipoly • Aratás • Siket Béla az állomásfőnök • Egy vasutas • Tűzoltóink • Ökrök itatása 1961: Megszületett Lucza Tibike • Siba Gergely portré • Csaba Évike és a kismalac 1961: Épül a Kossuth Lajos kultúrház 1961: Mosó Dezső • Gondáék a lovas fogaton • Ipoly, fürdőzők a "Nagytőkénél" 1961: A téglagyár kulija • Épül a TSZ istállója • Sertések a karámban • Lovasfogat a tejcsarnok előtt. 1961: Első áldozás • A Gonda fiúk osztálya. 1961: Csúszkálás a jég hátán • Két Éva, Ildikó és Klári • Disznóölés • Láncos körhinta 1961: Ilonka néni és kicsi Toncsi • Szabó János a buszsofőr • Vasútállomásunk • Ökrös fogat 1961: Nyárfák ültetése az országút mentén • Szántás és boronálás lovas fogattal, zetorral... 1961: Férfiak tere-feréje a tornácon - Vasútállomásunk - A tehervonat gőzmozdonya


● 1961/1962 ● 1962 ● 1963 ●


1961/62: Boglyarakás • Pedagógusaink kártyacsatája • Az öreg iskola • Iskolások csoportképei 1962: Aratás - kapáló asszonyok - TEFU teherautó - búzakévék – öntözés 1962: Varga Julianna "Duci", Gál Vali és barátnői • Sorozáson az ipolytarnóci legények 1962: Első áldozók • Csoportképek az iskola udvarán • A Szabó család • Iskolai kirándulás: Visegrád 1962: Iskolai kirándulás: Aggtelek, Jósvafő, Lillafüred, Ózd 1962: Hóeltakarítás • Mezőgazdasági munkán az iskolások • Hólepel alatt az alvég 1962: Kiss Józsika kantáros rövidnadrágban • Petik Ferencné és a kicsi Ferike • Telek Polikárp 1963: Nyakkendős tanulók portréi 1963: Szabó Lajos családja • Szabó Márta és barátnői • Donkó Vilmos és az új ifjoncok 1963: A Ponyi család • A férfi énekkar • "Szivi és Mester" 1963: Donkó Béla esküvője • Iskolások csoportképei az udvaron és a tanteremben • Úttörőavatás 1963: Vidám pedagógusaink • Épül a kultúrház • Tanító néni a nagy fekete táblánál 1963: Labdarúgó csapatunk az új pályán • Józsika és Borika • Benyus Imre • Siket Béla 1963: Siket Béla bácsi Borikával • Úttörő lányok portréi nyakkendőben • Nyuszi ül a kosárban


● 1964 ● 1964/65 ● 1965 ●


1964: Ünnepi csoportképek a Gramantik és a Telek családról 1964: Faluképi fotók • Csomor Lajos és Szabó Barna háza • Tanácsháza, italbolt, élelmiszerbolt 1964: Bizonyítványosztás az esti iskolát végzett felnőtteknek • A kultúrház előtt a személyzet 1964:Tornaünnepély és úttörőavatás • Ballagó diákok • Gramantik család 1964: Megjöttek az új iskolai bútorok • Gonda Pál és határőrök portréi • A partizán emlékmű avatása 1964/65: Varga Gizike és a virágcsokrok • Nyársal a Siket és a Telek család • Ballagó nyolcadikosok 1965: Úttörők avatása • Nyakkendős portrék és csoportképek • Varga Marika első áldozó 1965: Lakodalom Telek Marciéknál az alvégben 1965: Szenográdi tanúr úr és a szép ipolytarnóci lányok 1965: Az iskolai osztályok teljes létszámmal felsorakoztak 1965: Családok • Mizser, Szabó, Hegedűs • Felnőtt portrék • Iskolások az udvaron • Disznóölés 1965: Kocsis Ferenc családja • Határőrök bemutatója • Kopasz hegy alatt • Sebján néni gulyást főzött


● 1966 ● 1967 ● 1968 ●


1966: Siba Gergely házasságkötése. Portré: Donkó Imre,Telek József. Pedagógusok koccintása... 1966: Szőllős Gábor és Ilonka • A Hegedűs család 1967: Felvonulás május elsején • Vasút út fáinak kivágása • Diákok kitüntetése 1967: Takarítás a kultúrházban • Fellobogózott főbejárat május elsejére • Tanulók portréi 1967: Családi boldogság • Névadót tart a Siba és a Schmidth család • A legénytrió 1967: Lucza Imre bácsiék és a berúgott ismeretlen • Tornászlányok csoportjai 1967: Ballagó nyolcadik osztály • Az úttörő csapatzászló • Évfolyamok csoportképei 1967: Varga Miklós "Dombi" és a család 1967: Bozó Bandi esküvője • A TSZ iroda adminisztrátornői • Mutter Árpád • A Vas család 1968: Tanulók portréi 1968: Osztályok az iskola udvarán, a tanteremben • Iskolai kerekes kút 1968: Varga Imre és Ottó portréja, labdarúgó csapatunk 1968: Felnőttek portréi 1968: Szenzációs felnőtt portrék 1968: Dajkáló idősek • Szénakazal rakás • Gramantik László • Pihenés Ráróson • Aratási ebédidő 1968: Lucza Mártika • Nágel Erika • Sebján néni és az óvodások • Kicsi gyermek virágkosárral 1968: Alsó és felső tagozatosak nyakkendőben, melegítőben • Tanóra az osztályteremben 1968: Elegáns tanulók csoportképei • Flóri bácsiék és az unokák • Telek és Schmidth család


● 1969 ● 1970 ● 1971 ● 1972 ● 1973 ● 1974 ●


1969: Farsangi felvonulás • Tömeg az italbolt előtt • Vasútállomáson a "XI. Páncél Vonat" 1969: Téli fotók • Gondáék háza • Tanulók zászlókkal • Hollókő, iskolai kirándulás 1969: Május elseje, felvonulás gyalog, traktorral, Zil teherautóval, lóháton, zászlókkal... 1970: Óvodások puskával és macival • Gramantik László • Tóni bácsi a hosszúcsövű puskával 1970: A Siba család boldog karácsonya 1970: Felnőtt portrék, Kiss Dezső és a TSZ elnök • Bandi megnősült 1970: Az óvodások és Donkó Anna 1970: Óvodások műsora • Kislány a fehér babakocsiban • Csaba a napszemüveges matrózlegény 1970: Bandi portréja • Iskolások uzsonnája a kukorica táblán • Osztályok sorakozó.... 1971: Unoka a Siket családban 1971: Úttörők és kisdobosok avatása 1972: Alsó tagozatos tanulók, felnőtt portrék 1973: Csaba és a szerető nagyszülők • A Gál leányok és Vera • Telek Balázs és édesapja portréja 1973: Hó hátán hó az iskola udvarán és a faluban sok-sok gyerekkel 1973: Rárósi kulturális napok 1974: Látkép a laktanyából • Gál nagymama és Györgyike • Iskolások erdei kirándulása


● 1975 ● 1976 ● 1977 ● 1978 ● 1981/83 ● 1982/83 ● 1984 ●


1975: A Demus és a Kovács család • Sebjánné Anna néni portréja 1975: A Kovács család 1976: Tanulók csoportképei • Telek Balázs portrék 1976: Korabeli képek, Kossuth út, tejcsarnok, tűzoltó szertár, híd a patak felett • Pedagógusok.... 1977: Donkó Tibor és Tünde, valamint a kicsi Zsoltika babakocsiban 1978: Donkó Zsoltika az édesanyjával 1981-1983: Életképek a napköziből. Kiss József és Klári esküvője. Karácsony a nagyteremben 1982-1983: Siket Béla portréja. Donkó Ferenc az iskolában. Alsó tagozatos tanulók... 1984: Telek Pál és Donkó Lajos családja. Portrék: Telek Béla, Gonda Pál. Frissítő fürdőVarga Ottó és Szabó Tibor archív fotóiból az alábbi albumok tekinthetők meg

Barátságos labdarúgó mérkőzés 1971.07.11. Vilke - Ipolytarnóc Barátságos labdarúgó mérkőzés, Bodor Lajos búcsúzik 1972.07.30. Kútásás a sportöltöző építése előtt 1972. Kirándulás Egerbe 1972.08.13. Ifjúsági Nap Hollókőn 1973.06.10. Búcsúzó labdarúgók 1979.06.30. Barátságos labdarúgó mérkőzések 1979-ben Mucsiny - Ipolytarnóc, Ipolytarnóc - Kalonda 1977-1979 Felnőtt és ifjúsági labdarúgó csapatunk, a szurkolók, az ellenfelek: Varsány, Karancsság, Szalmatercs, Nógrádsipek, Nagylóc, Nógrádmegyer, Rimóc Iskolások Farsangi Bálja 1977.02.30. Barátságos labdarúgó mérkőzés, 1977 Ipolytarnóc - Mucsiny 1977-1979 Labdarúgó mérkőzés előtt Hollókőn. Mutter Pál és az idősek. Benyus Vilmosné Julikával. Tajti Ferdinánd -HŐR- búcsúmérkőzése 1983.07.25. Húsvéti locsolkodások 1977-1978 Farsangi Bál 1977.01.22. Sportbál I. 1977.01.29.

- Ha lélekben szeretne hazautazni szülőfalujába, vagy önmagát viszontlátni egy-egy esemény, rendezvény kapcsán, akkor a világháló segítségével otthonába visszük az emlékeket!


Aranymisés római katolikus papunk

- Idézetek Szabó Tibor ipolytarnóci polgármester ünnepi köszöntőjéből.

- Tisztelt Keresztény Hívek! Kedves Imre bácsi!

- Az ipolytarnóci római katolikus egyházközség valamennyi tagja és a lakosság nevében szeretettel köszöntöm! Szívből gratulálok a papi pályán eltöltött ötven esztendőhöz és a múltat megkoronázó aranymisés kitüntető címhez! Maga azon kevesek közé tartozik Ipolytarnócon, aki Isten által megszólíttatott. Nemes egyszerűséggel valahogy így: "Imre gyere és szolgálj!"

Vajon hányszor villant át emlékezetén az édesapjától kapott tábori lapra írott utolsó üzenetek egyike: "... én mindig igaz, szerető szívvel gondolok rátok, csak mint jó testvérek szeressétek egymást..."

- 1944-ben kitűnő eredménnyel befejezte tanulmányait a losonci Magyar Királyi Állami Polgári Főiskolában. Tizennégy éves korától a salgótarjáni Állami Gimnázium tanulójaként gyarapítja tudását. A nyolcadik osztályt már az egri Ciszterci Rend, Szent Bernát Gimnázium diákjaként zárja, sikeres érettségi vizsgát tesz.

- "Íme jövök Istenem, hogy akaratodat megtegyem!" - írja 1953. június 21-én huszonhárom évesen pappá szentelésének emlékére Budapesten. Putnokon papi hivatásának első állomáshelyén a fiatal káplán a teológia doktoraként fogadja a hívek: "Dicsértessék a Jézus Krisztus" köszöntését.

A Salgótarjáni Főplébánia nyolc évi kápláni szolgálata után homokterenyén plébános helyettes, de a zabariaktól plébánosként köszön el. Negyven évesen 1970-től két éven át teológiai tanulmányokat folytat Rómában a Pápai Magyar Intézetben. Huszonnégy év elmúltával 1972-ben a papi szolgálat Egerbe, szeretett városába vezérli, ahol tanárként, előljáróként tudását átadva az új papi nemzedék képzésén fáradozik. A városban töltött húsz esztendő alatt az apostoli hitvallás szellemében mutatja be a szentmiséket, a rendelt kegyelmi szentségeket az Egri Ciszterek és Fájdalmas templomban.

- Az egykori diák 1992-ben visszatér tanulmányainak helyszínére Rómába, ahol a Pápai Magyar Intézetet rektorként vezeti négy éven át. Az Egri Érsekség, a Hittudományi Főiskola, a Szeminárium, és a Papnevelő Intézet mind-mind visszavárja.

- Napjainkig esküjéhez híven Isten hű szolgájaként ma is itt végzi mindennapi munkáját. Bármerre vitte élete útja, lelke mélyén ipolytarnóci maradt. Nem véletlen, hogy első szentmiséjét és 1978. június 21-én az ezüstmiséjét is itt mutatta be a szülőfalujában.

- A Szent Anna kápolna előtti szentmise helyszíne az öröm mellett fájdalmat is sugároz, hiszen szerető szülei, testvérei Lajos és Pál karnyújtásnyira pihennek a felállított ünnepi oltártól. Lélekben itt vannak maga mellett és boldogan tekintenek aranymisés gyermekükre, testvérükre. Szívből kivánok, kivánunk a költő által leírtakhoz jó egyészséget és hosszú életet.

- "Szomjas a lelkem tenni a Csodát: Lehívni csendben az Egek Urát. Adni ezreknek, kik bénák, vakok, Míg lelkemből is Krisztust faragok."Szeretett pedagógusaink, Telek Balázs és Telek Balázsné (Szilárd Magdolna) I.

Igazgató bácsi önvallomása: Telek Flórián és Versegi Julianna gyermekeként 1931. április 13-án születtem Ipolytarnócon. Az elemi iskola négy osztályát szülőfalumban végeztem, 1942-től a losonci polgári iskolában tanultam. A háborús állapotok három évfolyam befejezését tették lehetővé, 1944. őszén meg kellett szakítani tanulmányaimat.

● A polgári iskola negyedik évfolyamát (1945-1946) Salgótarjánban végeztem. A pedagógusi pályát választva az esztergomi tanítóképzőben (1946-1950.) képesítőztem. Gyakorló éves tanítóként a Nógrád megyei Garáb községben oktattam. Sikeresen vizsgáztam 1951. augusztusában, majd kinevezett tanítóként a nógrádmegyeri iskolában kaptam beosztást.

● Letöltve a tényleges katonai szolgálatot két év elmúltával őrmesterként szereltem le. A nógrádszakáli iskola volt életem következő állomása, majd nagy örömömre 1955. júliusában haza kerültem szülőfalum Ipolytarnóc állami általános iskolájába. Nagyon fiatalon, huszonnégy évesen 1955. szeptember 1-től megbízatást kaptam az igazgatói feladatok ellátására.

● A dicső elődök nyomdokaiba lépett az ifjú pedagógus házaspár.

● A fiatal pályakezdő pedagógusok irányításommal, szakmai vezetésemmel sajátították el a pedagógus pálya gyakorlati részét. Számomra a praktikus gyakorlati ismeretek mellett sokkal fontosabb volt, hogy a fiatal pedagógusok életvitelévé váljon a pálya, a gyermekek iránt érzett felelősség. Sok kezdő tanító és tanár töltött el egy pár évet az ipolytarnóci kis iskolában. Az itt szerzett ismeretek egy életre meghatározták pedagógiai elkötelezettségüket.
Szeretett pedagógusaink, Telek Balázs és Telek Balázsné (Szilárd Magdolna) II.

● Munkakörömnél fogva elengedhetetlenül bekapcsolódtam szülőfalum mindennapi életébe. Tagja voltam a Vörös Keresztnek, a Tűzoltó Egyesületnek. Szerveztem esti tagozatot az iskolában, tanfolymokat tartottam. Tanácstagként a politikai élettől sem maradhattam távol.

● Igazgattam a Kossuth Lajos Kultúrházat, mozigépészként megannyi szórakoztató filmet vetítettem. Oktatási filmek sokasága pergett évtizedeken át kezeim által az öreg iskolában. Vezettem a férfi énekkart, színdarabokat tanítottam a nebulóknak, akikkel szemben ugyan olyan szigorú voltam, mint önnön magammal.

● A fiatal pályakezdő pedagógusokat szeretettel fogadva önzetlenül adtam át a hivatás gyakorlati, elméleti részét egyaránt. A munkám nem volt hiábavaló. Az ismeretek termékeny talajra hullva a gyermekek iránti felelősség, elkötelezettség életvitelükké vált. Egyikük sem hozott rám szégyent, aki a pályán maradt. Büszkén vállalom őket.

● Nem csak megírtam a falu történetét, hanem hobbiként fényképeztem is az eseményeket, történéseket, a diákokat.

● Merengés a polgármester irodájában a tovatűnt időkről, emlékekről. Vajon mit nem mondtam még el...?
Szeretett pedagógusaink, Telek Balázs és Telek Balázsné (Szilárd Magdolna) III.

● A laborálás, a fotózott kép előhívásának "tudományát" is átadtam, szerencsére voltak rá fogékony fiatalok. Folyamatban van feket-fehér negatívjaim százainak digitalizálása.

● Mint egy nyári szellő, úgy elszálltak az évek felettem. Ha fiatalabb nem is, egészségesebb azért szeretnék lenni. Nem bántam meg semmit. Villanyszerelőként, asztalosként épp úgy megálltam volna a helyemet, mint pedagógusként, mert a sors jó kézügyességgel áldott meg. Csendes megnyugvással szemlélem a mai világot, aggódom a magyar ifjúság jövőbeni sorsáért.

● Kosarat fonok fűzfavesszőből, ha a kedvem úgy tartja. Rendszerezem régi dolgaimat, amit jónak látok, átadom egykori tanítványomnak, a falu polgármesterének, bízom benne, amíg ő itt lesz, nem válik semmi szemétté, ami a régi.

● Eltűnődöm olykor. Fülemben cseng az egykor száztizennyolc fős diák sereg zsongása, a kézilabda pályán pattogó labda puffanása, a ping-pongozók üdvrivalgása, a tornaórák vezényszavai, az órák kezdetét, végét jelző csengő hangja és megannyi más... Lelki szemeimmel látom az udvaron felsorakozó diákokat, a szeptember havi tanév kezdetére, a júniusi vakáció várására, az árbócra felkúszó zászlót, a megkötött kisdobos-úttörő nyakkendőket, ballagó diákokat...
Előbukkannak az egykori pályatársak, tanítványok arcvonásai, akik közül bánatomra már sokan elhaláloztak.

● Szeretnék elővenni a tanári szoba irodai asztalának fiókjából egy-egy képzeletbeli látható lemezt, a távoli múltat megtekinteni, de nem lehet. Fáj, hogy üressé vált az egykoron tanulókkal teli iskola.

● Lámpás voltam? Falu prófétája? Megtisztelő kérdések! Ha visszatekintek tovatűnt pedagógusi pályafutásomra, társadalmi munkáimra, a fizettség nélkül ledolgozott délutánokra, estékre, éjszakákra, hétvégékre, lehet, hogy "LÁMPÁS VOLTAM"... szülőfalum lámpása, amelyet mindig ott tartottam a kezemben nyugállományba vonulásomig.

● Munkám elismeréseképpen több alkalommal kaptam jutalmat, egyéb elismerést és az önkormányzattól arany gyűrűt.

● Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy általános iskolánk nyugállományú igazgatója Telek Balázs életének 81. évében 20011.09.09-én elhunyt. Szerető családja Ipolytarnóc köztemetőjében szülei mellé helyezte örök nyugalomra.
Szeretett pedagógusaink, Telek Balázs és Telek Balázsné (Szilárd Magdolna) IV.

● Feleségemben - Szilárd Magdolna - hűséges szerető társra találtam, aki ízig-vérig pedagógus családból származott, nem úgy, mint én. Nagyapjának a nagyapja Makón kántortanítóskodott, nagyapjának az apja Tőrincsen és Vilkén, a nagyszülei Gramantik Ferenc és felesége 1908-1942-ig Ipolytarnócon a két tanerős iskolában nevelték, tanították a palóc nebulókat.

● Szülei Szilárd János és felesége Érsekvadkerten elismert pedagógusok voltak. Ilyen családi előzmények után elképzelhetetlen volt, hogy a tanítástól eltérő más élethivatást válasszon. A balassagyarmati tanítóképzőben tanult. Abban az időben a tanítójelölteknek a negyedik osztály után egy évig valamelyik iskolában gyakorló tanítást kellett végezniük.

● A Patakon eltöltött egy év után képesítővizsgát tett, s mint kész tanítót 1956-ban szülőfalujába Ipolytarnócra helyezték. Abban az iksolában tanított, ahol a nagyszülei harmincnégy éven át oktatták a falu gyermekeit. Azok az apróságok ültek vele szemben, akiknek a szüleit az ő nagyszülei tanították.

● Amikor az első évben meglátogatta őt a szécsényi járás művelődési osztályának vezetője, a komoly szaktekintélyű Balla Károly, a fiatal tanítónő óráját látva a következőket mondta: "Gratulálok! Magának a vénájában van ez a pálya, csak így tovább!"

● Ő ezzel a lelkesedéssel, a gyermekek iránt érzett felelősséggel, elkötelezettséggel osztotta szét az ipolytarnóci apróságok között a tudását, nevelte őket emberségre egészen 1992-ig, nyugállományba vonulásáig.

● Nyugodtan elmondhatom, hogy a feleségem prófétája lett a saját falujának, Ipolytarnócnak. Nem volt könnyű a munkája az összevont tanulói csoportban, ahol két osztály tanult együtt. Mindvégig az alsós kisdiákokat tanította, vezette be őket a betűvetés, az írás, a számolás, az olvasás tudományába. Soha sem a kitüntetésekért, az elismerésekért dolgozott. Számára a legnagyobb elismerést diákjainak őszinte köszönömje jelentette. A pedagógus szolgálati érdemérem kitüntetettje, az önkormányzattól arany gyűrűt kapott.

● Személyemben az életét olyan férfival kapcsolta össze, aki nem rendelkezett tradícionális pedagógus múlttal, de a családban első értelmiségi voltam, bennem is ott égett a nevelés, a tudás átadásának a tüze.

● A pedagógus pálya tovább folytatódik a családban. Leányunk Borbála a mi példánkat követve élethivatásul a tanítást választotta. Csaba fiunk az élet más területén dolgozik.
Aranylakodalom 1956-2006.

"A boldogságot nem lehet ajándékba kapni.
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni.
Jó szót, bátorítást, hitet
És sok-sok önzetlen szeretetet."- Goethe idézetét választva Varga Lajos és Bozó Mária ötven év elmúltával 2006. szeptember 2-án megerősítette házassági esküjét az ipolytarnóci római katolikus templomban.

- Nagyon kevés házaspárnak adatik meg, hogy öt évtizednyi öröm, küzdelem, siker és bánat után szerető gyermekeik, unokáik és a még élő, de már nagyon megfogyatkozott, korántsem teljes rokonság szeretetétől övezve szent mise keretében ünnepeljék meg az aranylakodalmukat.

- 1956. kora őszén, szeptember második napján az oltár előtt álló pap a házasságkötési szertartáson felváltva kérdezte az ifjú jegyes párt, Lajost a vőlegényt és Máriát a mennyasszonyt:

- Megfontoltad-e Isten előtt szándékodat és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?
- Ígéred-e, hogy leendő feleségedet/férjedet tiszteled és szereted, amíg a halál el nem választ benneteket egymástól?
- Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat?
- Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket?
- Nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarod-e a jelenlévő Máriát feleségül venni/akarsz-e a jelenlévő Lajoshoz feleségül menni?

- Ősi magyar szokás szerint esküvel is megerősítették az egymásnak tett ígéreteket!

- "Isten engem úgy segéljen, Nagyasszonyunk, a boldogságos Szűz Mária és Istennek minden szentjei, hogy a jelenlévő Lajost/Máriát szeretem, szeretetből veszem feleségül/szeretetből megyek hozzá feleségül Isten rendelése szerint, az Anyaszentegyház törvénye szerint, és hogy őt el nem hagyom, holtomiglan-holtáiglan."

- Megcsókolva és egymás ujjára húzva a hűség gyűrűjét egybehangzóan mondták: Viseld ezt a gyűrűt - szeretetem és hűségem jeléül: - az Atya, - a Fiú - és a Szent Lélek nevében!

- A szülőfalu Ipolytarnóc szívből gratulál és kíván további együtt töltött boldog éveket!


Magtár

- Az egykori földbirtokos Kiss Márton örököseinek portáján áll ez az impozáns látványt nyújtó régi épület, amelyben valaha a kenyérgabonát tárolták.

- Vörös márványtáblát őriz az udvart lezáró kőből épített öreg fal, melynek felirata:

● ISTENÉRT KIRÁLYÉRT HAZÁÉRT ● NEVETEK ÉLNI FOG ÖRÖKKÉ, NEM KÖVEKEN UGYAN, HANEM AZ EMBEREK SZÍVÉBEN.

● MEGEMLÉKEZÉSÜL ÁLLÍTTATTA A KISS-CSALÁD, ● A JÓ SZÍVŰ ADOMÁNYOZÓKKAL.
● IPOLYTARNÓC 1927. VI. 29.

● Az ipolytarnóci köztemetőben közös sírkertben nyugszik a faluhoz holtában is hűségesen kötődő Kiss család és a szűk rokonság.

● Dr. Kis Lőrincz / 1890-1925 / főgimnáziumi tanár, Dr. Kis Lőrinczné / Puchy Mária 1897-1974 /● Kiss Márton / 1882-1950 / Kiss Mártonné / Bodi Julianna 1890 - 1961 / ● Kis Lőrincz /1849 - 1934.01.25. / Kis Lőrinczné / Berkes Zsuzsanna 1859.05.13 - 1912.06.04 / ● Benke József / 1913 - 1951 / Benke Józsefné / 1914 - 1978 / ● Kiss Márton /1913 - 1973 / Kiss Mártonné / Czimre Terézia 1923 - 1971 / ● Berkes József / 1857.08.09. - 1912.05.07. / Berkes Józsefné / Szepessy Mária 1855 - 1933 / ● Kiss Márton / 1945 - 2002 / ● Dr. Kiss Péter háziorvos /1947 - 2005 /●

● " Áldás és béke legyen drága poraik felett!" ●


Régi használati tárgyak

- Szépen gyarapodik a gyűjtemény a jövőbeni tájházba

"...bennünk, emberi kéz alkotta tárgyakban testesül meg a múlt, általunk fejlődött a jelen, s ha beszélni tudnánk, biztatóbbá válna a jövő..."

- TASNOCH - TARNULCH - TARNOUK - THARNÓCZ - TARNÓCZ - IPOLYTARNÓC

- Belterületi és külterületi földrajzi neveinek gyűjteménye. Forrás: Tóth Katalin IV. évfolyamos diák szemináriumi dolgozata. A gyűjtést 1964.10.06 - 10.12. között végezte, amelynek során igen sok adatközlőt kikérdezett. Az alapvetően legjobb három alanya az akkor 70 éves Liszkóczy József, a 75 éves Ponyi Pál és a 76 éves Telek Miklós voltak, írta dolgozatának bevezetőjében.

Belterület:

Alvég, Bikanyomás, Cigánytelep, Felső kenderföld, Felső kertalja, Felvég, Körtvélyszer, Kutyaszorító, Lóherés, Rudi kert, Szőlőhegy alja, Ujtelep, Újtelepi híd

Külterület:

Almástető, Alsó darab, Alsó godó, Alsó Holya, Alsó Káposztás, Alsó kenderföld, Alsó nyilas, Ákos boglyalyuka, Balogi, Bán-féle birtok, Bán rétje, Bikarétje, Bize rét, Boglyáknál híd, Borókás, Botos patak, Botos puszta, Csabai rév, Csahó, Csádaj, Csíkrét, Csíkréti pást, Dobos, Dolina, Dögtér, Egres, Farkasverem, Fehérhegy, Feljáró, Felesleges, Felső darab, Felső Godó, Felső Holya, Felső káposztás, Felső nyilas, Forrás, Gergi határ, Gémes kútnál, Godó, Gyurtyánkőoldal, Hangicsa, Határ, Hármashatár, Holya, Homok, Homokalja rét, Homokdomb, Hosszú, Hosszúpart, Ipolyra járó, Ipolypart, Katlangödör, Kavicsbánya, Kányapatak, Káposztás, Kárpótlás, Keménykőbánya, Kerekdomb, Kertalja, Keresztfánál, Kilenc fenyő, Kisdarabok, Kiskorom, Kistemes, Kopaszhegy, Koromdűlő, Középső járó, Középső nyilas, Kövicses, Kőbánya oldal, Kőszénlyuka, Kőtő, Kútrajáró, Legelő, Lehoczky-féle birtok, Lehota pástja, Lóherés felett, Lókert, Lukácstag, Malom eleje, Megkövesedett fa, Mocsár és ortás, Molnár-féle birtok, Molnár hídja, Molnár rétje, Molnár tag, Mucsínyi határ, Nagyföld, Nagykorom, Nagylegelő, Nagymezsgye, Nagyszőlő, Nagytemes, Novákné-féle birtok, Novákné hídja, Novákné rétje, Nyesés, Ortás, Patakra járó, Pálok rétje, Pást, Petri, Pincék alja, Puhakőbánya, Puszta alja, Puszta oldal, Remerenciás, Régi kőtő, Rényes, Rényes alja, Rév eleje, Smidli birtok, Smidli rét, Székelyharaszt, Szőlőgödör, Szőlőhegy, Szőlőhegy möge, Temes, Templom rétje, Tsz. hídja, Torok, Tóra járó, Tőrincsi határ, Tótgyüre, Trimflis kút, Új osztály, Vasas rozsföld, Vattay-birtok, Vattay szőlő, Vörös, Vermes, Virágos hegy, Vladár-féle birtok, Zöldkút, Zúgó


http://picasaweb.google.hu/ipolytarnoc.onkormanyzat/APolgarmesterIrodaja#


A kender termesztése és feldolgozása

- A fiatal nemzedék már csak a múzeumokban, tájházakban összegyűjtött eszközök, leírások révén ismerheti meg, hogy a kender termesztésének, feldolgozásának, házi vászon készítésének milyen nagy jelentősége volt Nógrád megye falvaiban, köztük Ipolytarnócon is.

- "A kéken virágzó kenderföldek mutatják, hogy itt a felvidéken még szaporán fonnak, szőnek az asszonyok." - írta az 1922-ben megjelent Népművészet című munkájában Malonyai Dezső. Borovszkí Samu monográfiája szerint 1908-ban Nógrád megyében 837 hektáron termeltek kendert.

- A vetéstől a szövésig terjedő négy évszakon átívelő folyamat embert próbáló összefogást, munkamegosztást követelt a férfiak és nők között. A falvakban élő emberek összetartó, egymást segítő ereje a kender termesztésének elmúltával tovatűnt, már csak nyomokban van jelen.

- A folyamat: magvetés - aratás - nyövés - kévélés - magvas nyövés - áztatás - szárítás - törés - tilolás - héhelyezés - fonás - motolálás - lúgozás - gombolyítás - vetés - szövés - fehérítés.


- Erzsébet és Regina a kender tilolását végzik a síkállón. Mindketten jókedvűek, derűsen nevetnek, jobbkezesek, kötényt és fejkendőt viselnek.

- A XXI. Országos Néprajzi és Nyelvjárási gyűjtőpájázatra beküldött 32 oldalas dolgozatot, és annak íróját Dr. Szabó Józsefné (Telek Mária)Ipolytarnóci lakost a Nógrád megyei múzeumok igazgatóságának bíráló bizottsága első helyezésben, valamint pénzjutalomban részesítette 1973. október 6-án a balassagyarmati Palóc Múzeumban. Az országos bíráló bizottságtól írásbeli dicséretet kapott.

- Közel 40 év távlatából nézve, vajon ki tudná ma szakszerűen megírni a kender feldolgozásának történetét Ipolytarnócon? A fényképekkel, és szőttes mintákkal illusztrált szakdolgozat szellemi értéke felbecsülhetetlen számunkra.Magyaros ruházati viselet

- A bájosan mosolygó "első bálozó" copfos, karórát viselő, csodaszép 16 esztendős Jolánka elegáns, magyaros, nemzeti viseletű ruhát kapott szüleitől az ünnepi alkalomra.

- A szemrevaló leány most mehetett először édesanyja kíséretében a táncmulatságba. Múltba vészett, vajon hogyan hívták azt a vélhetően feszengő, oldalra fésült, lesimított hajú, csíkos öltönyt viselő ipolytarnóci legényt, aki elsőként bátorkodott az eladó sorba került leányzót felkérni egy keringőre.

- A magyaros ruhadivat korszakában kézimunkáztak a nők. Ennek a divatnak a szabásformáit régi úrnőink, nagyasszonyaink viselettörténetéből merítették. Díszítményeik a népművészet sokféle motívumából leszűrt eredmények, amelyek csakis a kézimunka révén voltak megvalósíthatók.

- Menyasszonyi ruha: A ruha pompáját nem csak a szabás, a csipke, a fátyol adta meg, hanem viselőjének egyénisége is. Fehér krepszaténból, csipke ujjakkal készült, amelynek felső része és a fejdísz ezüst sújtással volt díszítve, szoknyája uszályos.

- Nyári ruha: Piros krepdesinből készült, felső részét és a fehér batisztujjakat buzsáki hímzés, a harangszabású szoknya fehér selyemszalagját boszorkányöltés díszítette. A minta szúrt sablonjának ára 40 Fillér volt.

- Estélyi ruha: Kék taftselyemből készült, sötétkék bársonyszalaggal. Felső részét, és harangszabású szoknyáját sárközi hímzés díszítette. Ujjai és nyakfodra fehér taftselyem.

- Kisestélyi ruha: A levélzöld krepszatén anyagot az elején szabadon álló, plisszérozott fehér zsorzsett melldísz ékesítette. A váll vonalát körbefutó, sötétzöld "Mez" Cameza hímzőfonállal varrott széles írásos hímzés díszítette.

- Délutáni komplé: Anyaga nyers színű lenvászon, a kabát eleje világos és sötét aranybarna "Mez" Volga pamutfonállal varrott, írásos hímzéssel díszített. Az ívelt szélű csíkok és virágok aranybarna vászonrátéttel készültek.

- Délutáni ruha: A szoknya és boleró középkék zsorzsettből, a hozzá illő blúz piros krepdesinből készült. A boleró kihajtóját, az ujjakon elálló pánt belső részét, az övet és a zsebeket fehér, ollózott szövetrátéttel díszítették.


- Korabeli idézet: "Az operaházi divatbemutatón azonban azt is láthattuk, hogy milyen a modern ruhák magyaros vonala, szabása, egészbenvett magyaros jellege: szép, nyugodt, bájos, derűs és a mindennapi használatra tökéletesen alkalmas még a mai időkben is, amikor a divatot nemcsak a szokott okok irányítják, hanem a rohanó tempó, a nőkre is rákényszerített férfias életmód, a gazdasági helyzet szűkmarkúsága, satöbbi, satöbbi."A mázsaház mérlege

- A "Béke Termelőszövetkezet Ipolytarnóc" 1958-ban alakult.

- Az "önként", de nem dalolva történő belépés után a szocializmus építésének tanújaként elmondaná a mázsaház mérlege, ha beszélni tudna:

- "Megmértem megannyi ökrös szekeret, lovas fogatot, pótkocsis traktort, ZIL tehergépkocsit, krumplival, cukorrépával, búzával, árpával, rozzsal, kukoricával és szénával megrakottan, de a vágóhídra menő bikák, tehenek, lovak, birkák, disznók százainak súlyát is az évtizedek során."

- Az Ipolytarnócon aratott búzából készült fehér kenyérből bőséggel jutott a városlakó magyar emberek asztalára, de etettük mi sok éven át más nemzetek fiait, lányait is.

- A nyolcvanhárom éves Szabó Lajos így emlékezik:

● "Sírva vitte apám az ökröket, a szekeret, meg az ekét a közösbe..."

- Az ipolytarnóci "Béke Termelőszövetkezet" egykori elnökei:

- Kiss Dezső †
- Benyus Imre †
- Gonda Pál †


- Fekete árnyékként vetül a rémület Ipolytarnóc földművelő gazdálkodóira huszonnyolc évvel az ország megcsonkítása és tíz évvel a Felvidék visszafoglalása után. Még nem tudják, hogy egy évtized múlva - 1958. - termelőszövetkezetbe tömörülve odavész az apáról fiúra szálló tradíció, a nem könyvből megtanult gazdálkodás szépséges szeretete, tudománya. Meg kell majd tanulniuk egy bűvös fogalmat, mértékegységet, amelynek neve: MUNKAEGYSÉG!

- Idézet Telek Miklós községi bíró, Telek Lajos gazdasági előljáró és Kulcsár Imre körjegyző 1948. január 14-én írt leveléből, amelyet Balassagyarmatra a főispán úrnak küldtek:

- "A napilapokban megjelent olyan értelmű híradás, hogy a Csehszlovákiában lévő azon ingatlanok, amely a magyar állam ill. a magyar állampolgárok tulajdonát képezik, azok a csehszlovák állam tulajdonába mennek át a legújabb csehszlovák rendelkezések szerint."

- "Az Ipoly völgyében lévő községeket ezen rendelkezés, amennyiben az helytálló, de különösen Ipolytarnóc községet olyannyira érinti, hogy a községet létalapjában támadná meg, mert a község szántóterületének 30 %-a mintegy 340 katasztrális hold és rétterületének pedig 40 %-a vagyis mintegy 200 hold a túloldalra esik."

- "A község lakosságának annál nagyobb a rémülete, mert Ipolytarnóc községben földreform nem volt a tíz holdon aluliaknak, valamint az úrbéres jellegű részt érinti leginkább, mert a fenti konfiskálás esetén a kisebb emberek vagyonuk nagy részét elveszítenék. Nem volna kárpótlás az, ha ezen elvett birtokokért méltányos vagy talán jó kártérítést is kapnának, mert a község lakossága teljes egészében földmívelő, s így pénzbeli kárpótlással nem menne semmire sem."Jubileumi zászló 1848 - 1948 – 2008

- Felirata:

"PETŐFI SZELLEMÉBEN IPOLYTARNÓC IFJÚSÁGA 1848 - 1948"

- Az 1956-os októberi forradalmat követően Magyarországon sokáig nem volt ajánlatos, tanácsos az 1848-as forradalom és szabadságharc költőjének, Petőfi Sándornak az arcképével díszített piros-fehér-zöld nemzeti zászló alatt ünnepelni.

- Több évtizedes rejtegetést követően került elő az elveszettnek hitt ipolytarnóci ereklye, amelyet alaposan kikezdett az idő vasfoga.

- Az egykori hímző, Tőkey Kálmánné (Lucza Erzsébet) Bözsi néni így emlékezett vissza:
● "Fiatal, huszonhárom éves lány voltam. Lucza Jolánéknál gyűltünk össze, aki újdonsült házasként Telek Lajos felesége volt akkor. Kifeszítettük a zászlót, amelynek szélére Lucza Jolán, Ponyi Jolán, Csaba Sári és én hímeztük a háromszögeket, majd a belső feliratot. Bár egy kicsit eljárt felettem az idő, nyolcvanhárom éves vagyok, de jól emlékszem, hogy Telek Balázs fejében született meg a zászló készítésének ötlete a századik évforduló emlékére.

● Valószínűleg ő festette rá Petőfi arcképét is. Nem tudtuk hová került, azt hittük elveszett. Boldog voltam, amikor annyi esztendő után újra megláttam. Örülök, hogy Balázs megőrizte. Nagyon vigyázz rá!" - zárta szavait könnybe lábadt szemmel, múltba révedt tekintettel a már régóta megözvegyült egyedül élő Bözsi néni.


- Dr. Lányi Miksa felelős szerkesztő így írt az 1934-ben kiadott "NÓGRÁD ÉS HONT VÁRMEGYE" című könyvében Ipolytarnócról:

● "A szécsényi járásban fekvő, 932 lakójú község , ahol vámhivatal, csendőrőrs, pénzügyőrség, határőrség székel. Római katolikus egyháza, római katolikus iskolája, Levente Egyesülete, Tűzoltó Testülete, Hitel Szövekezete, vasúti- és autóbusz állomása van."

- A könyv személyi adattárában név szerint felsorolva megnevezi azokat a helyi lakosokat, akik hozzájárultak a mű megírásához, kiadatásához.
- Nevezetesen: vitéz Bartha István borbélymester, Gramantik Ferenc igazgató-tanító, Kelemen Ferenc nyugalmazott MÁV altiszt, Kelemen Gyula MÁV segéd tiszt, Kicsiny László szatócs és korcsmáros, Kiss László MÁV főtiszt, állomásfőnök, Kiss Márton földbirtokos, Kőmíves Pál magyar királyi csendőr törzsőrmester, özv. Scheiner Ferencné szatócs és korcsmáros, Szakolczai Polikárp magyar királyi vámszaki tiszt, Vladár József földbirtokosPartizán emlékmű Ipolytarnóc határában,...
"1944 - 1964 - 1974"

...amely ma már nem látható, mert az Ipoly szabályozásakor lebontották.

- Donkó János bácsi derűsen, hamiskás mosollyal tekint a fényképezőgép lencséjébe és akár azt is mondhatná:

- "Én nem találkoztam egyetlen partizánnal sem 1944. október 25-én csak úgy, mint a falu népe, de attól még járhattak itt, sőt az írások szerint jártak is, mert a gránitból készült obeliszket maga Nógrádi Sándor (1894-1971) elvtárs avatta fel 1964. október 25-én..."

- A partizánok krónikása Szomszéd Imre a következőt írta:

- "A felderítés már három napja folyt, hogy hol lesz a legcélszerűbb az átkelés a németek álltal erősen őrzött Ipolyon. Papp Béla vezetésével a felderítők bejártak a németek álltal megszállt Rórósmulyadba, Hámorba, körülnéztek Nógrádszakál környékén is, hogy nincs-e valahol őrizetlen híd, ahol át tudnának jutni. Sajnos nem találtak olyat. Lapsov őrnagy, a csoport törzsparancsnoka azt javasolta Nógrádi elvtársnak, hogy vegye fontolóra elhatározását, várjon még az erőszakos átkeléssel, mert újabb adatot kaptak, mely szerint Ipolytarnóc térségében őrizetlen híd is van.
- Megállapították, hogy a hidat őrszem nem őrzi, de az ipolytarnóci vasútállomásról bizonyos időközönként a németek géppisztolysorozattal pásztázzák. Nógrádi elvtárs ekkor úgy határozott, hogy Kisdályópusztától az Ipolytarnócra vezető úton haladva kelnek át az Ipoly hídján két géppisztoly pásztázás közötti időben.


- Az átkelést sikeresen végrehajtották, amely áldozatot nem követelt. A partizán csoport a németek orra előtt kelt át az Ipolyon és haladt át a vasútállomás mellett a Losonc-Balassagyarmat felé vezető vasúti töltésen és a műút vonalán."
Mester Ferencné Annus néni
1907. 03. 29.- 1994. 07. 08.

- A tőrincsi születésű Horváth Anna az adott kor szokása szerint tizenéves korában férjhez ment Mester Ferenchez.

- Az ifjú férj elindult szüleivel szerencsét próbálni, világot látni a távoli Amerikába. Ki akart törni a petróleum lámpás, mezőgazdálkodásra, állattenyésztésre, kender termesztésre, szövésre-fonásra berendezkedett sáros, poros utcájú, szegény sorsú falvak világából. Bátor volt, többre vágyott.

- Az öt gyermekes családban felnőtt, negyedikként született, fiatal menyecskének nem sokáig kellett várnia a távoli földrészről érkező, biztató üzenetre: "Csomagolj és indulj kedvesem utánam a tengeren túlra!" Huszonkét évesen tele várakozással, reménnyel, szorongással, családtagjait maga mögött hagyva útra kelt szeretett férje után.

- Alkalmazkodva az "Új Világ" életkörülményeihez "gyökeret eresztve" úgy vált amerikaivá, hogy anyanyelvét, személyiségét megőrizve magyar maradt. 1938. május 26-tól - trianoni döntés - a csehszlovák állampolgárságú magyar fiatalasszony az Amerikai Egyesült Államok teljes jogú állampolgáraként, Pennsylvania állam Bethlehem városában letelepedve élt boldog házasságban férjével. Fájdalmukra a gyermekáldás édes öröme elkerülte életüket.

- Első alkalommal 1949-ben látogatott haza, húsz évvel azután, hogy elhagyta szülőföldjét és szeretteit. Két kezének szorgalmas munkájával kereste kenyerét évtizedeken át nyugdíjazásáig. 1972. júniusában hazalátogatott, majd beteg, ápolásra szoruló férjének halálát követően 1974-ben végleg hazatelepült Magyarországra, Ipolytarnócra.

- Húsz esztendőnyi boldog, örömteli évet töltött nővérével a korán, fiatalon megözvegyült Máriával, valamint a szerető, gondoskodó családtagokkal.


- Emberi tartásában sugárzó szeretetet, derűt hagyott maga után, végrendeletében pedig vagyont, pénzt az ipolytarnóciak javára. Olybá tűnt elegáns, divatos, élénk színű ruháiban, kalappal a fején, mintha egy másik bolygóról érkezett volna hozzánk, amikor végig sétált az utcán jövet-menet a templomba, vagy a boltba.

- HAGYATÉKA! HAGYATÉKA! HAGYATÉKA!

- 2.238.000 Ft alapítványi tőke az idős korúaknak szolgáltatásokat nyújtó idősek nappali napközi otthonának létrehozása céljából, valamint az idősek évi egyszeres pénzbeli támogatása a kamatból

- 400.000 Ft tőke a helyben tanuló alsó tagozatos iskolások javára, amelynek kamata szabad felhasználású

- 400.000 Ft tőke a helyi óvodások javára, amelynek kamata szabad felhasználású

- 100.000 Ft egyszeri támogatás a római katolikus templom fenntartására

- 50.000 Ft egyszeri támogatás a sport egyesület fenntartására

- 50.000 Ft egyszeri támogatás a köztemető fenntartására

● Fájdalom, hogy egymás után gyűjti maga köré az egykori megajándékozottakat a jobb, szebb, különb, békésebb, boldogabb...? túlvilágra!
A tehetség fogságában. Rigó Imre

● 1964. február 25-én Budapesten születtem. Én sajnos nem tartozom azok közé, akiket a sors boldog, gondtalan gyermekkorral áldott meg. Általános iskolás koromban - tizenhárom évesen - 1977-ben kerültem Ipolytarnócra nevelőszülőkhöz.

● Jolán néni és Józsi bácsi féltő, szeretetteljes gondoskodásának köszönhetően végre boldog, nyugodt idők köszöntöttek rám. Nevelőapám elvesztését követően évekig ápoltam beteg nevelőanyámat. Idős koruk miatt sajnos nem élhettem velük sok-sok évtizeden át. Fáj, hogy nem tudtam viszonozni azt a szeretetet, amit kaptam tőlük.

● Az általános iskola befejezése után tanulmányaimat a salgótarjáni Ipari Szakmunkásképző Intézetben folytattam, ahol a szerszámkészítői képesítést nem szereztem meg. A későbbi évek során munkám mellett újra elkezdtem tanulni, amelynek eredményeképpen zöldség és gyümölcs feldolgozó szakmunkássá váltam.

● Jelenleg munkanélküliként álláskeresői támogatást kapok a Munkaügyi Központtól. Immáron egyedül maradva a nevelőszüleimtől örökölt házban élek. A televízióban láttam először Vasarelli művész úr op-art festményeit, amely rendkívül pozitívan hatott rám. Soha nem tanultam rajzolni, de a látvány annyira magával ragadott, hogy ez a stílus szenvedélyemmé vált. Kedvenc témáim közé a portrék, autók és a pénzek ábrázolása tartozik.

● Egy-egy rajzra minimálisan három órát fordítok, de olyan is akad, amelynek elkészítéséhez 24 óra sem elegendő. Az első önálló kiállításom 1998-ban volt a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtárban. 2008-ban Ipolytarnóc Község Önkormányzatának IX. Falunapján a Kossuth Lajos Kultúrház nagytermében kiállítva mutattam meg képeimet a nagyközönségnek.

● Bizakodással és reménnyel tekintek a jövőbe, annak ellenére is, hogy napjainkban munknélküliként igen szerényen élek Ipolytarnócon az Úttörő út 18. szám alatt.


● Hiszem, hogy egy szakavatott képzőművész felfedezi a bennem rejlő isten adta tehetséget, majd támogatóra találva teljes mértékben ki tudom bontakoztatni művészetemet. Képeimet rövidesen megtekinthetik az önkormányzat hivatalos internetes fotóalbumán.
http://picasaweb.google.hu/ipolytarnoc.onkormanyzat/LucaNapiKZmVesVSRIpolytarnC20081213#

Az egyetlen gólyafészkünk

- A gólyák számtalan kánikulai nyarat hagyva maguk után vígan kelepeltek, kotlottak Kis Sámuel, Varga Ferenc és Telek Sándor pajtájának tetején, de otthon érezték magukat a kúriák - Jankovich, Novák - kéményén is. A Kiss család meredek, sátortetős, palafedésű magtárára művészi precizitással addig hordták csőrükben a kicsi gallyak sokaságát, amíg a kerek családi fészek (revir) el nem készült, Marcsó néni legnagyobb örömére.


- Többnyire a pajták ég felé meredű, hegyes végű tűzfalának és a hosszú gerincű tető tartógerendájának találkozási pontjára rakták fészküket.


- Aztán egyre csak fogytak, fogytak és fogytak. Évek óta már csak egyetlen gólyapár érkezik hozzánk a villanypózna tetejére, majd a családbővítés gondos, szeretetteljes befejeztével útra kelnek a távoli Afrika telelő területeire.


- Az iskola udvarán vidáman hangoskodó, már a nyári szünidőt váró gyermeksereg szinte versengett érte, hogy ki fogja elsőként világgá kiáltani: Hurrá! Megjöttek a gólyák!


-A gólyapár 2010 és 2011 nyarán három-három kicsi fiókával gyarapította a fekete-fehér tollazatú, hosszú csőrű madársereg táborát csakúgy, mint 2008-ban és 2009-ben.


- Kedves gólyák! Minden évben visszavárunk benneteket!Új autóbuszváró pavilon

- A szépen kialakított peronra épített utasvárakozó a salgótarjáni PREVENT munkáját dícséri.

- A vandál, brutális faragások, graffitik pedig egyes helybeli fiatalok szellemi nagyságát fejezik ki. A salgótarjáni VOLÁN gépjárművezetői - tisztelet a nagyon kevés kivételnek - továbbra is figyelmen kívül hagyják a Megállni Tilos! jelzőtáblát.

- Tiltott helyen történő megállásuk miatt balesetveszélyessé válik a beláthatatlan útszakasz, ugyanis itt szállítják le az utasokat, majd ugyanitt várakoznak tovább és csak az indulás előtti percekben állnak be a peron mellé oda, ahová már érkezésükkor is kellene.


- Ez a mai magyar valóság!
Kábeltelevízió és internet szolgáltatás

www.gergihalo.hu


Megfelő színvonalú közút új aszfaltréteggel

- "Aligha van kellemesebb feladat egy polgámester számára a pohárköszöntőnél, különösen ha az egy maradandó beruházás kapcsán történik."

- Köszönet, hogy a közlekedési viszonyok gyökeresen, pozitív értelemben javultak a 2205-ös és 2206-os jelű összekötő utak -Ipolytarnóc és Salgótarján - ROP támogatású szakaszos felújítása révén.

- A két összekötőút biztosítja az ipolytarnóci határátkelő és az Ősmaradványok Természetvédelmi Terület megközelítését Szécsény és Salgótarján irányából.

- Főbb műszaki adatok:
● Az útszakasz hossza: 12,5 km
● Koronaszélesség: 9 méter
● Burkolatszélesség: 6 méter
● Aszfalt: 11.717 m3
● Bruttó bekerülési költség: 321 millió forint


- A projekt a 2004. évi Regionális Operatív Programra benyújtott nyertes pályázat alapján valósult meg, 90 %-os EU-pályázati forrás, valamint 10 %-os hazai állami költségvetési forrás önrészként történő felhasználásával.

- Megrendelő, beruházó: Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
- Pojektmenedzser: Magyar Közút Kht.
- Lebonyolító és műszaki ellenőr: ÉP-TOTAL Kft.- Budapest
- Tervezők: PALÓC MÉRKÖKIRODA Kft., SZAVA-PLAN Kft., MÉLYÉPÍTŐ TERVEZŐ Kft.
- Kivitelező: GRÁNIT Gmbh (Graz)

- Aktuális széljegyzet: Négy évig tartott a szép, új út csodája!!! Az a gépjárművezető, aki napjainkban erre jár azt látja, hogy az úttest számtalan helyen megrepedt, megsüllyedt és a széle letöredezett. A munkavégzést mindenki minősítse önmaga vérmérséklete szerint. Egy új aszfaltozott útnak ennyi az élettartama??? (2009. 04. 14.)Hálózat korszerűsítés

- Ipolytarnóc villamosenergia ellátása hosszú 20 kV-os legázazással van ellátva. Az energia igényt három kommunális transzformátor állomás biztosítja 50 % körüli kihasználtsággal.

- Az 1957. évi villamosítás óta a legjelentősebb hálózat korszerűsítést végezte 2007. nyarán az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan működő Részvénytársaság.


- Műszaki leírás:

- A település központjában működő FOTR 20/160 állomás (160 kVA) átépítése megtörtént, amelynek során korszerűsített állapotban központi látványromboló elhelyezését módosítva a temető felé került a 20 kV-os vezeték nyomvonalába.

- Átépítették a hálózat szakaszt a Rákóczi, Felszabadulás és a Vasút utcákban, valamint a temető környezetében (0,4 kV). Megvalósult az egyes számú transzformátor körzet elektromos hálózat kiviteli terve, rekonstrukciója.

- A falu négy kilométer hosszú kisfeszültségű elosztóhálózatának mintegy 1/3-án kicserélték a régi fejszerkezetű két síktartós korszerűtlen, tömör kitöltésű vasbeton oszlopokat. Szigetelt egy és kétfázisú szabad vezetékes hálózat létesült az új oszlopokon, amelyeket elláttak madárvédő burkolatokkal, sapkákkal. Megtörtént a légoltalmi sziréna áthelyezése is.

- Ipolytarnóc lakossága köszöni a részleges korszerűsítést és várja a további folytatást. Az önkormányzat nem kíván élni az új villany energiáról szóló törvény nyújtotta megnyílt árampiaci lehetőséggel. A hűség okán várjuk a karácsonyi díszkivilágításhoz hasonló további apró gesztusokat irányunkba. Megérdemeljük!

- Beruházó: ÉMÁSZ RT. 3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.
- Üzemeltető: ÉMÁSZ RT. Salgótarjáni Régióközpont, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 54. Régióvezető: Lakatos Zoltán
- Tervező: Király László NÓGRÁDVILL KFT. 3100 Salgótarján, Ybl Miklós u. 88.

Hamisítatlan falusi életkép

- Telek Dezső az Ipoly-parti fűzfavesszőből font kerek kosárba leszedett babot fejti a nagy piros vájlingba Csaba Béla egykori fagerendás mennyezetű, fényt alig beeresztő ablakú, tapsztott falú, puhakőből épített házának eresze alatt.


- Arca derűt sugároz, bajúsza megőszült, járását segítő botjai a falnak támasztva, a pajta üresen áll, kapuja rég látott bikát, lovat és tehenet, de Dezső bácsi már szájában érzi felesége, Ica néni füstölt csülkös bablevesének semmihez sem hasonlítható ízét.


- Hejh... de messze járnak már mind a hárman... és mindahányan!


- Hová lettetek ipolytarnóci Bözsik, Jóskák, Marik, Pisták, Valik, Janik, Palik, Jolánok, Imrék és Bélák?!


- A jelenlegi lakosok tulajdonában álló régi, többnyire lepusztult pajták már csak sejtetni engedik az egykoron virágzó mezőgazdasági, paraszti, állattartó gazdálkodást. Búza, krumpli, kukorica, káposzta, hús, tej, vaj, túró, kenyér! A megtermelés és a létfenntartás megbonthatatlan egysége.


- A dolgos, kérges kezű, nemes lelkű, vallásos földművelő paraszt embernél keresve sem lehetett találni igazabb, jobb, becsületesebb, tisztább embert a megcsonkított magyar hazában, a szocializmus bilincsének hideg béklyója előtt.Viharkár

- Pusztító erejű szélvihar tombolt 2007. 08. 23-án éjszaka Ipolytarnócon.

- Elvonultával, amit maga után hagyott, arra ember emlékezet óta nem volt példa.


- 2 db tövestől kicsavart 20 méteres fenyőfa
- 1 db kettétört 16 méteres fenyőfa
- 1 db tövestől kicsavart vastag törzső szomorú fűzfa
- 1 db ketté hasadt vastag törzsű szomorú fűzfa
- 1 db kettétört kábeltévés faoszlop
- 3 db tövestől kicsavart gyümölcsfa
- 1 db ledöntött sírkő
- 1 kettétört sírkereszt
- deréknyi vastagságú leszakadt faágak a temetőben
- kettétört 3 méter magas temetői beton kereszt


- A vihar megrongálta 14 családi ház tetőszerkezetét és ledöntött egy öreg kéményt is.Jéggömbös sorscsapás I.

- Az itt látható jéggömbök átlagos súlya 4,1 dkg, átlagos átmérőjük 4,6 cm.


- A golflabda súlya 4 dkg, átmérője 4,2 cm.


- Vajon mekkora sebességgel érkeztek és milyen magasságból?
- Vajon hány kilopondos volt becsapódási erejük?
- Megválaszolatlan kérdések!


- Jéggömbök!!! Aki nem hiszi, még összegyűjtheti majd az udvaron, vagy a gépkocsija mellől, ahogyan mi tettük, de jobban jár, ha erre nem kerül sor! ... nekünk elhihetik!


- 2008. július 7-én 16 óra 30 perckor Tőrincs felől, dél-nyugati irányból viharos szél hozta azt a szürke felhőtömeget, amelyből 15 percen át ordas vigyorral záporoztak a golflabda nagyságát meghaladó jéggömbök településünk lakóházaira.


Jéggömbös sorscsapás II.

- A teremtő saját házát sem kímélve 199 tetőt rongált meg, de ez a számadat nem tartalmazza a templomot, a kereskedelmi- vendéglátó szolgáltató egységeket, a határőrség épületét, valamint az ingatlanok melléképületeit sem.

- A gondos felmérést a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Polgári Védelmi Kirendeltség, valamint az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Nógrád Megyei Területi Kirendeltségének dolgozói végezték. Utcáról-utcára, házról-házra járva, jegyzőkönyvezve a helyreállítás, az újjáépítés becsült költségét 29.132.000 Ft-ban állapították meg.

- A jéggömbök úgy elverték a házak tetőcserepeit, paláit, gutamil borításait, mint gazdasszony a macskáját, miután bepiszkított a tiszta szoba sarkába.


...hogy a károsult lakosság, önkormányzat egészségi állapotát, idegrendszerét mekkora sérülés érte, azt pillanatnyilag pénzben nem fejezhető ki, annak negatív hatásai később jelentkeznek!


...hogy érkezett-e minisztériumi, kormányzati szintű érdeklődés Ipolytarnóc népéhez és polgármesteréhez...?
- Ááááá .... dehogy!

...hogy a károsult lakosok kaptak-e vissza nem térítendő állami támogatást, kártérítést, jó szót ...?
- Ááááá .... dehogy!

...ugyan mit érdekelte mindez a nyár kellős közepén szabadságukat, jól megérdemelt pihenésüket töltő politikusokat, választott és kinevezett tisztségviselőket.A tornádó pusztítása I.

- 2008. augusztus 24-én vasárnapjának kora délutánján az ebéd jóízű elfogyasztásához készülődött Ipolytarnóc lakossága.

- Dél-nyugati irányból sötét felhő kíséretében zúgó, morajló hang közeledett a Rákóczi út első lakóházai felé.

- Kecskeméti Mihály a Botos-patakon átívelő híd fölött olyan földig érő tölcsér alakú, örvénylő képződményt látott, amely mint a centrifuga nagy sebességgel pörögve mindent felszippantott, ami az útjába került, majd a magasban szerte szét szórva folyamatosan haladt a római katolikus templom irányába.
- Mivel forgószelet már sokat látott, semmi kétsége nem volt afelől, hogy tornádó támad az Ipoly felől.

- Megsérült 20 családi ház, az önkormányzat már használaton kívüli általános iskolája, valamint a működő óvoda tetőhéjazata. Ezen túlmenően 220 V-os vezetékeket szakított le a vihar. Árokba döntött egy terebélyes díszfát, tövestől csavarta ki a harminc éves diófát, amely rádőlt a lakóépületre. Az óvoda udvarában álló vadkörtefa erős ágait lecsavarva egy melléképület tetőszerkezetére dobta.

- A károk felmérését a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Polgári Védelmi Kirendeltség szakemberivel együtt végezte önkormányzatunk. Ezúttal a tornádó pusztításának nagyságát nem forintosítottuk, de minden bizonnyal több millió forint a veszteség.A tornádó pusztítása II.

- Az esemény kapcsán igen élénk szakmai vita bontakozott ki a világhálón, ami teljesen érthető, hiszen nem mindennapi esemény történt Ipolytarnócon.

- Az itt látható amatőr felvételen Önök egy tubát látnak, amely folyamatosan haladva elérte a földet és tornádóvá változott. Igenis elérte a földet - szemtanúk vannak rá - még akkor is, ha jelen pillanatban nem tudunk olyan perdöntő fényképet bemutatni, amely ezt bebizonyítaná. Önkormányzatunk összegyűjtötte a lakosok által készített felvételeket a tornádóról, amelyek megtekinthetők a Picasa Webalbumunkon.

- A károsultak szempontjából egyébként oly mindegy, hogy tuba vagy tornádó, mert a pusztítás így is, úgy is kézzel fogható tény.

- A testületi döntés értelmében önkormányzatunk nem fordult a régiós tanácshoz Vis Maior kérelemmel a bezárt általános iskola helyreállítására vonatkozóan azért, mert nem akarta rontani a Kossuth Lajos Kultúrházra beadott támogatási igény esélyét.

- Szemünk láttára gyulladt ki, majd szakadt el a 22 kV-os vezeték, mert a több mázsás felkapott és szétszórt szénabálából a vezeték hálózatra is rakódott. A pusztítás erejét jelzi a gyermekszoba berobbant ablaka, a kettétört tűzfal, a kidöntött tűzfal, a 30 évesnél is idősebb tövestől kicsavart diófa, a fészerről szőrén-szálán eltűnt palák, a kötélre kiterített kámforrá vált száradó ruhák, az udvarról eltűnt szőnyeg és még bőven lehetne sorolni az "apróságokat".

- Szükség volt a salgótarjáni tűzoltók és az ÉMÁSZ áldozatkész dolgozóinak is a segítségére.


- Fotó: Telek Péterné Ipolytarnóc Község Önkormányzatának pénzügyi főelőadója
- Időpont: 2008. augusztus 24. vasárnap 12 óra 52 perc


Ostrom utáni állapot

- A Kossuth Lajos Kultúrházat, amelyben a DÉRYNÉ SZÍNHÁZ egykoron oly sok színdarabot mutatott be, ostrom utáni állapot jellemezte a golflabdás jéggömb eső elvonultával.

- 2008. július 7-én délután odaveszett a 2002. novemberi-decemberi belső felújítás minden szépsége. Fóliával letakart tetőszerkezet, mennyezetről csöpögő esővíz, átázott falazat széltében-hosszában. Málló vakolat a díszteremben, a színpadon, a világot jelentő deszkák fölött! Meghajlott tetőgerendák, életveszélyessé vált áramellátás!

- Eseménynaptár!

- Ipolytarnóc Község Önkormányzatata "Viharkárok Ipolytarnócon 2008. július 7-én" tárgyban bejelentést tett a 2008. évre vonatkozó VIS MAIOR támogatás igénylésére.
- 2008. július 11-én elkészült az ellenőrzési jegyzőkönyv a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior esemény bejelentésének valódiságáról (NORDA)


● A statikai megerősítés után készül az új tető.

- Ipolytarnóc polgármestere 2.000.000 Ft előleget kért, amelyet megkapott az önkormányzat. Időközben elkészült a tetőszerkezet aggasztó megállíptításokat tartalmazó statikai szakvéleménye.

- A 2008. szeptemer 2-án beadott vis maior pályázatot az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács pozitívan bírálta el. A döntést az Önkormányzati Minisztérium és a Pénzügyminisztérium a vis maior tartalék keretből támogatólag jóváhagyta.

- 2008. november 24-én véget ért az idegek harca, megérkezett számlánkra a pályázati nyeremény. Aláírásra került a támogatási szerződés az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács és Ipolytarnóc Község Önkormányata között. Utaltuk a vállalkozó részére az elvégzett munka ellenértékét.

- A pályázati elszámolás és az ellenőrzés lezárult.


Pestis! A Fekete Halál!

-A Fekete Halál hetvenhárom TARNÓCZI áldozatának kegyeleti emlékére! (1873-2008) Elhunyt 27 felnőtt férfi és 14 nő, valamint 32 gyermek.

...Halálunk, Haláluk, Halálotok...gyötrelem!

...Sírunk, Sírjuk, Sírotok...jeltelen!

...Nevünk, Nevük, Nevetek...ismeretlen!

- Az 1873. évi kolera az akkori Nógrád vármegyében 10.000 áldozatot követelt. A 813 fő lakosú Tarnóczon július 14-én kezdődött a járvány. A VI. századtól kezdve a XVII. századig több súlyos hullámban pusztított, Európa lakosságának mintegy negyedét megölte.

- Pestis: Elsősorban a vadon élő állatok, főleg a patkány fertőző megbetegedése. Kontakt vagy légúti fertőzéssel emberről emberre is terjedő súlyos, akkut fertőző betegség, amelyet az igénytelen, közepesen ellenálló Pasteurella pestis baktérium okoz. Lappangási ideje egy-két nap.


Hófedte téli álom, örök álom

KIVONAT
IPOLYTARNÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

a temető és temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről szóló

11/2003. (XII.02.) számú
rendeletéből


- Ipolytarnóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint az ennek végrehajtására kiadott 145/1999. (X.01.) Korm. rendelet alapján a temető és temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről rendeletet alkotott.

- Temetési hely:
A rendelet értelmében a temetkezési helyek használati ideje és megváltási díjai a következők:


- A ravatalozó használati költsége: 2.000 Ft/temetés
- A temetkezési helyek használati ideje: 25 év
- Az új temetkezési helyek megváltási díjai: 1 személyes sírhely: 1.000 Ft/25 év, 2 személyes sírhely: 2.000 Ft/25 év
- A meglévő régi temetkezési helyek egységes megváltási díjai: 1.000 Ft/25 év
- A temetőben új síremlék állításának díja: 2.000 Ft/25 év

- A fenti díjak hatályba lépésének ideje: 2004. január 1.

- Mivel Ipolytarnócon az önkormányzat hatáskörébe tartozik a temető gondozása, a törvényi előírásoknak megfelelően elkészítettük a parcellázást.
- Tisztelettel kérjük a hozzátartozókat, rokonokat, családokat, hogy hivatali időben rendezzék a sírhelyek megváltási költségét. Aki már most tudja, hogy melyik parcellába szeretne temetkezni, javasoljuk, hogy regisztráltassa a hivatali nyilvántartásba, mert az önkormányzatnál történő előzetes egyeztetés nélkül nem lehet temetkezni.


Szomszédolás I. - Kalonda

- Településünktől 3 kilométerre a Szlovák Köztársaság első települése Kalonda, amely fele akkora lélekszámű, mint Ipolytarnóc.

- Meghozta gyümölcsét az évtizedek óta tudatosan, átgondoltan végzett gyűjtőmunka. Páratlanul gazdag, felbecsülhetetlen értékű néprajzi gyűjteménynek ad otthont a község főutcájában álló Palóc Múzeum és Közösségi Ház.

- Az egykori mindennapok megannyi eszköze, használati tárgya, ruhaneműje láttán megelevenedik a múltbéli Kalonda lakóinak élete, életformája.

- A múzeum fenntartója és működtetője: Pro Kalondiensis Egyesület, amelynek vezetője Papp Sándor.

- Elérhetősége: 98531 Kalonda, Vasúti utca 82.
Telefon: 00/421/903/534-497
E-mail: prokalondiensis@szm.sk

- Kalonda Község Önkormányzatának polgármestere: Erdélyi Erzsébet, 985 31 Kalonda, Mierova ul 67.
Tel.: 00/421/47/439-8108, Tel./fax: 00/421/47/451-1548 E-mail: obeckalonda@mail.t-com.skEgyüttműködési partnerszerződés...

- ...köttetett 2008. október 04-én a Szlovák Köztársaság Kalonda községe és a Magyar Köztársaság Ipolytarnóc községe között.

- Erdélyi Erzsébet polgármester által képviselt Kalonda község és Szabó Tibor polgármester által képviselt Ipolytarnóc település az évek óta jól működő partnerségre alapozva döntöttek arról, hogy településeik szorosabbra fűzik együttműködésüket. A tartós partnerkapcsolat és az eddigi együttműködés fejlődésének reményében elhatározták, hogy:

- Továbbfejlesztik községük történelmének, kultúrájának és mai eredményeinek megismerésén alapuló együttműködésüket, a tapasztalatok és információk cseréjét.

- Segítik

● a két település intézményei, társadalmi szervezetei és gazdasági tevékenységet folytató alanyai közti együttműködések kialakítását, kölcsönösen a hagyományőrzés, sport, környezetvédelem, kultúra, turisztika és a polgárvédelem területén


● a közös események, találkozók, konferenciák, táborok szervezését, amelyekben a települések lakói részt vesznek, diákcsoportok cseréjét, a társadalmi integráció és az állampolgári társadalom gondolatának terjesztését elősegítő tevékenységet.

● Találkozókat szerveznek Kalonda és Ipolytarnóc községben, amelyeknek célja az eddigi kapcsolatok ápolása, a további partnerségre vonatkozó döntések meghozása és a hosszabb távú együttműködések kialakítása.

● A szerződés két példányban, azonos tartalommal, szlovák és magyar nyelven lett kiállítva. Mindkét szöveg birtokolja az eredetiség jogát.Szomszédolás - Losonc - Nógrád szíve I.

- A városra vonatkozó első feljegyzés - IV. Béla király levelében - "Luchunch" néven 1247. augusztus 03. keltezésű. Fejlődéséhez jelentősen hozzájárultak a Losonczy, a Guthi, a Török és a Szilassy családok.

- A XVII. század históriájának legfontosabb eseményei közé tartozik, hogy Krásnohorsky A. és Bethlen Gábor csapatai elfoglalták a várost, valamint a törökök számtalan pusztító rombolása.

- Történelmi mérföldkőnek számít a Losonc melletti ütközet 1451. szeptember 7-én, amikor Jiskra J. legyőzte Hunyadi János csapatát.

- Losonc hóhéra az orosz Pavel Hrisztoforovics Grabbe cári tábornok előbb kifosztatta a várost, majd 1849. augusztus 9-én elrendelte felégetését. A pusztítást Gablenz alezredes (báró) irányította.

- Mai képét a XVIII. században kezdték kialakítani, amikor itt rendezték meg az árúsító vásárokat. Nagyszabású iparosodás zajlott a XIX. század második felében, amelynek eredményeképpen felső Nógrád ipari központjává vált a város. Az első manufaktúrákat ekkor alapították.

- Sernlich - Rakottay György zománcozó gyára követte a bőrgyárat, termékeik világhírűvé váltak. A losonci vásárok tradíciója, az ipar, a megyei pénzintézmények fejlődése ma is nagy jelentőségűek az európai városok közé történő besorolás folyamatában.
Szomszédolás - Losonc - Nógrád szíve II.

- Losonc, Nógrád kapujában nagy történelmi, kulturális tradíciókkal rendelkező város.

- A gazdag, csodálatos szépségű közép-szlovákiai természet déli részének közepén fekszik az országhatár mellett. A földrajzi elhelyezkedés lehetőséget nyújt a külfölddel elsősorban a Magyar Köztársasággal történő idegenforgalmi, közlekedési, oktatási, kulturális, gazdasági együttműködésre.

- A vendégszerető polgárokkal rendelkő város természeti szépségeivel, ásványvíz forrásaival, napsütéses napjainál fogva ideális pihenési, üdülési lehetőséget kínál nyáron és télen egyaránt.

- Losonc célja, hogy a régió virágzó központjává váljon. Magyarországot Szlovákiával, Pozsonyt Kassával összekötő útvonalak keresztőzésében helyezkedik el, amely hatalmas potenciális lehetőséget jelent a további fejlődéshez.

- A szépséges város magával ragadó. Meglátni, bejárni, megszeretni... így fog járni!

- LÁTNIVALÓK! LÁTNIVALÓK! LÁTNIVALÓK!

- Római katolikus templom: az egyhajós, sekrestyés, harangtornyos templom 1783-ban épült.

- Református templom: a XVII. és XVIII. század folyamán többször átépítették, a reneszánsz stílustól kezdve egészen az újgótikusig. Különleges ékessége a 64 méter magas toronyra helyezett szélkakas aranyozott taréjjal, amelyben történelmi dokumentumokat helyeztek el 1853-ban. Az 1851. évi átépítés során XVI. és XVII. századból származó kincseket találtak az egyik kriptában. Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban tekinthető meg.

- Evangélikus templom: 1783-ban épült, bejárata az akkori törvények értelmében nem nézhetett az utcára, tornyát csak később építették hozzá, amelyben egy különleges 2222 kg súlyú harang található.

- Neológikus zsinagóga, Nógrádi múzeum és galéria, városháza, könyvtár, vigadó (Reduta), Szilassy kastély, szecessziós házak (Jókai - Vasút út), az újkori építészet alkotásai, modern lakótelepek, Nógrádi könyvtár

- Timrava Kultúrház, városi park, városi uszoda, üzleti, vendéglátó és ipari zónák, sportközpont, téli stadion, Apolló Filmszínház, fedett uszoda, lövőtér

- Üzletházak (Tesco, Prior, Billa, Hypernova, Lidl), labdarúgó stadion, víztározó, Parkerdő kerékpárút, vasútállomás, történelmi emlékművek, emléktáblák

- HOTELEK-VENDÉGLŐK-PANZIÓK-KÁVÉZÓK-BÜFÉK
- Várak a környéken: FÜLEK-DIVINY-GÁCS-SOMOSKŐ
"UNIÓS VONATOZÁS" 2004. 04. 29. I.

● Begördült az ipolytarnóci vasútállomásra a Magyar és a Szlovák Köztársaság nemzeti színű zászlóival feldíszített uniós vonat együttes csatlakozásunk előestéjén.

● A MÁV 634 2011-1 számú Desiro vonata Losoncra vitte utasait a pezsgős pohárköszöntőt, ünnepi beszédeket, papi áldást, majd a laza okmányellenőrzést követően.

● Szabó Tibor Ipolytarnóc polgármesterének köszöntője 2004. május 1-jén az V. Falunapon Európai Uniós csatlakozásunk alkalmából.

● A Miniszterelnöki Hivatal támogatásának köszönhetően tisztelettel köszöntöm az Európai Unióba történt belépés jegyében ünneplő, majálisozó vendégsereget! Köszöntöm az ipolytarnóci, valamint a közel, s távoli magyar és szlovák határon innen és túlról érkezett polgárokat, művészeti csoportokat, polgármester kollégákat, jegyzőket, pedagógusokat, a közrend és a határszakasz őrzőit, a bemutatót tartó hivatásos tűzoltókat, egyszóval a teljes publikumot.

● Az Európai Unióba történő belépés első gondolata óta több mint tíz évnek kellett eltelnie, hogy a mai történelmi napon 2004. május 1-jén szerte az országban zajló ünnepségeken úgy lehessen köszönteni a Magyar Köztársaság polgárait, hogy TISZTELT EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMPOLGÁROK!

● Államfők, miniszterelnökök s a háttérben dolgozó névtelen szakemberek sokaságán kívül hazánknak minden tekintetben fejlődnie kellett ahhoz, hogy teljesítse a csatlakozás feltételeit.

● Kétség és remény, aggodalom és várakozás fogalmazódik meg évek óta széles e hazában.

"UNIÓS VONATOZÁS" 2004. 04. 29. II.

● Ipolytarnóc polgármestereként mint megannyi honfitársam a szebb jövőbe vetett hit reményével tekintek Magyarország Európai Uniós tagsága felé. Tágabb értelemben nem csak az ország, hanem szűkebb környezetem fejlődésében is bizakodom.

● A Polgármesteri Hivatal előtt álló árbocra felhúzott kék alapon tizenkettő sárga csillagot tartalmazva az Európai Unió zászlaja fennen hirdeti: immáron huszonöt tagállama van.

● Kölcsey Ferenc Himnusza és Vörösmarty Mihály Szózat című verse a magyar nemzet halhatatlan jelképei mellé mától felsorakozik Beethoven IX. Szimfóniájából az Örömóda is, amelyet az Európai Unió állam-és kormányfői 1985-ben fogadtak el európai himnusznak.

A mű eszmeisége az emberiség egyesítését fejezi ki az öröm jegyzében, a minden nyomorúságon felülemelkedő emberi szellem példájaként.

● Üzenet ez a nap múltnak, jelennek és jövőnek egyaránt.

● Üzenet és köszönet a temetők csendjében pihenő millióknak, a dolgos, szorgalmas elődöknek, akik háborúkat, s megannyi nélkülözést, elnyomást elszenvedve megtartották a magyar nemztetet, a magyar hazát, a magyar nemzeti öntudatot.

● Üzenet a világnak. Magyarország a mai napon nem megy Európába, mert a magyar nemzet évszázadok óta ott van és ott marad a jövőben is. A történelem ismét bebizonyította, Európa közös, Európa nem sajátítható ki sem gazdaságilag, sem ideológiailag.

● Európa egy és oszthatatlan.
"UNIÓS VONATOZÁS" 2004. 04. 29. III.

● Akkor hát mi történt a mai napon? - vetődik fel a kérdés. Beléptünk egy olyan európai államokat tömörítő gazdag szervezetbe, amelynek tevékenysége milliónyi szállal szövi át a mindennapokat. Csatlakoztunk hozzájuk, mert az elmúlt évtizedek során felmutatott gazdasági, jóléti fejlődésük példaértékű számunkra.

● Rendezvényünk legfőbb célja: Legyen emlékezetes ez a nap az idők végezetéig, amely hazánk és a velünk egy időben csatlakozott szomszédos Szlovák Köztársaság állampolgárai számára rendkívüli jelentőséggel bír, mérföldkövet jelent.

● A határ menti településekkel ápolt kapcsolatunk több évtizedes múlttal rendelkezik ugyan, de szerény, többnyire sportos jellegűekkel,amelyet csupán az a néhány év tört meg, amikor szünetelt a határátkelés.

● Fenti vonatkozásban tehát az uniós csatlakozás nem a kezdetet jelenti, hanem katalizátorként fogja szolgálni a kiszélesedő jövőt. Egymás gondjainak és örömeinek megismerése által a közös célok megjelölését és megvalósítását. A hiányzó útlevél nem szab többé gátat az utazási kedvnek, mert személyi igazolványa mindenkinek van. 2007. január 1-jét követően pedig úgy járhatunk, kelhetünk, mint elődeink egykoron kapával, kaszával, hátikosárral a hátukon, avagy ökrös szekéren ülve.

● Településünk sajátos helyzete miatt országúti határátkelőhelye révén a Magyar Köztársaság egyik kapuja, vasúti összeköttetése folytán is adott a közlekedés a szomszédos Szlovák Köztársaság irányába. A mai naptól az Ipoly folyó végre ismét összeköti és nem elválasztja a két nemzetet. Az itt élő embereken kívül ezek azok a tényezők, amelyek zálogát képezik a jövőbeni fejlődésnek.
Sorompóbontás I.

Történelmet írtak...

- Donkó Zoltán hivatásos határőr törzszászlós - ipolytarnóci lakos - 2007. december 21-én 00:01 órakor utoljára nyitotta fel Ipolytarnóc és Kalonda között a sorompót.

- Fekete Ferenc nyugdíjas hivatásos határőr - karancskeszi lakos - elsőként hajtott át gépkocsijával a magyar-szlovák határon okmány ellenőrzés nélkül.

- A sorállományú határőrök térdig érő bőrcsizmában, géppisztollyal a vállukon, lóháton vagy németjuhász kutya kísérete mellett védték az országhatárt.

- A hivatásos határőrök félcipőben, pisztollyal az oldalukon, gépkocsiban ülve az országúton védték az országhatárt... és rendőrként is ott védik tovább.

!!! ÁRUFUVAROZÓK, RENDŐRÖK, FIGYELEM !!!

- A Magyar Közút Kht., mint az országos közutak kezelője a személyforgalomra megnyitott átkelőhelyeken továbbra is fenntartja a 2007. december 21. előtti 3,5 tonnás össztömegű súlykorlátozást.

- Ipolytarnóc és Kalonda között nem közlekedhetnek a 3,5 tonnás súlyt meghaladó tehergépjárművek!

- 2008. február 29-én megtörtént a közúti táblák kihelyezése!

- Nógrád megyében az alábbi településeket érinti a rendelkezés: Zabar - Cered - Karancsberény - Ipolytarnóc - Hont

- A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyeztetést folytat az érintett szomszédos országok közlekedéséért felelős szakminisztériumaival.
Sorompóbontás II.

Aktuális széljegyzetek:

- Az örömbe üröm is vegyült. Tárgyilagosan a sorompóbontás óta eltelt időszakról.
Az öröm: Eljött a várva várt szabad közlekedés minennapi boldogsága, erősödtek a jószomszédi kapcsolatok, a megnövekedett vásárlási kedv folytán befelé áramlik az euró.
Az üröm: A 3,5 tonnás tiltó tábla ellenére gátlástalanul közlekedő tehergépkocsik, kamionok, pótkocsis kamionok, széttöredezetett országúti aszfaltburkolat, kidobált autó gumik és szemeteszsákok, fegyveres rablási kísérlet, bűnözők autós csendőri üldözése, motorkerékpár lopási próbálkozás, az országút szélére embertelenül kirakott ártatlan ebek sokasága. (2009. április 1.)

- A Bükki Nemzeti Park területén tett látogatásának harmadik napján 2009. szeptember 20-án dr. Sólyom László köztársasági elnök Ipolytarnócra látogatott, ahol a következőket mondta: "A nagypolitika vitái nem érintik az együttműködést a határ menti szlovák és magyar települések között." - így összegezte tapasztalatait a Nógrád megyei Ipolytarnócon vasárnap.

- A regionális határmenti együttműködésekről szóló tanácskozás után úgy fogalmazott, hogy a nógrádi térségben beigazolódott korábbi reménye, amely szerint "a politikai vezetésben kitört hisztéria nem terjed át az emberekre".

● A tábortűz lángja mellett ünneplők vidám csoportja
A világ első határon átnyúló geoparkja

- "A geopark egy megfelelő nagyságú, gazdaságilag életképes terület, amely gazdag földtani örökséggel rendelkezik és ahol a földtudományi értékek vonzerején alapuló olyan környezetbarát idegenforgalom valósítható meg, a térség gazdasági felemelkedését is segíti."

- A UNESCO Földtudományi Tagozata 1997-ben hirdette meg geopark programját, majd 2000-ben elkötelezett francia, német, spanyol és görög szakemberek életre hívták az Európai Geopark Hálózatot (European Geoparks Network), amelynek napjainkban már 32 tagja van.

- 2010. április 14-én a malaysiai Langkawi Geoparkban rendezett IV. Globális Geopark Konferencián a magyar-szlovák Novohrad-Nógrád Geopark képviselői átvették a nemzetközi elismerést jelképező, a Globális Geopark Hálózat tagságát igazoló dokumentumot. Magyarország és Szlovákia első geoparkja, amely egyúttal a világ ténylegesen első, határon átnyúló geoparkja is, március 27-én vált az Európai Geopark Hálózat tagjává.

- A komoly sikert sok éves, szervezett és összehangolt szakmai előkészítő munka előzte meg. A földrajzi-földtani adottságokra épülő, az érdekvédelmet, a hagyományőrzést és a térségfejlesztést egyaránt szolgáló, az UNESCO által támogaott geoparki cím elnyerése iránt óriási az érdeklődés. Pillananyilag 21 ország 66 geoparkja mondhatja magát a nemzetközi cím birtokosának, s további csaknem 100 várja a felvételt a geoparkok világhálózatába. A cím elnyerése szigorú nemzetközi követelmények teljesítéséhez kötött, amelyet négy évente felülvizsgálnak.

-A Globális Geopark Hálózat tagságát 63 Nógrád megyei és 28 szlovákiai település csoportosulása kapta meg.

- Az észak-déli irányban a Füleki Várhegytől a béri andezitoszlopokig húzódó, a történelmi Nógrád Vármegye egy részét, a szétszakadt palóc tájat és közösségeket újra egyesítő Novohrad-Nógrád Geopark az Európa Diplomával elismert Ipolytarnóci Ősmaradványokat és a világörökség részét is képező Hollókőt is magában foglalja. Ez a palóc Olimposz uralta emberléptékű táj kiépésre, bemutatásr érdemes gazdag földtani-felszín alaktani értékeivel, épített és szellemi örökségével, népi hagyományaival, viseleteivel és gasztronómiai különlegességeivel a világ egyik első nemzetközi geoparkja, amelynek "zászlós hajója" az Ipolyarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület.

www.nngeopark.eu
Picasaweb Önkormányzati alakulóülése
Micsoda fiesta volt...!

V. Pacalt főzők versenye... 2012. 07. 28. szombat, Ipolytarnóc

Szervező: Ipoly Söröző, Gál István


Nevezett csapatok:


1. Tarnóci Pacákok
2. Vilke I.
3. Vilke II.
4. SAINT BERNHARD RAPOVCE
5. Egyházasgerge
6. Gergi Vigadó
7. Pacal Princess
8. Teo műszaki áruház
9. Sikolytarnóc
10. Nagyhasúak
11. NEW TEAM
12. Akik „Tudnak” főzni
13. Böndő Tömők
14. Simon Team
15. Ez mi lett?!
16. Kőleves csapat Szilaspogony
17. Rém rendes család
18. Túlélők
19. Versegi család
20. Figura család
21. Duci csapat
22. Vincze István és fiai
23. Katasztrófavédelem
24. Tardi Kakasok
25. Tardi Hajnal
26. McFőztük
27. Szabó Család
28. Haverok
A ZSŰRI TAGJAI:

Gál Béláné Marika néni, Szabó Antalné Éva néni, Kovács György, Vincze István,

A VERSENY VÉGEREDMÉNYE:

I. helyezett: Vincze István és fiai
II. helyezett: Egyházasgerge
III. helyezett: Versegi Család
IV. helyezett: Kőleves csapat SzilaspogonyA rendezvény képei itt találhatók


Határőr Bál I.

"... a határra indul már a sok járőr legény, búcsúcsókot int feléjük sok-sok női kéz, nádszál, virágszál a sapkájukra hull..."

- Az első múlt idéző, korszak lezáró, nosztalgikus határőr bál alkalmával - Donkó Zoltán jóvoltából - a kultúrház feldíszített nagyterme várta az elegánsan öltözött, mulatni vágyó, vidám vendégsereget 2007. december 22-én Ipolytarnócon.

- Nyugdíjas határőrök, rendőrré váló hivatásos tisztek és tiszt helyettesek, fegyveres szolgálatukat befejezők, feleségek, családtagok és barátok sokasága várta a szép estét. Lelkük mélyén az ünnep ellenére ott bujkált a jövőtől való félelem, szorongás is.

- A sorompó bontáskor elmondott köszöntőjét felolvasva üdvözölte Szabó Tibor Ipolytarnóc polgármestere az egybegyűlteket, reményét kifejezve, hogy a határőr bál hagyománnyá válik.

- Tisztelt önfeledten, boldogan ünnepő magyar és szlovák állampolgárok!

- Örömtüzek égnek a lelkekben szűkebb hazánkban Nógrád megyében, mert a Jézuska elhozta nekünk karácsonyra a sorompók nélküli magyar-szlovák államhatárt. Messzire világító, energiát sugárzó tábortüzek is égnek Ceredtől Somoskőújfalun át Ipolytarnócig, Kalondától Szobig az Ipoly mentén egészen a Duna torkolatáig.

- A két nemzet barátként gondolkodó, érző polgárainak öröme egyé kovácsolódott. Templomaink harangjainak zúgása hirdette azt, ami a mai nap végleg bebizonyosodott: Európa egy és oszthatatlan, Európa közös, Európa nem sajátítható ki sem politikailag, sem pedig gazdaságilag a megbélyegző, megkülönböztető égtáji elnevezés szerint!

- Boldog, örömteli érzés ma magyarnak és szlováknak lenni, de mi holnap, holnapután és azután is azok akarunk maradni. 2004. május 1-jén az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk napján nem mentünk Európába, hiszen ott voltunk, ott vagyunk és a jövőben is Európában maradunk.
Határőr Bál II.

- A temetők csöndjében nyugvó déd és nagy szülők, szeretett édesanyák, édesapák, barátok, rokonok, gyermekkori játszópajtások! Ti nem érhettétek meg ezt a dicsőséges napot. Nem lehet, nem szabad nem emlékezni, gondolni rátok.

- Határőr parancsnokok, határőrök százai kötődtek Ipolytarnóchoz rövidebb-hosszabb ideig a sorkatonai szolgálat révén, majd önként, élethivatást vállalva. Nem lehet feledni az iskolai határőr foglalkozásokat, daltanítást, nyomelemzést, a határt őrzők térdig érő bőrcsizámáinak csikorgását a fagyos hóban indulva szolgálati helyükre, hűséges kísérőiket, a farkaskutyákat, a géppisztolyát önmaga ellen fordító határőrt a közeli hegygerincen, de a leszerelés küszöbén álló határőr tragikus halálát sem.

- Legendává vált emlékképek villannak elő az egykori VÁM tisztségviselőkről. Ki ne emlékezne Szakolczai Polikárpra, Pilisi Sándorra, ifjú Gonda Pálra, vagy a magyar nyelvet oly ízesen törő szlovák VÁM-osra "Stefka úrra"! A mai nap üzenetet is hordoz Magyarország és Szlovákia legfőbb politikusainak, közjogi méltóságainak.

- Mi itt a végeken évtizedek óta békésen élünk egymás mellett nemzeti, vallási, állampolgársági, anyanyelvi hovatartozástól függetlenül. A megbékélést lehet akadályozni, szítani ideig-óráig, de a józan emberi akarta előbb vagy utóbb úgyis győzelmet arat. Az akadémikus, soha meg nem válaszolt s válaszolható kérdések úgy kezdődnek: Mi lett volna ha ...
Határőr Bál III.

- Igen! Mi lett volna ha 1956-ban Magyarország, 1968-ban Csehszlovákia nem a szocializmust építi tovább, hanem ahogyan tanították, a rothadó kapitalizmus újkori alapjait kezdi el lerakni? Vajon mikor tűntek volna el a sorompók?

- 1920. júniusának fájdalmas történéséhez már nem is megyek vissza, mert annak alakulására nem voltunk, nem is lehettünk befolyással, hiszen akkor még az a gólya sem bújt ki a tojásból, amelyik később minket hozott.

- Annak tragikus drámáját csak akkor tudnánk átélni, ha innen hazamenvén fegyveresek állnának házunk kapujában és azt mondanák: Ez a ház, ez a föld, ez az udvar, ez az autó nem a tiéd többé! A tűzhelyen álló töltött káposztából sem ehetsz már! Menned kell, de azért két bőröndnyi ingóságot magaddal vihetsz a vasútállomásra, ahonnan marhavagonban utazol el szülőföldedről!

- Vajon zaklatott világunk, békéhez, kényelemhez szokott embereként talpra tudnánk-e állni újra egy ilyen helyztből?! Imádkozzunk csendesen, hogy ez soha senkivel ne történhessen meg többé, tartozzon bármelyik nemzethez is. Éppen elég vért fogadott már be Európa földje!

- Ma még fel sem tudjuk fogni, hogy a sorompók, időkorlátok nélküli országhatárral mekkora kincset kaptunk ajándékba. Ezzel az értékkel jól kell, jól fogunk sáfárkodni, ki kell érdemelnünk, meg kell becsülnünk. Bizakodással, előremutató reményekkel tekintünk előre!
- Gyermekkorunktól kezdve ezernyi kedves emlék köt Losonchoz. A fő utca egykori olajos padlózatú boltjai, az első városi kirakat látványa, iskolatáskák, stoplis futbalcipők, melegítők, a Vasút utca füstös kocsmája, a piros "Motorka", a "Kakasos" templom, egy pohár hideg pivo a nyári kánikulában mind-mind azt juttaja eszünkbe, milyen fájdalmas volt, amikor az 1980-as évek közepén bezárt a határátkelő.
Határőr Bál IV.

- Ott leszünk Vilke Csemadok Fesztiválján, Kalonda rock koncertjén, részesei leszünk Rapp májusfa állításának és Mucsiny májusfa döntésének is. Vígan rúgjuk a labdát majd Terbeléden és Bussán, szeretnénk fürödni a rappi aquaparkban, jó lenne utazni vonattal Losoncra is. Megszállhatnak a Christian Park Hotelban, reményeim szerint dolgozhatnak az Avant által Ipolytarnócon építendő házgyári üzemben és bízvást remélem gyógyulhatnak majd a litkei
melegvizes fürdőcentrumban is.


- A Duna talpra állította Esztergom és Párkány között egykori "hídgyermekét." Az Ipoly fölött is szövődnek a köldökzsinórok. A többnyire nyugodt, de olykor szilaj vízfolyam már alig várja, hogy újra betekinthessen a hídon sétáló fehérnép szoknyája alá.

- A fodrozódó víz azonban tétován kérdezi: hová tűnt a kalondai vízimalom, miért nem gágognak a fehér tollú libanyájak, merre táborozik a rét boglyáinak serege...? Hová lett megannyi régi, szép emlék? Hihetetlen! Átballaghatunk, átúszhatunk az Ipolyon a víz nagyságának függvényében. Döntéseknek, történéseknek csak a józan ész fog határt szabni.
Határőr Bál V.

- Néhány perccel ezelőtt nagy fejezet ért véget mindkét nemzet életében. Határőrök, jövőbeni emberi sorsok váltak bizonytalanná válaszút elé állítva: Döntened kell, hogyan tovább!

- A sorompóbontás bölcsőjénél már most van egy közös magyar-szlovák állampolgári akarat: A bűnözők, a betörők, a tolvajok nem kívánatos személyek a határ egyik oldalán sem!

- Együttes akarattal közösítsük ki azt a boltot, vendéglőt, áruházat, vállalkozást, ahol nem szívesen fogadnak azért, mert szlovák vagyok, azért mert magyar vagyok!

- Minden ember álmodik. Az álom játék, mint az élet. Krúdy Gyula Álmos könyve szerint szép időt jelent, ha valaki sorompóval álmodik. Adja Isten, hogy így legyen!

- Szép időt Magyarország!

- Szép időt Szlovákia!

- Szép időt mindnyájunknak!

SISA TIBOR
Ipolytarnóctól Kuvaitig és vissza a labdarúgás varázsában I.

- Önvallomás és szakmai önéletrajz! Születési hely és idő: Salgótarján, 1960. 12. 01.


- Talán még számomra is meglepetésként tudatosult, hogy a nevemet Ludányhalászival kötötték össze. Ez nem baj, hiszen ott élek a családommal és szeretek is ott lenni. Én azonban ipolytarnóci voltam, vagyok és ebben az életben már az is leszek, nem is szeretnék más lenni. Én itt vagyok otthon, nem véletlen, hogy amikor csak tehetem, mindig ide jövök.


- Iskolák, továbbképzések: 1966-1972 Általános Iskola - Ipolytarnóc, 1972-1974 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Salgótarján, 1974-1978 Bólyai János Gimnázium - Salgótarján, 1992. Magyar Testnevelési Egyetem labdarúgó szakedző (kitüntetéses diploma), 1997. Magyar Testnevelési Egyetem relaxációs tanfolyam, 1999. UEFA "B" licenc, 2001. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola - Szeged, földrajz tanári szak, 2002. UEFA "A" licenc, 2008. UEFA PRO licenc


- Nyelvtudás: arab-középfok, angol-középfok, szlovák-alapfok


- Mindig ide húz a szívem, bárhol is vagyok, pedig fürödtem én már olyan úszómedencében is, ahol arany csempéket használtak díszítésre. Én itt nőttem fel, itt jártam iskolába. Abban az időben, az összevont osztályok során "halk" és "hangos" órákon tanultam, mégis boldogultam az életben.

- Játékos karrier: 1969-1972 Ipolytarnóc SE, 1973-1977 SBTC, 1977-1986 Szécsény NB III., 1987-1990 SKSE NB III.

- Itt nevelt fel apu, mert nekem sajnos nem adatott meg, hogy édesanyámat is megismerjem, nagyon korán el kellett válnunk. Ezért is lehet, hogy a temető szót talán az első szavaim között ismertem meg. Szerencsére az élet adott nekem olyan nevelő anyát, amilyen édesanya lehet csak. Sokat köszönhetek szüleimnek és bátyáimnak. Most már felnőtt fejjel tudom, hogy mit akart elérni apu. Nagyon jól tette, hogy a kitartást, a soha fel nem adást, a bizonyítási vágyat, tisztességet, az igyekezetet és még sorolhatnám tovább, belénk nevelte. A falu közössége is sokat segített, alakította, formálta egyéniségemet.

- Edzői karrier ● eredmények: 1988-1991 SKSE U16 ● 1988. 1. helyezés ● 1989. 2. helyezés ● 1990. 2. helyezés, 1991. 1. helyezés ● 1989-1994. A Magyar Ifjúsági Válogatott edzője ● 1990. Németország - Ifjúsági Európa Bajnokság (U16) résztvevő ● 1992. Németország - Ifjúsági Európa Bajnokság (U18) 8. helyezés ● 2009. Budapest Honvéd: Magyar kupa győzelemSISA TIBOR
Ipolytarnóctól Kuvaitig és vissza a labdarúgás varázsában II.

- Az edzőségnek köszönhetően a világ szinte valamennyi részére eljutottam. Egy ország, város labdarúgását irányítva olyan helyeken jártam, amelyeket gyermekként csak a televízióban láttam. Szemem láttára, gombnyomásra nyílt és záródott a stadion teteje. A labdarúgó pálya sineken gurult a stadionon kívülre, hogy érje a napfény.

- Számomra mégis az ipolytarnóci hepe-hupás pályának a nyomába sem érhettek, ahol a haverjaimmal, Petik Ferivel, Dancs Győzővel, Bucival és a soha nem felejthető Ocskó Tibi bácsival felnőttünk, felnőttem.

- 1992. Hungary - Aranykalász Kupa (U16) 3. helyezés, 1993. Törökország - Ifjúsági Európa Bajnokság (U16) 8. helyezés
1994. Izrael - Nemzetközi Torna (U17) 1. helyezés, 1993-1994. Magyarország-Szécsény SE NB III. felnőtt 1. helyezés

- Láttam "égig érő" hegyeket, de a Szőlőheggyel egyik sem versenyezhetett, amelynek ismertem minden zegét-zugát, ahol Lucza Tibiékkel "bunkert" építettünk. A nyári szünidő fürdéseinek emléke az Ipolyban, a "víz alatti fogócskázás" a Nagytőkénél Cugáékkal és a többiekkel mind-mind az enyém, a síromig kísérő feledhetetlen emlékek.

- Sisa Tibor az Ipolytarnóci Ősmaradványoknál az U19-es Magyar Ifjúsági Labdarúgó Válogatottal a bronz érem előtt

- 1994-1995. Kuvait-Al Sahel Club 2. helyezés - U17, 1995-1996. Kuvait-Al Sahel Club II. liga felnőtt 1. helyezés, 1996-1997. Kuvait-Al Sahel Club I. liga felnőtt 7. helyezés
1997-1998. Szlovákia-Filakovo Torna Club III. liga felnőtt 1. helyezés
1998-1999. Szlovákia-Filakovo TC II. liga 4. helyezés vezető edzőként

- Már egy "futbal hadsereget" felállíthatnék azokból a játékosokból, akikkel foglalkoztam, annyian vannak. Büszke vagyok arra, hogy én egy kicsi faluból jöttem, palócosan ejtem a szavakat, mert a szüleim így tanították. Tudtam és tudom, hogy jó helyről érkeztem a labdarúgás világába. Nem gondolom, hogy nagy dolgokat hajtottam volna végre, tudom, senkitől nem érek többet, de kevesebbet sem.

- Bárki bármit mond is, szeretettel üzenem Ipolytarnóc ifjúságának: Legyetek kitartóak, eltökéltek, igyekvőek, szorgalmasak, tisztességesek és bárhová eljuthattok, bármit elérhettek az életben, csak hittel tenni kell érte. Bárki bejárhatja ezt az utat, vagy egy másikat. Kishitűnek sosem szabad lenni, mert mindent megkaptam ettől a közösségtől és én is igyekeztem megtenni mindent.SISA TIBOR
Ipolytarnóctól Kuvaitig és vissza a labdarúgás varázsában III.

- 1999. Magyarország-SBTC NB I. B. a felnőtt csapat vezető edzője, 1999-2000. Magyarország - BSE NB III. 7. helyezés vezető edzőként, 2000-2001. Magyarország - Vác VLSE NB III. feljutás vezető edzőként

- Meg nem magyarázható, szavakban ki nem fejezhető, amit belül érzek szülőfalum Ipolytarnóc iránt. .... hogy mit várok a jövőtől?

- Elsősorban jó egészséget, békét, kiegyensúlyozott életet a családomnak, rokonaimnak, barátaimnak, szülőfalum lakóinak és önmagamnak, sikereket a labdarúgást szeretők nagy táborának. Bizakodással, emelt fővel várom az újabb kihívásokat, mert remélem és hiszem, hogy vannak még szép eredmények az élet tarsolyában, amelyeknek részese leszek.

- 2000-2002. Magyarország - Vác VLSE NB II. 7. helyezés, 2002-2003. Szlovákia - Filakovo TC II. liga felnőtt 2. helyezés, 2003-2004. Magyarország - Budapest Honvéd NB I. B. 1. helyezés edzőként, 2004-2005. Magyarország - Tatabánya FC NB I. B. felnőtt 1. helyezés edzőként, 2005-2006. Magyarország - Tatabánya FC NB. I. felnőtt 5. helyezés edzőként

- "Öreg fiúk" és sógorok - Sisa Tibor és Bolyós Gábor - az ipolytarnóci labdarúgó pályán

- 2007- A Magyar Ifjúsági Válogatott szövetségi edzője (U18 U19 U20 U21), 2008. .... U19-es Magyar Ifjúsági Válogatottal Európa Bajnokság 3. helyezés Csehországban

- Címek, tudományos fokozatok: 2005. Komárom-Esztergom Megye legeredményesebb edzője, a 2004/2005. bajnoki év legjobb edzője kategóriában a 3. helyezés

- Nemzeti, nemzetközi tisztségek, tevékenységek edzőként:
- 1989-1994. A Magyar Ifjúsági Válogatott edzője, 1994-1997. Kuvait - az Ifjúsági és a Felnőtt Labdarúgó Válogatott edzője, 1997-1999. Szlovákia - Ifjúsági és felnőtt edző, 2006- Magyarország - A Magyar Labdarúgó Szövetség Edzőbizottságának a tagja. A Diósgyőr felnőtt labdarúgó csapatának vezető edzője 2008. október 1-től. - 2009. februárjától a Budapesti Honvéd labdarúgó csapatának vezető edzője. - 2010. a Kaposvári Rákóczi FC edzője.

- Sporttevékenységéért Bérczy Károly díj (Nógrád megye, 2008. szeptember)
- A magyar sport újságírók 2008-ban az év labdarúgó edzőjévé választották!
- A Magyar Labdarúgásért érdemérem ezüst fokozata a Magyar Labdarúgó Szövetségtől 2009. november hónapban.Ipolytarnócról Mihálygergén át Dabas-Sáriig. Zsélyi Nándor I.

● A napvilágot 1951-ben láttam meg Ipolytarnócon, ahol iskolás koromig nevelkedtem nagymamám Telek Magdolna legnagyobb örömére. Ebadta rossz kölyök voltam, mert a gyökerestől kitépett virágok mellett megzsíroztam a vasúti mozdonyok kerekeit is.

● Mondta is Vámos Rozália dédim: "Ha a dagasztó teknőmet még egyszer elviszed hajózni az Ipóba, oszt nem fúsz bele - rántást kavaró fakanalával kopogtatva a fejem búbját - a sodrófával töröm össze a csontodat, amikor hazagyössz, osztán mehetsz hálni a disznóólba étlen-szomjan. Megértetted?"

● Általános iskolai tanulmányaimat jeles eredménnyel édesapám - Zsélyi Lajos - szülőfalujában végeztem. A középiskolás évek Salgótarjánban, majd Ózdon teltek, ahol a jó eredményű érettségi mellé a villanyszerelő szakmát is megszereztem. Háztartásbeli édesanyámra - Mosó Mária - két éhes szájú iskolás korú fiú gyermek nevelése hárult, miután édesapám rokkantsági nyugdíjassá vált.

● A sikeres felvételi vizsgát követően - 1970 - a Műszaki Egyetemen tanulhattam volna, de a családom szerény szociális helyzete miatt az akkor államilag támogatott ingyenes Műszaki Katonai Főiskolát kellett választanom. Jó eredménnyel diplomáztam 1974-ben, Szolnokon töltöttem hivatásos katonatiszti éveimet.

● Párját ritkítóan mindössze huszonkilenc esztendősen zászlóalj parancsnoki beosztást kaptam. Feleségemet - 1977 - a dabasi illetőségű szlovák nemzetiségű szép leányzóban Ilonában találtam meg, aki két leány gyermekkel ajándékozta meg házasságunkat. Ma már önállóak, Tímea jogász, huga Anett közgazdászként dolgozik.

● A túlhajszolt katonai munka harminc éves koromban szívinfarktust eredményezett, amely orvosi tanácsra a pálya, a hivatás elhagyásával párosult.● A Magyar Néphadsereg hivatásos tiszti egyenruhájában.Ipolytarnócról Mihálygergén át Dabas-Sáriig. Zsélyi Nándor II.

● A civil életben mérnökként dolgoztam, 1984-ben családi házat építettünk. A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen folytattam tanulmányaimat, ahonnan 1987-ben "Summa cum laude" diplomával a kezemben távoztam.

● Nem elégedtem meg az elért eredményeimmel, permanenciában tartva továbblépésemet műszaki tanári és villamosenergia ipari szaktechnikusi oklevelek birtokosa is vagyok.

● Az osztályvezetői, főmérnöki beosztások után nagyobb lehetőségeket látva az önálló szellemi szabadfoglalkozásban, 1989-től műszaki mérnök-szakértőként ezt az utat választottam. Az elsők között kaptam meg a távközlési, magántervezői jogosultságot.

● Büszkeséggel tölt el, hogy Pest megyében, Szentendre után másodikként Ráckeve városa kábeltévé rendszerét terveztem, kivitelezését művezettem. Villamos biztonsági minőségellenőrző és emelőgép szakértői képesítésekkel gazdagítottam szellemi, szakmai tárházamat.


● Ipolytarnóc Község Önkormányzatának adományozott műszaki eszközök.

● Soha nem feledkeztem meg arról, hogy honnan indultam és hová jutottam. Több alapítványom van Magyarországon, Szlovákiában és Romániában. Nem elhanyagolva a kulturális életet, hatszor voltam regionális zsűri elnök. Az irodalommal is kacérkodva esszékötetem jelent meg 2002-ben.

● Több szakmai kitüntetés birtokosaként többek között tagja vagyok a Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek és a Gépipari Tudományos Egyesületnek is.

● Az élet mint megannyi ipolytarnóci születésű, kötődésű fiatalt, engem is máshová sodort. A gyökereim bár ezer felé ágaztak, a szívem mélyén mégis itt maradtak. A 2005. évi árvizet követően kötöttem barátságot Ipolytarnóc polgármesterével Szabó Tiborral, amelyet azóta is ápolunk.

● Teret nyitottam a falu lakossága és az önkormányzat felé támogatói segítség formájában. Amit adtam, senki nem kérte tőlem, saját belátásom szerint lehetőségeimet felmérve döntöttem így. Hálás szívvel köszönöm, hogy viszonzásként, megtiszteltetésként helyet kaptam a település honlapján, amely ellen tiltakoztam, de ugyanakkor örömmel is vettem.

● Elérhetőségem: 2371 Dabas-Sári, Rákóczi út 93/A
biztonságtechnikai felülvizsgáló, mérnök-szakértő
ENGEDÉLY SZÁM: 1891/1990

Telefon: 06 70/644-9702
E-mail: zsnandor@gmail.comSzociális és demográfiai adatok

● 503 fő Ipolytarnóc állandó és ideiglenesen bejelentett lakosainak a létszáma 2012.január 1-jén.

● 112 fő Nyugdíjas. Már nem dolgozik. / 22,26 % /
● 12 fő Rokkantnyugdíjas. Nem dolgozik.
● 4 fő Nyugdíjjáradékos ellátásra jogosult. Nem dolgozik.

● 2 fő Ápolási díjra jogosult. Nem dolgozik.
● 1 fő Háztartásbeli. Nem dolgozik.
● 18 fő Gyermekgondozási segélyezett. Nem dolgozik.

● 128 fő Munkanélküli. Nem dolgozik. / 25,44 % /
● 5 fő Regisztrált munkanélküli. Nem dolgozik.

● 125 fő Nulla évestől a felsőoktatással bezárólagosan, nem dolgozik. / 24,85 % /

● 96 fő Dolgozik. Jövedelméből járulékot és adót fizet. / 19,08 % /

● Összegezve Ipolytarnóc lakosságának...

● 25,44 %-a Nyugdíjas. / 112+12+4+=128 fő /
● 26,44 %-a Munkanélküli. Nem dolgozik. / 128+5=133 fő /
● 24,85 %-a Kisgyermekkorú. Tanuló diák. / 125 fő /
● 19,08 %-a Dolgozik. / 96 fő /
● 4,19 %-a Egyéb ellátásra jogosult. Nem dolgozik / 2+1+18=21 fő /

● A szociális segély nem más, mint a kilátástalan semmibe vezető végtelen, behavazott út. Napjainkban munkahelyet találni felér egy Lottó főnyereménnyel. Magyarországon sajnos a szemevilágát elvesztett embert könnyebb felvezetni a Himalája csúcsára, mint egyes segélyből élő munkanélkülieket visszavezetni a munka nemes világába!!!


Eseménynaptár

  1956 - Forradalom - 2006 - Ipolytarnóc

- Ipolytarnócon 1956. október 29-én népgyűlésen választották meg a forradalmi bizottság 17 tagját. A fiatalság az önmaga által választott, a mások által tanácsolt tettekkel és cselekedetekkel a helyi, földrajzi, határmenti laktanyával rendelkező sajátos helyzethez igazodva a fővárosi forradalom eszmeisége és követelései mellé állt.

- Magáévá tette a forradalom legfőbb jelszavait, amelyeket tüntetően skandált a tömeg.
● "Rákosi és Gerő eltávolítását"
● "Nagy Imre kormányfővé választását"
● "A szovjet csapatok Magyarországról történő kivonását"
● "Független, szabad Magyarországot!"

- Egy fiatalember leverte a tanácsháza épületének homlokzatáról a vörös csillagot, valaki kitűzte a nemzeti zászlót a római katolikus templom tornyára, a laktanyánál gyülekező fegyvertelen felnőtt tüntetőkhöz, nemzetőrökhöz a tiltás ellenére iskolás korú fiatalok is csatlakoztak.

- 1956. november 13-án a helybeliek és a határőr laktanyában tartózkodók között fegyveres konfliktus alakult ki, amelynek következtében egy fiatal ember meghalt, de az életét nem ipolytarnóci oltotta ki.

- Felmerül a kérdés: Vajon az ipolytarnóci tüntetők tudták-e, hogy Budapesten november 4-én vérve fojtották a forradalmat. Ha tudták, rendkívül bátrak, elszántak voltak. Szentül hittek kigondolt cselekedeteikben, vakon megbíztak vezetőikben és a háttérből irányítókban. A fővárosi kudarc ellenére, annak dacára eldöntötték, hogy végrehajtják a határőrlaktanya elfoglalását. Ha nem tudták, akkor terveik és gondolataik már az első pillanatban halálra volt ítélve, mert a szovjet hadsereg megszállva elözönlötte Magyarországot. A forradalomnak nem volt esélye többé.

- Saját elhatározásból cselekedtek? Mentek a saját konok fejük után? Hátulról buzdították, tüzelték őket? Rossz tanácsokat kaptak? Féltek, hogy rájuk sütik a "gyáva vagy" jelzőt, ha nem csatlakoznak a többiekhez? Megannyi megválaszolatlan kérdés.

- A forradalom elbukott, de 1989. május 23-a őket igazolta. Mi utódok fejet hajtva emlékezünk rájuk, mert küzdelmük nem volt hiábavaló. Mindenki a maga ügyéért küzdött, ki parancsra a laktanyában tartózkodva, ki pedig belső meggyőződése szerint a laktanya kerítésén kívül.

- A Budapesti Katonai Bíróság 15 fiatalt elítélt. Kettőre életfogytiglani, egyikükre tizenöt évnyi, a többiekre pedig egy évtől öt évig terjedő börtönbüntetést szabtak ki. Napjainkban már csak néhányan élnek közülük.

- A Nógrád Megyei Újság 1966. november 3-i számában "Fehér felkiáltójel a dombtetőn" című írásában Rozgonyi István így ír az ipolytarnóci eseményekről: "November 7-én a határőrs emeletes épületében szállásolták el magukat. A vámőrök színleg átállnak hozzájuk. Titokban azonban felfegyverzik az ipolytarnóci kulákokat. Látszólag minden csendes, a "pufajkások" már haza akarnak utazni. November 14-én ebédidő táján azonban a kapualjak alól fegyvercsövek merednek a laktanya felé. A busz nem jön.
- Egy láthatatlan intésre megszólalnak a géppisztolyok. A pihenő, fegyver nélküli önkénteseket meglepi a nem várt fordulat. Fedezékbe vonulnak, szétszélednek. Albert Pál, a hivatásos katona azonban marad. Fegyver nélkül kimegy a laktanya kapujába és beszélni próbál az esztelen lövöldözőkkel. Hirtelen megszólal egy géppisztoly a laktanya ablakából. Egy ellenforradalmi érzésű katonatársa lőtte le. Hátulról, orvul... Mire a kórházba értek volna vele, már meghalt. Huszonhét éves volt."  Hősök napja, május utolsó vasárnapja - Ipolytarnóc


● Állj meg ember hőseink emlékműve előtt! Kőbevésett nevük hirdeti: A haza mindenek előtt!

● Pusztító erők, gyilkoló fegyverek, megözvegyült asszonyok, derékba tört életek, jajgató anyák, síró gyermekek!

● Állj meg ember, mondj értük imát! Vérüket ontva értünk haltak hősi halált!

● HŐSEINK 1914-1918 Donkó László, Gál Miklós, Hegedűs László, Kiss Miklós, Lakatos János, Lucza József, Mocsári József, Ottmár István, Péter László, Szabó Sándor, Telek László, Telek Lajos "Dávid", Telek Lajos, Tóth Lajos, Varga Pál, Varga János

● HŐSEINK 1940-1945 Botos Lajos, Botos István, Gonda Pál, Gracza János, Hegedűs László, Kertész Gyula, Liszkóczi János, Péter Béla "Albert", Telek Lajos "Matyi", Telek Lajos "Tentó", Telek Lajos "Jancsi", Tóth Béla, Török László, Vinczur József, Varga Imre, Varga Imre "Dombi"
Vállalkozások

 • Szállásadók

  Petikné Péter Erika
  3138 Ipolytarnóc, Petőfi út 3.
  32/454-039

  Férõhely: 3 szoba 10 ágy  Telek Béláné
  3138 Ipolytarnóc, Vasút út 3.
  32/454-133 30/245-7015

  Férõhely: 4 fő  Kiss Gyuláné
  ,

  Olcsó, de rendben lévő szálláshely kiadó Észak-Nógrádban az Ősleletek falujában.
  Tágas udvar, barátságos környezet. Felvidéki kirándulásokhoz is ideális.
  Elérhetőségek: 0620/593-48-70 vagy 0632/454-128
 • Vendéglátók

  Ipoly Söröző
  3138 Ipolytarnóc, Rákóczi út 107.

  Bár, borozó, italbolt, kocsma • Mezõgazdasági vállalkozók

  B.S. Agrár Kft.
  2370 Dabas, Bartók Béla u. 63.
  06-29-360-847 06-29-561-960 06-29-361-371
  Ipolytarnócon juhtenyésztéssel foglalkoznak. • Egyéb

  Török-Bútor Gyártó és Kereskedelmi Bt.
  3138 Ipolytarnóc, Rákóczi út 6.
  06-32-454-020
  Bútorkészítés  Vincze és Fiai Bt.
  3170 Szécsény, Pintér S. út 31.
  06-32-370-916 06-32-372-699
  Élelmiszerbolt működtetés  Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
  3304 Eger, Sánc út 6.
  06-36-411-581 06-36-312-791
  Ipolytarnócon az Európa Diplomás Ősmaradványok Természetvédelmi Területet működtetik.  "GTG Autó" Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
  1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 3. Telephely: 3138 Ipolytarnóc, Kossuth út 26.

  Autó karosszéria javítás  Telek Csaba
  3138 Ipolytarnóc, Vasút út 13.
  06-32-454-033
  Posta üzemeltetés  Palóc-Coop Kereskedelmi és Szolgáltató zRt.
  3170 Szécsény, Rákóczi út 78. Telephely: 3138 Ipolytarnóc, Rákóczi út 111-113.
  06-32-454-078
  Élelmiszerbolt és italbolt működtetés  Varga Ottóné
  3138 Ipolytarnóc, Kossuth út 4
  06-32-454-148
  ottone@globonet.hu www.vargaottone.hu
  Esküvői ruha készítés és kölcsönzésAlapítványok, civil szervezetek  Támasz az Embernek � Támasz a Természetnek Közhasznú Alapítvány (TETT)

  3138 Ipolytarnóc, külterület (helyrajzi szám 039)
  32/454-188
  www.tett.uni.hu


  ● Alapító: Mester Sándorné 3148 Mihálygerge, Rákóczi út 119.

  ● Kuratórium elnöke: Juhász Tamás 3070 Bátonyterenye, Fenyves út 5.
  ● Titkár: Mravecz Gábor 3100 Salgótarján, Úttörők út 19.

  ● Célja:
  * A világhírű Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület térségében lévő települések hátrányos helyzetű lakosságának támogatása természetbarát munkalehetőségek megteremtésével, illetve természetvédelmi kezelés jellegű foglalkoztatásával;
  * A térség környezetvédelmi és természet-megőrzési feladatainak végzése, segítése;
  * A térség ökoturizmusának fenntartható fejlesztése.

  ● Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében
  - Ipolytarnóc térsége hátrányos helyzetű lakosságának természetbarát munkalehetőségeket teremt, tradicionális mesterségek felelevenítését, képzését támogatja;
  - a térség természeti értékeinek megőrzését, kezelését, feltárását, bemutatását és közkinccsé tételét egyaránt támogatja;
  - a térség környezeti állapotának javításában, környezetvédelmi feladatok ellátásában vesz részt;
  - ökoturizmust, környezetbarát idegenforgalmat célzó fejlesztéseket kezdeményez és hajt végre;
  - az Alapítvány céljait elősegítő vállalkozást folytathat, illetve hozhat létre és adományt gyűjthet, de a vállalkozás eredményét az alapítványi célra kell fordítani.
  - az alapítványi vagyon felhasználásáról a céloknak megfelelően a kuratórium dönt.
  - az Alapítvány bármely cél szerinti támogatását pályázathoz kötheti.

  ● Az Alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat pénzbeni és természetbeni adományokkal, valamint vagyonrendeléssel, amennyiben az alapítványi célokat elfogadja. A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká.  Adószám: 18639993-1-12
  Bankszámlaszám: 11741000-20159120  Mester Ferencné Emlékére Közalapítvány
  3138 Ipolytarnóc, Határ út 5.
  32/454-100

  Kuratórium elnöke:Koplányi Józsefné
  - 3138 Ipolytarnóc, Felszabadulás út 16.

  A közalapítványt Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselőtestülete hozta létre néhai Mester Ferencné (sz. Horváth Anna) Ipolytarnóc, Felszabadulás út 26. szám alatti lakos végrendeletében foglaltak végrehajtása érdekében az erre a célra szánt ingatlan értékesítéséből származó vételárból. Az alapítvány fő célja: Ipolytarnóc Község lakossága körében időskorúak gondozása, ennek keretében az idősek napközi-otthona létrehozásának, működésének támogatása, berendezési tárgyak vásárlása, valamint az időskorúak részére évi egyszeri alkalommal -Anna napkor (július 26.) pénzbeli támogatás nyújtása. A Nógrád Megyei Bíróság Pk. 60013/1999/6. számú 1999. szeptember 2-i végzése alapján az alapítvány kizárólag a fenti közhasznú tevékenységet végezheti, vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Megyei nyilvántartási szám: 57/1999. Országos nyilvántartásbeli azonosító: 59874/1999. A fenti közhasznú tevékenységi célokra az alapítói vagyon, valamint a csatlakozók által nyújtott adományok kamatait használhatja fel. Az 1999. május 17-én kelt alapító okirat szerint az alapítvány nyitott, adománnyal belföldi és külföldi természetes és jogi személy egyaránt csatlakozhat.

  - Szöveges beszámoló a 2008 évi közhasznú tevékenységről.

  - Számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló

  - Független könyvvizsgálói jelentés

  - Kimutatás 1. táblázat

  - Kimutatás 2. táblázat

  - Kimutatás 3. táblázat

  - Kimutatás 4. táblázat

  - Kimutatás 5. táblázat

  - Teljességi Nyilatkozat


  Adószám: 18636701-1-12
  Bankszámlaszám: 11741000-20159120

  ● Községi Sportegyesület - Labdarúgás, Megyei III. osztály, felnőtt-közép csoport

  3138 Ipolytarnóc, Határ út. 5.
  06-32/454-100
  Fax: 06-32/454-118
  ipolytarnoc@globonet.hu

  ● Elnök és szakosztály vezető: Dr. Bolyós Gergő, 3138 Ipolytarnóc, Ipoly út 2.

  ● Gazdasági vezető: Bodor Beáta
  ● Edző: Dr. Bolyós Gergő
  ● Szertáros: ifj Török László
  ● Örökös tiszteletbeli elnökök: Ocskó Tibor † Kiss József †
  ● A sportegyesület alapításának időpontja: 1947. március 3.
  Az egykori 45 alapító tagból (Benyus Imre, Kovács Pál, Krassói Albert, Kertész Pál, Varga Imre, Telek Béla tarjáni, Hegedűs Antal, Sebján Béla, Szabó László, Varga Pál, Szabó Gyula ifj., Telek Ferenc, Varga Lajos ifj., Juhász János, Hegedűs Imre, Telek Sándor, Telek József, Kaposvári Richárd, Péter József, Varga Imre dolmány, Donkó Imre, Szabó Dezső, Szabó István, Telek Béla géci, Szabó Pál, Hornyan Béla, Ocskó Tibor, Péter László, Varga Miklós, Havasy Kálmán, Varga Lajos, Gál Imre, Szabó Ferenc, Szabó Imre, Juhász Béla, Török Béla, Tóth István, Szabó Gyula, Sisa Márton, Szabó Lajos, Szabó Lajos báró, Katalin János, Kovács Vince, ifj Donkó Imre) ma már csak ....-en élnek.

  ● Az egyesület színe: piros-fekete

  A labdarúgó csapat kerete

  ● Kapus: Oláh Antal Hátvédek: Dienes Gábor, Puszta Balázs, Dr. Bolyós Gergő, Bába Csaba, Gál Ádám. Középpályások: Kiss Szabolcs, Miklós Gábor, Gál István, Tőrincsi Levente, Botos Zsolt, Bolyós Bence, Lakatos Bence, Oláh Mátyás, Tőzsér Tamás. Csatárok: Matyóka Márió, Szőrös Róbert, Botos Gergő, Kulcsár Roland.

  ● Az ipolytarnóci csapat mérkőzéseinek időpontja Megyei III. osztály közép csoport - 2015/2016 idény ősz:


  FORDULÓ
  DÁTUM
  IDŐPONT
  HAZAI CSAPAT
  VENDÉG CSAPAT
  EREDMÉNY
  GÓLLÖVŐK
  1.
  2015.08.30.
  13:00
  TERESKE KSE
  IPOLYTARNÓC SE
  2:0
  2.
  2015.09.06.
  15:00
  IPOLYTARNÓC SE
  IPOLYSZÖGI SE.
  2:3
  MATYÓKA MÁRIÓ

  BOLYÓS BENCE

  3.
  2015.09.13.
  16:30
  CSITÁR SE
  IPOLYTARNÓC SE
  1:6

  DR. BOLYÓS GERGŐ

  BOLYÓS BENCE 4 GÓL

  TÓTOK GERGELY

  4.
  2015.09.20.
  15:00
  IPOLYTARNÓC SE
  LUDÁNYHALÁSZI SE
  10:1

  SZŐRÖS RÓBERT

  BOLYÓS BENCE 3 GÓL

  KISS SZABOLCS 4 GÓL

  MATYÓKA MÁRIÓ

  TÓRINCSI LEVENTE

  5.
  2015.09.26.
  16:00
  SZENT IMRE DSE BALASSAGYARMAT
  IPOLYTARNÓC SE
  1:4
  SZŐRÖS RÓBERT 2 GÓL

  BOLYÓS BENCE 2 GÓL

  6.
  2015.10.04.
  15:00
  IPOLYTARNÓC SE
  NÓGRÁDMARCAL SE
  3:0
  JÁTÉK NÉLKÜL
  7.
  2015.10.11.
  15:00
  KSE SZÁTOK
  IPOLYTARNÓC SE
  1:4
  BOLYÓS BENCE 3 GÓL

  MIKLÓS GÁBOR

  8.
  2015.10.18.
  14:30
  IPOLYTARNÓC SE
  KÉTBODONY SE
  3:0
  KISS SZABOLCS

  BOLYÓS BENCE

  9.
  2015.10.24.
  14:30
  SZÉCSÉNY VSE II
  IPOLYTARNÓC SE
  3:0
  10.
  2015.10.31.
  13:30
  SZONDY SE HONT
  IPOLYTARNÓC SE
  0:5
  MIKLÓS GÁBOR

  BOLYÓS BENCE 2 GÓL

  KISS SZABOLCS

  DIENES GÁBOR

  11.
  2015.11.08.
  13:30
  IPOLYTARNÓC SE
  DOBOSKÚT SK NÓGRÁDSIPEK
  4:2
  KISS SZABOLCS 3 GÓL

  BOLYÓS BENCE

  12.
  2016.03.27.
  15:00
  IPOLYTARNÓC SE
  TERESKE KSE
  2:2
  MATYÓKA MÁRIÓ

  BOLYÓS BENCE

  13.
  2016.04.03.
  16:30
  IPOLYSZÖGI SE
  IPOLYTARNÓC SE
  2:3
  DR. BOLYÓS GERGŐ

  BOLYÓS BENCE

  GÁL ISTVÁN

  14.
  2016.04.10.
  15:00
  IPOLYTARNÓC SE
  CSITÁR SE
  6:0

  BOLYÓS BENCE

  SZŐRÖS RÓBERT 2 GÓL

  TÓTOK GERELY 2 GÓL

  TŐRINCSI LEVENTE

  15.
  2016.04.16.
  16:00
  LUDÁNYHALÁSZI SE
  IPOLYTARNÓC SE
  0:3
  BOLYÓS BENCE 2 GÓL

  DR. BOLYÓS GERGŐ

  16.
  2016.04.24.
  15:00
  IPOLYTARNÓC SE
  SZENT IMRE DSE BALASSAGYARMAT
  3:2
  TŐRINCSI LEVENTE

  SZŐRÖS RÓBERT

  BOLYÓS BENCE

  17.
  2016.05.01.
  15:00
  IPOLYTARNÓC SE
  NÓGRÁDMARCAL SE
  6:0
  BOLYÓS BENCE 3 GÓL

  TŐRINCSI LEVENTE 3 GÓL

  MATYÓKA MÁRIÓ

  18.
  2016.05.08.
  15:00
  IPOLYTARNÓC SE
  KSE SZÁTOK
  5:1
  MATYÓKA MÁRIÓ 3 GÓL

  SZŐRÖS RÓBERT

  BOLYÓS BENCE

  19.
  2016.05.15.
  17:00
  KÉTBODONY SE
  IPOLYTARNÓC SE
  2:1
  BOLYÓS BENCE
  20.
  2016.05.22.
  15:00
  IPOLYTARNÓC SE
  SZÉCSÉNY VSE II
  4:1
  BOLYÓS BENCE 3 GÓL

  DR. BOLYÓS GERGŐ

  21.
  2016.05.29.
  15:00
  IPOLYTARNÓC SE
  SZONDY SE HONT
  4:1
  SZŐRÖS RÓBERT 2 GÓL

  TŐRINCSI LEVENTE

  OLÁH ANTAL

  22.
  2016.06.05.
  17:00
  DOBOSKÚT SK NÓGRÁDSIPEK
  IPOLYTARNÓC SE
  2:3
  KISS SZABOLCS

  MATYÓKA MÁRIÓ 2 GÓL  A 2015/16-OS KIÍRÁS BAJNOK CSAPATA!!!
  GRATULÁLUNK A CSAPATNAK!!!

  A BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYEInformációk

Polgármesteri hivatal:3138 Ipolytarnóc, Határ út 5.
Polgármester:Gál István- Tel: 32/454-160
Mobil: 06 20/777-6291
Telefon:06-32/454-100
Fax:06-32/454-118
Alpolgármester:Telek Péterné
Képviselõtestület:Képviselők: Kiss Szabolcs, Lucza Péter, Telek Péterné, Bodor Gáborné
Roma testület:elnök: Oláh Sándorné, Alelnök: Oláh Sándor, Tagok: Oláh István

Ügyrendi bizottság: elnök: Lucza Péter,
Tagok: Kiss Szabolcs, Bodor Gáborné
Falugazdász:Kis Péter
Intézmények

  Postahivatal
  3138 Ipolytarnóc, Vasút út 6.
  06-32/454-033

  Postamester: Telek Csaba vállalkozó
  Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 8.00 - 11.00  Ravatalozó

  - Építtető: Ipolytarnóc Község Önkormányzata
  - Megvalósulás: Céljellegű Decentralizált Alap
  - Pályázati nyeremény: 3.540.000 Ft
  - Önkormányzati önerő: 410.000 Ft
  - Önkormányzati hitel: 2.000.000 Ft
  - Költségvetése: 5.950.000 Ft

  - Tervező: dr. Vadas Andor Salgótarján, Kivitelező: VILBER-2000. KFT. Rimóc
  Az építés kezdete: 2002. 09. 27. Az átadás időpontja: 2003. 05. 30.  Határőr laktanya
  3138 Ipolytarnóc, Rákóczi út 93.,

  - Építésének oka: TRIANON, 1920. 06. 04. A helyi határőrség megszűnésének időpontja: 2006. 12. 31. Az üresen álló épület új gazdája Ipolytarnóc Község Önkormányzata. Tárt karokkal várjuk a befektetni szándékozó vállalkozókat. A Szigorú feltételekkel birtokunkba került épület komplex felújítást igényel. (Tetőszerkezet, nyílászárók, villanyhálózat, padlózat, vízellátás, központi fűtés.)

  - Ipolytarnóc község lakossága örömmel venné tudomásul azt is - a vallásos múlt okán -, ha az épület római katolikus egyházi kezelésbe véve bentlakásos középiskolai oktatási intézménnyé válna.

  - A helyi határőrség parancsnokai az elmúlt négy évtized során: Schmidth Károly, Barna András †, Tihanyi Vilmos †, Farkas György †, Kiss István  Kossuth Lajos Művelődési Ház
  3138 Ipolytarnóc, Határ út 5.

  Az építés kezdete:1960, Az átadás időpontja: 1965. május 1.
  Az év eseményei: Sportbál, Falunap, Idősek napja, Határőr bál, Közmeghallgatás, Kiskereskedői árúsítás, Áru bemutató

  Múlt idéző tükör harminchat év elmúltával - a teljesség igénye nélkül - a közművelődési felügyelő 1972. november 22. keltezésű ellenőrzési feljegyzéséből, amelyet az ipolytarnóci Művelődési Házban és könyvtárban végzett:

  - "1971-ben 18 ismeretterjesztő előadást tartottak meg, négyet TIT előadó közreműködésével, megrendezték a tapasztalatcseréket, találkozókat. Működött egy fotó szakkör, irodalmi színpad (gyermek csoport) és színjátszó csoport ideiglenes jelleggel, az ifjúsági klub pedig állandóan. Az előadásoknak átlag 18-20 hallgatója van, kivétel a szülők iskolája, ahol 45-50 szülő is megjelenik. Az előadások témája változatos (világnézeti, természettudományi, társadalomtudományi, pedagógiai, közegyészségügyi). Minden esetben filmvetítéssel teszik szemléletesebbé az előadást."

  - " Gyermekfoglalkozásokat tartottak, a Vöröskereszttel együtt elsősegélynyújtás előadás sorozatot szerveztek, felkészültek a kulturális szemlére is. Nem sikerült beindítani az irodalmi színpadot, színjátszó csoportot, elmaradt a bábcsoport beindítása, és nem sikerült folyamatosan működtetni a Rárósi Kulturális Napokon szereplő csoportokat sem. A művészeti csoportok közül az elmúlt évben ideiglenes jelleggel működött egy általános iskolásokból álló irodalmi színpad."

  - "Fotó szakkör működött, amelynek nyolc tagja van, vezetője a Művelődési Ház igazgatója. Jelenleg technikai ismeretek elsajátításával foglalkoznak. Művelődési otthonon belül ifjúsági klub működik 25-30 fővel, főleg KISZ fiatalok részvételével. Hetente általában kétszer jönnek itt össze a fiatalok, az iskolai szünetek idején szinte minden nap. A klubnapokon gyakran rendeznek szellemi vetélkedőket játékos formában. A vetélkedőkön túl játékkal, televízió nézéssel, zenehallgatással töltik idejüket a fiatalok, esetenként itt beszélik meg a látott darabokat, filmeket vagy az olvasott könyveket."

  - "A társadalmi és tömegszervezeti részekről a Vörökereszt a legaktívabb. A Hazafias Népfront kampány jelleggel főleg a választások előtt találkozik a dolgozókkal és mozósítja őket. A TSZ korábban foglalkozott betanított munkásainak továbbképzésével, de ez jelenleg nem megy. A téglagyár esetenként igényel ismeretterjesztő előadást. A határőrség aktívan bekapcsolódik a község kulturális életébe, részt vettek a népi táncssoport munkájában, rendszeres látogatói a klubnak és az előadásoknak is. A helyi pártszervezet és a tanács a közművelődési munka összefogója, koordinálója a községben."

  - "A könyvtárnak 1971-ben 243 beiratkozott olvasója 2874 alkalommal 8144 kötet könyvet kölcsönzött. 1972. novemberéig 212 olvasó 1680 alkalommal 4593 kötet könyvet olvasott. Az adatok kedvezőbbek a megyei és járási mutatóknál is."

  - "Problémát látnak a tanács vezetői az erősen vallásos világnézetben és a fiatalok szétszórtságában (eljárók) és abban is, hogy csak papíron van társadalmi vezetősége a Művelődési Otthonnak. A tömegszervezetek részvétele ebben a munkában csak formális, egyáltalán nincs mögötte valóságos munka. A tanács vezetői is látják, hogy a Művelődési Otthon igazgatója egyedül nem oldja meg ezt a feladatot."

  - "Két év alatt mindössze egy KISZ esküvő volt a községben. Ez igazán kevés, még ha figyelembe vesszük az erősen vallásos világnézetet is. Nincs olyan bizottság sem, amely foglalkozna az ilyen jellegű ünnepek szervezésével, lebonyolításával. A községi tanács nehezen tudja átfogni a község közművelődési tevékenységét, a művelődés politikai feladatok végrehajtása érdekében."

  - A mozifilmek megtekintésének ma is megvan a varázsa, de a technikai fejlődés teljes mértékben háttérbe szorította. Ipolytarnócon heti két alkalommal hosszú éveken át rendszeres volt a filmvetítés, amelynek hangulata vonzotta a helybeli embereket.

  - Egykori mozigépészeink: Gonda Lajos †, Telek Balázs, Szabó Gyula, Benyus Vilmos †, Donkó Lajos †
  MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt.
  3138 Ipolytarnóc,
  06-32/454-144

  Állomásfőnök: Puszta András
  Az ipolytarnóci vasútállomás állomásfőnöke 1950. április 06-tól Siket Béla † főtiszt volt nyugdíjazásáig.

  A MÁV az alábbi helyi lakosokat foglalkoztatja: Török Nándor, Török Nándorné, Petik Péter, Donkó Sándorné, Kertész Péter, Botos Rómeó, Balla Sándorné, Gombos Gyula, Jávor Imre, Jávor Imréné, Rácz Sándor, Oláh Dezső, Farkas Róbert, Barna Adrienn  Orvosi Rendelő
  3138 Ipolytarnóc, Határ út 3.
  06-32/454-177

  Háziorvos: Dr. Major Árpád
  Asszisztens: Oravecz Sándorné, Védőnő: Palkovics Beáta
  Rendelési idő:
  Heti egy alkalommal

  - Építtető: Ipolytarnóc Község Önkormányzata
  - Megvalósulás: Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, TRFC/ÉM/1200012/2004.
  - Tervező: Torák Oszkár (Salgótarján)
  - Kivitelező: PREVENT Építő és Szolgáltató Kisszövetkezet (Salgótarján, Március 15. út 8.), Németh Zoltán ügyvezető igazgató
  - Az átadás időpontja: 2006. 07. 30.

  - Pályázati nyeremény: 18.000.000 Ft
  - Önkormányzati önerő: 1.000.000 Ft
  - Önkormányzati hitel: 4.000.000 Ft
  - Költségvetése: 23.000.000 Ft  -Az akadálymentesen megépített 204 m2 alapterületű orvosi rendelő főbejárata lehetővé teszi a közlekedést kerekesszékkel, tolókocsival és babakocsival egyaránt.
  -A mentőszolgálati gépjárművek részére adott a biztonságos, esetleges betegszállítás a rámpára történő rátolatással.

  -A korábbi időszak körzeti orvosai: Dr. Eperjesi András †, Dr. Rajzó András †  Könyvtári, Információs és Közösségi Hely (IKSZT)
  3138 Ipolytarnóc, Határ út 5.

  A településen a nyilvános könyvtári szolgáltatások az alábbi könyvtári szolgáltatóhelyen vehetők igénybe: 3138 Ipolytarnóc, Határ út 5. Elérhetősége: +36 32/454-100 Könyvtáros: Barna Károlyné A településen a Könyvtári, Információs és Közösségi Hely a Balassi Bálint Megyei Könyvtár szolgáltatóhelyeként működik.
Letölthetõ dokumentumok


Látogasson el családjával, barátaival településünkre és nézzék meg a világhírű ő‘sleleteket!