Tolna megye
ireg@axelero.hu
www.falvak.hu/iregszemcse

Lélekszám: 2819 fõ | Lakóházak száma: 1000

Bemutatkozunk
-A falu történelmi áttekintése:
-Iregszemcse bemutatása, jelene:

Vállalkozók
 -Vendéglátók
 -Mezõgazdasági vállalkozók
 -Egyéb

Alapítványok, civil szervezetek

Intézmények

Információk


Katolikus templom

Kálvária kápolna

Református templom

Szentháromság szobor

Viczay - Kornfeld kastély

Kossuth Lajos szobor

II. világháborús emlékmű

Szent Vendel szoborA falu történelmi áttekintése:

Ireg első említése 1263-ból ismert, ekkor az ábrahám kolostor tulajdona. 1327-ben, mint az Ozorai család birtokát említik, majd, mint királyi birtok szerepel 1387-ig, amikor Zsigmond a Tamássyaknak adja. 1447-ben Tamássy László özvegyéé, majd a Tamássy és a Hédervári család közti megállapodás értelmében a Héderváriakra száll. Ezen az ágon öröklődve lesz a Viczay családé a török utáni időkben. 1962-ben Esterházy Pál szerezte meg az uradalmat, majd 1917-ben Kornfeld Móric tulajdonába került, aki a II. világháború előtti utolsó gazdája volt. Ők a háború alatt külföldre menekültek.
A grófi birtok 1944-ben szűnt meg, a báró család külföldre költözésével. A birtok egy részéből megalakult az Iregi Állami Gazdaság Dr. Kovács Géza vezetésével, a másik részéből a Kutató Intézet Dr. Kurnik Ernő irányításával. A 70-es évek közepén az iregszemcsei és a fornádi állami gazdaságok egyesültek.
1953-ban kezdődött a kis létszámú termelőszövetkezet szervezése, majd 1959 telén létrejött nagy létszámmal községünkben a szövetkezet. 1960. március 1-től három termelőszövetkezet működött, úgymint az Új Élet, a Rákóczi és Szőlőhegyen az Újbarázda tsz. A 70-es évek elején a Rákóczi és az Újbarázda szövetkezetek egyesüléséből alakult ki a Rákóczi tsz, majd 1974-ben az Újélet és a Rákóczi tsz együttesen létrehozták az Újélet termelőszövetkezetet. Az 1975-ben megalakult Egyetértés Szövetkezet egyesített az iregszemcsei Új Élet és a nagyszokolyi szövetkezeteket.
A mezőgazdasági szövetkezeteken kívül léteztek még az úgynevezett Hangya Szövetkezetek, amik értékesítéssel foglalkoztak. Ezek is az 50-es évek közepén átalakultak Földműves Szövetkezetekké. A mai Kop-Ka ÁFÉSZ szervezeti egysége a 80-as évek elején alakult ki az iregszemcsei és a tamási földműves szövetkezetek egyesüléséből.
A 1992-93-as privatizáció következtében megszűnt mind az Állami Gazdaság, mind a Termelőszövetkezet községünkben és helyét a Kft-k és vállalkozások vették át. Igaz, hogy a kis egy személyes vállalkozások tiszavirág életűek voltak, szinte egy-két évig működtek.
Az Állami Gazdaság és Termelőszövetkezet létezésük idején 360 családnak biztosítottak megélhetést. Ezen felül a Kutató Intézetben is sokan elhelyezkedhettek és el is helyezkedhetnek még a mai napig is.
Maga az Iregszemcse név 1940. január 21-től kezdve létezik, amikor is a m. kir. belügyminiszter 1939. november 29-én kelt 93208/39. III. rendelkezésével Felsőireg és Szemcséd egyesített községek végleges nevét Iregszemcse névre változtatta.
1949-ben kialakult az országban a tanácsrendszer. Az Iregszemcséhez tartozott Újireg kisközség önálló községgé alakult 1951. január 1-én, majd 1966. szeptember 30-án visszacsatlakozott községünkhöz.
1975. január 1-től megyehatár rendezés miatt az akkor még Tengőd községhez tartozó Hékút és Okrád pusztát Iregszemcséhez csatolták .
A 90-es önkormányzati választásokkal megszűnt a közös tanács. Mindkét községben önálló önkormányzat jött létre és működik a mai napig.


Iregszemcse bemutatása, jelene:

Iregszemcse Tolna megye észak-nyugati határán, a 65-ös főútvonal mentén fekszik, Somogy megyével határos. Az idegenforgalmáról híres Siófok város mindössze 30 km-re van, ami a nyári szezonban jó munkalehetőséget, ezen kívül kikapcsolódást biztosít a falu lakosságának. Iregszemcse belterületén helyezkedik el a volt Kornfeld-kastély 30 hektáros arborétum jellegű parkja természetvédelmi terület.
Községünkben 2006. november 16. napjától Cigány Kisebbségi Önkormányzat is működik.
Az utóbbi néhány évben a lakosság létszáma csökken. Ennek oka egyrészt a magasabb halálozási arány, a kevés születés és az emelkedő számú elköltözés. Ez utóbbi oka a helybeni és a környékbeli munkalehetőségek csökkenése. Észrevehető a falu „elöregedése”, ami a község gazdasági helyzetének romlására vezethető vissza.
A községen belül egyre kevesebb munkalehetőség van, ezért az emberek kénytelenek ingázni. A környező városokban letelepedett mamut vállalatok biztosítják a munkalehetőségek nagy részét (igaz, hogy általában csak ideiglenes jelleggel, meghatározott időre szóló munkaszerződéssel). Ilyen vállalatok a tabi székhelyű Flextronics Kft, a tamási MASSIVE Kft, illetve néhány fehérvári nagyvállalat. Mindez létbizonytalanságot, elszegényedést eredményez.
Községünknek külföldi és hazai kapcsolatai, testvér városai nincsenek.

Vállalkozások

 • Vendéglátók

  Sere György
  7095 Iregszemcse, Damjanich u .111.
  30/2766-040
  Házias ételekkel, kedvező áron várjuk kedves vendégeinket Májustól a Sere's Vendéglőben Iregszemcsén!

  Melegkonyhás vendéglő


 • Mezõgazdasági vállalkozók

  AGROIREG Kft.
  7095 Iregszemcse, Rákóczi u. 40.
  74/480-992
  agroireg@axelero.hu
  Cégünk 1994-óta működik. Tevékenységünk: szántóföldi növénytermesztés (Őszi búza, kukorica, repce, napraforgó, cukorrépa). Továbbá ezen termények felvásárlása, nagykereskedelme. Mezőgazdasági jellegű szolgáltatás, főleg bérszárítás. • Egyéb

  Szavári László
  7095 Iregszemcse, Kölcsey F. u. 19.
  30/373-1683
  25 éve dolgozom szobafestő-mázoló-tapétázó vállalkozóként. Iregszemcse és környékén lakosságnak, közületeknek egyeránt. Amit ajánlok: -Reális árak -gyorsaság, pontosság -rövid határidő -személyes munkavégzés -minőség, garancia

  Szobafestés-mázolás-tapétázás


  Csincsi István
  7095 Iregszemcse, Móricz Zs. u. 4.
  74/480-335 30/9571-358
  Temetéssel kapcsolatos teljeskörű szolgáltatás.  Szücsi Autósbolt
  7095 Iregszemcse, Bartók B. u. 5.
  20/9258-624 74/480-649
  szucslaca@freemail.hu
  Üzletünkben minden típusú keleti és nyugati autóhoz kapható alkatrész. Motor, karosszéria és futómű alkatrészek egyaránt. Megrendelés esetén 24 órán belül szállítás, garanciával. Partnereink: UNIX Trade, OSZ-CAR, START Autó Kft.

  Autóalkatrész kereskedés


Alapítványok, civil szervezetek

  IREGSZEMCSEI KERTBARÁT KÖR
  7095 Iregszemcse, Bartók B. u. 1.
  74/480-010 20/357-1316
  Elnök: Gábor Sándorné

  Célja: Megismertetni az emberekkel a biotermelést az egészség megőrzése végett. Hasznos ismeretek, tapasztalatcserék a tagság között. Az új növénytermesztési, védekezési ismeretek központi szórólapok által való közkinccsé tétele. Magvak és más szaporítóanyagok egymás közti cserélése. Jellegzetes ételreceptek megismertetése. Kirándulások szervezése.

  NYUGDÍJASKLUB
  7095 Iregszemcse, Bartók B. u. 1.
  74/480-001
  Elnök: Jenvay Tivadarné

  Célja: Az idős emberek összejöveteleinek, hasznos időtöltésének megszervezése. Kapcsolattartás más települések nyugdíjasaival. Aktív részvétellel segíteni a település kulturális életét.

  IREGSZEMCSE KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY
  7095 Iregszemcse, Bartók B. u. 1.
  74/480-764
  bbmh@freemail.hu
  Elnök: Gyugyi Gézáné

  Célja: Iregszemcse kulturális élete színvonalának emelése, öntevékeny csoportok működésének támogatása, civil szféra erősítése
  Adószám: 18851090-1-17
  Bankszámlaszám: 70900017-10006605

  IREGSZEMCSEI SÚLYEMELŐ ÉS SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET
  7095 Iregszemcse, Ifjúság u. 24.
  74/480-679
  szaszlaci@freemail.hu
  Elnök: Varga István

  Célja: Súlyemelősportot kedvelők érdekeinek képviselete, rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, súlyemelő sportág fejlesztése, népszerűsítése.
  Adószám: 18862447-1-17

  KUDARC NÉLKÜL AZ ÓVODÁBAN ALAPÍTVÁNY
  7095 Iregszemcse, József A. u. 13.
  74/480-979
  Elnök: Kereszt Józsefné

  Célja: Korszerű eszközök, játékok beszerzése, amelyek segítik a gyermek alkotóképességének fejlődését, az iskolai teljesítményük növelését
  Adószám: 18851856-1-17
  Bankszámlaszám: 70900017-10006337-00000000

  IREGSZEMCSE UTÁNPÓTLÁS EGYESÜLET
  7095 Iregszemcse, Mikszáth u. 5.
  30/348-4265
  Elnök: Vecsei Sándor

  Célja: Gyermekek mozgásra és egészséges életmódra nevelése, versenyeztetése

  IREGSZEMCSEI LABDARÚGÓ UTÁNPÓTLÁS ALAPÍTVÁNY
  7095 Iregszemcse, Bartók B. u. 27/B.
  30/408-0898
  Elnök: Bakonyi Erzsébet

  Alapító: Vecsei Sándorné Telefon: 30/474-4891 Célja: A fiatalok mozgásra és egészséges életmódra nevelésének támogatása

  IREGSZEMCSEI REFORMÁTUS ALAPÍTVÁNY
  7095 Iregszemcse, József A. u. 2.
  74/481-032
  Elnök: Szalai Géza

  Célja: Az Iregszemcsei Református Egyházközség igehirdetéssel kapcsolatos munkájának, diakoniai tevékenységének – konferenciák tartásának, kiadványok, újságok kiadásának – támogatása.
  Adószám: 18856576-1-17
  Bankszámlaszám: 70900017-10007390

  IREGSZEMCSEI POLGÁRŐR EGYESÜLET
  7095 Iregszemcse, Kossuth tér 19.
  30/993-4483
  szabobroker@freemail.hu
  Elnök: Szabó Tibor

  Célja: Bűnmegelőzés
  Adószám: 18861532-1-17
  Bankszámlaszám: 70900017-10105199-00000000

  KORSZERŰ ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY
  7095 Iregszemcse, Móricz Zs. u. 8.
  74/480-963
  Elnök: Kőrösi Csaba

  Modern nyelvoktatás lehetőségének megteremtése és működtetése. Számítógéppark kialakítása, bővítése. Az iskola korszerű felszereltségének biztosítása.
  Adószám: 18851014-1-17
  Bankszámlaszám: 70900017-10005996

  IREGSZEMCSEI ROMÁKÉRT EGYESÜLET
  7095 Iregszemcse, Petőfi u. 8.

  Elnök: Orsós Istvánné

  Taglétszám: 11 fő
  Célja: A helyi roma kisebbség érdekképviselete, nyelvének, kutúrájának őrzése, a népcsoport képzettségének, foglalkoztatásának elősegítése, a roma és nem roma emberek közötti jó kapcsolat fenntartása, valamint részükre karitatív programok bonyolítása.
Információk

Polgármesteri hivatal:7095 Iregszemcse, Kossuth tér 19.
Polgármester:Süvegjártó Csaba
Telefon: 74/481-140
Telefon:74/481-051
74/481-140, 481-282, 580-015, 580-016
Fax:74/481-140
Fogadónapok:Délelőtt:H-K-CS-P 7,45-12,00-ig
Délután: H-K-CS 12,45-16,30-ig
Szerda: Egész nap Szünnap
Jegyzõ:Fata Istvánné
Telefon: 74/481-282
Képviselõtestület:Bakonyi Erzsébet Eszter, Dobos Andrea, Kelemen Sándor, Ötvös László, Schmidt László, Szalai Károly, Sziber Attila István, Treitz János Turós László
Intézmények

  É-NY TOLNA MEGYEI CSALÁDSEGÍTŐ
  7095 Iregszemcse, Rákóczi F. u. 1.
  74/480-536
  Vezetõ: Topa Ivett Katalin

  I. Általános Iskola
  7095 Iregszemcse, Móricz Zs. u. 8.
  74/580-020 580-021
  ireg1084@axelero.hu
  Vezetõ: Dörnyei József Igazgató

  Főépület: 3-8. osztályok

  II. Általános Iskola " Kisiskola"
  7095 Iregszemcse, Garay u. 1.
  74/481-230

  1-2. osztályok

  Óvoda
  7095 Iregszemcse, József A. u. 11-13.
  74/480-979
  Vezetõ: Bakonyiné Térmeg Ilona

  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA
  7095 Iregszemcse, Bartók B. u. 10. (Viczay - Kornfeld kastély területén)
  74/481-134 74/580-008
  gollesz-ireg@freemail.hu
  Vezetõ: Kereszt Józsefné Igazgató
  Telefon: 74/481-193

  Könyvtár
  7095 Iregszemcse, Hajnal u. 15.
  74/480-734
  Vezetõ: Novákné Bitai Éva

  Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 16.30-18.30-ig
  szerda 9.00 – 12.00-ig

  BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ
  7095 Iregszemcse, Bartók B. u. 1.
  74/480-764
  bbmh@wapconsulting.hu
  Vezetõ: Dobos Andrea

  Művelődési ház rendszeres programjai:
  Hétfő: Néptánc 17,30-20,00
  Kedd: Nyugdíjas Klub 14,00-16,00
  Aerobic 18,00-19,00
  Szerda: Grafika szakkör 15,00-16,30
  Sakk szakkör 17,30-19,00
  Asszonytorna 18,00-19,00
  Csütörtök:Néptánc 16,30-20,00
  Péntek: Kerámia szakkör 14,00-16,00
  Gyerekaerobic 17,00-20,00
  Patchwork 18,00-19,00
  Moderntánc Klub 19,00-20,00

  I. SZÁMÚ KÖRZETI ORVOSI RENDELŐ
  7059 Iregszemcse, Rákóczi u. 10.
  74/480-297
  Vezetõ: Dr. Kaáli Sándor Orvos

  Rendelési Idő:
  Hétfőtől Péntekig minden délelőtt 8-12 óráig.
  Kedden délután 17-18 óráig.

  II. SZÁMÚ KÖRZETI ORVOSI RENDELŐ
  7095 Iregszemcse, Garay u. 2.
  74/480-652
  Vezetõ: Dr. Oláh Tibor Orvos

  Rendelési Idő:
  Hétfőtől Péntekig minden délelőtt 8-12 óráig.
  Csütörtökön délután 17-18 óráig.

  FOGORVOSI RENDELŐ
  7095 Iregszemcse, Hajnal 13.
  74/480-910
  Vezetõ: Dr. Kasza Margit Orvos

  Rendelési Idő:
  Hétfő-Szerda-Péntek délután 13-17-óráig.
  Kedd-Csütörtök délelőtt 8-12 óráig.

  EGÉSZSÉGHÁZ (HÉTVÉGI ORVOSI ÜGYELET)
  7095 Iregszemcse, Rákóczi F. u. 1.
  74/480-609
  Vezetõ: Kótainé Huth Márta Védőnő

  Rendelési idő: Péntek este 18.00-tól Hétfő reggel 6.00-ig,
  valamint minden munkaszüneti napot megelőző este 18.00-tól a munkaszüneti napot követő reggel 6.00-ig.

  ÖREGEK NAPKÖZI OTTHONA
  7095 Iregszemcse, Rákóczi F. u. 1.
  74/480-609
  Vezetõ: Rab Józsefné

  DIÁKOTTHON, KONYHA
  7095 Iregszemcse, Bartók B. u. 39.
  74/480-616
  Vezetõ: Bene Edit

  POSTAHIVATAL
  7095 Iregszemcse, Bartók B. u. 3.
  74/480-498 74/481-015
  Vezetõ: Schneider Roland

  RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ PLÉBÁNIAHIVATALA
  7095 Iregszemcse, Petőfi S. u. 4.
  74/480-845

  Plébános: Serbán Valentin

  IREGSZEMCSEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
  7095 Iregszemcse, József A. u. 2.
  74/481-032

  Lelkipásztor: Szalay Géza

  RENDŐRSÉG (KÖRZETI MEGBÍZOTT IRODA)
  7095 Iregszemcse, Rákóczi F. u. 7.
  74/481-276
  Vezetõ: Alimov Zsolt, Barna Tibor

  IREGSZEMCSE KÖZSÉG CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
  7095 Iregszemcse, Hajnal u. 15.
  Vezetõ: Orsós Istvánné Elnök
  Kalányos Mária elnök h.

  Alakult: 2006. november 16.
  Megválasztott képviselők száma: 5 fő
  Orsós Istvánné, Kalányos Mária, Orsós István, Orsós Vendel, Orsós Vendelné
  Célja: A helyi roma kisebbség érdekképviselete, nyelvének, kutúrájának őrzése, a népcsoport képzettségének, foglalkoztatásának elősegítése, a roma és nem roma emberek közötti jó kapcsolat fenntartása, valamint részükre karitatív programok bonyolítása.

Látogasson el Iregszemcsére! Szeretettel várjuk!