Heves megye
zagyvaszanto.polghiv@axelero.hu
www.falvak.hu/zagyvaszanto
www.zagyvaszanto.hu


Lélekszám: 2084 fõ | Lakóházak száma: 780

Bemutatkozunk
-A falu fekvése, természeti adottságai
-A falu története

Honfoglalási emlékmű a Millecentenáriumi Parkban

-Műemlékek, látnivalók
-Tájház, mely a Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezet tagjainak munkáját dícséri
-A falu gazdasági élete
-ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Szociális Információs Szolgáltatás
-Szántó-i települések összefogása
-Orvosok rendelési ideje
-Állattartás
-Közterület rendeltetésétől eltérő használata
-Falugazdász Zagyvaszántón
-KÖZÉRDEKŰ HÍREK!

Befektetési, gazdasági lehetõség

Alapítványok, civil szervezetek

Intézmények

Információk


I és II. Világháborús emlékmű

Újtelepi park

Kiállítás az 1956-os forradalom 50. évfordulóján

 Dallal, verssel, zenével köszöntötték a Mikulást az óvodában

A védetté nyilvánított hársfákból álló fasor

 Csatorna beruházás alapkövének elhelyezése

 VII. Zagyvaszántói Hagyományőrző Népdalfesztivál

A község 11.000 kötetes könyvtára multimédiás berendezésekkel is várja az olvasókat

Fedezzük fel a régi Zagyvaszántót képekben!

Pihen a zenekar az András-bulinA falu fekvése, természeti adottságai

A község Heves megye nyugati részén, a Zagyva-völgyében, Hatvantól 14 km-re északra fekvő település.

Éghajlata mérsékelten meleg-száraz. A csapadék évi összege 560-570 mm, az évi napsütéses órák száma eléri az 1910 órát, a középhőmérséklet 9-9,3 şC. Leggyakrabban északi és déli szél fúj.

A legnagyobb tengerszint feletti magasság a 150 métert nem éri el, területe aszimmetrikus folyóvölgy. A falu vizeit a Szuha-patak és a Zagyva-folyó gyűjti össze. E két vízfolyás a falu határában egyesül. Erdőterülete 4-5%. Talaja elsősorban réti öntéstalaj. Gazdaságilag egy szénterület határán fekszik. Kavicslelőhellyel rendelkezik.

Természetes növényzetét égerligetek, tölgyesek, kaszálórétek és magaskórós társulások jellemzik. Fajai a szőrfű, a tárnicsfélék, a pirosló hunyor, az ezüstös bogáncs. Állatai kisvadak és madárfajok.

Megközelíthető: az M3-as autópályáról Hatvannál leágazó 21-es számú úton. A Hatvan-Salgótarjáni vasútvonalon megállóhellyel rendelkezik.


A falu története

Honfoglalási emlékmű a Millecentenáriumi Parkban

A Zagyva völgyében elterülő település határában elszórtan újkori leletekre bukkantak, de csak a bronzkorból bizonyított az emberi telep ittléte. A feldolgozott régészeti leletek közül a pilinyi kultúra darabjai számottevőek. A népvándorlás törzsei, illetve kisebb csoportjai valószínűleg tanyát vertek a környéken, átfogó régészeti munka híján azonban nem állapítható meg kilétük.

A község neve először egy 1290-es oklevélben szerepel Zántho névalakban, mint a váci püspökség birtoka. 1575-ben Szántai Osvát, Nógrád megye alispánja volt földesura, aki után leányági rokonsága örökölte. A török idő alatt a falu nagy része elnéptelenedett, az oszmánok kiűzése után népesült be újra. 1715-ben már 8 jobbágy háztartást jegyeztek fel. Az 1720-as összeírásban mint nemesi falu szerepelt. Ekkor adóköteles háztartása nem volt. Az 1770-es úrbérrendezés során földesurai gróf Grassalkovich Antal, báró Hellebront és Roth Tamás voltak.

A XIX. század első felében a herceg Grassalkovich és a gróf Teleky családok birtokolták. 1873-ban a kolera nagy pusztítást végzett a faluban. A község határában fekvő Grassalkovich-birtokot 1880-ban Tornyos Schossberger Rezső szerezte meg, aki 1863-ban kapta a nemesi címet a királytól. 1890-től báró, nagyiparos, selypi cukorgyáros, nagybirtokos volt; birtokai kiterjedtek Apcra, Lőrincire, Rózsaszentmártonra, Szücsire. A Telekyek birtokát gróf Degenfeld Lajos vásárolta meg.

Az 1930-as évek közepén a község 1568 kat. holdas határából a kisbirtok 1136 kat. holdat tett ki. A II. világháború után itt 600 kat. holdat osztottak fel a földreform során, 307 igénylő között.

A falu 1999-ben ünnepelte fennállásának 700 éves évfordulóját.

A település 1989. szeptember 30-ig a hatvani-járáshoz tartozott. Jelenlegi közigazgatási besorolása: Heves megyében független polgármesterrel és független képviselő testülettel rendelkező település.

Zagyvaszántó testvérközség választása Csomakőrös erdélyi településre, Kőrösi Csoma Sándor szülőhelyére esett. Ez a kapcsolat 1999-ben kezdődött. Már lezajlott a kölcsönös településlátogatás és épül a testvérközségi kapcsolat.

Zagyvaszántó jelképei

Az önkormányzat címere:pajzs alakú, melyet fél magasságban hullámos vonal vízszintes irányban ketté oszt (a Zagyva-folyó jelképe), a hullámos vonal fölötti rész bal oldalán, piros mezőben ezüst színű András-kereszttel jelképezve a község római katolikus vallásosságát, valamint Szent András védőszentjét, mellette jobbra, kék alapon búzakéve, melyet az 1798-as SZANTO feliratú pecsétnyomóból vettünk át. A hullámos vonal alatti zöld alapra a község mezőgazdasági jellegére utaló hagyományos eke került.
A község zászlaja fehér selyem anyagból készült, alján sújtással, középen a község címerével.


Műemlékek, látnivalók


A római katolikus templomot 1723-ban építette Koháry István és Szt. András apostolról nevezték el. 1770-ben felújították. Jellegét tekintve homlokzati tornyos, egyhajós, barokk stílusú.

Az első világháborús emlékművet Dabróczi Mihály készítette és 1936-ban állították fel. Négy műemlék jellegű lakóház van a községben, emellett ugyanennyi figyelemre méltó népi épületet tartanak számon.


Tájház, mely a Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezet tagjainak munkáját dícséri

Létrehozásának gondolata az elszármazott, hazalátpgató nyugdíjasok találkozóján fogalmazódott meg. Dédelgettük a gondolatot, míg lehetőség és alkalom is lett, hogy valóra váltsuk.
Az önkormányzat tulajdonába került egy régi, kis parasztház. Községünk pedig készült fennállásának 700. évfordulóját ünnepelni. Úgy éreztük, most valóra válthatjuk elgondolásunkat. Az önkormányzat beleegyezésével ebben a kis házban rendeztünk be egy néprajzi kiállítást 1999-ben, melyet a községi ünnepség alkalmával nyitottunk meg. A látogatók szeretettel fogadták. Az idősebbek könnyes mosollyal emlékeztek vissza hajdani ifjúkorukra. – A Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezet tagjai érezték, nem dolgoztak hiába. – A látogatók fellelkesülve ezután kérés nélkül hozták az értékes emlékeket. Előkerült a ládafiából a régi ruha, kendő, fehérnemű, asztalterítő és sok más. A padlásról a már elfeledett konyhai és mezei munkák eszközei. A szövéshez használatos kellékek is. Hozták az idősebbek is, de a fiatalok közül is sokan serénykedtek. Ez a gyűjtés már többet kívánt, mint egy kiállítás.
A nyugdíjas tagok örömmel bővítették az anyagot. A házat is belülről rendbe tették. Fiatal festőmester kifestette a kis házat, szorgos asszonykezek takarítottak. Nyugdíjas asztalos tagunk készítette a babák törzseit. Hozzáértő kezek öltöztették a babákat, rendezték a szobát, konyhát. Az udvart is összetakarították a szorgalmas asszonyok és férfiak.
A millenniumi ünnepségre a mai valóságában jelenhetett meg a ház. Egy tiszta szoba (első ház) és egy konyha. Benne a régi használati eszközök, bútorok és népviseletbe öltöztetett babák.
Most már valóban a nagyszüleink házába érkezünk, ha belépünk ajtaján. Megható bizonyítéka, hogy az idősebb látogatók szeme bepárásodik, mikor meglátják, és mondják:
Mintha a régi házba mennék.
Ennél szebb dícséret nem is kell azoknak, kik létrehozták a múlt kis emlékét.
Még van munkánk. A mezőgazdasági eszközöknek kellene egy fészert készíteni, hogy azokat is be tudjuk mutatni. Reméljük összefogással az is sikerülni fog.

A Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezet tagjai megmentettek egy szelet múltat, hogy a jövő generációja képet kapjon elődei életéről. Tanulja megbecsülni a múltat, értékelje a mát és becsületes munkával készítse elő a jövőt.
A nyugdíjas tagok ma is takarítják, gondozzák a házat. Nyitvatartási idő alatt felügyelnek és kérésre ismertetik községünk múltjának történetét. Mindenki szeretettel és társadalmi munkában végzi a rá bízott feladatot.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT !
A Tájház nyitva :
csütörtökön : 15 h-tól – 17 h-ig
vasárnap : 15 h-tól – 17 h-ig
Kérésre máskor is megnyitjuk. A kérést telefonon jelentsék:
Gercsák Imréné : 06-37/386-146 vagy Illés Dénesné : 06-37/386-207 számokon.


A falu gazdasági élete

Gazdafórum
(2006.április)A falu lakossága főként növénytermelésből és az állattenyésztésból élt, 1930-ról egy részük a környék ipari üzemeiben dolgozott. A II. világháború után az első termelőszövetkezeti csoportot 1956-ban hozták létre; a teljes kollektivizálásra 1960-ban került sor. 1995-ben 20 kiskereskedelmi bolt, 11 vendéglátóhely és 8 kereskedelmi szálláshely működött a községben. 1996-ban megnyílt a Kiváló Áruk Bt. bemutatóterme. Az új épület üzlet- és raktárhelyiségeit főként építőanyagok forgalmazására alakították ki. A vállalkozási szférát két szövetkezet, egy Kft. két Bt. és 85 egyéni vállalkozás jelentette.
Manapság a munkaképes lakosság vagy mezőgazdasági tevékenységet folytat, vagy a környező városokba ingázik, illetve munkanélküli.
1995-ben a 753 lakásból 345-ben volt vízvezeték hálózat, 188 udvari kifolyóval rendelkezett. A szennyvízvezetékre addig az időpontig 31 lakást kötöttek rá, így a közműolló meglehetősen nyitott volt: 1,8 km közcsatorna jutott 9,3 km vízvezetékre. A kommunális szilárd hulladék gyűjtése megoldott elhelyezése a 35000 kapacitású hulladéktelepen történik. A hulladéktelep kezelését a Becker-Phyton kft. (Hatvan) látja el. A helyi vízmű a Heves Megyei Vízmű Rt. Tulajdona, a szennyvíz- tisztítómű üzemeltetése a Heves Megyei Vízmű Rt. Tevékenységi körébe tartozik. A gázhálózat bevezetésére már 1993-ban sor került, jelenleg a lakások 90%-ában ezt a fűtőanyagot használhatják.


ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Szociális Információs Szolgáltatás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény módosított rendelkezései alapján önkormányzatunk új szociális alapszolgáltatási formát nyújt: a Szociális Információs Szolgáltatást.

A Szociális Információs Szolgáltatásról a Zagyvaszántói Önkormányzat egyes szociális ellátásokról szóló 2/2004.(II.1.) számú rendeletének 2005. IX. 1-én hatályba lépett 20/A.§-a rendelkezik:20/A. §.

Szociális információs szolgáltatás(1) A tv. 61.§-a értelmében az Idősek Klubja a szociális ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők részére megfelelő tájékoztatást nyújt az ellátások hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.


(2) A tájékoztatás kiterjed:


a.) a Tv-ben, illetve a Gyvt-ben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban.


- a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekre,

- a helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások elérhetőségére és igénybevételük módjára,


b.) a pénzbeli és természetbeli szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, a családtámogatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátásokkal, valamint a fogyatékossággal össze-függő ellátásokkal kapcsolatban


- az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv elérhetőségére,

- az ellátások igényléséhez szükséges iratokra vonatkozóan


c.) ifjúsági ügyekre.


(3) Ha a tájékoztatást kérő személy által igényelt szociális szolgáltatás helyben nem érhető el, az Idősek Klubja vezetője intézkedik az ellátási lehetőségek felkutatása érdekében, valamint segítséget nyújt az ellátást nyújtóval való kapcsolatfelvételben és az ügyintézésben.

===============================================================

A személyes gondoskodásért és étkezésért fizetendő térítési díjak.Kommunális adó befizetési kötelezettség!Szemétszállítási , folyékony hulladékszállítási és víz-szennyvízdíjak !


Szántó-i települések összefogása

Önkormányzatunk szeptember 10-én a Szántódon tartott szántói nevű települések találkozóján csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, hogy Abaújszántó, Hercegszántó, Koppányszántó, Pilisszántó, Zagyvaszántó, Zalaszántó és Szántód az egymás közötti kapcsolatot szorosabbra fűzi. Zagyvaszántót Pisák Lajos önkormányzati képviselő képviselte.


Orvosok rendelési ideje

Az Önkormányzat befejezte az orvosi rendelő átalakítását.
A megújult rendelőkben a háziorvos rendelési ideje nem változott.

Hétfő .......... 08-12 óráig, du. 16-17 óráig,
Kedd .......... 08-11 óráig, du. 16-17 óráig,
Szerda ........ 08-11 óráig,
Csütörtök .... 08-11 óráig, du. 16-17 óráig,
Péntek ........ 08-12 óráig.

A Selypi Cukorgyári rendelőből átköltözött fogorvos rendelési ideje:

Hétfő ......... 15 – 17,30 óráig,
Kedd ......... 12 - 14 óráig,
Csütörtök ... 12 - 14 óráig.
===============================================================


Állattartás

Sajnálatos módon a község területén nagyon sok a kóbor eb. Az Önkormányzat állattartásról szóló 17/2004.(IV.30.) rendeletének 5-10. §-ai szabályozzák az ebtartást. Ennek értelmében az állattartó köteles az ebet úgy tartani, hogy az ne tudjon elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni. Amennyiben ezt az állattartó megszegi, szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Ha a lakosok mégis azt tapasztalják, hogy a község területén feltehetőleg gazdátlan, kóbor eb van, azt a polgármesternél jelentsék be.
===============================================================


Közterület rendeltetésétől eltérő használata

A község területén, több helyen, a Jókai utcában sok helyen tapasztaljuk, hogy a lakók a kerítésen kívül, közterületre különböző balesetveszélyes tárgyakat helyeznek el. (Pl: leásott eternitcső, nagyobb kövek) Ez ellentétben áll a Zagyvaszántói Önkormányzat közterület használatáról szóló 15/2004.(IV.30.) rendeletének 3.§-ával, mely szerint a közterület rendeltetésétől eltérő használata közterület-használati engedély alapján történhet. A közterület-használat engedélyezése a polgármester hatáskörébe tartozik.

A 13.§. alapján az engedély nélküli közterület-használat szabálysértési eljárást von maga után.

A fent leírtak értelmében megkérjük mindazon lakosokat, akik ilyen tárgyat helyeztek el közterületen, hogy azt a lehető legrövidebb időn belül vegyék onnan fel, mert az ismertetett jogellenes állapoton túl rendkívül balesetveszélyes.
===============================================================


Falugazdász Zagyvaszántón

Zagyvaszántó településen 2005. május 1-től új falugazdászként segítem a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó gazdákat, ügyfeleket. Nevem Tusnádi József, gyöngyösi lakos vagyok.


A Nagyrédei Körzetközponthoz tartozóan Hort, Gyöngyössolymos, Apc, Zagyvaszántó, Szücsi, és Rózsaszentmárton településeken tartok ügyfélfogadást a hét minden munkanapján.

Zagyvaszántón a Könyvtárban minden héten hétfőn, délután 13 és 14 óra között, míg a szomszédos Apcon ugyancsak hétfőn 14 és15 óra között, szintén a Könyvtárban.
A fenti fogadóidőn túlmenően szükség esetén a 06-30/912-50-26 telefonszámon, sürgős esetekben a Nagyrédei Körzetközpontban ( Fő u 14., Tel. 06-37/383-006) munkaidőben bármikor elérhető vagyok.


Ezúton hívom fel a gazdák figyelmét az őstermelői igazolvány érvényesítésére! A település 121 nyilvántartott őstermelője közül eddig 25 fő érvényesítette őstermelői igazolványát. Ez a tény azt jelenti, hogy az őstermelői adómentességet csak ennyi gazda vehet igénybe. Az igazolvány érvényesítése január 1- től december 31- ig lehetséges: tehát még nem lezárt folyamat. Az igazolvány érvényesítésére nem csak az adómentesség szempontjából van szükség, de bármilyen támogatást csak érvényes igazolvánnyal rendelkező gazda vehet igénybe.


Kérem az érintett személyeket akár ügyintézéssel, akár mezőgazdasági támogatással kapcsolatban keressenek meg.

/Tusnádi József/
falugazdász

===============================================================


KÖZÉRDEKŰ HÍREK!

Új rendezési terv készül
Községünkben új településrendezési terv készül. Kérjük Önöket, hogy
ha javaslatuk, észrevételük van az elkészülő tervvel kapcsolatban, azt írásban
a Polgármesteri Hivatalban tegyék meg.
A rendezési terv készültségéről folyamatosan tájékoztatjuk polgárainkat.
===============================================================

Orvosi ügyelet
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2006. július 1-től új helyre költözött:
Az éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet a Hatvani Busz-pályaudvarnál, az
OTP oldalában, a Lestyán Patikában kap helyet.
===============================================================

Indul a szennyvízberuházás
Községünk 6 másik településsel közös beruházásba kezdett a szennyvíz-csatornahálózat kiépítése céljából. Zagyvaszántó a most következő II. ütemben építheti ki szennyvízhálózatát, melyhez a 2006. évi céltámogatás keretében 408 MFt állami támogatásban részesül. Ez az összberuházás költségeinek 85 %-át fedezi. A fennmaradó részt a lakossági hozzájárulásokból és önkormányzati forrásból tudjuk fedezni. A beruházás befejezésének várható időpontja 2008.
Kérjük a lakosságot, hogy a szennyvízhálózat kiépítésére létrehozandó társulásba belépni , illetve azok, akik előtakarékossági szerződést kötöttek, azt fizetni szíveskedjenek.
A szennyvízhálózat kiépítése után azok a háztartások, melyek nem csatlakoznak rá a rendszerre, talajterhelési bírságot kötelesek fizetni.
===============================================================
TÁJÉKOZTATÓ A SZENNYVÍZCSATORNA PROGRAMRÓL

Miért fontos mindenki számára a szennyvízelvezetés?

A tiszta udvarok, utcák, települések tisztább levegőt, egészségesebb életfeltételeket jelentenek a családok, falvak, városok számára. A korszerű szennyvíztisztítással és a települések csatornázásával megelőzhetjük a talaj, a folyók, a patakok és a talajvíz szennyezését, utódaink számára is megőrizhetjük környezeti értékeinket.
Az új csatornahálózat kiépítésével egy biztonságos, nagy kapacitású rendszert kap a község, mely egyenletesebben tudja majd ellátni a környék szennyvíz elvezetését.
A szennyvízcsatornával ellátott ingatlanok értéke nő.

Mi történt eddig?

Az Önkormányzat a Program végrehajtásához tender útján kiválasztotta és megkötötte a szerződést az ERRO 96 Kft-vel (Budapest, 1126 Királyhágó tér 3.), mint fővállalkozóval. 2006. Szeptember 26-án sor került az ünnepélyes alapkőletételre, majd 2006. november 13-án megtörtént Zagyvaszántó tagfelvétele a Hatvan és Térsége Beruházó Viziközmű Társulatba.

Meddig tart a beruházás?

A beruházás befejezésének vállalt határideje legkésőbb 2008. június 30.

Mivel jár együtt az építkezés?

A csatornázással ideiglenes forgalomkorlátozásra, terelésre, megnövekedett várakozási időre kell számítani. Zaj, por, sár is előfordul az építkezés területein.

Mit kell tudnia elsősorban a lakosnak?

A csatornázással járó kivitelezési munkákba nem tartozik bele az épület alapjának az átfúrása, csakúgy, mint az épületben végzett munka sem. A kivitelező cég munkatársai az ingatlant fél méteren belül nem közelíthetik meg, vagyis az épület alapjának átfúrását nem végezhetik el.
A kivitelező csakis gépi vagy kézi földmunkát végez, a lakó ingatlanán található meglévő csatornavezeték első optimális pontjáig. Azon ingatlanok tekintetében, ahol két vagy több szennyvízkivezetés található, különösen fontos kiemelnünk az első optimális pont jelentőségét, mivel a második vagy minden egyéb kivezetés hálózatra kötése a lakó feladata.
Amennyiben a lakó az épület alapjának átfúrásával szeretné megoldani a szennyvízkivezetést – és ez műszakilag is megoldható – akkor a kivitelező elkészíti az udvaron belüli beállást arra a pontra, ahová a lakó saját költségére és felelősségére kivezettetheti a szennyvízvezetéket. A ház alapjának átfúrása nem a kivitelező feladata.

Hová fordulhat kérdéseivel?

Amennyiben további kérdések merülnének fel a tisztelt lakó részéről, úgy kérjük, hogy forduljon bizalommal Zagyvaszántó Önkormányzatához (tel.: 386-400), illetve a Viziközmű Társulathoz (Hatvan, Kossuth tér 2. tel.: 540-215).
===============================================================

Új növénytelepítési rendelet

Zagyvaszántói Önkormányzat 6/2006.(V.25.) RENDELETE
a növények telepítéséről

Zagyvaszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§-ában kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.:

1.§.
A rendelet hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki, beleértve a magántulajdonú ingatlanokat is.

2.§.
A rendelet azokra a növényekre terjed ki, melyek kifejlett állapotukban a 100 cm magasságot meghaladják.

3.§.
(1) Azok a növények, melyek kifejlett állapotukban 100 és 200 cm magasságot elérik, a telekhatártól számított 100 cm-en belül nem telepíthetők.

(2) Azok a növények, melyek kifejlett állapotukban 200 és 300 cm magasságot elérik, a telekhatártól számított 200 cm-en belül nem telepíthetők.

(3) Azok a növények, melyek kifejlett állapotukban a 300 cm magasságot meghaladják, a telekhatártól számított 300 cm-en belül nem telepíthetők.

4.§.
Amennyiben a 3.§-ban szabályozott telepítési távolságok figyelmen kívül hagyásával történt a növénytelepítés, az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles a telepített növényt úgy visszanyesni, hogy a 3.§-ban meghatározott magasságot ne haladja meg.

5.§.
Szabálysértést követ el, és 10.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a 3.§. és
4. §-ban foglaltakat megsérti. A szabálysértési eljárást a jegyző folytatja le.

6.§.
Jelen rendelet 2006. június 1-jén lép hatályba, rendelkezései a hatálybalépés előtti növénytelepítésekre nem vonatkoznak.
===============================================================
Árok

Önkormányzatunk 2006-ban több mint 2 MFt-ot költött a felszíni vízelvezető
árkok takarítására.
Kérünk minden lakót, hogy ingatlanja előtt tartsa tisztán az árkokat, illetve átereszeket.
===============================================================

Befektetési, gazdasági lehetõség

 • Eladó telek
  Zagyvaszántó Község Önkormányzata megvételre hirdeti a Zagyvaszántó belterület 19/1 hrsz-ú, természetben a Rákóczi út 113. szám alatt található építési telket. A telek nagysága 844 m2. Az eladási ár: 1.500,- Ft/m2, mely az ÁFA-t tartalmazza. (1.266.000,- Ft)

Alapítványok, civil szervezetek

  Zagyvaszántó Katolikus Közösségének Alapítványa
  3031 Zagyvaszántó, Szabadság tér  Adószám: 19136596-1-10
  Bankszámlaszám: 62100236-10000506

  Zagyvaszántói Polgárőr Egyesület
  3031 Zagyvaszántó, Petőfi út 14.


  Elnök: Pisák Lajos
  Levelezési cím: 3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1.

  Polgárőr Hírek
  A Zagyvaszántói Polgárőr Egyesület december 15-én a Szociális és Gyermekjóléti Intézményben (régi nevén Idősek Klubja) tartotta közgyűlését. A gyűlésen megjelent az OPSZ Heves Megyei alelnöke Szamosvölgyi Judit is. Az alelnök asszony beszélt a polgárőrség megújulásáról valamint az egyre szigorúbb elvárásokról, amelyeknek a helyi szervezetnek is meg kell felelnie. Az alelnök nem érkezett üres kézzel; a polgárőrségben végzett kiemelkedő munkájáért Szabó Györgynek emlékplakettet és oklevelet adott át.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Faültetés összefogással
  Az ősz folyamán, november 11-én, szombaton a környezetszépítő program keretében faültetésre került sor Zagyvaszántón. A faültetést a helyi polgárőrség, az Összefogás Zagyvaszántóért Egyesület és az Önkormányzat szervezte. Az elültetendő fák egyrészt az általános iskola területén lévő faiskolából illetve a hatvani kistérségi társulástól származtak. A munkák szervezői Kiss J. Szabolcs az ÖZE elnöke, Pisák Lajos a polgárőrség vezetője és Kiss László képviselők voltak.
  A lelkes résztvevők, a sokak által hiányolt, fasor kialakítását kezdték meg a Rákóczi út vasút felőli oldalán az iskolától Selyp felé, de jutottak facsemeték a Millecentenáriumi parkba is. Az elültetett növények főleg hársfák voltak. A faültetésből kivették részüket az általános iskolások is. A jól végzett munka után a hideg időben bizony jól esett a forró tea és a szendvics, mellyel a faluszépítőket kínálták.

  A polgárőrség továbbra is hívható a szolgálat ideje alatt a 06-20/345-0828-as számon.

  A Millecentenáriumi parkba is jutott a facsemetékből


  Összefogás Zagyvaszántóért Egyesület
  3031 Zagyvaszántó, Kossuth u. 10.

  Elnök: Ügyvezető elnök: Valló Ede

  Elnök: Kiss J. Szabolcs

  Zagyvaszántó Gyermekeiért Közalapítvány
  3031 Zagyvaszántó, Rákóczi u. 27-29.


  Kuratórium elnöke: Csorbáné Bródszky Zsuzsanna

  Célja:
  Anyagi alap- és lehetőség biztosítása az alapfokú oktatás (óvoda, iskola)
  - tárgyi feltételeinek javításához,
  - a gyermekek egészséges életmódra való neveléséhez,
  - sporttámogatáshoz,
  - tehetséges tanulók tanulmányi versenyeken való részvételéhez,
  - a szociálisan rászoruló gyermekek ellátásának javításához.


  Adószám: 18576566-1-10
  Bankszámlaszám: 11739078-20023137


  Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete
  3031 Zagyvaszántó, Köztársaság u. 10.
  06-37/386-146
  Elnök: Gercsák Imréné

  A szeretetlánc ölelésében
  Különös melegség tölt el, ha szeretett közösségem a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete összejöveteleire megyek. 13 éve tartunk össze jóban, rosszban, örömben, bánatban. Gyűjtögetjük nyugdíjas éveink szép emlékeit és felidézzük ifjúságunk sok szép élményét.
  Az együtt töltött idők eseményeiből szeretnék egyet-egyet bemutatni, ha megtetszik önöknek, akkor jöjjenek közénk, hogy részesei lehessenek a szeretetben együtt töltött perceknek.
  Együtt töltött időnkben változatos témákkal foglalkozunk. Megbeszéljük a ránk vonatkozó rendeleteket. Beszélgetünk egészségünkről, örömünkről, bánatunkról, kis falunkban történtekről. Elkészítjük tervünket, amit szeretnénk megvalósítani. Szórakozásunkról is gondoskodunk. Fehér asztal mellett, vacsora közben vidám beszélgetés és nótázás teszi hangulatossá együttlétünket (Nők napja, Anyák napja, Idősek napja, Karácsony). Ilyenkor kis ajándékkal is meglepjük tagjainkat. A jó idő beköszöntével elmaradhatatlanok a fürdők látogatása, hol fájó izületeinket gyógyítgatjuk. Hazánk szép tájaira is ellátogatunk. Kegyhelyeinkre zarándoklunk lelki békénk és hitünk erősítésére és türelmet kérünk további megpróbáltatásaink elviseléséhez. Múltunk őrzését és tiszteletét jelképezi a Tájház létrehozása és gondozása. Igen jól sikerült „Gulyáspartit” rendeztünk június 25-én, 42 tagunk vett részt a hangulatos vidám napon, melyet nótázással zártunk. Augusztus 6-án „slambuc” kóstolót tartottunk, így ismertük meg a pásztorok egyik ízletes étkét. Köszönjük segítőinknek, hogy közreműködtek, főzésnél, előkészületeknél, tálalásnál és a rend helyreállításánál. Az egyik legkedvesebb rendezvényünk, az idén 12. alkalommal megrendezendő „Találkozó”, melyen az elszármazottak is szép számmal részt vesznek. A közös szentmise után és a műsor meghallgatása végeztével közös ebéden veszünk részt. Beszélgetés alatt csupa szeretet árad minden szóból, könnyes mosoly, meghatódottság van minden ölelésben. Mint kalárisra a gyöngyöt, fűzzük gyermekkorunk emlékeit. Ebben az évben szeptember 29-én fogjuk a Találkozót megrendezni. Ez úton hívjuk meg itt élő fiatalabb és idősebb nyugdíjasainkat. Az idén szeretnénk a 105 éves iskola falán emléktáblát elhelyezni, reméljük nem lesz akadálya. Kérjük azokat, akik elszármazott társaink címét tudják, juttassák el Eta néninek, hogy meghívhassuk őket a Találkozóra. Akik szeretnének részt venni a közös ebéden, azok is jelentkezzenek. Röviden ennyit tudatok mindenkivel. Ugye most már értik miért érzek melegséget, szeretetet szívemben, ha e közösségbe jövök. Úgy érzem a „szeretetlánc” ölel át bennünket.
  Gercsákné Eta néni

  Z.S.E. Sportkör
  3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1.


  Vezető: Kiss Roland
  Futball edző:
  Fekete László

  Bankszámlaszám:62100236-10000472


Információk

Polgármesteri hivatal:3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1.
Polgármester:Oldal Alfréd
Telefon:06-37/386-400
06-37/386-452
Fax:06-37/386-400
Fogadónapok: Hétfő - Szerda: 8,00 órától 16,00 óráig;
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás;
Péntek: 8,00 órától 12,00 óráig.
Falugazdász fogadónapja: minden héten hétfőn
9-12 óráig a könyvtárban.
Tel.: 30/912-50-26
Alpolgármester:
Jegyzõ:Dr. Szikszai Márta


Képviselõtestület:Álló sor: Jáger József, Pisák Lajos, Rabecz János, Oldal Alfréd, Kiss J. Szabolcs,
Bártfai Gábor, Kiss László
Ülnek: Boronkay Andrea, Fekete Lászlóné, Kompolti Béláné
Falugazdász:Tusnádi József

Intézmények

  Postahivatal
  3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 9
  37/ 586-028

  Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
  3031 Zagyvaszántó, Rákóczi út 27-29
  (37) 386-180

  Igazgató: Samu László  Körzeti Orvosi Rendelő
  3031 Zagyvaszántó, Bajcsy- Zsilinszky út 9.
  (37) 386-445

  Háziorvos: Dr.Kovács Erika
  Rendel: naponta 8,00 órától 12,00 óráig és 16,00 órától 17,00 óráig
  Szerdán nincs rendelés!

  Védőnői Szolgálat: Kiss Judit védőnő
  Telefon: 06-37/386-453

  Római Katolikus Plébániahivatal
  3031 Zagyvaszántó, Szabadság tér 9
  (37) 386-272

  Plébános:Mándoki György

  Urnatartó a temetőben
  Képviselő-testület döntése alapján 2004. októberében 11 férőhelyes urnatartót állítottunk fel a temetőben.
  A férőhelyek elővásárolhatók 37.000,- Ft-os áron.
  Befizetési csekk a Polgármesteri Hivatalban kapható!

  Ünnepi szentmise 2005.augusztus 20.  Óvoda
  3031 Zagyvaszántó, Fõ út 24
  (37) 386-473
  Vezetõ: Vezetõ óvónõ: Misinszki Gergelyné


  Néphagyomány és néptánc az óvodánkban
  Óvodai közösségünk fontosnak tartja a múlt értékeinek megőrzését. Ezen belül is a néphagyományok a néptánc megismertetését már a legfiatalabb nemzedékkel. A gyermekek többsége kicsi korától kezdve szeret népi játékokat játszani. A népi játékok nem csupán játékra valók, hanem üzenetet is közvetítenek. Hagyományos játékformái, kifejező mozgásai betekintést engednek saját nemzeti kultúránk korábbi időszakába. Fontos a játékok nevelőerejének kihasználása. Szerepe van a népi játéknak a csoporttudat kialakulásának segítésében is: a gyermek mindenféleképpen megtanulja azt, hogy céljai elérésére fontos a csapatmunka, megtanul kapcsolatot kialakítani, közösségben viselkedni, ami hozzátartozik a társadalom kultúrájának elsajátításához.
  Már a legkisebb gyermekek ének-zene foglalkozásaiba is becsempésszük a néptánc egyes motívumait. Azokon a napokon, amikor ének-zene foglalkozást, tartunk a népzene a meghatározó az egész délelőtt folyamán. A gyülekezés ideje alatt, és a játékidőben is ez a zene szól halkan. Szoktatjuk őket az ilyen fajta zenei stílushoz. Foglalkozásra átöltözünk: lányok népies pörgős szoknyában, fiúk bő vászongatyában vesznek részt. Mindig megemlítjük az adott időszakhoz kötött jeles napot, hogy régen azt, hogyan ünnepelték, mi volt a jelentősége. A gyermekek szívesen hallgatják ezeket a történeteket. A foglalkozásokat néptánccal zárjuk. Már a kiscsoportos gyermekek is ismernek néhány néptánc motívumot: pl. hegyező, sarkazó, térdrogyasztó, térdütögető.
  Nagycsoport végére már motívumfűzéseket is tudnak a gyerekek, amelyet a falu közössége is láthat, különböző alkalmakkor, ünnepeken.
  Nagyon fontosnak tartjuk, hogy már óvodáskorban megismerkedjenek népi hagyományainkkal, a néptánccal. A foglalkozások alkalmával látjuk, milyen nevelő hatása van a népi játékoknak.
  „ Ne gondoljuk, hogy a tánc a gyermek számára valamiképp külön megterhelést jelent. Játék ez a gyermeknek, olyan játék, amellyel közelebb kerül a tájhoz és a természethez, az emberhez, világhoz és őslényhez és közelebb kerül az életműveltséghez is. Így sokkal jobb alapokkal indul majd az élet felé…Énekelve valósággal játszva ismeri meg a magyar múlt örök értékeit.”
  ( Muharay Elemér)

  Kovácsné Ossik Erika
  Fekete Lászlóné
  óvodapedagógusok

  Könyvtár és Művelődési ház
  3031 Zagyvaszántó, Rákóczi út 44/a
  (37) 386-497; (37) 586-015
  centauro@axelero.hu

  Vezető: Kiss J. Szabolcs
  A könyvtár hétfőtől csütörtökig 9-17 óráig várja a látogatókat.

  Könyvtári Hírek

  Könyvtárunk a Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Főosztály „A közkönyvtárak uniós programjának 2006 évi támogatása” című pályázatán 100 000 forintot nyert, melyet rendezvényekre és állománygyarapításra használtunk fel.

  Örömmel értesítjük az olvasókat, hogy a pályázaton nyert és a régóta várt Internet-hozzáférést a minisztérium májusban kiépítette, így lehetőség van minden érdeklődő számára a világháló használatára (szolgáltatás díja 100 Ft/óra). Itt jegyzem meg, hogy minden használónak be kell tartania a könyvtár Internet- és számítógép-használati szabályzatát.

  A könyvtár a közösségi Internet-használat mellett továbbra is lehetőséget biztosít fénymásolásra és nyomtatásra 15 Ft/oldal áron.

  A helytörténet iránt érdeklődők figyelmére tarthat számot az a hír, hogy községünk első írásos említése korábbra tehető, mint amivel eddig számoltunk. A Magyar Országos Levéltárban eredetileg régi térképeket kerestettünk és ezzel kapcsolatban kaptuk a levelet melyben azt írják: a község nevének első okleveles említése a szakirodalom alapján Gothardus comes 1264-ben kelt oklevélben található, mely a váci káptalan 1426. Évi átírásában maradt fenn. Az oklevél eredetijét Bukarestben, a Román Tudományos Akadémia Könyvtárában őrzik, „Documente cu pecete 497” jelzet alatt. Így az 1999-es hétszáz éves évfordulón már a 735 éveset ünnepelhettük.

  Fedezzük fel a régi Zagyvaszántót!
  Szeretnénk összegyűjteni és a falunapon bemutatni minél több régi fotót Zagyvaszántóról. Várjuk a régi fotókat utcákról, utca részletekről, középületekről, rendezvényekről, parkokról. A fotókat számítógépre visszük és technikailag feljavítva archiváljuk, a legérdekesebbeket kiállítjuk a következő falunapon. A fotókat természetesen a feldolgozás után néhány napon belül visszaadjuk. A képek leadása a könyvtárban történik.
  Kiss J. Szabolcs és Kiss László

  Állandó programok a Művelődési Házban

  Hétfő: Nyugdíjas Klub
  Szerda: Karate - Biblia szakkör
  Péntek: Ifjúsági Klub
  Szombat: Karate - Idősebb Fiúk Klubja

  FIGYELEM!
  4 éves JKA karate iskola indul a Művelődési Házban

  Várjuk azoknak a lányoknak és fiúknak a jelentkezését, akik már betöltötték a 6. évüket, de nem idősebbek 10 évesnél.
  • Heti 2x1 óra foglalkozás
  • Kidolgozott 4 éves oktatási anyag
  • Féléves és év végi értékelés
  • Egyéni karakter, önbizalom és személyiségfejlesztés
  Cél: Az erő, állóképesség, hajlékonyság és gyorsaság fejlesztésével a jó mozgáskultúra és sportos alkat kialakítása.
  Jelentkezni lehet: szülővel, a téli szünet után folyamatosan, minden szerdán 16-17.30-ig, és szombaton 10-11.30-ig a Művelődési Házban vagy telefonon, Dénes János karatemesternél. Telefon: 06-30/325-65-81.


  Szociális- és Gyermekjóléti Szolgálat
  3031 Zagyvaszántó, Fő út 2.
  06-37/386-401

  Intézményvezető: Kissné Bakos Boglárka

  Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok!

  Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy 2006. április 1-ével megalakult a Szociális- és Gyermekjóléti Szolgálat községünkben, melynek székhelye: Zagyvaszántó, Fő út 2. (az Idősek Klubja épületében).
  A Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat keretében az alábbi tevékenységek működnek:

  Idősek Klubja
  Szociális étkezés
  Házi segítségnyújtás
  Szociális Információ Szolgálat
  Gyermekjóléti Szolgálat
  Családsegítés (kistérségi ellátás)
  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (kistérségi ellátás)

  Az intézmény működése egységes elvek alapján, a szolgáltatások útján valósul meg.
  Alapelvek: - nyitottság
  ............... - önkéntesség
  ............... - esélyegyenlőség
  ............... - személyiségi jogok védelme
  ............... - titoktartási kötelezettség

  Idősek Klubja

  Feladata:
  A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozása.
  Az Idősek Klubjába fölvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára figyelemmel a fenti támogatásra szorul.

  Szolgáltatások:
  - Egyszeri étkezés /ebéd/
  - Lehetőség személyes tisztálkodásra
  - A klubtagok ruházatának mosása, vasalása
  - Szabadidős elfoglaltság / televízió, zenehallgatás, társasjáték stb./
  - Pihenő szobák
  - Társas együttlét, beszélgetés, felolvasások
  - Hivatalos ügyek intézésében segítségadás
  - Rendszeres testsúlymérés, vérnyomás és vércukorszint mérés

  A szolgáltatások tetszés szerint igénybe vehetők, az étkezés kivételével ingyenesek.
  A klub hétköznapokon Hétfőtől-Péntekig 7,00-15,00-ig áll az idősek rendelkezésére.

  Házi segítségnyújtás

  A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
  A házi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások:
  Meleg étel biztosítása
  Bevásárlás
  Testi - személyi higiéné biztosítása
  A szolgáltatást igénylő lakásának rendbetétele
  Tiszta ruha-, textília biztosítása
  Hivatalos ügyek intézése
  Kapcsolattartás segítése
  Orvoshoz kísérés, orvos lakásra hívása, gyógyszer fölíratás - kiváltás
  Pszichés gondozás

  Szociális Információs Szolgáltatás

  A szociális információs szolgáltatás célja, hogy az a törvényben meghatározott, illetve egyéb, a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.

  Gyermekjóléti Szolgálat

  Feladata:

  A gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése.
  A családjából kikerült gyermek visszahelyezése érdekében a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtése, javítása.
  A szülő és a gyermek közti kapcsolat helyreállítása érdekében végzett gondozás és utógondozás.

  Szociális Étkeztetés

  Étkezésben részesülhet az a szociálisan rászorult személy, aki a napi főtt ételt önmaga vagy eltartottja részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani. Étkeztetésben részesülhet továbbá az a személy, illetve eltartottja is, aki kora vagy egészségi állapota miatt az étkezésről más módon gondoskodni nem tud.

  Az Idősek Klubja telephelyén működik a község szociális étkezőinek kiszolgálása.
  Az Idősek Klubja konyhája biztosítja a napi egyszeri meleg ételt, térítési díj ellenében, a rászorulók szükségleteinek megfelelően:
  ..... - Kiszolgálással egyidejű helyben fogyasztással
  ..... - Elvitel lehetőségével
  ..... - Lakásra szállítással

  Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Szolgálatban; régi és új tagokat, az Idősek Klubjába:

  Kissné Bakos Boglárka
  ----------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

  Tisztelt Zagyvaszántó Község lakosai!

  Szeretném Önöknek bemutatni a Családsegítő Szolgálat megalakulását, tevékenységét és szolgáltatásait.
  A Szolgálat célja, a Zagyvaszántón élők szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve a krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

  A Családsegítő Szolgálat feladata, tevékenysége:
  *** tájékoztatás a szociális, családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátásokhoz való hozzájutás módjáról. Az ellátásokhoz szükséges formanyomtatványok beszerzésében, illetve kitöltésében, a beadványok elkészítésében való segítségnyújtás
  *** családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavar, illetve konfliktusok megoldását
  *** lehetőség és igény szerint adományok közvetítése
  *** a rendszeres szociális segélyben részesülők munkába állásának elősegítése, beilleszkedést segítő program keretében munkaerő-piaci helyzetük javítása
  *** naprakész információnyújtás az aktuális állásajánlatokról
  *** érdekérvényesítés, hivatalos ügyek intézésének segítése
  Ügyfeleimmel szemben legfőbb alapelvem a nyitottság, személyiségük teljes elfogadása. A Családsegítő Szolgálat nyitott intézményként működik. A község minden polgára ügyfelem, amennyiben a fenti szolgáltatások segítséget jelentenek számára.
  A Családsegítő Szolgálatban az egyén és a család számára nyújtott szolgáltatások térítésmentesek.

  Nyitvatartási idő:
  Kedd..............8.00-16.00
  Csütörtök.........8.00-16.00

  További információk személyesen, illetve az alábbi telefonszámon kérhetők:
  Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, Zagyvaszántó, Fő út 2. Tel.: 37/386-401

  2006. július 17-ig átmenetileg a Könyvtár épületében várom az érdeklődőket a keddi és csütörtöki napokon; azt követően pedig újra a megszokott helyen működik a szolgáltatás.

  Veszelka Éva
  családgondozó


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS a Szociális és Gyermekjóléti Intézményben
  Újabb feladattal bővült a szociális ellátások köre a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással, amely 2006. november 01-től működik a faluban.
  Jelzőrendszer feladatellátása:
  - 24 órás folyamatos felügyeletet biztosít
  - Segélyhívás esetén az ügyeletes gondozó a lakására siet és megoldja a felmerült problémát.
  - Mentőt, ügyeletet, rokonokat értesít.
  A jelzőrendszer diszpécserközpontja Hatvan Szent Kamill Idősek Otthonában lett elhelyezve. A rendszer folyamatosan ellenőrzi a gondozott állapotát. – a csuklóra erősített aktivitás érzékelő karperec segítségével.
  Ájulás, otthoni baleset, vagy rosszullét esetén automatikusan segítséghívásra képes a rendszer (a gondozott aktív közreműködése nélkül képes segítséget hívni).
  Folyamatosan ellenőrzi, hogy a gondozott viseli-e a számára biztonságot jelentő karperecet.
  A csuklóérzékelő nyomógombjának megnyomásánál azonnali pánikriasztást indít el. A riasztásokat követően kihangosított beszédkapcsolat lehetősége a segélykérő gondozottal – ekkor rendszer beltéri kihangosított telefonként működik.
  További információkért személyesen a Szociális és Gyermekjóléti Intézményhez - Zagyvaszántó, Fő út 2.- lehet fordulni. Telefonon is lehet érdeklődni: 386-401 Dorogi Istvánné vezető helyettesnél.
  Szeretettel várjuk az idős emberek jelentkezését az Idősek Klubjába!

Látogassa meg falunkat, és kapcsolódjon ki nyugodt környezetben!