Pest megye

www.falvak.hu/kistarcsa

Lélekszám: 9344 fõ | Lakóházak száma: 3200

Bemutatkozunk
-Kistarcsa története
-Kistarcsa sportélete
-Kistarcsa kulturális élete

Eseménynaptár

Alapítványok, civil szervezetek

Információk

Kistarcsa története

Kistarcsa területén eddig kevés régészeti ásatást végeztek, pedig a jelek arra mutatnak, hogy lelőanyagban gazdag a környék. Legkorábbi leleteink újkőkoriak (Kre. 4000-2500), a feltárásokból pedig arra lehet következtetni, hogy később is mindig éltek itt emberek. A már nemzetiség szerint is azonosítható maradványok alapján lakóhelyet alakítottak ki területükön kelták, vandálok, alánok, szarmaták és avarok.
Az avar birodalom hanyatlása következtében a honfoglaló magyarok gyéren lakott területet találtak, így ellenállás nélkül letelepedhettek. A mai kistarcsai temető környezetében feltárt lelőhely tanulsága szerint a X-XIII sz. -ban állott itt település. Bár bizonyítékaink egyenlőre nincsenek, a hely közelsége valószínűsíti, hogy szerepe volt az Árpádházi hercegek (Szt. László és Salamon) mogyoródi csatájában (1074).
A település Tarcsa nevével 1352-bentalálkozunk először és 1452-ig volt a Tarchai család birtoka. 1467-ből származik az első olyan dokumentum, amely -Felsőtarcsa néven- különálló településként jelöli a mostani Kistarcsát.
A török hódítás nem követelt helyi ember áldozatokat, viszont a XVI. sz. végén kezdődött tizenötéves háború idején (1593-1606) elnéptelenedett a falu.
A török kivonulása és a Rákóczi szabadságharc bukása után a Habsburgok híveik közt osztották fel a földterületeket. Az új birtokosok a visszatérő Magyar jobbágyok helyett szívesebben láttak német vagy szláv telepeseket.Így kerültek Kistarcsára – Grassalkovish herceg jóvoltából – a felvidéki Trencsén és Nyitra megyékből tótok. A jövevények száma nagyobb volt a magyar őslakosságétól, így Kistarcsa a házasodások révén elszlávosodott.
Az 1848-49-es szabadságharc tavaszi hadjáratának idején – a dicső emlékű Isaszegi csata kapcsán – Kistarcsán fejlődött fel az Aulich Lajos vezette sereg.
Kistarcsa félreeső település volt a Pest-Hatvan útvonal szempontjából. Jelentős változás állt be amikor a XIX. sz. végén beindult a vasúti közlekedés. Gőzmozdony vontatta szerelvények eleinte a Keleti pályaudvartól csak Kerepesig közlekedtek. 1911-ben meghosszabították Gödöllőig és villamosították az egész vonalat. A helyi érdekű vasút a vele párhuzamosan haladó 30-as főközlekedésű úttal jelenleg is fontos szerepet tölt be a Kistarcsai lakosok közlekedési lehetőségei szempontjából.
Mivel a középkorban épült kistarcsai templom elpusztult, a hívek Kerepesre jártak vallásukat gyakorolni. A romok köveit felhasználva 1880-ban kezdték meg a jelenlegi katolikus templom építését. Eleinte a kerepesi plébánia filiáléjaként működött, majd a lakosság növekedésével helyi káplánság indítását hagyta jóvá a váci püspök, 1913-ban.
A lakosság számának gyors növekedése az 1908-ban alakult Gép-és Vasútfelszerelési Gyár nagy munkásigényének tudható be. Az 1000 embert foglalkoztató gyár – óvodával, iskolával, postával ellátott – lakótelepet épített dolgozóinak a vasútvonal eddig lakatlan oldalán. Ezek az épületek - és maga a terület is – a Belügyminisztérium tulajdonába kerültek és már az 1930-as években is internáló tábor működött itt, mely legsötétebb időszakát az 1950-es években élte. Később rendőriskola, majd tartalékos tisztképzőként funkcionált. A rendszerváltást követően a hazánkban illegálisan tartózkodó külföldiek közösségi szállása, azaz menekülttábor volt éveken keresztül. Jelenleg egy része már a helyi önkormányzat tulajdonát képezi, de az egész komplexum épületei többsége még kihasználatlanul áll.
A vasgyári telep létesítésével kezdetét vette a település másik irányban történő terjeszkedése, minek eredményeként a fő közlekedési nyomvonal nagyjából két azonos részre osztja Kistarcsát.
A gazdasági válság idején a vasgyár tönkrement. Részvényeit a Ganz Vagongyár vásárolta fel és 1928-ban a gépek leszerelésével, az épületek egy részének lebontásával meg is szüntette. Területén néhány év múlva kisebb fonalgyár létesült, mely fokozatosan fejlődött.


Kistarcsa sportélete

Kistarcsa közösségi életében mindig is jelentős helyet foglalt el a sport. Elsősorban a labdarúgók szereplését kíséri figyelemmel a lakosság.

A kistarcsai labdarúgók egyesülete 1911-ben alakult Kistarcsai Sport Club néven. A generációkon keresztüli sportnevelés eredményeképpen több I. osztályú játékos is kikerült a klub soraiból. A helyi labdarúgók 1943-ban érték el a legjelentősebb sikerüket, amikor az ifjúsági csapat a Nemzeti Bajnokság területi bajnokaival (Nagyvárad, Diósgyőr) szemben is sikerrel szerepelt, csupán a Ferencvárostól szenvedett vereséget. Legeredményesebb játékosa - Tóth József - egy idényben 81 gólt szerzett. Jelenleg a csapat az NB III. Duna csoportjában játszik és a középmezőnyben foglal helyet. Öt korosztályban - előkészítő, serdülő, ifjúsági, felnőtt, öregfiúk - mintegy 100 aktív labdarúgó képviseli a klub színeit. A hazai mérkőzéseken 4-500 szurkoló tekinti meg a csapat játékát.


1995-ben a Kistarcsai Sport Clubon belül, de attól független gazdasági keretek között alakult meg a Női Kézilabda Szakosztály. Lányaink 1998-ban megnyerték a megyei bajnokságot, azóta a szuper csoportban játszanak és jelenleg a középmezőnyben foglalnak helyet. A 15 tagú csapat mellett ifjúsági együttes is működik. A gyerekek lelkesedése szép reményeket ígér a jövőre vonatkozóan.


Túrakerékpárosok kedvenc időtöltésére alakult a K.S. Kistarcsai Kerékpáros Egyesület. Tagjai a település környékén található erdők dimbes-dombos útjain tartják edzéseiket. A 20 fős lelkes csapatból már többen indultak országos bajnokságon, amit egyikük meg is nyert. 10 és 30 év közötti fiúk és lányok egyaránt hódolnak a kerékpárt is próbára tevő sportágnak.


A korábbi utcai és réti futballozásból szerveződött a kispályás labdarúgó bajnokság. Salakpályán kergetik a labdát hétvégeken azok a sportszerető férfiak, akik hét közben a legkülönbözőbb területeken dolgoznak. Az amatőrök bajnokságát már évtizedek óta megrendezik, jelenleg 14 csapattal. A jól kidolgozott szabályoknak és azok következetes betartásának tudható be, hogy játékosok és nézők rendszeresen találkoznak a nagy küzdelmek színhelyén.


A rendkívüli képességgel tájékozódó madarak szerelmesei a Postagalamb Sport Egyesületben tartják összejöveteleiket. 1981 óta működik a 15 fős csoport. Az évente több alkalommal megrendezésre kerülő röptetési versenyek alkalmából elsősorban Ausztriába és Németországba szállítják a madarakat közúton, aztán egy idő után nagy izgalommal kémlelik az eget, hazavárva kedvenceiket.


A Kistarcsai Úszó és Triatlon Klub keretében 60-70 gyerek foglalkozik az átlagosnál magasabb szinten úszással. Évente kb. 10 versenyen vesznek részt, közülük 4-5 fő minden évben bejut az Országos Diák Olimpiára. A vidék bajnokságon is több dobogós helyezést érnek el. A környezet adta lehetőségeket figyelembe véve inkább tömegsport jelleggel működik a klub, a kiemelkedő tehetségeket nagyobb egyesületekbe irányítják. Ennek ellenére már rangos nemzetközi versenyen is sikerült érmet szerezniük.


Az úszók közül kerültek ki az első triatlonosok. Már megalakulásuk évében több korosztályban nyertek országos versenyen aranyérmet csapataik. Pest megye legeredményesebb egyesülete, amit az is bizonyít, hogy a 20 főnyi versenyző gárdából 15-en aranyjelvényesek. Mivel 2000-től a triatlon olimpiai sportág lesz, nagy reményekkel tekintünk a jövőbe és bízunk benne, hogy ezt, az egész test izomzatát próbára tevő sportot űző fiataljaink közül lesznek, akik az országos bajnokságnál is jobb eredményeket érnek majd el.


Az uszoda adottságait kihasználva kerül megrendezésre minden tavasszal a Nyuszi kupa, majd a tél elején a Mikulás kupa. Mindkét eseményen - az egész napos program keretében - népes sereg ugrik a vízbe, a reménybeli helyezések elérése érdekében.
Igen népszerű a nyaranta meghirdetésre kerülő úszótábor. A gyerekeket a szomszédos iskola épületeiben szállásolják el és az étkeztetés is ezen intézmény keretein belül oldható meg.


Kistarcsán több évtizedes hagyományai vannak a sakkozásnak. A rendszerváltás után elhalt sakkélet 1995-ben indult be újra és a Kistarcsai Sakk-kör tagjai 1996 őszétől részt vesznek a megyei bajnokságban. Az indulás nehézségei még érződnek az eredményeken, de büszkék vagyunk egy megyei egyéni bajnokra, az akkor mindössze 9 éves Koczó Kristófra.


A település határában maguk alakítottak ki igényeiknek megfelelő repülőteret a sárkányrepülősök. A Kistarcsai Sárkányrepülő Egyesületben jelenleg 4-en rendelkeznek saját sárkányrepülővel, de gyakran fordulnak meg itt vendégpilóták és érdeklődők is szép számmal kimennek megnézni ezeket a színes, duruzsoló „madarakat”. Arra is van lehetőség, hogy aki felülről szeretné megtekinteni saját pátriáját, utasként beüljön egy avatott pilóta mellé.


Kistarcsa határában több helyen is nyílik lovaglási lehetőség, melyek közül közigazgatásilag a Hóka Lovas Klub tartozik településünkhöz. A klub 6 saját lóval és 2 pónival rendelkezik, melyeken lovas oktatás és edzés folyik. Nyaranta lovas napközis tábort szerveznek gyerekek részére. Több lovat bértartásra helyeztek el gazdáik, akik rendszeresen lovagolnak a környék gépjárművektől mentes, lankás vidékén.


A 40 fős vadásztársaság a Közép-Magyarországi Vadászok és Természetvédők Szövetségének tagja. A területen vadászók nagyvadra is közösen mennek, de az igazi csoportos vadászat az apróvadak esetében alakul ki jobban. Minden évben kiállításon mutatják be trófeáikat, fegyvereiket és a vadászattal kapcsolatos egyéb kellékeket.


1994 óta gyűrik egymást és ellenfeleiket a Kistarcsa 2000 SE-be tömörült cselgáncsozók. A 6-14 éves korosztályt képviselő fiúk és lányok több érmes helyezést is elértek az országos bajnokságon. Évente 5 nemzetközi versenyen vesznek részt. Településünk hírnevét öregbítették már Ausztriában, Franciaországban és Olaszországban is. Egy fiatalon elhunyt tehetséges sporttársukra emlékezve rendezik meg évente a 100 fölötti részvevővel lebonyolításra kerülő Nagy László Emlékversenyt.


A küzdősportok kedvelői más területen is fejleszthetik képességeiket. Népes gyerektábora alakult ki a Sei-do karate emberformáló - fizikai és személyiségfejlesztés terén egyaránt - foglalkozásainak.
A kobudo iaido a keleti harcművészetek egyik ágát jelenti. Ezeken az összejöveteleken nem a harc vagy az önvédelem a legfontosabb, az oktatók a fegyverforgatás mellett az életmód, életszemlélet terén adják át ismereteiket az érdeklődőknek.


Ezüst nyíl néven nomád harcművészeti csoport működik, ami jellegében lényegesen eltér a divatos keleti irányzatoktól, mert itt a magyar történelem során előfordult eszközök és fegyverek alkotják a tevékenység kellékeit.


1994-től részt veszünk a minden év május utolsó szerdáján megrendezésre kerülő Kihívás napján. Ez az egész világra kiterjedő akció különböző országok települései közötti vetélkedést jelent. Célja nem a megszokott sporteredmények túlteljesítése, hanem minél több idő eltöltése a sport terén. Kistarcsán több száz résztvevővel zajlik az esemény.


A Takarékossági világnap alkalmából - pénzintézeti szponzorálással - Takarékossági futóversenyre kerül sor.


A tornázni vágyó fiatalok - elsősorban a gyengébb nem képviselői - több lehetőség közül is választhatnak, attól függően, kinek milyen a mozgásigénye. A fürge lányok szinte minden gyakorlatot meg tudnak csinálni, a korosabb és testesebb hölgyek viszont kímélő tornára járnak.


Az évente megrendezésre kerülő Kistarcsai Napok alkalmából minden helyi csoportosulás bemutatkozik és egyben lehetőség nyílik a kevés szabadidővel rendelkezőknek is, hogy részt vegyenek az általuk kedvelt sportág versenyein. Rendszeresen sor kerül utcai futóversenyre és utcai kerékpározásban is összemérhetik képességeiket az érdeklődők. A Kispályás Labdarúgó Villámtornán a bajnokságban játszók mellett alkalmi csapatok is részt vesznek. A meghívásos cselgáncsversenyen több, környékbeli klub is képviselteti magát. A sakkozók 9 fordulós, svájci rendszerben lebonyolításra kerülő versenyt rendeznek, amit országosan hirdetnek meg. A sportegyesületek toborzást is végeznek ilyenkor.


Kistarcsa kulturális élete

A település kulturális életének központja a Művelődési Ház intézménye, mely egy 300 főt befogadó kultúrházzal és két - 40, illetve 60 fős termet magába foglaló - klubházzal rendelkezik. Ez utóbbi épületben működik a könyvtár is.


A szükséges technikai eszközökkel ellátott helyiségek biztosítanak próba lehetőséget a különböző öntevékeny csoportoknak, de tanfolyamok, műsorok, ünnepélyek, gyűlések megtartására is itt kerül sor. Vannak, akik szabadidejükből szívesen áldoznak a több féle egészségmegőrző torna valamelyikére, mások a harcművészetek terén elégítik ki közösség igényüket.


A 14 és fél ezres Könyvtár 600 olvasója rendszeresen forgatja az állomány könyveit, de sokan térnek be adatgyűjtési vagy újság, illetve folyóirat böngészés céljából is.


A diákok alkotta Ördögi Kör Színjátszó Műhely eleinte sikerrel vendégszerepelt több közeli településen, de mióta országos színjátszó találkozókon is szép sikereket értek el, alig győznek eleget tenni a meghívásoknak.


Elsősorban a helyi magyar és szlovák nyelvű népdalok felkutatására, összegyűjtésére, megszólaltatására vállalkozik a Kéknefelejcs népdalkör. A színes népviseletbe öltözött asszonyok már számos településen és rendezvényen öregbítették Kistarcsa hírnevét.


Aranymálinkó címmel évente sor kerül a kistérség iskolái énekkarainak találkozójára. Az egész napos program zenei témájú vetélkedővel kezdődik, majd bemutatkoznak egymásnak a résztvevő csoportok, lazításként pedig táncházon vesznek részt. A rendezvény záró aktusa az ünnepi hangverseny.


Pántlika a címe a nyaranta megrendezésre kerülő nemzetiségi folklórtalálkozónak. A meghívottak népviseletben vesznek részt a zenés felvonuláson, majd műsoros est keretében adnak ízelítőt saját népi kultúrájukból.


Régi hagyományokat idéz a szüreti mulatság. A lovakon és a lovas kocsikon történő színes felvonulás sok érdeklődőt vonz. Az élő zenére szakaszonként menettáncban is vonuló fiatalok több helyen megállnak egy rövid bemutatóra, ahol a nézelődőket is bevonják a közös táncba. A nap bállal fejeződik be.


A Művelődési Ház biztosít helyet az önszerveződő csoportok klub jellegű foglalkozásainak és az egész települést érintő, illetve a szélesebb körű látogatottságra számító rendezvényeknek is.


A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületében működik a Szeretet Idősek Klubja. A napközi jellegű klubélet mellett gyakran szerveznek kirándulásokat belföldre és a környező országokba egyaránt.


Évente többször tartanak az egész település idősebb korosztályának érdeklődését felkeltő rendezvényeket. Az októberi "Idősek Napja" alkalmából készült előadásukat általában két napon is elő kell adni, annyi az érdeklődő. A közösségi tevékenység eredményeként 2 öntevékeny csoportjuk is alakult.


A Szeretet népdalkör nyugdíjas asszonyok alkotta kórus, mely a népdalok mellett az idősebb korosztály ízlésvilágát kielégítő egyéb dalok előadására is vállalkozik. Ők sötét szoknyában és fehér blúzban lépnek fel.


A Rozmaring együttes ugyancsak nyugdíjas asszonyok közössége. Eleinte csak maguk szórakozására tanultak be vidám jeleneteket, de sikerüket látva és a biztatásnak engedve már nagy tetszés övezte önálló estet is adtak. Teljes mértékben önállóak, tagjaik írják a szöveget, készítik a jelmezeket. Helyi népviseletbe öltözve népdalokat is előadnak.


A Zeneiskola növendékei az iskolai és települési rendezvényeken való fellépésük mellett minden évben záróhangversenyt adnak, ahol bemutatják az eltelt időszakban tanultakat. A közönség a műélvezet mellett lemérheti a gyerekek fejlődését is.


A Szent István Általános és Zeneiskolában már hagyományai vannak a mesemondó versenynek. A gyerekek nagy lelkesedéssel készülnek az ő fantáziájukat megmozgató történetek megszólaltatására.


A Kölcsey Ferenc Általános Iskolában névadójuk tiszteletére rendezik a szavaló versenyeket, melyek 1 hetes kulturális rendezvénysorozat keretében zajlanak.


A Kistarcsai Kulturális Egyesület évek óta jelentős szerepet játszik a település kulturális életének összefogásában. Heti egy alkalommal ismeretterjesztő előadásokat tartanak, melyek előadói részben a tagság soraiból kerülnek ki, de gyakran hívnak meg a maguk területén ismert szakembereket is.


Az egyesület szervezi a Kistarcsai Napokat. Ezen a májusban sorra kerülő rendezvénysorozaton lehetőség nyílik minden helyi szervezetnek a bemutatkozásra. A több helyszínen zajló eseményen kulturális és sport szervezetek egyaránt részt vesznek, emellett egészségügyi és közlekedési programok a legjellegzetesebbek. Meghívást kap valamely közeli település is, közösségi életének bemutatására. Kiállításokra, színházi előadásokra és sok látványos eseményre számíthatnak a résztvevők.


Műsoros esteket szerveznek a Kistarcsán élő amatőrök és hivatásos művészek közreműködésével. Gyerekek és felnőttek egyaránt szívesen mutatják be tehetségüket közvetlen környezetüknek.


A településen élő írók, költők, képző- és iparművészek bemutathatják tevékenységüket az egyesület gondozásában megjelenő Kistarcsai Kalendáriumban, ahol általános érdeklődésre számot tartó írások mellett a helyi szervezetek éves tevékenységének áttekintő beszámolója is olvasható.


Gyerekek és felnőttek egyaránt szép számmal vesznek részt a Pannónia Néptáncegyüttes életében. Az öt korcsoportban működő táncosok közül a gyerekcsoport is részt vett nemzetközi fesztiválon, a felnőttek pedig angliai meghívásnak tettek eleget. A helyi rendezvények többségén közreműködnek, a Kistarcsai Napokon pedig a folklór délután házigazdái. Évente egyszer önálló estet adnak.


Pedagógusok szervezésében alakult meg az Oriolus kamarakórus, de szívesen fogadnak soraikba minden énekelni szerető helyi lakost.


A Lungo Drom (Hosszú út) együttes a zenét kedvelő helyi cigányokból alakult. Műsorukon szerepelnek feldolgozások és saját dalaik is. A cigány népzenei hangzással megszólaló előadásuk egzotikuma mindig magával ragadja a hallgatóságot.


A "KALÁSZ" tagjai rendszeresen összejárnak és időnként más települések társintézményeit meghívva tartanak kulturális programot. A főbb katolikus ünnepek alkalmából vallásos jellegű rendezvényeket szerveznek.


A református egyházközség szervezésében kamara hangversenyek hangzanak el a református templomban. Az ünnepekre zenés, verses összeállítással készül a közösség.


A rendszerváltozást követően - többszöri próbálkozás eredményeképpen - újjáalakult a 918. számú Batthyány cserkészcsapat, melynek tagjait 1998-ban ünnepi szentmise keretében avatták fel.


Augusztus végén egy aktuális téma köré felépített virágkarneválra kerül sor. A látogatók gyönyörködhetnek a legkülönbözőbb színekben pompázó több ezer szál virágban és a belőlük készült gyönyörű kompozíciókban.


Az ország egész területéről fogadnak vendégeket a tacskó kiállítás házigazdái. A gazdik szórakoztató műsoron, a résztvevő kutyák szépségversenyen vesznek részt. A helyezettek értékes díjakban részesülnek.


Advent első hétvégéjén kerül sor az adventi kiállításra, ahol virágkötészeti bemutató és tanácsadás mellett a karácsonyi előkészületek jegyében ötleteket meríthetnek és vásárolhatnak is a látogatók.


A postagalamb kiállításon a Kistarcsán és a környező településeken élő galambászok mutatják be díjnyertes galambjaikat.

Eseménynaptár

Alapítványok, civil szervezetek

  Kistarcsai Sárkányrepülő Egyesület


  Kis létszámú, de igen lelkes csapat a sárkányrepülősöké. Saját maguk alakítottak ki repülőteret a település határában. Hétvégéken - amennyiben az időjárás kedvező -, zümmögnek Kistarcsa fölött a sárkányok. Önerőből készítettek hangárt is, így most már nem kell minden alkalommal szétszedniük a gépeket.

  Kistarcsai Vadásztársaság


  Bár Kistarcsa határában is található vadászatra alkalmas terület, ezt nem a helyi vadászok veszik igénybe. A kistarcsai vadászok bérvadászattal foglalkoznak és kedvenc időtöltésükhöz más megyékbe kell utazniuk.

  Galambászok


  A kistarcsai galambászok évente több alkalommal részt vesznek országos és nemzetközi röptetéseken, ahol általában szép sikerrel szerepelnek. Minden év decemberében galambkiállítást rendeznek, melyen a lakosság is megismerheti a legeredményesebb galambokat és tulajdonosaikat.

  KRAFT 2000 Futóklub


  A Kistarcsai Rapid Amatőr Futók Társasága a futni szerető helyi sportemberek közössége, akik eleinte csak véletlenszerűen találkoztak utcai futás közben. 2000-ben közösséget alkottak, azóta szervezetten vesznek részt a környéken - de olykor még külföldön is - megrendezésre kerülő futóversenyeken.

  Kéknefelejcs népdalkör


  Az 1992 óta működő népdalkörben 15 asszony magyar és szlovák népdalokat énekel helyi népviseletbe öltözve. Művészeti vezetőjük citerán kíséri őket. A kistarcsai rendezvényeken túl az ország több pontjára kaptak már fellépési meghívást. Szereplésüket a közönség tetszése mellett a szakemberek is igen színvonalasnak tartják.

  Kistarcsai Kulturális Egyesület


  Az 1993-ban alakult egyesület jelentős szerepet játszik a település és a környék kulturális életében. A mintegy harminc fős mag köré sokan csoportosulnak, akik nem mindenben, csak bizonyos jellegű tevékenységekben működnek közre. Heti egy alkalommal ismeretterjesztő előadást tartanak. Gyerek és felnőtt előadók - amatőrök és hivatásosok - közreműködésével műsoros esteket rendeznek. Ők szervezik a legjelentősebb helyi eseményt, az évente visszatérő Kistarcsai Napokat. Kiadványokat szerkesztenek, pl. Kistarcsai Kalendárium. Nagyszabású rendezvényeken emlékeznek meg a történelmi eseményekről (honfoglalás, szabadságharc, államalapítás...). Art videotékát működtetnek. Segítik a helyi civil szervezeteket, különösen a kisebbeket és az újonnan alakultakat.

  Lungo Drom együttes


  Alkalmanként, egy-egy rendezvényen való fellépés érdekében, részben változó tagokkal szerveződő cigány együttes. Produkciójukban az éneket gitár, kanál, kanna és szájbőgő kíséri, néhány számban táncosok színesítik a produkciót. (Jelenleg nem működik)

  Oriolus kórus


  1996-ban pedagógusokból alakult, de ma már vegyes összetételű a 30 fős kórus. Ünnepélyeken, kiállítások megnyitóin többszólamú énekléssel gyönyörködtetik hallgatóságukat. (Jelenleg nem működik)

  Pannónia Néptáncegyüttes Egyesület


  A rendszerváltás után alakult néptánc együttes 1992-től viseli a Pannónia nevet és 1996 óta működik egyesületi formában. Jelenleg 120 tag öt korosztályi csoportban táncol. A pöttöm csoportban óvodások is vannak. A gyerekcsoport kisiskolásai már több éves táncos múlttal rendelkeznek. Az utánpótlás csoport tagjai hosszú távon szeretnének néptánccal foglalkozni. A felnőttek jelentik a csúcsot, mivel ezen a pályán húsz év körüli korban legnagyobb az ember teljesítőképessége. Az idősebbek a hagyományőrző csoportban ropják a táncot. A gyerekek részt vettek már nemzetközi fesztiválon, a felnőttek pedig angliai vendégszereplésre kaptak meghívást. A hagyományőrzők fesztiválszereplését a televízió is közvetítette.

  Rozmaring együttes


  A Kéknefelejcs népdalkörből 1995-ben kivált nyugdíjas asszonyok a népviseletben történő népdaléneklés mellett vidám jelenetek előadására is vállalkoznak, melyekhez maguk varrják a jelmezeket. Könnyed hangvételű műsoraik fő attrakciója az általuk előadott kánkán.

  Szeretet népdalkör


  1993-tól énekelnek együtt a sötét szoknyában és fehér blúzban fellépő nyugdíjas asszonyok. Műsorukban a népdalokon kívül az alkalomhoz illő nóták is szerepelnek. Ördögi Kör Színházi Csoport 1995-ben egy ünnepély műsorára készülő iskolai csoportból alakult és azóta is együtt dolgozik az Ördögi kör nevű amatőr színtársulat, melynek tagjai 1997-ben eljutottak a diák színjátszók országos döntőjéig. Azóta több országos versenyen voltak díjazottak, évente több kategóriában is.

  Virágkötészet


  Egy lelkes csapat 1996 óta hagyományosan megrendezi az augusztus végi dália kiállítást melyen több ezer szál virágból készülnek a szebbnél szebb kompozíciók. Advent első hétvégéjén pedig koszorúkészítési bemutatót és karácsonyi vásárt tartanak. (Jelenleg nem működik)

  Kistarcsai Sport Club


  1911-ben alakult a kistarcsai labdarúgók egyesülete, a Kistarcsai Sport Club. A generációkon keresztüli sportnevelés eredményeképpen több I. osztályú játékos is kikerült a klub soraiból. A jelenleg NB II-es egyesületnek már több vásárolt játékosa is játszik a csapatban.

  Kistarcsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesület


  Az utánpótlás nevelése, 2001 januárjától kezdődően szervezetileg elkülönült formában történik. A 6 korosztályban mintegy száz aktív labdarúgó alkotja a klub sportoló gárdáját, akik többsége a jövő reménysége, de itt rúgják a labdát a már korosabb, inkább csak hobbi szinten játszó öregfiúk is.

  Úszó és Triatlon Klub


  Az 1993-ben alakult klubon belül 60-70 gyerek foglalkozik az átlagosnál magasabb szinten úszással. Évente kb. 10 versenyen vesznek részt, közülük 4-5 fő mindig bejut az Országos Diák Olimpiára. Az úszók közül kerültek ki az első triatlonosok, akik már megalakulásuk évében több korosztályban nyertek országos versenyt. Pest megye legeredményesebb egyesülete.

  Kistarcsa 2000 SE


  1995 óta gyűrik egymást és ellenfeleiket a cselgáncsozók. A 6-14 éves fiúk és lányok már több érmes helyezést is elértek az országos bajnokságban. Évente 5 nemzetközi versenyen vesznek részt. Településünk hírnevét öregbítették már Ausztriában, Franciaországban és Olaszországban is.

  K.S. Kistarcsai Kerékpárosok Egyesülete


  Ez az egyesület a túrakerékpárosok kedvenc időtöltésére alakult. A 20 fős lelkes csapatból már többen indultak országos bajnokságon, amit egyikük meg is nyert. Zömében 10 és 30 év közötti fiúk és lányok hódolnak ennek a kerékpárt is próbára tevő sportágnak.

  Kispályás Labdarúgó Bajnokság


  A korábbi utcai és réti futballozás résztvevőiből szerveződött az 1977 óta működő bajnokság, melyben a legkülönbözőbb területen dolgozó sportszerető férfiak kapcsolódnak ki a hétvégi meccseken. Komolyan veszik a játékot ezért szabályos, játékvezetők segítségével lebonyolított, őszi-tavaszi fordulókból álló bajnoki mérkőzéseken döntik el, melyik csapat a legjobb az adott időszakban.

  Női Kézilabda Szakosztály


  A korábban más egyesületekben játszott lányok 1995-ben alakították meg a helyi csapatot. Jelenleg a megyei bajnokságban játszanak. A fiatalabb korosztály tagjai már túl vannak az alapozáson és 1998 tavaszától ők is játszanak meccseket.

  Kistarcsai Sakk-kör


  Településünkön több évtizedes hagyománya van a sakkozásnak. A rendszerváltás után elhalt sakkélet 1995-ben indult be újra. A kör tagjai 1996 őszétől részt vesznek a megyei bajnokságban.

  A Nagycsaládosok Országos Egyesületének Napfény Csoportja


  2000-ban alakult, elsősorban 3 és annál több gyerekes családok részvételével, de csatlakoztak hozzájuk 2 gyerekesek is. Évente 2 alkalommal bababörzét szerveznek, ahol gyerekruhák, játékok és gyerekekhez kötődő használati tárgyak cserélnek gazdát. Kulturális programokat is szerveznek a családok részére. Sokat fáradoznak azon, hogy az egyik helyi játszóteret minél biztonságosabb berendezéssel lássák el.

  Kistarcsai Polgárőr Egyesület


  Az ország számos településéhez hasonlóan, 2000-ben Kistarcsán is megalakult a lakosság személyi és vagyoni védelmét szolgáló közösség. Ezek a lelkes emberek - a többi civil szervezetben tevékenykedő társukhoz hasonlóan - szabadidejüket és anyagi hozzájárulásukat felajánlva sokat tesznek a település biztonságáért.

  918. Batthyány Cserkészcsapat


  A két világháború közötti időszakban sikeresen tevékenykedő mozgalom újraszervezését követően kialakult egy mag, amely köré gyűlnek a keresztény fiatalok. Rendszeres összejöveteleiken sok hasznos dolgot tanulnak, nyaranta pedig közösen táboroznak, ahol más közösségekkel is megismerkednek.

  Kistarcsa Jövőjéért Egyesület


  A 2001-ben alakult szervezet a kommunikáció, a különböző érdeklődési körű szervezetek közötti kontaktus elősegítése terén fejti ki tevékenységét. Első és egyben igen sikeres kezdeményezésük a Kistarcsai Teleház megvalósítása, amit az Informatikai Kormánybizottság által kiírt pályázaton nyert kommunikációs technikai eszközök üzembe helyezése tett lehetővé.

  Jövőnk a Gyermekünk Alapítvány


  A Szent István Általános és Zeneiskola alapítványa a tanulók oktatását, nevelését, sportolását, táborozását, túrázását, idegen nyelv tanulását és minden más, az iskolával kapcsolatos tevékenységet segít.

  "Nektár" Kölcsey Iskoláért Alapítvány


  Az alapítvány a Kölcsey Ferenc Általános Iskola tanulóinak szellemi, erkölcsi, művelődési és testi nevelésével kapcsolatos támogatását tűzte ki célul. A jelenlegi kiemelt témák: a számítástechnika terem fejlesztése, sporteszközök beszerzése és az audiovizuális technika korszerűsítése.

  Dömötör Alapítvány


  A Kistarcsa Nagyközségi Óvoda alapítványának létrehívása 1997-ben merült fel. Célja, az óvodába járó 3-6 éves gyerekek körülményeinek javítása. Ebbe beletartozik a kultúrált környezet kialakítása, a technikai eszközök, a foglalkoztatáshoz és játékhoz szükséges tárgyak biztosítása.

  Flór Ferenc Kórház a Lakosságért Közalapítvány


  Az 1991-ben létrehozott alapítvány célja a kórház működésének legalább szinten tartása, a szakemberek továbbképzése külföldi és helyi lehetőségek biztosításával valamint korszerű orvostechnikai eszközök és műszerek beszerzése.

  Biofit Egészségvédő Egyesület


  A Flór Ferenc Kórházban 1990-ben alakult alapítvány célja a mozgáskultúra kialakítása és fejlesztése, mozgásszervi betegségek megelőzése, mozgásszervi betegellátási eljárások ismertetése, a korszerű táplálkozás népszerűsítése, mentálhygiene.
Információk

Polgármesteri hivatal:2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Polgármester:Tóth Szabolcs
Telefon:28/470-711
28/470-712
Fax:28/470-357
Fogadónapok:Hétfő 8-18; Szerda 8-16; Péntek 8-12
Alpolgármester:Klacsán Lajos, Kedves Károly
Jegyzõ:dr. Korbély Géza
Képviselõtestület:Babarczi József, Dr. Ilkei Csaba, Solymosi Sándor, Windberger Lajos, Rimóczi Erzsébet, Malina Ferenc, Juhászné Csorba Ilona, Dr. Kovács András, Kundra László, Dr. Molnár Csaba, Rapai István