Somogy megye

www.falvak.hu/somogymeggyes

Lélekszám: 648 fõ | Lakóházak száma: 234

Bemutatkozunk
-A falu elhelyezkedése
-A falu természeti adottságai
-A falu története
-Somogymeggyes napjainkban
-Vallási élet
-Településünk számokban:
-Terveink
-Községgéavatás, 1947. augusztus 20.

Eseménynaptár

Befektetési, gazdasági lehetõség

Intézmények

Információk

A falu elhelyezkedése

Somogymeggyes a Kis-Koppány patak völgyében, Tabtól nyugatra 15 kilóméterre található. A Kaposvár-siófoki vasútvonal nagy kanyarokkal töri át a vízválasztót és jut a Kis-Koppány völgyébe. A településnek vasútállomása is van. Közúton a Kaposvár-Balatonföldvár Útvonalon közelíthető meg. Autóbuszjárat Tab és Nágocs felöl érinti.


A falu természeti adottságai

A dombokkal tagolt vidéket természetes vízfolyások tarkítják. Erdő csupán néhány holdon határolja, mégis jelentős vadkárra panaszkodnak az itt lakók, mert a kapolyi és az andocsi erdőkből gyakori a vadjárás.

A növényi kultúrák közül a gabonafélék és a kukorica a hagyományos. A múltban sokan foglalkoztak állattartással. A sertés, a ló és a szarvasmarha volt a jellemző, ám ez utóbbiak száma erőteljesen megcsappant. Felszámolták a szarvasmarha-istállót, és a juhászatot.


A falu története

A közeli csicsalpuszta középkori településről az 1251-ben keletkezett tihanyi alapítólevélből értesülhetünk először. 1310-ben a pannonhalmi apátságé volt a terület, később Alsó- és Felső Köttcse néven rövid időre a székesfehérvári káptalan birtokába került. 1332-37-ben plébániája volt. Hosszas pereskedés folyt e vidékért a XIV. században, majd 1435-ben Rozgonyi Istvánné Szentgyörgyi Cecilia lett a birtokosa, akit a király ezzel jutalmazott haditetteiért. A török megszállás idején Batthyány Farkas volt a tulajdonos – miközben a hajdani hadiút elágazásánál fekvő puszták lakóinak nagy része elmenekült. Az elvadult pusztákat a későbbi birtokosok igyekeztek benépesíteni, így a XIX. század derekán Csicsal már újra 199 lakost számlált. A számos részbirtokos közül a legtöbb területe gróf Goetzon Gusztávnak volt, s maradt is 1945-ig.

1906-ban épült a Felsőmocsolád-Siófok közötti vasútvonal, amelynek töltései , oldalbevágásai itt, a községnél a legnagyobbak. A század elején épített közúti hidak még napjainkban is használhatók, a töltések alatti vízfolyásokat úgy építették meg, hogy lovas kocsival közlekedhettek alattuk.

1926-ban a lakosság növekedése szükségessé tette népiskola alapítását Meggyespusztán, melynek fenntartását később az állam vállalta át. A település 1946-ig Kötcse faluhoz tartozott közigazgatásilag, közös vasútállomásukat Kötcse-Csicsalként jelölték. A mai község 1947-ben alakult Csicsapuszta, Felső- és Középső-Csesztapuszta, Magyalpuszta, Pócapuszta és Sárkánypuszta közigazgatási egyesítéséből Somogymeggyes község néven. A viszonylagos tagoltság ma is látható, bár a két nagyobb puszta – Csicsal és Meggyes a meghatározó lélekszámú.

A háború befejezése után, 1945-ben 190 új földigénylő jelentkezett a pusztákról, közülük 170 család kapott összesen 1078 KH földet . Az 1947-es év nagy változást hozott a puszták életében a Somogymeggyes néven alakult új falu. 1949-ben már megalakult az első mezőgazdasági termelőszövetkezet, melyet újabb csoportok követtek. Az ötvenes évek vége az ujjászerveződések ideje. 1961-re jött létre a Munkásőr TSZ, melyet 1968-ban csatoltak a kapolyi Haladás TSZ-hez. A következő évben szűnt meg az önálló községi tanács is. A korábbi 1-8 osztályos iskolából csak az 1-4 osztály maradt helyben. Az összevonás ezzel nem állt meg, Kapoly szintén elvesztette kiemelt szerepét, és 1975 január 1-től e településeket Tabhoz csatolták. 1979-ben az általános iskola felső tagozatának megszüntetésével a pedagógusokból szerveződött értelmiségi réteget is elvesztette a község.


Somogymeggyes napjainkban

Somogymeggyesen 12 utca van. Fő utcája jobbára 1 sor házból áll, mert az út jobb oldalát építkezésre alkalmatlan, nedves rét határolja. A 234 lakás 95%-ában van vezetékes ivóvíz, a telefont a lakóházak 80%-ba bevezették, és visszahívható utcai telefonfülkével is rendelkezik a község. A belterületi utak burkoltak, a porták mutatósak.

Az óvodában egy csoport működik. 2002. szeptemberében 27 apróságot írattak be. A községi iskolában csak alsó tagozat van - a 31 diák két csoportban tanul. A felsősök a közeli Tabra járnak iskolába. Van a falunak könyvtára, művelődési háza, de nincs főállású népművelője, ezért csak ritkán van rendezvény, bár a fiatalok rendszeresen összejárnak , próbálnak közösségi életet teremteni maguknak, sőt labdarúgó csapatuk is működik. Az egészségügyi ellátásban a tabi körzethez tartozik a község.

Munkalehetőségekben nem bővelkedik a település. Napjainkban a lakosság Tab városában talál munkalehetőséget. A foglalkoztatottság 80%-os. A 20 %-os munkanélküliség jelentős gond: többségük szakképzetlen. Közhasznú munkákat szerveznek számukra. Ők tartják rendben a közterületeket. Huszonegyen élnek vállalkozásból és mezőgazdasági kistermelésből a településen. A háztáji gazdálkodás fontos kiegészítő valamennyi család életében. A nyugdíjasok szívesen foglalják el magukat kertészkedéssel, amely némi jövedelempótlást is biztosít. Az önkormányzat éves költségvetésének kétharmad részét állami támogatás teszi ki. A községben politikai párt, civil szerveződés nincsen.


Vallási élet

A lélekszámhoz mérten talán a megyében egyedülállóan sok vallásnak vannak itt hívei. A katolikusok, evangélikusok, reformátusok mellett vannak szombatisták, baptisták és még kisebb felekezeti csoportok.

Érdekes és értékes épület a kéttornyú evangélikus templom és az 1985-ben épült modern katolikus templom.


Településünk számokban:

Pénzügyi adatok:
Éves költségvetés:71 millió Ft.
Állami hozzájárulás, támogatás: 24 millió Ft.
Helyi és átengedett bevételek: 28 millió Ft.
Egyéb helyi bevételek:6 millió Ft.
Önk. Vagyon összértéke: 120 millió Ft.
Magánsz. Kommunális adója: 3.500 Ft.
Iparüzési adó: 2 %

Településfejlettségi mutatók:
Lakások száma : 234 db
Ebből önkormányzati:1 db
Vezetékes ivóvízzel ellátott lakás : 95%
Telefonnal ellátott lakás : 80 %
Burkolt út ( portalanított):95%


Terveink

Terveink közt szerepel az irodaház és a faluház bővítése, temető parkoló kiépítése. Szorgalmazzuk a gázhálózat kiépítését, a zsáktelepülés jelleg megszüntetését, csatornázási rendszer társulási formában való megépítését. Térségi gondjaink közös megoldása érdekében tagjai vagyunk a Koppányvölgyi Területfejlesztési Társulásnak.


Községgéavatás, 1947. augusztus 20.

1947-es elöljáróság és még mások, Somogymeggyes községgéavatása napján.

Eseménynaptár

 Minden év július 12-én Falunap
Szabadtéri programok, vetélkedők, Sportrendezvények és főzőversenyek megrendezésével.

 Október 3. vasárnapján Búcsú
Hagyományos búcsút, amely népünnepély.

Befektetési, gazdasági lehetõség

 • Varroda üzemeltetésére befektetőket, vállalkozókat keresünk

  A nyolcvanas évektől munkát adó varroda vállakozói formában üzemelt, majd 1996-ban megszűnt. Az önkormányzat a következő évben visszavásárolta az épületet, amely jó állapotú, minimális ráfordítással hasznosítani lehetne.

  Szeretnénk foglalkoztatási lehetőséget teremteni a falubelieknek, s várjuk az erre alkalmas vállalkozókat, befektetőket!

  A munkahelyteremtésre alkalmas épület alapterülete 270 m2 kétterű épület magas beltérrel, ipari megvilágítással, központi fűtéssel. A hozzátartozó irodaépület alapterülete 180m2, több helyiségű családi ház jellegű, amelyet közlekedő, zárt folyosó köt össze az ipari célra alkalmas épülettel. Víz, villany, telefon rendelkezésre áll.

  Jelentős kedvezményekkel várjuk a munkahely teremtőket, befektetőket!

 • Ingatlanpiac
  - Magánkézben levő megüresedett falusi lakóházak eladása.
  - Külföldiek körében kedvelt letelepedési hely.
  - Önkormányzati telkeket kínálunk eladásra, építkezési, beruházási céllal.

 • Letelepedési előnyök
  A helyben lakók, valamint a vállalkozók önkormányzati kedvezményekben részesülnek.
  A Balaton viszonylagos közelsége miatt előnyös a letelepülők körében.

Információk

Polgármesteri hivatal:8673 Somogymeggyes, Akácfa u. 4.
Polgármester:Weisz József
Telefon:84/370-102
Fax:84/370-102
Fogadónapok:Hétfő-Péntek
Alpolgármester:Kovásznai Tamás
Jegyzõ:Skerlecz László
Képviselõtestület:Kovásznai Tamás, Horváth László, Keresztes Zoltánné, Mai Tibor, Speri József, Szabó László, Varga Sándor
Falugazdász:Nagy Zoltán
Intézmények

  Általános Iskola
  8673 Somogymeggyes, Fő u. 33/a
  84/370-104
  Vezetõ: Kovács György

  Óvoda
  8673 Somogymeggyes, Fő u. 24.
  84/370-013
  Vezetõ: Némethné Brunner Ildikó

  Művelődési Ház
  8673 Somogymeggyes, Állomás u. 3.

  Könyvtár
  8673 Somogymeggyes, Akácfa u. 4.
  Vezetõ: Reinhardt Ilona

  Posta
  8673 Somogymeggyes, Állomás u. 3.
  84/370-103

  Orvosi Rendelő
  8673 Somogymeggyes,

  Orvos: Dr. Horváth Zsuzsanna

  Rendelés minden héten Kedden.

  Rendőrség
  8660 Tab, Kossuth L. u. 35.