Nógrád megye
mihalygerge@enternet.hu
www.mihalygerge.hu
www.falvak.hu/mihalygerge


Lélekszám: 710 fõ | Lakóházak száma: 300

Bemutatkozunk
-A falu fekvése, természeti adottságai
-A falu története
-Látnivalók, a falu kulturális élete:
-A falu gazdasági élete
-A falu várja a befektetőket,...
-English
-Deutsch
-Horgászati lehetőség
-Vadászati lehetőség
-Teljes kikapcsolódási lehetőség hétvégén

Befektetési, gazdasági lehetõség

Alapítványok, civil szervezetek

Intézmények

InformációkA falu fekvése, természeti adottságai

A Dobroda patak völgyében, a Karancs hegység északi vonulatai között fekszik Mihálygerge, az Ipoly-vidék jellegzetes szalagtelepülése. A községet körülvevő hegycsúcsok (Veréb-hegy 291 m, Kőszegő 343 m, Tarnóc 308 m) nem nyúlnak magasra, a Füleki-hegy és a Mész-hegy már egyenesen a hegység dombvidékké szelídülését példázza. A vidék a földtörténet 20-22 millió évvel ezelőtti korszakában a miocén-kori szigettengerként előrenyomuló víz és az ismétlődő vulkáni tevé- kenység váltakozásában formálódott. A lávakitörések, feltöltődések, elmo- csarasodások, tenger-előrenyomu- lások ritmusa háromszor ismétlődött meg. Ezek „terméke” a nógrádi kőszén mint ahogy a községhez igen közel lévő Ipolytarnóc-Csapásvölgyi őstörténeti természeti értékek, az ősfenyő és ősállatmaradványok is. A Nógrádban meglévő 441 millió tonnányi szénvagyon jelentős része ezen a területen helyezkedik el, a Dobroda térségében.
E vidéken jelentős a vaddisznóállomány, de az őz-és gímszarvas-állomány is említést érdemel.
A környék természeti kincseinek ritkaságértéke, az ipolytarnóci határátkelő közelsége együtt van jelen a falu jelenlegi történetében az Ipoly, a Dobroda, a Jégerfő, a Lom-patak szélsőséges áradás-jelenségeivel. Annak ellenére, hogy több mint 10 éve működik a megyeszékhely térségét jó ivóvízzel ellátó vízkiemelő-tisztító-továbbító rendszer, valamint a Dobroda Vízműtársulás, mégis hihetetlen károkat okoz egy-egy évben a fékezhetetlen ár.
A mihálygergei tározó a horgászok paradicsoma. Jelentős a busa-és pontyállomány, de ragadozóhalak is szép számmal találhatók. A csuka és a süllő mellett megtalálható a balin is. A tározót madarászok is látogatják. Szerencsés esetben az igen ritka halászsas is megfigyelhető zsákmányszerzés közben.
A községet Balassagyarmat irányából Szécsényen keresztül, illetve az M3-as autópályáról a 21-es főútvonalon Salgótarjánig, onnan pedig Litke felé kanyarodva lehet megközelíteni. Salgótarjánból naponta többször is rendszeres autóbuszjárat indul a faluba.


A falu története

A település a Zách-nemzetség ősi birtoka volt. Zách Felicián visegrádi merénylete után a nemzetség javait elkobozták. Mint a többi környező falut, Mihálygergét is az Ákos-nembeli Cselen fia János kapta meg adományként Károly Róberttól 1335-ben. Ebben az időben ezen a birtokon feküdt Helimbafalva is, mely beleolvadt Mihálygerge népességébe. A XVI. század első felében Székely, Géczy és Tarnóczy voltak a község birtokos urai. 1544-ben Nógrád megye török fennhatóság alá került, 1562-ben a török igazgatás rendjében a szécsényi szandzsákhoz tartozott. A török adóösszeírásokban 17 házzal szerepel. 1598-ban Piliny család a birtokosa. A török hódoltság peremén lévő falvak rendszeres pusztítása, háborús felégetése csak 1683-ban Hollókő és Szécsény városok visszafoglalásával ért véget. A XVIII. században, mint Bene-birtokot a Szent-Iványi család használja zálogjogon. A XIX. század első felében a Bene, a Darvas és a Gyürky családok birtokolják, míg a XIX-XX. századfordulón a legjelentősebb nagybirtokos Mocsáry István. Az ő mindössze 2800 holdas birtoka mintaértékű, modernizálódó birtok, ahol nagyon sok mihálygergei lakos talált munkát. Ezen birtok 3000 nemes fajú almafáján jelentős kereskedelmi értékű alma termett, paradicsomültetvényei az egész térség piacát ellátták. Nemcsak kertészete, de angol telivér csikói, lovai, szarvasmarha-tenyészete megye szerte híres volt. A XX. század világégései, az I. és II. világháború megtizedelte Mihálygerge lakosságát is.


Látnivalók, a falu kulturális élete:A község római katolikus temploma 1926-27-ben épült. Mihálygerge jelképévé vált a 2000-ben felavatott millenniumi emlékmű, ami talapzatával együtt 11 méter magas, s az ország legnagyobb ilyen jellegű műalkotása. A kompozíción, mely Kocsis Előd munkája, az ősmagyar jelképek, a stilizált turulmadár és a napkorong látható. Ezen emlékmű körül tervezi a község az új, korszerű faluközpont kialakítását.
A Nógrádi Folklórfesztivál egyik állandó helyszíne Mihálygerge, ahol hat jelentős folklór együttes működik, az ifjúság, az idősebbek és a gyermekek körében. Az 1976-ban alakult Ipoly Néptánc Együttes 1999-ben Grand Prix díjat kapott, utánpótlásukat a Laboda Gyermek Tánccsoport biztosítja. 1998-ban és 1999-ben az Országos Népzenei Verseny első helyezettje a Tücsök Zenekar, mely 1992-ben alakult és 1998-ban Arany Páva díjat is kapott. Első kazettájuk már megjelent. Aranyminősítésűek a Szájharmonika Együttes, illetve a Dobroda Hagyományőrző Együttes; utóbbiak nemcsak a helyi hagyományok feltárásában jeleskednek, de kórusként is fellépnek


A falu gazdasági élete


1945-ben ebben a térségben igen nehezen tudtak szántóterületet biztosítani a földosztáshoz, így a szocializmus éveiben a lakosság fő jövedelemforrásai a környező városok (Salgótarján, Szécsény) ipari üzemei és a bányák voltak, s nem a szegényes parasztgazdaságok és termelő szövetkezetek. A rendszerváltozás után – a környék ipari üzemeinek megszűnése miatt – a községben igen sokan váltak munkanélkülivé. A falu vállalkozói főként kereskedelmi szolgáltató tevékenységet folytatnak, nem képesek új munkahelyek megteremtésére. A munkanélküliek száma jelenleg 17 %.
Jelenleg a község útépítést végeztet, egyebekben az infrastuktúra kiépített: a község villany-, víz, gáz-, telefon- és szennyvízcsatorna hálózattal ellátott.


A falu várja a befektetőket,...

... az iparfejlesztési szándékot, hogy itt a 12 kilométernyi „Dobroda” térségben azt az igen jelentős szénvagyont, mely most még a föld alatt rejtőzik, kitermeljék.Horgászati lehetőség

a község határában lévő víztározónál


Vadászati lehetőség

(vaddisznó, őz, gímszarvas, illetve apró vadak)
Érd.:06-32-531-010


Teljes kikapcsolódási lehetőség hétvégén

A gyönyörű fekvésű falu a valódi kikapcsolódás, a "pihenés szigete".


English

The village used to belong to the ancient estate of the Zách family, after the outrage of Felicián Zách in Visegrád the possessions of the family were confiscated and Mihálygerge, as well as the neighbouring villages were donated to János, son of Cselen by King Charles Robert. According to contemporary documents Simon and Ferenc Székely, László Géczy and Sebestyén Tarnóczy held possession of the village in 1548. In 1558 King Ferdinánd I. donated parts of the area to the Berényi, the Zerdahelyi, the Pilinyi and the Muraközy families, but in 1562 the village became a part of the sanjak of Szécsény with 17 taxable houses. The Roman Catholic Church was built in 1766. The Komravölgyi reservoir is situated near the village, it provides almost all of the drinking and industrial water for Eastern-Nógrád. There are five active tradition reserving groups in Mihálygerge, recruitment is not a problem.


Deutsch

Das Dorf war das Urgut des Zách-Geschlechts, nach dem Attentat von Felicián Zách wurden die Güter des Geschlechts weggeschafft, so wie die umgebenden Dörfer. Mihálygerge bekam von Róbert Károly der Sohn von Cselen aus dem Ákos-Geschlecht, János als Gabe. Nach den Urkunden waren seine Besitzer 1548 Simon und Ferenc Székely und László Géczy und Sebestyén Tarnóczy. 1558 bekamen hier Güterteile vom König Ferdinánd I. die Familien Berényi, Zerdahelyi, Pilinyi und Muraközy aber schon 1562 gehörte das Dorf zum Sandschak aus Szécsény, mit seinen 17 steuerpflichtigen Wohnhusern. Die römisch-katholische Kirche des Dorfes wurde 1766 gebaut. Neben dem Dorf befindet sich der Wasserspeicher des Tales Komra, aus hier wird fast das Ganze des Trink- und Gewerbewassers im östlichen Teil des Komitats Nógrád gewonnen. In Mihálygerge sind heute fünf erfolgreiche Ensambles zu finden, die die Traditionen pflegen, mit der Erziehung der Jugendlichen wird schon an die Zukunft gedacht.

Befektetési, gazdasági lehetõség

 • Nyaralóvásárlási lehetőség
  Csendes falu - jó levegő Érd.: 06-32/451-117

 • Állati eledel gyártó üzem
  a megfelelő szociális létesítményekkel eladó vagy bérbevehető! (Esetleg más célra is hasznosítható.) Érd.:06-32/451-117

 • Záportározó építése

Alapítványok, civil szervezetek

  Mihálygergéért Alapítvány
  3184 Mihálygerge, Rákóczi út 40.
  06-32/531-101
  Elnök: Dr. Miklós Zoltán


  Adószám: 19163174-1-12
  Bankszámlaszám: 11741000-20054726

  Összefogás Mihálygerge Egyházközségéért Alapítvány
  3184 Mihálygerge, Rákóczi út 26.
  06-32/451-204
  Elnök: Varga József


  Adószám: 18639481-1-12
  Bankszámlaszám: 11741000-20158394
Információk

Polgármesteri hivatal:3184 Mihálygerge, Rákóczi út 40.
Polgármester:Szikoráné Sebestyén Katalin
Telefon:06-(32)-451-117
06-(32)-451-223
Alpolgármester: Dr.Miklós Zoltán
Jegyzõ: Dr.Tőzsér Zsolt - Mihálygerge és Ipolytarnóc körjegyzője
Képviselõtestület:Fenesné Tóth Ágnes, Kapolcsi Gábor,Dr.Miklós Zoltán,
Oravecz Judit, Palkovics László, Varga József, Zsély László

Cigány Kisebbségi Önkormányzat:
Oláh Ernő, Oláh Ernőné, Oláh Károly,
Oláhné Oláh Anna, Sznak Károly
Falugazdász:Telek Endre
Intézmények

  Mûvelõdési Ház és, Községi Könyvtár és Teleház
  3184 Mihálygerge, Rákóczi út 56.
  06-32/531-015

  Vezető: Dr. Egyed Ferdinánd
  Könyvtáros: Berencsik Renáta

  Általános Iskola Alsótagozat
  3184 Mihálygerge, Rákóczi út 52.
  06-32/451-066

  Vezető: Fekete Istvánné

  Posta
  3184 Mihálygerge, Rákóczi út 79.
  06-32/451-219

  Óvoda
  3184 Mihálygerge, Akácos út 8.
  06-32/451-153

  Vezető: Szabó Tamásné

  Fogorvosi Rendelő
  3184 Mihálygerge, Rákóczi út 50.
  06-32/451-206
  Vezetõ:

  Fogorvos: Dr.Koncz Gábor

  Orvosi Rendelõ
  3184 Mihálygerge, Rákóczi út 50.
  06-32/451-155
  Vezetõ:

  Háziorvos: Dr.Rózsa Mónika

SZERETETTEL VÁRJUK A PIHENNI- ÉS KIKAPCSOLÓDNI VÁGYÓKAT!