Pest megye
tinnye@axelero.hu
www.falvak.hu/tinnye

Lélekszám: 1350 fõ | Lakóházak száma: 451

Bemutatkozunk
-A falu története
-A Falu elhelyezkedése
-A Short History of Tinnye
-Kurze Geschichte des Dorfes Tinnye

Eseménynaptár

Vállalkozók
 -Egyéb

Alapítványok, civil szervezetek

Intézmények

Információk

A falu története

A község neve a honfoglalás előtt itt élt szlávoktól eredhet: Tinnye = mocsaras hely.
A falu a honfoglalás után az ország központi részéhez tartozott. Az előkerült honfoglalás kori leletek a helybeli Vásárhelyi Géza gyűjteményéből kerültek a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonába.
A község területén, több helyen kerülnek elő a talajból különböző földtörténeti korokból származó kövületek: kagylók, csigák, fák megkövült maradványai. Legjellemzőbb a szarmata-kor tengerében lerakódott csigák, kagylók millióiból egybeállt mészkőfajta (cerithium).
A földmunkák során előkerült ősemberi kőszerszámok, bronzkori eszközök, római-, és népvándorlás-kori leletek tanúsítják, hogy szinte megszakítás nélkül emberi település volt a terület.
A középkori falu a patak mentén feküdt, központja a 13. században épült Szt. Jakab kápolna volt. Az épület átvészelte a török-kort, annak elmúltával a reformátusok használatába került. Legutóbb 2ooo-ben újították fel, láttatva az eredeti építmény megmaradt ajtó, ablak boltíveit.
Tinnyét először 1274-ben említi oklevél, ekkor Tinnyei Miklós birtoka volt. Az oklevél fejlett föld- és szőlőművelésről ad számot. A tatárdúlás után a délkeleti részen álló hegycsúcson az Aynard lovagok várat építettek, amely rövid ideig állott. Valószínű, hogy a Páskomban lévő földvár-maradványok Árpád-kori eredetűek.
1319 előtt Moys nádor elzálogosította Tinnyét Vernelnek és fiának, budai várnagyoknak. 1319 után a terület lakatlan, a király a Hontpázmán–nembéli Kázmérnak és Andrásnak adta.
Az Árpád-ház kihalása után a község elnéptelenedett. 1346-ban Iwandrof János és Zudor Péter birtoka, 1361-ben Magyar Pál nejének, Margitnak tulajdona. 1369-ben az óbudai apácák birtokába került. 1381 előtt a tinnyei lakosok megtagadták a tized fizetését, emiatt 3 évig kiközösítés alatt éltek, majd1384-ben 43 tinnyei lakos esküt tesz a tized fizetésére a tinnyei Szt. Jakab templomban. A nevek többsége magyar. A felsorolás bírót, esküdteket, kocsigyártót, szabót, kovácsot, takácsot említ.
Tinnye 1541-ben került török kézre. A végvidéknek számító környék lakói a különböző hadak sanyargatásai elől elmenekültek, a falu elnéptelenedett. Majd fokozatosan indult meg a visszatelepülés. Az apácák tulajdonjogukat a török uralom alatt is fenntartották, de közben a Hagymássy, majd az Eölbey családok is rendelkeztek birtokkal. 1663-tól folyamatos a református lelkészek névsora.
Tinnye 1715-ben nemes község 23 adóháztartással.
A lakosság létszáma rohamosan emelkedett. 1825-re a létszám l364 főre gyarapodott.
Beházasodások révén a legfontosabb közbirtokos családok: Miskey, Posgay, Friebeisz, Csehfalvay, Setéth, tiborcszeghi Horváth, Simontsits, Hyros, Sántha, Privorszky, Koltay, Ocskay, Hatala, Huszár, Hegedüs, Somogyi, Párnicky, Újfalussy, Hoblik, Gajzler, Wattay, Vásárhelyi, Hantken, Szokoli, Kossuth.
A 19. sz. folyamán a közbirtokos családok mintegy 30, főként klasszicista stílusú kúriát építettek. Közülük több ma is áll, de tulajdonosaik nem képesek helyreállítani, állagukat megóvni.
A közbirtokosság tagjai közül többen országos jelentőségű ügyekben is tevékenyen működtek közre. Így Simontsits János, mint Pest megye alispánja Fáy András barátjaként részt vett a Pesti Hazai Első Takarékpénztár, és a Nemzeti Színház alapításában és működtetésében.


A Falu elhelyezkedése

Tinnye község Budapesttől 35 km-re, a Budai-hegység, a Pilis és a Gerecse nyúlványain, és a Körtvélyes (Békás) patak völgyében fekvő 1350 magyar lakosú, önálló közigazgatású kisközség. A dombok, völgyek, a Garancs-tó, szántók, mezők, patakok, erdők festői panorámája övezi a falut. A határ magasabb pontjairól pompás kilátás nyílik a környező dombok, hegységek csúcsaira.
Közlekedés: 4 km-re van a 10-es út Piliscsabánál és Pilisjászfalunál. Innen aszfaltos autóút vezet a falun át Budakeszi ill. Zsámbék, valamint Esztergom irányába.
Autóbuszok közlekednek Tinnyén át Piliscsabára, Budapestre, Zsámbékra, Esztergomba.
Vasútállomás 4 km-re Piliscsabán és Pilisjászfalun van.


A Short History of Tinnye

Tinnye is a village of about 1350 Hungarian speaking inhabitants situated in the valley of the Körtvélyes brook at the foothills of the Budai, Gerecse and Pilis mountains at about 20 miles from Budapest, the capital of Hungary. It is surrounded by a picturesque sight of hills, valleys, the lake Garancs, cultivated fields, brooks and forests. From the highest points of its boundary you can enjoy a magnificent view of the peaks of the surrounding hills and mountains.

Traffic, public transport : The main road between Budapest and Esztergom (highway 10) goes at a distance of 4 kms from the village. There are two asphalted roads coming from it at Piliscsaba and Pilisjászfalu. These roads then turn to Budakeszi, Zsámbék and to Esztergom in the centre of Tinnye. Several buses stop daily in the village on their way between Budapest and Esztergom, Zsámbék and Piliscsaba. The nearest railway stations are at about 4 km in Piliscsaba and Pilisjászfalu.

Institutions and other establishments: Mayoral Office, Post Office, Kindergarten, The Kossuth Lajos Primary School, Surgery, Pharmacy, Groceries, Inns, the HOLOFON’95 Plastic Recycling Ltd, Pilis Riding School.

Some historical data
Many fossils of several kinds of shells and oysters from various geohistorical ages can be found in the ground all over the village. Cerithium, a kind of limestone lumped from millions of shells and oysters from the seas of the Sarmatha-age is most characteristic of this place.
Prehistoric tools made of stone and bronze, different finds from the Roman and the migration period show that these areas have continually been inhabited from the earliest ages up to now.
The name of the village, ’Tinnye’ may come from the Slavic before the Hungarian conquest, meaning ’marshland’.
After the Conquest the village belonged to the central part of the country. There are some finds from this age in the Hungarian National Museum which had belonged to the local collection of Vásárhelyi Géza.
In the Middle Ages the village lay on both sides of the brook around St Jacob’s Chapel.
The Chapel had survived the Ottomans and after that came into the possession of the Reformed Church. Lately it was renovated in 2000 and the arches of several doors and windows of the original building can be seen now.
The oldest document mentioning Tinnye comes from 1274. It says that Tinnye was the possession of Tinnyei Miklós, it also mentions the well developed farming and viniculture in the village.
After the Tartar invasion the Aynard knights erected a fortress on the peak South-East from the village. It was destroyed after a relatively short period. The relics of an old earthwork found in the Páskom may date back to the Arpads’ age. Before 1319 palatine Moys pledged Tinnye to Vernel and his son, commanders of Buda Castle. After 1319 the uninhabited village was given to Hontzpázmán Kázmér and András by the king.
After the dying-out of the Arpad dinasty the village was depopulated. In 1346 it was possessed by Iwandorf János and Zudor Péter, in 1361 by Margit, Magyar Pál’s wife . In 1369 it entered into the possession of the Nuns of Óbuda. Some time before 1381 the inhabitants of Tinnye had refused to pay the tide so they were excommunicated for 3 years. In 1384 forty-three of the inhabitants swore an oath on paying the tide in St. James Church. Most of their names are Hungarian. The list includes a judge, some magistrates, a coach-maker, a tailor, a smith, a weaver.
In 1541 Tinnye was occupied by the Ottomans. These parts being at the borderline the inhabitants ran away and the village became deserted. Then gradually the earlier inhabitants returned and settled down again.The nuns’ ownership was unbroken but the Hagymássy and Eölbey families also posessed some lands. Since 1663 the list of Presbyterian pastors is unbroken.
In 1702 general Miskey István who was an outstandingly brave warrior in the fights against the Ottomans redeemed the boundaries of Tinnye-Úny-Jászfalu with 4500 guldens from the imperial treasury. To maintain the running of their gradually dividing possession the descendants of the family organized a commonage so they handled jointly the butcheries, the inns, the mills, the grazing lands, the forests and the lake and distributed the income according to their share of possession.

Tinnye was a noble community with 23 taxpaying houses in 1715. The number of the inhabitants was rapidly increasing. In 1825 it was already 1364. The most important noble families of the village were the following: Miskey, Posgay, Friebeisz, Csehfalvay, Setéth, Tiborczszeghy Horváth, Simontsits, Hyros, Sántha, Privorszky, Koltay, Ocskay, Hatala, Huszár, Hegedüs, Somogyi, Párniczky, Újfalussy, Hoblik, Gajzler, Wattay, Vásárhelyi, Hantken, Szokoli, Kossuth.
During the 19th century these families erected about 30 mansions mainly in the classicist style. Some of these mansions can still be seen in the village but unfortunately their present owners are not able to preserve or renovate them.
Some of the noblemen living in Tinnye had played important roles in matters of national importance. Simontsits János, for instance, was the sub-prefect of Pest county and being a friend of Fáy András took part in the founding and then the running of the first savings-bank (Pesti Hazai Első Takarékpénztár) and the National Theatre (Nemzeti Színház).

Hantken Miksa, a world famous geologist while examining geohistorical finds had discovered several ancient shells and oysters unknown before and after the place of their discovery labelled them ’Tinnyeiensis’. The most beautiful is a 13-15 cm long white conch.
The most famous member of the noble families once living in Tinnye was Kossuth Lajos, who lived in the village with his family between 1842 and 1846. He bought 60 ’hold’ of land and a mansion to live in. He had to cure his lungs in the fresh air of the country, and at the same time he needed to possess some lands in the county as a delegate of Pest county. His home was often visited by famous political leaders of the nation.
Kossuth’s memory is still alive in Tinnye. In 1883 Szokoli Viktor, a writer started a collection in support of erecting a monument in his memory. The ’Kossuth-House’ was renovated between 1986-88 by its present owner. Each year on the 15th of March the inhabitants of Tinnye and many people from the neighbouring villages pay their respect to the 1848 Revolution and Kossuth Lajos in front of the monument.

Churches and monuments
Since the 18th century the inhabitants of Tinnye belonged to three religions. In 1829 for instance the village had 820 roman catholic, 443 reformed and 271 jewish inhabitants. Since 1735 until the middle of the 20th century two schools were functioning in the village: a reformed and a catholic one. The roman catholic church was built between 1780-1790. A synagogue was built in the classicist style in the 1820s by Landherr András. It was damaged in the second World War, now it is used as a depository. Most people of Jewish origin moved from the village at the end of the 19th century. After the second World War only one person returned of the 71 people that had been displaced.
One of the most important monuments of the village is the roman catholic chapel consecrated to St Ann. It was built in the late baroque style. It gained its present form at the end of the 18th century. Its frontal tower is covered by a vaulted spire. The choir is sustained by wooden pillars. The altarpiece on the high altar represents St Ann and the child Jesus. There is a statue of St John of Nepomuc next to the chapel. It was made in 1828. The chapel of the reformed church was the original church building of the village built in the Middle Ages. It had been rebuilt several times before it gained its present form.
We can still see some of the old noble mansions in the village, but the Setét family only have their sepulchral vault in the cemetery of the reformed church.
Several associations were functioning in Tinnye for shorter or longer periods since 1870: fire fighters’ and farmers’ associations, saving banks, amateur theatrical companies, co-operative societies. Their presence resulted in a bustling economic, social and cultural life of the small settlement. In the first decades of the 20th century paved roads, channels, bridges and a Cultural House were built in the village, electricity was installed and big fairs were held of national importance.
The Second World War caused serious damage in Tinnye. There were several smaller fights and frequent bombings in the village.
Between 1970 and 1990 Tinnye was united with the neighbouring Piliscsaba in the respect of public administration.
The population of the village has changed a lot in the last decades. From the fifties the younger generation left their birthplace seeking for better living conditions in larger towns and cities. Their houses were sold on a low price to people coming from different parts of the country. Since the nineties the process has changed a lot. The nearness of Budapest makes Tinnye an attractive place of living for the families who can reach their job by car. Since 1999 residential parks have been being built in the vicinity of the old centre of the village.
The public life of Tinnye has revived from its apparent death in the last 4-5 years: 6-7 new civil organisations were formed. Today everybody can find his aim in Tinnye: those who like living in a small, quiet village surrounded with beautiful places as well as those who wish to do something in the cultural or political life of their homeland.


Kurze Geschichte des Dorfes Tinnye

Die Gemeinde Tinnye liegt 35 km von Budapest entfernt, auf den Ausläufern der Budai-, Pilis- und Gerecse- Gebirge und im Tal des Körtvélyes (Békás)- Baches. Die Kleingemeinde mit 1350 ungarischen Einwohnern hat eine eigene Selbstverwaltung. Ein malerisches Panorama umgibt das Dorf: Hügel und Täler, Acker und Weiden, Bäche und Wälder und der Garancs- See. Von den höheren Punkten der Flur hat man eine wunderschöne Aussicht auf die Bergspitzen der Umgebung.
Verkehr: 4 km entfernt, bei Piliscsaba und Pilisjászfalu läuft die Landstrasse No. 10. Von hier aus führen asphaltierte Strassen durch das Dorf in Richtung Budakeszi bzw. Zsámbék und Esztergom.
Einrichtungen: Bürgermeisteramt, Post, Kindergarten, Kossuth Lajos Grundschule, Arztpraxis, Apotheke, Lebensmittelgeschäft, Wirtshaus, HOLOFON ’95 AG Betrieb für Kunststoffwiederverwendung, Pilis Reitschule.
Auf dem Gebiet des Dorfes kommen Fossilien –Muscheln, Schnecken, Baumversteinerungen - zu Vorschein, die verschiedenen geologischen Epochen entstammen. Typisch ist das Cerithium, eine Kalksorte, die aus Meeresablagerungen entstand.
Während der Erdarbeiten kamen Steinwerkzeuge aus prähistorischer Zeit, Werkzeuge aus dem Bronzezeitalter bzw. Funde aus der Römerzeit und aus der Zeit der Völkerwanderung zu Tageslicht, die dafür zeugen, dass das Gebiet fast ohne Unterbrechung eine menschliche Siedlung war.
Der Name des Dorfes mag von den Slawen stammen, die vor der Landnahme hier gelebt hatten: Tinnye= Sumpfgebiet.
Nach der Landnahme gehörte Tinnye zu dem zentralen Teil des Landes. Die Funde aus der Landnahmezeit sind aus der Sammlung des ortsansässigen Vásárhelyi Géza in den Besitz des Ungarischen Nationalmuseums übergangen.
Das mittelalterliche Dorf lag am Bach, im Zentrum stand die im 13. Jh. erbaute Sankt Jakob - Kapelle. Das Gebäude überlebte die Türkenzeit, danach benutzte es die reformierte Kirche. Zuletzt wurde es im Jahre 2000 renoviert. Die erhaltenen Fenster- und Torbögen des Originalgebäudes sind gut zu sehen.
Zum ersten Mal wird Tinnye in einer Urkunde im Jahre 1274 erwähnt. Damals war das Dorf im Besitz von Tinnyei Miklós. Die Urkunde zeugt von einem hochentwickelten Acker- und Weinbau. Nach dem Mongoleneinfall wurde von den Aynard-Rittern eine Burg auf dem Berg im Südosten erbaut. Die Burg stand nur kurze Zeit. Die Erdburg –Reste im Páskom entstammen wahrscheinlich der Arpadenzeit.
Vor 1319 wurde Tinnye von Palatin Moys an Vernel und seinen Sohn, Burgvögte von Buda, verpfändet. Nach 1319 ist das Gebiet unbewohnt. Der König schenkte es Kázmér und András aus dem Geschlecht der Hontpázmánen.
Das Dorf entvölkerte sich nach dem Aussterben der Arpaden. 1346 ist es im Besitz von Iwandrof János und Zudor Péter. Im Jahre 1361 gehört es Margit, der Frau von Magyar Pál. 1369 übergeht es in den Besitz der Nonnen von Óbuda. Vor 1381 weigerten sich die Einwohner von Tinnye, den Zehnten abzugeben, so wurden sie für drei Jahre verbannt. 1384 leisten 43 Einwohner in der Sankt Jakob-Kirche den Eid, den Zehnten abgeben zu wollen. Die Namen sind zum größten Teil ungarisch. Die Aufzählung erwähnt den Richter, die Geschworenen, Wagenbauer, Schneider, Schmied und Weber.

1541 gelangte Tinnye in türkische Hände. Die Bewohner des Grenzlandes flohen vor den Abtötungen der verschiedenen Truppen, das Dorf entvölkerte sich. Die Rücksiedlung begann nur allmählich. Die Nonnen behielten ihr Eigentumsrecht auch während der Türkenherrschaft, aber auch die Familien Hagymássy und Eölbey verfügten über Landgut. Die Namenliste der reformierten Pfarrer ist seit 1663 kontinuierlich.
In den Kämpfen gegen den Türken zeichnete sich mit seiner Tapferkeit General Miskey István aus. 1702 kaufte er die Dorfflur Tinnye-Úny-Jászfalu für 4500 Forint Gebühr dem kaiserlichen Fiskus ab. Seine Abkömmlinge organisierten ein Kompossessorat, um das sich ständig teilende Landgut unter Kontrolle zu halten. Im Rahmen des Kompossessorates verfügten sie gemeinsam über die Betätigung der Kneipen, der Fleischereien, der Mühlen, der Weiden, der Wälder und des Sees. Die Einnahme wurde nach ihrem Besitzanteil verteilt.

Im Jahre 1715 ist Tinnye eine adelige Gemeinde mit 23 steuerzahlenden Haushalten. Die Einwohnerzahl stieg rapid. 1825 wohnten schon 1364 Leute im Dorf.
Die durch Einheirat wichtigsten Mitbesitzerfamilien sind: Miskey, Posgay, Friebeisz, Csehfalvy, Setéth, tiborcszeghi Horváth, Simontsits, Hyros, Privorszky, Koltay, Ocskay, Hatala, Huszár, Hegedüs, Somogyi, Párniczky, Újfalussy, Hoblik, Gajzler, Wattay, Hantken, Szokoli, Kossuth.
Im Laufe des 19. Jh.-s bauten die Mitbesitzerfamilien etwa 30 Kurien, vor allem in klassizistischem Stil. Mehrere von ihnen stehen noch heute, die Besitzer sind aber nicht in der Lage, sie zu renovieren und die Instandhaltungskosten zu bestreiten.
Mehrere Mitbesitzer wirkten an Angelegenheiten von nationaler Bedeutung mit. Simontsits János, Vizegespan des Komitats Pest, Freund von Fáy András, nahm an der Gründung und Betätigung der Pester Ersten Nationalen Sparkasse und des Nationaltheaters teil.
Bei Untersuchung geologischer Überreste benannte der weltberühmte Geologe Hantken Miksa mehrere von ihm entdeckte Muscheln und Schnecken nach Tinnye. Am schönsten ist das 13 –15 cm lange Tinnye a Vásárhelyii.
Der berühmteste Mitbesitzer war Kossuth Lajos , der von 1842 bis 1846 mit seiner Familie in Tinnye wohnte. Er kaufte 60 Joch Grundstück und ein Wohnhaus, um in frischer Luft seine Lungen zu heilen. Weil er über Landsgut im Komitat Pest verfügte, konnte er Gesandter des Komitates werden. Viele führende Politiker des Landes besuchten ihn in seinem Haus in Tinnye.
Kossuth Lajos lebt in der Erinnerung der Einwohner von Tinnye. Der Schriftsteller Szokoli Viktor organisierte eine Sammlung für die Errichtung eines Denkmals. Sein neuer Besitzer ließ 1986-88 das Kossuth-Haus renovieren. Am 15.März erinnert man sich an den Freiheitskampf und an Kossuth Lajos.
Seit dem 18.Jh. gehört die Bevölkerung drei Konfessionen an: Zum Beispiel, 1829 sind 820 Personen römisch-katholisch, 443 reformiert, 271 israelitisch. Seit 1735 gibt es eine katholische und eine protestantische Schule. Die römisch-katholische Kirche wurde im Zopfstil in den Jahren 1780-90 erbaut. Die in den 1820-er Jahren von Landherr András gebaute klassizistische Synagoge erlitt Schaden im Zweiten Weltkrieg. Heute wird sie als Lagerraum benutzt. Die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung siedelte am Ende des 19. Jh.-s um. Aus den 71 Personen, die im Zweiten Weltkrieg verschleppt wurden, ist nur eine Person zurückgekehrt.

Ein bedeutendes Denkmal der Gemeinde ist die spätbarocke römisch-katholische Kirche, die zu Ehren der Heiligen Anna erbaut wurde. Die Kirche mit dem Stirnturm gewann ihre endgültige Form am Ende des 18. Jh.-s. Ihr Turm ist von einer Bogenkuppe bedeckt. Der Chor ruht auf Holzsäulen. Auf dem Hauptaltar ist ein Altarbild mit dem Jesuskind und Heiliger Anna zu sehen. Neben der Kirche steht eine Statue des Heiligen Johannes von Nepomuk aus dem Jahre 1828. Die reformierte Kirche aus dem Mittelalter wurde öfters umgebaut. Ihre heutige Form erhielt sie bei einer Erweiterung. 2002 wurde sie renoviert.
Im Dorf sind noch heute einige gutproportionierte Herrenhöfe, ehemalige adelige Kurien zu sehen, aber die Familie Setéth hat nur noch ihre Familiengruft auf dem protestantischen Friedhof.
Seit 1870 waren zahlreiche Vereine tätig: Feuerwehr-, Sparkassen-, Wirtens- und Laienvereine, Hangya-Genossenschaft (=eine Art Agrargenossenschaft in der Zwischenkriegszeit.) Ihre Tätigkeit ergab ein prickelndes Wirtschafts-, Gesellschafts- und Kulturleben in der kleinen Gemeinde. In der ersten Hälfte des 20.Jh. -s. wurden gepflasterte Strassen, Graben, Brücken und das Volkshaus gebaut. Es gab Strom, Jahrmärkte wurden abgehalten.
Der zweite Weltkrieg richtete arge Verheerungen an. Es gab mehrere kleinere Schlachte, regelmäßige Bombardierungen, das Gebiet hatte verschiedene Besitzer.
Die seit 1950 wirksame Kossuth, später Neues Leben Landesproduktionsgenossenschaft ging 1975 in der Eintracht LPG von Tök auf.
Zwischen 1970 und 1990 war Tinnye Partnergemeinde von Piliscsaba, 1990 wurde sie selbständig.
Seit der Jahrhundertwende ist die Völkerbewegung groß. Arbeitssuchende junge Leute ziehen in die größeren Siedlungen der Umgebung. Dafür kommen Leute aus allen Teilen des Landes ins Dorf. Seit 1999 werden auch in der Nähe von Tinnye Wohnparke gebaut.
Während der Wende um 1990 wurden die lokalen Organisationen der Parteien gegründet, die in den vergangenen 10 Jahren zum Teil abgestorben sind, dafür wurden 6-7 Zivilvereine gegründet, die mehr oder weniger Aktivität aufzeigen.

Eseménynaptár

 Minden év, március 15. Március 15. ünnepség - Helyszín: Kossuth ház előtti emlékmű

 Minden év augusztus 20. Augusztus 20. ünnepség - Helyszín: Sportpálya

 Október 23. Október 23. megemlékezés - Helyszín: Művelődési ház

Vállalkozások

 • Egyéb

  Gini Gips Bt.
  2086 Tinnye, Ady u. 711.

  A Gini Gips Bt. vállal: gipszkartonozás, tetőtérkialakítás, álmennyezetek, térelválasztók, ácsmunkák, családi házak kivitelezése.  Fridrich Bt.
  2086 Tinnye, Berkenye u. 15.
  26/335-512
  ffbt@freemail.hu
  Gyártó és Kereskedő Bt. Kovácsoltvas termékek: asztalok, székek, ágyak, korlátok, kerítések, csillárok készítése, forgalmazása.
  Védőgázas hegesztés, CO2-AVI.
  Tömegcikk gyártás, gépi forgácsolás.

Alapítványok, civil szervezetek

  Tiszta Forrás Alapítvány  Adószám: 19181826-1-13
  Bankszámlaszám: 11742245-20044277

  Virág Óvodai Alapítvány  Adószám: 18684333-1-13
  Bankszámlaszám: 11742245-2005458-2

  Garancs Falufejlesztő Egyesület

  ronap@dunaweb.hu  GINA M. lovasegyesület
  Hagyományőrző Egyesület
  Közéleti Roma Nők Egyesülete
  Kossuth Polgárőr Egyesület
  20/9521-881
  Elnök: Steiner Iván  Sajtóorgánum: Tinnyei Hírlap


  Kiadja a Polgármesteri Hivatal
Információk

Polgármesteri hivatal:2086 Tinnye, Bajcsy Zs. u. 9.
Polgármester:Dr. Bak Ferenc
Telefon:26/335-076
Fax:26/335-007
Jegyzõ:Csoma Sándor
Képviselõtestület:Az önkormányzat összetétele: Erdei Csabáné, Fridrich Ferenc, Gáspár Noémi, Miskolczi Noémi, Ifj. Gyarmati Sándor, Nagy László, Naszvadi Győző, Somogyi István, Török Nándor, Reketye László.
A Cigány önkormányzat összetétele: Czidó Dezső, Zámbori Gáspár, Bogdán László Attila, Czidó Józsefné, Horváth Béláné
Intézmények

  Kossuth Lajos általános iskola
  2086 Tinnye, Szabadság tér 2.
  26/335015
  t.suli@axelero.hu
  Vezetõ: Csiszár Mária

  Óvoda
  2086 Tinnye, Petőfi s. u.2
  26/335064
  Vezetõ: Podhorszki Jánosné

  Orvosi rendelő
  2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.4
  26/335080
  Vezetõ: Pogátsné dr Répássi Ildikó

  Posta
  2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.9
  26/335020

  Rk.Egyházközség
  2086 Tinnye, Széchenyi u.1.
  06/209-621-457
  Vezetõ: Sipos Péter esp.plébános

  Tinnye-Piliscsaba-i Társegyházközség
  2086 Tinnye, Bocskai u. 33.
  26/373-978
  Vezetõ: Csoma Áronné Szép Mónika lelkész